Illa sostenible 2011

392 views
317 views

Published on

Webquest sobre centrals productores d'energia elèctrica.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
392
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
63
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Illa sostenible 2011

 1. 1. Sustainable island Illa Sostenible Montse Bascuñana
 2. 2. We are living in anisland called"Sustainable Island".Vivim en una illaanomenada“Sostenible”
 3. 3. Our island has got a largepopulation growth and animportant technologicaldevelopment in recent yearsLa nostra illa ha tingut un grancreixement de la població i undesenvolupament tecnològicimportant en els darrers anys
 4. 4. Air conditioning have been installedin most of houses...A la majoria de cases sha instal·lataire condicionatstudents bring their own computersat school...els estudiants porten els seusordinadors a lescola
 5. 5. new factories have beencreated...Shan creat novesfàbriques......apliances......aparells...
 6. 6. Robots...
 7. 7. Electricity consumption has increased greatly!!!El consum delectricitat sha incrementat moltíssim!!!
 8. 8. We have no enough powerstationsNo hi ha prou centralsproductores denergiaAnd we need to install newonesI necessitem instal·lar-ne denoves
 9. 9. Government organize a competition to decide the construction of newplants to produce more electricity.El govern organitza un concurs per decidir la construcció de novesplantes productores denergia elèctrica
 10. 10. At present, we have three power stations in the island: En aquest moment a la illa hi ha tres centrals elèctriques:● An hidroeletric power station Una central hidroelèctrica● A termal power station Una central tèrmica● A nuclear power station Una central nuclear
 11. 11. ● And the government asks: what type of electricity power station is better to install? I el govern pregunta quin tipus de central és millor instal·lar
 12. 12. We belong to an environmentalorganizationNosaltres pertanyem a unaorganització ecologista
 13. 13. This group fights to honor thename of the island: "SustainableIsland"Aquest grup lluita per fer honoral nom de “Illa sostenible”
 14. 14. But to honor the name, we mustconvince the government topromote the use of renewableenergy...Però per honorar el nom hem deconvèncer el govern perquèpromogui lús de les energiesrenovables...
 15. 15. What can we do to convince the government? Què podem fer per convèncer el govern? OUR TASK IS... La nostra feina és...
 16. 16. TASKCreate a document to explain:Crear un document per explicar:What... Què...How... Com...What problems ... Quins problemes...power stations in the island havetenen les centrals de lillaand what are our proposals.i quines són les nostres propostesAnd of course,convince them that ourproposal is THE BEST!I per suposat convèncels que la nostraproposta és LA MILLOR! Does the "Sustainable Island" really exist? Existeix de veritat lilla sostenible? Abans de començar... Follow this link Segueix aquest enllaç
 17. 17. ● PROCESS (I) Students in groups of two will be assigned an energy source A cada grup (2 alumnes) sels assignarà un tipus de font denergia ● Students groups will use the computer to research information about their energy sources, using only (and at least three) of the web reources listed. Els alumnes utilitzaran lordinador per buscar informació sobre la seva font denergia, utilitzant només (i almenys 3 )dels web del llistat. ● Students groups will use the computer to create an Open Office Impress presentation on their energy source. This presentation will include: Els alumnes faran una presentació Open Office impress de la seva energia. La presentació ha dincloure: ● Tittle slide /Diapositiva de títol ● 8 to 10 slides that provide the information required in the process instructions. Entre 8 i 10 diapositives amb la informació requerida a les instruccions ● Resource listing slide / Un llistat dels web consultats ● A summary (one slide) / Una diapositiva de resumCom es fa una presentació en impress?http://www.xtec.es/dnee/satieee/0506/sessio1/fer_presenta.htm
