Pa curs 11 14 esc segimon comas valorat 2014

174 views
97 views

Published on

ESCOLA SEGIMON COMAS
PROGRAMA ESCOLES VERDES
PLA D'ACCIÓ 11/14 (AVALUACIÓ DEL PROGRAMA)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
174
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pa curs 11 14 esc segimon comas valorat 2014

  1. 1. Programa d'acció Actuacions ESC Segimon Comas Sant Quirze de Besora http://xtec.cat/ceipsegimoncomas/ Osona PA 2011-2014 valorat Redactat: 03 - 06 - 2011 Aprovat: 09 - 06 - 2011 Membres del Comitè Ambiental Professorat Responsable: Pilar Salamanca (11/12 – 12/13 - Sònia Loureiro 13/14) Equip Directiu: Mariona Bassagaña Mestres: 1 mestre representant de cada cicle. Consell Escolar 1 representant Consell Escolar: Bet Vilademunt Ajuntament 1 representant Ajuntament: Rosa Vestit AMPA 1 representant AMPA: Montse Subirana Alumnat Alumnes de CS: 4 alumnes LLISTAT D'ACTUACIONS I TEMPORITZACIÓ Núm. Actuació Situació Curs Objectiu/s del PCA Context Destinataris 1 TRACTAMENT DE RESIDUS Manteniment reforç 11/14 3,4 Gestió Millora entorn Alumnes Famílies 2 DIFUSIÓ TREBALL EN XARXA Manteniment reforç 11/14 2,3, Gestió Currículum Alumnes Famílies 3 PROJECTES DESCOBERTADE L’ENTORN Manteniment 11/14 2,4 Currículum Millora entorn Alumnes Municipi 4 DOCUMENTS D’ESCOLA: PEC I CURRÍCULUM Manteniment reforç 12/13 2,3 Currículum Gestió Mestres Comunitat Educativa 5 CANVI CLIMÀTIC: el temps atmosfèric Reforç 12/13 2 Currículum Mestres Alumnes 6 LES TECNOLOGIES TIC/TAC I MAV DINS DEL PROGRAMA Manteniment 11/14 2 Currículum Alumnes 7 DINAMITZACIÓ DEL COMITÈ AMBIENTAL I LA GESTIÓ DEL PROGRAMA PER PART DELS ALUMNES Manteniment 11/12 1 Cultura centre Comunitat Educativa
  2. 2. Programa d'acció Actuacions 8 PENSAR GLOBALMENT, ACTUAR LOCALMENT Nova 11/12 2,4 Currículum Millora entorn Alumnes Famílies 9 CONSUM LOCAL I SOSTENIBILITAT Nova 11/14 1,2 Currículum Cultura centre Alumnes El PA del centre està vinculat a l’Agenda 21 local? SI NO INFORMACIÓ SOBRE LES ACTUACIONS 1 Títol: TRACTAMENT DE RESIDUS Curs d’inici: 11/12 Temàtica: Residus Responsable/Organitzadors: Comissió Escoles Verdes Destinataris: Alumnes i famílies Descripció Es tracta d’una actuació de continuïtat per tal d’avançar en la recollida selectiva de deixalles, el coneixement de les infraestructures locals i comarcals, la implicació de l’entorn local en el tema i l’organització d’actuacions pràctiques que impliquin una millora. Desenvoluparem les següents actuacions: - Deixalleria mòbil: actuacions puntuals a tots els nivells. - Compostador: producció de compost a partir de la gestió de la fracció orgànica del menjador escolar i dels esmorzars a tots els cicles. - Coneixement del funcionament d’infraestructures locals: abocador, depuradora, gestió municipal de les deixalles (organització, costos, llocs de treball...) Difusió: Bloc de l’escola apartat de cada cicle. Avaluació Criteris d’avaluació Nivell d’implicació dels equips de cicle en les actuacions esmentades i incorporació dels diferents apartats en el currículum. Nivell de difusió de les actuacions portades a terme a cada cicle. Implicació dels alumnes en les activitats. Nivell d’implicació de l’alumnat en les propostes formulades pel Comitè Verd (alumnes). Autoavaluació. Valoració 100 % dels equips de cicle implicats en les actuacions esmentades. Incorporació dels diferents apartats en el currículum. http://blocs.xtec.cat/segimoncomas13cs/sortides/aprenem-de-la-planta-de-triatge/ Alt nivell d’implicació de l’alumnat en les propostes formulades pel Comitè Verd (alumnes) Hi ha una bona implicació del claustre. S’ha seqüenciat curricularment el treball sobre tractament de residus, assignant a cada curs/cicle una infraestructura concreta (EI – Aula i contenidors / CI – La deixalleria / CM – Abocador / 5è – Planta de triatge i 6è – Depuradora). (proposta millora curs 14/15) http://blocs.xtec.cat/segimoncomas12ei/activitats/els-nostres-escombriaires/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas2011/escola-verda/els-residus-a-lescola/ Les actuacions sobre el tractament de residus han tingut continuïtat al llarg d’aquests 3 cursos: Recollida orgànica dins el programa de fruita a l’escola i des del servei de menjador. Seguiment del compostador i extracció del compost al setembre del 2013. Utilització del compost a les taules de cultiu. X
