Social Media gebruik onder CDM studenten

1,801 views
1,563 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,801
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Social Media gebruik onder CDM studenten

 1. 1. ‘SocialMedia binnen de opleiding CDM’<br />
 2. 2. Voorwoord<br />Geachte lezer,<br /> <br />Dit is het eindresultaat van een onderzoek naar het gebruik van social media onder studenten van de opleiding Communicatie specialisatie digitale media.De gegevensvoorditonderzoekzijngebaseerd op eenvragenlijst die studenten van de opleidinghebbeningevuld.Daarnaastzijnereigenervaringenopgenomen met het gebruik van social media in het onderwijs.<br />Via dezewegwillen we de studenten die hebbenbijgedragenaanditonderzoekgraagbedankenvoorhuninzet.<br /> <br />Met vriendelijke groet,<br /> <br />Stefan Mooren<br />Martijn Baten<br /> <br />KNALgroen – Nieuwe Media Adviseurs<br />
 3. 3. Doelstelling<br />De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het social mediagebruik van studenten die de opleiding Communicatie specialisatie Digitale Media volgen.<br /> <br />Aan de hand van de onderzoeksdoelstelling, is de volgendehoofdvraaggeformuleerd:<br /> <br />‘Hoe wordter door studenten van de opleiding CDM gebruikgemaakt van social media?’<br />
 4. 4. Strategie<br />Er is gekozen voor kwantiatiefonderzoek. Hiervoor zijn online enquêtes afgenomen onder studenten van de opleiding Communicatie specialisatie Digitale Media.<br />Naast het afnemen en verspreiden van een online vragenlijst, zijn enkele voorbeelden beschreven van het praktisch inzetten van social media door de studenten zelf in het teken van hun studie.<br />
 5. 5. (opmerking)<br />Het onderzoek is enkel ingevuld door studenten van de opleiding Communicatie specialisatie Digitale Media. Vanwege externe factoren (zoals voorjaarsvakantie), zijn de andere opleidingen van het CMI –instituut (CMD en MT) nog niet onderzocht. In de toekomst is dat wel mogelijk om een completer beeld te krijgen maar daarvoor is meer tijd nodig.<br />
 6. 6. Resultaten<br />
 7. 7. Resultaten<br />
 8. 8. Resultaten<br />
 9. 9. Resultaten<br />
 10. 10. Resultaten<br />
 11. 11. Resultaten<br />
 12. 12. Resultaten<br />
 13. 13. Resultaten<br />
 14. 14. Resultaten<br />
 15. 15. Overigeopmerkingen<br />De respondentenhebben de mogelijkheidgekregenomoverigeopmerkingenteplaatsen. Op de volgende slides zijn die opmerkingengetoond:<br />
 16. 16. Overigeopmerkingen<br />‘Studenten(en docenten) zettendigitale media in om op effectievemaniertecommuniceren en organiseren. Helaaswordtdaarvanuit het onderwijsinstituutzelfveelteweiniggebruik van gemaakt’.<br />
 17. 17. Overigeopmerkingen<br />‘Onzeschool is natuurlijkeen rare groepvogelsbijelkaar. Gebruikligtdenkikhogerdanals je naarbijvoorbeeldacademiepleingaat. Geenideewaarvoorditonderzoek is, dachtzal het even zeggen! Succes’. <br />
 18. 18. Overigeopmerkingen<br />‘Lastigtebolwerken, maareentotaalgeintegreerdsociaalnetwerkzouhandigerzijn. Natuurlijkzijnerveelkapers op de kust die over eentotaalaanbodwillenbeschikken. Gaatdaar de machtsstrijduitvoortvloeien?’<br />
 19. 19. Overigeopmerkingen<br />‘Social Media is verslavend!’<br />
 20. 20. Overigeopmerkingen<br />‘Vindtiemand die zich in wilzettenvoor het beheren van de social media.Zorgdat je vooral de voordelenlaatzien en probeert de studententemotiveren.<br />Maakeenenkelingbeheerderom de social media schoon en bijgewerkttehouden. Maakdocumenten (facebook) met "know how's" hoe je bepaaldedingenkandoen op de social media en waar je dezekuntvinden.<br />Voor1ste jaarseen max 5. minuten intro filmpje van jezelf. Maakfilmpjes over belangrijkeweetjes of tips aan je klas/opleidingsgenoten. Maakevenementenvoorhuiswerk (zovereen agenda ernogniet is binnenFacebook)’<br />
 21. 21. Praktijkvoorbeelden<br />Onder CDM studenten wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van besloten Facebook groepen. In die voor de buitenwereld afgeschermde groepen, kunnen studenten elkaar helpen met vragen bij studieopdrachten en worden opdrachten en deadlines in de speciale agendafunctie geplaatst. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld interessante vakgerelateerde content gedeeld.<br />Sommige docenten gebruikenFacebookgroepen voor het plaatsen van studiemateriaal en het ontvangen van reflecties. Studenten nemen dan een video op met hun webcam waarin de lessen en opdracht worden gereflecteerd. De video’s worden geplaatst op de groep. Docenten en anderen kunnen de reflecties bekijken en zo elkaar ondersteunen en van feedback voorzien.<br /> <br />
 22. 22. Praktijkvoorbeelden<br />
 23. 23. Praktijkvoorbeelden<br />
 24. 24. Praktijkvoorbeelden<br />
 25. 25. Praktijkvoorbeelden<br />Om op eigen kracht de opleiding te verbeteren, is de LinkedIn groep ’Adviesgroep CDM’ opgezet door studenten. In de besloten groep bedenken studenten plannen en starten ze initiatieven om de opleiding een nieuwe impuls te geven.Vanuit de LinkedIn groep worden bijvoorbeeld gastcolleges georganiseerd of plannen gemaakt voor een studiereis. <br /> <br />
 26. 26. Praktijkvoorbeelden<br />
 27. 27. Praktijkvoorbeelden<br />Studenten (en docenten) zetten Twitter in als algemeen communicatiemiddel. Als er bijvoorbeeld een roosterwijziging wordt gedaan, dan schakelen studenten geen telefoonboom of sms –dienst meer in maar sturen ze een ‘tweet’ naar elkaar. <br />
 28. 28. Praktijkvoorbeelden<br />
 29. 29. Bedanktvoor de aandacht<br />Martijn Baten<br />Stefan Mooren<br />

×