 18. 18. ACTIVITATS● ACTIVITAT 1: Centrals hidroelèctriques● ACTIVITAT 2: Centrals tèrmiques● ACTIVITAT 3: Centrals nuclears● ACTIVITAT 4: Centrals eòliques● ACTIVITAT 5: Centrals termosolars● ACTIVITAT 6: Centrals solars fotovoltaiques● ACTIVITAT 7: TOTS ELS GRUPS
 19. 19. ACTIVITAT 1: CENTRALS HIDROELÈCTRIQUES1. Transformacions energètiques ● Ha dincloure:2. Parts de la central i descripció ● Enllaç a un vídeo curt (màxim del funcionament 5 minuts)3. Tipus de preses ● Una fotografia4. Tipus de turbines ● Esquema de la central5. Centrals de bombeig o reversibles.6. Avantatges i inconvenients daquest tipus de centrals Recursos Torna a Procés Torna a linici
 20. 20. RECURSOS: CENTRALS HIDROELÈCTRIQUESEsquemes: http://www.unesa.es/graficos.htmCom fabricar electricitat? Pàgina dUNESAhttp://www.unesa.net/unesa/html/sabereinvestigar/largoviaje/nucleares.htmProducció i distribució de lenergia (IES de Torredembarra)http://www.xtec.es/iestorredembarra/tecnologia/tectec1/tectec1Tema3.htmTot sobre la producció denergia elèctrica:http://usuarios.multimania.es/elecgia/web/Energia%20Electrica/pagines/termica/termic.htmEspai (bloc) de Tecnologia de lIES de Bellvitgehttp://tecnobloc.wordpress.com/2008/10/09/centrals-hidroelectriques-2/Bloc denergia hidràulica: http://lenergiahidraulica.bloc.cat/Parts duna central hidroelectrica:http://www.renovables-energia.com/2009/06/partes-de-una-central-hidroelectrica/Les energies renovables: http://www.xtec.cat/~cbadia23/hidraulica.htmGreenpeace:http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/energ-a/revoluci-n-energetica/renovables/tecnolog-as-renovaTambé podeu utilitzar el llibre de text de Tecnologia Mc Graw i el CD que lacompanya.
 21. 21. ACTIVITAT 2: CENTRALS TÈRMIQUES1. Transformacions energètiques ● Ha dincloure:2. Parts de la central i descripció ● Enllaç a un vídeo curt (màxim del funcionament 5 minuts)3. Centrals de cicle combinat ● Una fotografia4. Avantatges i inconvenients ● Esquema de la central daquest tipus de centralsTorna a Procés Torna a linici Recursos
 22. 22. RECURSOS: CENTRALS TÈRMIQUESEsquemes: http://www.unesa.es/graficos.htmCom fabricar electricitat? Pàgina dUNESAhttp://www.unesa.net/unesa/html/sabereinvestigar/largoviaje/nucleares.htmProducció i distribució de lenergia (IES de Torredembarra)http://www.xtec.es/iestorredembarra/tecnologia/tectec1/tectec1Tema3.htmTot sobre la producció denergia elèctrica:http://usuarios.multimania.es/elecgia/web/Energia%20Electrica/pagines/termica/termic.htmEspai (bloc) de Tecnologia de lIES de Bellvitgehttp://tecnobloc.wordpress.com/2008/10/09/centrals-hidroelectriques-2/Les centrals tèrmqiues (Presentació de lIES Terres de Ponent)http://www.terresdeponent.com/web/departaments/d_tecno/tecno/presentacions/energia.ppsTèrmiques:http://www.slideshare.net/ccrespo62/centrals-trmiquesTambé podeu utilitzar el llibre de text de Tecnologia Mc Graw i el CD que lacompanya.
 23. 23. ACTIVITAT 3: CENTRALS NUCLEARS1. Transformacions energètiques ● Ha dincloure:2. Parts de la central i descripció ● Enllaç a un vídeo curt (màxim del funcionament 5 minuts)3. Avantatges i inconvenients ● Una fotografia daquest tipus de centrals ● Esquema de la central Torna a Procés Torna a linici Recursos
 24. 24. RECURSOS: CENTRALS NUCLEARSEsquemes: http://www.unesa.es/graficos.htmCom fabricar electricitat? Pàgina dUNESAhttp://www.unesa.net/unesa/html/sabereinvestigar/largoviaje/nucleares.htmProducció i distribució de lenergia (IES de Torredembarra)http://www.xtec.es/iestorredembarra/tecnologia/tectec1/tectec1Tema3.htmTot sobre la producció denergia elèctrica:http://usuarios.multimania.es/elecgia/web/Energia%20Electrica/pagines/termica/termic.htmEspai (bloc) de Tecnologia de lIES de Bellvitgehttp://tecnobloc.wordpress.com/2008/10/09/centrals-hidroelectriques-2/Nuclears: Les centrals tèrmqiues (Presentació de lIES Terres de Ponent)http://www.terresdeponent.com/web/departaments/d_tecno/tecno/presentacions/energia.ppsTambé podeu utilitzar el llibre de text de Tecnologia Mc Graw i el CD que lacompanya.