  3. 3. Programa d'acció Actuacions 2 Títol: DIFUSIÓ I TREBALL EN XARXA Curs d’inici: 11/12 Temàtica: Publicitat i coneixement de les actuacions del programa a nivell educatiu i local. Actuacions compartides amb les escoles de la Vall del Ges i Bisaura. Responsable/Organitzadors: Comissió Escoles Verdes (mestres) Destinataris: Alumnes i famílies Descripció Es tracta de donar difusió de les actuacions del programa per millorar la participació i la implicació de tothom tant pel que fa referència a l’àmbit escolar com local, i a la vegada afavorir el treball en xarxa amb escoles que compartim els mateixos interessos. S’incidirà en la implicació de l’alumnat en la gestió del Programa Escoles Verdes i especialment en els sector de pares. A partir del Pla d’Acció 11/14 l’edició del Xerraire Verd (edició 3r trimestre). Únicament es distribuirà la versió online al bloc de l’escola i a la secció de revistes escolars de l’XTEC. Es realitzarà el treball en xarxa amb altres escoles: Projecte de font en font. Difusió a la web www.gesbisaura.cat, participació al Seminari del PFZ i participació en el Simposi XESC. Difusió: Intranet i Bloc. Avaluació Criteris d’avaluació Nivell d’implicació del professorat en el disseny i desenvolupament de les activitats. Nivell d’implicació de l’alumnat en l’aportació d’idees que ajudin a tenir un tractament assertiu del programa. Grau de coneixement del programa per part de la comunitat educativa. Valoració dels moments que s’exposa el programa i les actuacions. Nivell d’implicació del professorat en les activitats de seguiment i formació del programa. Valoració La participació del professorat en la publicació de les activitats dutes a terme vinculades amb el programa Escoles Verdes ha anat augmentant i actualment tots els membres del claustre gestionen la publicació de les activitats dutes a terme pel seu grup. http://blocs.xtec.cat/segimoncomas2011/escola-verda/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas12ev/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas13ev/ Els alumnes participen de forma activa en el desenvolupament i seguiment de les activitats. Es coordina la participació al Comitè Verd. La comunitat educativa coneix les activitats que es duen a terme i membres de tots els sectors participen en unes o altres activitats (mestres, alumnes, pares, monitors menjador, PAS,...) Els alumnes i els mestres han participat en el fòrum XESC celebrat a Vic a l’octubre de 2013. S’ha assistit cada any al seminari organitzat dins del PFZ. 100 % de les edicions de la revista escolar Xerraire estan disponibles únicament en format digital. El Xerraire
  4. 4. Programa d'acció Actuacions 3 Títol: PROJECTES DESCOBERTADE L’ENTORN Curs d’inici: 11/12 Temàtica: Actuacions curriculars relacionades amb el coneixement del propi entorn per tal de poder actuar de manera crítica i autònoma. Responsable/Organitzadors: Equip de Mestres Destinataris: Alumnes i municipi Descripció Despleguem en aquesta actuació els següents projectes de continuïtat: - Sortides a l’entorn proper a cada cicle dins la planificació curricular com una eina d’iniciació a la gestió del territori. - Sortides a la recerca del coneixement de diferents paisatges. Contextualitzem dins aquest apartat les colònies d’Educació Primària amb treball curricular. - Projecte Herbes Remeieres per promoure una actuació anual a les zones ajardinades del pati. Adopció d’una herba remeiera a cada nivell. Treball de recerca a cada nivell. Dossier d’herbes remeieres al final de l’etapa. - Projecte Interdisciplinari anual vinculat als objectius