 25. 25. ACTIVITAT 4: CENTRALS EÒLIQUES1. Transformacions energètiques ● Ha dincloure:2. Parts de la central i descripció ● Enllaç a un vídeo curt (màxim del funcionament 5 minuts)3. Parts dels aerogeneradors ● Una fotografia4. Avantatges i inconvenients ● Esquema de la central daquest tipus de centrals Torna a Procés Torna a linici Recursos
 26. 26. RECURSOS: CENTRALS EÒLIQUESEsquemes: http://www.unesa.es/graficos.htmCom fabricar electricitat? Pàgina dUNESAhttp://www.unesa.net/unesa/html/sabereinvestigar/largoviaje/nucleares.htmProducció i distribució de lenergia (IES de Torredembarra)http://www.xtec.es/iestorredembarra/tecnologia/tectec1/tectec1Tema3.htmTot sobre la producció denergia elèctrica:http://usuarios.multimania.es/elecgia/web/Energia%20Electrica/pagines/termica/termic.htmEspai (bloc) de Tecnologia de lIES de Bellvitgehttp://tecnobloc.wordpress.com/2008/10/09/centrals-hidroelectriques-2/Les energies renovables: http://www.xtec.cat/~cbadia23/hidraulica.htmGreenpeace:http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/energ-a/revoluci-n-energetica/renovables/tecnolog-as-renovaTambé podeu utilitzar el llibre de text de Tecnologia Mc Graw i el CD que lacompanya.
 27. 27. ACTIVITAT 5: CENTRALS TERMOSOLARS1. Transformacions energètiques ● Ha dincloure:2. Tipus de centrals termosolars ● Enllaç a un vídeo curt (màxim 5 minuts)3. Parts de la central i descripció del funcionament ● Una fotografia4. Avantatges i inconvenients ● Esquema de la central daquest tipus de centrals Torna a Procés Torna a linici Recursos
 28. 28. RECURSOS: CENTRALS TERMOSOLARSEsquemes: http://www.unesa.es/graficos.htmCom fabricar electricitat? Pàgina dUNESAhttp://www.unesa.net/unesa/html/sabereinvestigar/largoviaje/nucleares.htmProducció i distribució de lenergia (IES de Torredembarra)http://www.xtec.es/iestorredembarra/tecnologia/tectec1/tectec1Tema3.htmTot sobre la producció denergia elèctrica:http://usuarios.multimania.es/elecgia/web/Energia%20Electrica/pagines/termica/termic.htmEspai (bloc) de Tecnologia de lIES de Bellvitgehttp://tecnobloc.wordpress.com/2008/10/09/centrals-hidroelectriques-2/Com funciona una central solar? http://www.edu365.cat/eso/faqs/tecnologia/central_solar.htmCentrals solars: http://www.iesmarquesdelozoya.net/solar/energia_solar_termica_de_alta_temperatura.htmCentrals termosolras (Greenpeace):http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/energ-a/revoluci-n-energetica/renovables/tecnolog-as-renovables/termosolarLes energies renovables: http://www.xtec.cat/~cbadia23/hidraulica.htmGreenpeace:http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/energ-a/revoluci-n-energetica/renovables/tecnolog-as-renovablesTambé podeu utilitzar el llibre de text de Tecnologia Mc Graw i el CD que lacompanya.