del Programa Escoles Verdes. Difusió: Bloc escola apartat de cada cicle. Avaluació Criteris d’avaluació Nivell de planificació de sortides escolars relacionades amb el Programa Escoles Verdes. Valoració dels coneixements científics i experimentals apresos. Processos i canvis. Nivell interdisciplinari del plantejament de les activitats: tractament des de les diferents àrees. Qüestionari autoavaluatiu dels alumnes dins el projecte interdisciplinari. Valoració Tots els cicles planifiquen sortides escolars relacionades amb el Programa EV. http://blocs.xtec.cat/segimoncomas13ev/pi-de-font-en-font/, http://blocs.xtec.cat/segimoncomas13cs/sortides/buscaboscos/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas13cs/sortides/coneguem-els-parcs/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas13cs/sortides/aprenem-del-patrimoni-historic-i-natural/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas13cm/sortides/arenys-de-mar/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas13ci/sortides/colonies-a-les-codines/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas13ei/cargols/el-parc-a-la-tardor/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas12ei/projecte-interdisciplinariel-riu/descoberta-de-lentorn/el- curs-del-riu/ S’ha introduït el treball d’hort com a treball experimental i s’ha participat en el projecte col·laboratiu “Projecte Dora” http://blocs.xtec.cat/segimoncomas13ev/taula-de-cultiu/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas13ei/dracs/dora-regadora/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas13ci/medi/projecte-dora/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas12ei/projecte-interdisciplinariel-riu/descoberta-de- lentorn/depurem/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas2011/escola-verda/els-residus-a-lescola/ Augment del nivell d’interdisciplinarietat del plantejament de les activitats. http://blocs.xtec.cat/segimoncomas13ev/sepr-ewwr/dona-li-una-2a-vida/cicle-inicial/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas13ev/sepr-ewwr/per-millorar-el-mon-petites-accions-2/per- millorar-el-mon-petites-accions/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas13ev/sepr-ewwr/malbaratament-zero/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas13/menjador/ Iniciació a l'avaluació amb rúbriques per part de l'alumnat. Proposta de continuïtat i consolidació en les activitats curriculars del proper pla. https://sites.google.com/site/fontsitradicio/avaluacio
  5. 5. Programa d'acció Actuacions 4 Títol: DOCUMENTS D’ESCOLA: PEC I CURRÍCULUM Curs d’inici: 11/12 Temàtica: Revisió del currículum de C.Medi per tal d’adaptar-lo a la LOE Responsable/Organitzadors: Comissió EV (mestres) Destinataris: Mestres i Comunitat Educativa Descripció S’està revisant el currículum actual per tal d’adaptar-lo als criteris de la LOE, cal continuar revisant i reflexionant les actuacions curriculars del Programa Escoles Verdes. Es donarà continuïtat a l’organització dels currículum de l’àrea de coneixement del medi amb els criteris del Disseny Universal de l’Aprenentatge a partir de l’elaboració de TRIPSAS per cada Unitat de Programació i així com els punts de la Carta de les Responsabilitats de la Conferència Internacional Infantiljuvenil redactada a Brasil el 2010. Potenciar els dos projectes interdisciplinaris: PI Riu i PI De Font en Font. S’insistirà en el tractament experimental de l’àrea. Difusió: A nivell intern de Cicle i Claustre. Avaluació Criteris d’avaluació Valoració del nivell de coherència del currículum de l’àrea de Coneixement del Medi Social i Natural a partir de l’elaboració d’uns indicadors per part de la comissió Escoles Verdes (mestres) i l’equip de coordinació. Nivell d’implicació dels equips de cicle en les actuacions del Programa Escoles Verdes a partir d’indicadors. Valoració 100% d'assoliment en l'elaboració dels projectes interdisciplinaris. Manteniment de les propostes. Millora dels apartats d'avaluació i eines 2.0 en le Projecte Riu. Concreció de les eines 2.0 en el projecte De font en font, aprenem de l'aigua. Acord a nivell de claustre d'elaborar les UP de l’àrea seguint un model comú que respon als criteris competencials. 5 Títol: CANVI CLIMÀTIC: el temps atmosfèric Curs d’inici: 11/14 Temàtica: Canvi climàtic, sostenibilitat i currículum Responsable/Organitzadors: Comissió Escoles Verdes (mestres) Destinataris:Mestres i alumnes Descripció Incorporació del tractament del canvi climàtic dins del currículum. Proposem la instal·lació d’una estació meteorològica per utilitzar-la com a instrument curricular i afavorir l’observació i tractament de les dades atmosfèriques. El tractament de l’actuació serà interdisciplinari. Es contemplaran unes sessions de formació pels mestres. Difusió: Monogràfic sobre el canvi climàtic i Bloc Avaluació Criteris d’avaluació Avaluació del tractament de l’actuació als diferents cicles educatius i la seva inclusió dins del currículum. Valoració S’ha instal·lat 1 nou termòmetre exterior (n’hi havia un) i s’ha dotat amb 1 estació meteorològica digital domèstica amb 1 sonda (ubicada a CI). Baixa incorporació del tractament del canvi climàtic al currículum. Nivell creixent d’utilització de la recollida de dades meteorològiques (temperatura) i tractament de les mateixes.
  6. 6. Programa d'acció Actuacions 6 Títol: LES TECNOLOGIES TIC I MAV DINS DEL PROGRAMA ESCOLES VERDES. Curs d’inici: 11/14 Temàtica: Currículum i TIC Responsable/Organitzadors: Mestres Comissió EV i Comissió MAV Destinataris: Alumnes Descripció Afavorir la continuïtat de l’aplicació de les TIC i MAV en el desenvolupament de les actuacions derivades del Programa Escoles Verdes; participació en les properes edicions de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, edició del Xerraire Verd, enviament de dades per participar en el Projecte Rius i el Projecte de Font en Font, visualització online del Butlletí d’Escoles Verdes a nivell d’aula, i altres possibles activitats relacionades amb el medi ambient. Difusió: Bloc, Intranet, Xerraire Verd online Avaluació Criteris d’avaluació Nivell de difusió de les actuacions del Programa utilitzant eines TAC. Avaluació de les activitats TAC i MAV de cada cicle educatiu relacionades amb temes mediambientals, consum, coneixement de l’entorn i sostenibilitat. Valoració Alt nivell de difusió de les actuacions del Programa utilitzant, bàsicament, el Bloc d’Escoles Verdes (SEPR, Xerraire, activitats d’aula dins del programa EV,...). Ús creixent de les TAC en la publicitat de les activitats d’EV (SEPR, Xerraire,...) http://blocs.xtec.cat/segimoncomas13ev/sepr-ewwr/per-millorar-el-mon-petites-accions-2/falques-cm/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas13ev/sepr-ewwr/per-millorar-el-mon-petites-accions-2/per-millorar-el-mon-petites- accions/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas12ev/iv-setmana-europea-de-la-prevencio-de-residus/per-a-millorar-el-mon- petites-accions/noticiari/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas12ev/iv-setmana-europea-de-la-prevencio-de-residus/per-a-millorar-el-mon- petites-accions/publicitat/educacio-infantil/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas12ev/iv-setmana-europea-de-la-prevencio-de-residus/per-a-millorar-el-mon- petites-accions/publicitat/cicle-inicial/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas12ev/iv-setmana-europea-de-la-prevencio-de-residus/per-a-millorar-el-mon- petites-accions/publicitat/cicle-mitja/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas12ev/iv-setmana-europea-de-la-prevencio-de-residus/per-a-millorar-el-mon- petites-accions/publicitat/cicle-superior/ https://docs.google.com/presentation/d/1YKij7-RRul6DYDFM87NPDs5mWyAG42vJuvipgRTUHR0/edit?usp=sharing https://docs.google.com/presentation/d/1m1LFstKGTPOFoOpENZA4t13UZnXzPNIH4u1lTLljbwU/edit?usp=sharing 7 Títol: DINAMITZACIÓ DEL COMITÈ AMBIENTAL I LA GESTIÓ DEL PROGRAMA PER PART DELS ALUMNES Curs d’inici: 11/12 Temàtica: Organització i gestió Responsable/Organitzadors: Comissió EV Destinataris: Comunitat Educativa Descripció Continuar afavorint la participació per part dels alumnes en la gestió de les actuacions del Programa: els alumnes del Comitè Verd, a partir d’actuacions que es realitzin al centre (Programa de Consum de fruita, participar al Fòrums i Simposis organitzats per la XESC, participant en el Viu el Parc, continuat en la seva tasca de difusió d’informació al seu grup-classe. Difusió: Bloc Avaluació Criteris d’avaluació