 29. 29. ACTIVITAT 6: CENTRALS SOLARS FOTOVOLTAIQUES1. Transformacions energètiques ● Ha dincloure:2. Parts de la central i descripció ● Enllaç a un vídeo curt (màxim del funcionament 5 minuts)3. Avantatges i inconvenients ● Una fotografia daquest tipus de centrals ● Esquema de la central Recursos
 30. 30. RECURSOS: CENTRALS SOLARS FOTOVOLTAIQUESEsquemes: http://www.unesa.es/graficos.htmCom fabricar electricitat? Pàgina dUNESAhttp://www.unesa.net/unesa/html/sabereinvestigar/largoviaje/nucleares.htmProducció i distribució de lenergia (IES de Torredembarra)http://www.xtec.es/iestorredembarra/tecnologia/tectec1/tectec1Tema3.htmTot sobre la producció denergia elèctrica:http://usuarios.multimania.es/elecgia/web/Energia%20Electrica/pagines/termica/termic.htmEspai (bloc) de Tecnologia de lIES de Bellvitgehttp://tecnobloc.wordpress.com/2008/10/09/centrals-hidroelectriques-2/Les energies renovables: http://www.xtec.cat/~cbadia23/hidraulica.htmGreenpeace:http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/energ-a/revoluci-n-energetica/renovables/tecnolog-as-renovaTambé podeu utilitzar el llibre de text de Tecnologia Mc Graw i el CD que lacompanya.
 31. 31. PREPARACIÓ DE LEXPOSICIÓ ORAL DAVANT DE LA COMISSIÓ DEL GOVERN DE LILLA ● Per preparar lexposició heu de tenir en compte els aspectes següents: * La durada no pot excedir els 15 minuts. * Us heu de presentar als representants del govern de lilla. * Heu dintervenir tots els experts. * Heu de concloure fent una proposta al govern. * Heu dagrair latenció prestada als assistents.Com fer una presentació oral?http://es99.wordpress.com/2008/03/13/com-fer-una-bona-exposicio-oral/
 32. 32. LAVALUACIÓ Lavaluació del treball consta de dues fases:Avaluació Què savalua? Qui A qui Quin avalua? avalua? valor té?Procés Lorganització i el treball del grup i el Lalumne Ell/a 50% treball de recerca dinformació mateix/aProducte El contingut del treball, la presentació Cada Al grup 50% i lexposició oral grup
 33. 33. AVALUACIÓ (1) AVALUACIÓ DEL PROCÉS: * Cada alumne/a farà la seva autoavaluació del procés de treball. * Empleneu la rúbica que trobareu clicant lenllaç * Imprimiu el full i lliureu-lo al professor/a. * A la taula següent es fa una valoració del treball realitzat en funcióde la puntuació global obtinguda en lavaluació del procés: Puntuació Valoració Global Menys de 8 No us heu esforçat, i el resultat és poc satisfactori Caldria que us haguéssiu esforçat més, el resultat Entre 8 i 14 és just Entre 15 i 20 Heu fet un bon treball Més de 20 Heu fet un treball excel·lent, lenhorabona :-)
 34. 34. AVALUACIÓ (2) AVALUACIÓ DEL PRODUCTE * Cada grup farà lavaluació del producte de la resta de grups a partir de la presentació i exposicióoral. * Cada grup farà la seva autoavaluació del producte de treball. * Empleneu la rúbica que trobareu clicant lenllaç: * A la taula següent es fa una valoració del treball realitzat en funció de la puntuació globalobtinguda en lavaluació del producte. Puntuació Global Valoració Menys de 3 No us heu esforçat, i el resultat és poc satisfactori Entre 4 I 6 Caldria que us haguéssiu esforçat més, el resultat és just Entre 7 I 9 Heu fet un bon treball Més de 10 Heu fet un treball excel·lent, lenhorabona :-)
 35. 35. AVALUACIÓ GLOBAL * El professor farà públiques les avaluacions del producte que han fet els grups entre sí. * Cada grup farà la seva autoavaluació del producte de treball. * El professor obtindrà la puntuació global a partir de les puntuacions globals de les avaluacions del procés idel producte, i les comunicarà als grups. * A la taula següent es fa una valoració del treball realitzat en funció de la puntuació global obtinguda enlavaluació global. Puntuació Valoració Global Menys de 11 No us heu esforçat, i el resultat és poc satisfactori Entre 12 I 20 Caldria que us haguéssiu esforçat més, el resultat és just Entre 21 I 29 Heu fet un bon treball Més de 30 Heu fet un treball excel·lent, lenhorabona :-)
 36. 36. ABANS DE COMENÇAR...http://www.slideshare.net/mestecno/presentaci-centrals-elctriqueshttp://www.slideshare.net/Creu/centrals-electriqueshttp://www.slideshare.net/jordimanero/2-energia-pdf-2103151

×