  7. 7. Programa d'acció Actuacions Enquesta del nivell d’implicació de la comunitat educativa en el Programa Escoles Verdes. Detecció del nivell de coneixement i participació. Valoració Actualment els alumnes són part activa i principal de totes les activitats organitzades. Es treballa per acostar-se a l’autogestió per part dels alumnes. 100% d'assoliment de les funcions del Comitè Verd. Manteniment de l'actuació i increment de la seva presència. Increment del treball en xarxa amb les altres escoles. 8 Títol: PENSAR GLOBALMENT, ACTUAR LOCALMENT Curs d’inici: 11/14 Temàtica: Globalització Responsable/Organitzadors: Comissió Escoles Verdes Destinataris: Alumnes i famílies Descripció Es tracta d’una actuació d’iniciació per promoure i canalitzar l’actuació de l’escola davant d’esdeveniments globals. Proposem fer la iniciació d’aquesta actuació a partir de treballar amb els alumnes i difondre a la comunitat educativa el tractament de temes mediambientals a nivell mundial. Iniciació a partir de la carta Carta de las Responsabilidades "Cuidemos el planeta" - Brasilia, 10 de junio de 2010 http://confint-esp.blogspot.com/p/cartas-de-responsabilidades-el-planeta_05.html. Difusió: alumnes, Comitè Ambiental, revista escolar Xerraire. Avaluació Criteris d’avaluació Avaluació del desenvolupament del projecte a nivell organitzatiu, curricular i d’implicació. Avaluació de les activitats portades a terme i proposta de noves iniciatives de caire global. Valoració Totes les nostres activitats tenen un àmbit d’actuació local però pensant sempre en un efecte global a llarg termini. Activitats com la SEPR o la Setmana del Voluntariat en són clars exemples. http://blocs.xtec.cat/segimoncomas12ev/iv-setmana-europea-de-la-prevencio-de-residus/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas13ev/pi-de-font-en-font/setmana-del-voluntariat/ Manteniment d'aquest bloc en el proper Pla d'Acció difonent accions entre els diferents nivells. 9 Títol: CONSUM LOCAL I SOSTENIBILITAT Curs d’inici: 11/14 Temàtica: Consum sostenible i de proximitat Responsable/Organitzadors: Comissió EV Destinataris: Alumnes Descripció A nivell d’escola es participarà en el Programa Tasta’ns, que vol potenciar el consum de productes de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, aconseguint així un consum de proximitat, potenciant la sostenibilitat del territori. Difusió: Bloc i web Tasta’ns Avaluació Criteris d’avaluació Avaluació del tractament del programa dins el currículum. Concreció de les activitats consolidades dins el Programa Tasta’ns. Valoració Tots els cursos han participat en activitats del programa Tasta’ns mentre aquest ha continuat vigent (finalització curs 12/13). Les activitats consolidades relacionades amb el comerç/empreses local s'han mantingut a nivell d'escola i comerços/empreses. La no consolidació de projectes en el temps es valora negativament per part del programa. http://blocs.xtec.cat/segimoncomas2011/cicle-mitja/sortides/com-es-fa-el-formatge/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas2011/educacio-infantil/sortides/tastans/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas2011/cicle-superior/sortides/tastans-a-cicle-superior/ http://blocs.xtec.cat/segimoncomas2011/cicle-inicial/sortides/can-penosa/
  8. 8. Programa d'acció Actuacions Comitè Ambiental Escoles Verdes Escola Segimon Comas Sant Quirze de Besora, 26 juny 2014.

×