PRL Jardiners 04

1,003 views
935 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,003
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PRL Jardiners 04

 1. 1. Maria Bañeres Farrero Riscos dels equips de treball
 2. 2. RISCOS DELS EQUIPS DE TREBALL <ul><li>Normativa: </li></ul><ul><li>RD 1215/1997 de disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. </li></ul><ul><li>Problema: </li></ul><ul><li>Gran diversitat d’equips de treball </li></ul>EQUIP DE TREBALL: Qualsevol màquina, aparell o instrument amb el qual es duu a terme l’activitat laboral.
 3. 3. Condicionants <ul><li>Al triar els equips de treball, l’empresari haurà de tenir en compte les condicions i les característiques específiques del treball i els riscos existents per als treballadors, per tal de eliminar-los o reduir-los al màxim. </li></ul><ul><li>L’empresari haurà de facilitar als treballadors les instruccions i la formació adequada per a l’ús dels equips de treball. </li></ul><ul><li>Els treballs de manteniment i reparació dels equips de treball, que puguin representar un risc específic, només es podran realitzar per treballadors especialment capacitats a l’efecte. </li></ul>
 4. 4. Principals equips de treball <ul><li>Vehicles de transport </li></ul><ul><li>Eines manuals </li></ul><ul><li>Màquines </li></ul>
 5. 5. VEHICLES DE TRANSPORT <ul><li>PRINCIPALS RISCOS: </li></ul><ul><li>Bolcada del vehicle </li></ul><ul><li>Xocs contra altres vehicles </li></ul><ul><li>Atropellament de persones </li></ul><ul><li>Atrapament per parts mòbils </li></ul><ul><li>Caiguda del conductor </li></ul><ul><li>Incendis </li></ul>
 6. 6. Per a evitar els riscos lligats als vehicles de transport <ul><li>Fer el manteniment adequat i periòdic del vehicle, amb especial atenció al bon estat dels frens i de la pressió i estat dels pneumàtics. </li></ul><ul><li>Organitzar de forma correcta la circulació de vehicles pels llocs de treball, separant les zones de trànsit de vehicles de les de pas de persones. </li></ul><ul><li>Respectar les velocitats màximes permeses i les senyals de circulació </li></ul><ul><li>Tots els vehicles hauran de disposar de miralls retrovisors en bon estat, i de sistemes òptics i/o acústics que actuïn al circular marxa enrere. </li></ul><ul><li>Les parts mòbils dels vehicles hauran d’estar protegides per carcasses. </li></ul><ul><li>Els esglaons i nanses per a accedir a la cabina del conductor seran antilliscants i es mantindran nets. </li></ul><ul><li>Cal dur un extintor d’incendis a la cabina de conducció. </li></ul>
 7. 7. EINES MANUALS <ul><li>TIPUS: </li></ul><ul><li>Eines de cop: martell, maceta, aixades... </li></ul><ul><li>Eines de torsió: tornavís, claus, escombres... </li></ul><ul><li>Eines de tall: tisores, estenalles, alicates... </li></ul><ul><li>Eines de vores tallants o punxents: ganivets, destrals, punxons... </li></ul>
 8. 8. EINES MANUALS <ul><li>PRINCIPALS RISCOS: </li></ul><ul><li>Talls i cops a les mans i altres parts del cos </li></ul><ul><li>Projecció de partícules o dels elements treballats </li></ul><ul><li>Projecció de la eina o de parts de la mateixa </li></ul><ul><li>Lesions osteomusculars per postures i gests forçats </li></ul>
 9. 9. Per a evitar els riscos lligats a les eines manuals <ul><li>Elegir l’eina més idònia per a la realització del treball, considerant la forma, el pes i les dimensions des del punt de vista ergonòmic. </li></ul><ul><li>Mantenir les eines en perfecte estat de conservació, per la qual cosa s’ha de verificar que: </li></ul><ul><ul><li>Els mànecs no presenten estelles, ni esquerdes i estan perfectament acoblats i fixats a l’eina. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les mordasses, boques i braços de les eines no han de tenir deformacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Els dents de les serres o llimes han d’estar en perfecte estat. </li></ul></ul><ul><li>Utilitzar els equips de protecció individual, adaptats als riscos que es presenten (guants, botes, ulleres, màscares i roba de treball). </li></ul><ul><li>Emmagatzemar les eines en caixes i pannells i prestatgeries adequades. </li></ul><ul><li>Transportar les eines en caixes o cinturons especialment dissenyats a l’efecte, especialment en escales manuals per tal de deixar lliures totes dues mans. </li></ul><ul><li>No deixar les eines en zones de pas o llocs elevats, des dels que puguin caure a sobre dels treballadors. </li></ul>
 10. 10. Tisores de Podar d’una mà, P2   <ul><li>Tisores de podar d’una mà professionals d’alta tecnologia. El mànec giratori gira amb els dits al tallar. </li></ul><ul><li>Aquest sistema giratori redueix el cansament i preveu els rosament. Els mànecs són de fibra de vidre i carboni, fent que sigui una eina molt còmoda. El sistema de tancament s’acciona amb una sola mà mitjançant un botó d’acer. </li></ul>
 11. 11. Tisores de Podar d’una mà, P5 <ul><li>Tisores de podar d’una mà de disseny tradicional, especialment adaptada per a treballar a baixes temperatures. Disseny molt robust amb mànecs forjats amb empunyadures de plàstic que garanteixen una còmoda subjecció. El sistema de tanca d’anella es pot accionar amb una sola mà. </li></ul>
 12. 12. Tisores de Podar Ergonòmiques, PXR   <ul><li>Tisora de podar ergonòmica dissenyada per a adaptar-se perfectament a la mà. La forma i mesura dels mànecs s’adapten al tamany de la mà, mentre que la capacitat de tall s’adapta a la feina a realitzar. Les inclinacions laterals i verticals del cap de tall fan que el canell treballi en una posició més natural, reduint el cansament i els danys, augmentant la comoditat durant el tall. Té el mànec rotatiu i disposa de tres mesures de mànecs PXR rotatius: S, M o L (segons el tamany de la mà). Disposa de tres mesures del cap de tall: 1, 2 o 3 (segons la feina a realitzar). </li></ul>
 13. 13. Tisores per a esquerrans
 14. 14. Funda per Tisores de Podar d’una mà
 15. 15. Característiques de les tisores de podar d’una mà <ul><li>Topall esmorteïdor per a cuidar la mà i el canell. </li></ul><ul><li>Molla d’obertura per a facilitar el treball. </li></ul><ul><li>Ajustament del joc de fulla de tall i contrafulla per a què el tall sigui net i precís. </li></ul><ul><li>Equilibri entre la part que talla i la empunyadura, per una millor ergonomia. </li></ul><ul><li>Peces de recanvi originals per unir les prestacions a la duració. </li></ul>
 16. 16. Tisores de podar de dos mans, P14   <ul><li>Tisores de podar de 2 mans de tall lliscant. El cap de tall és petit per a facilitar l’accés als espais limitats. Còmoda d’utilitzar, ajuda a prevenir el cansament gràcies als topalls de goma que amorteixen l’impacte del tall. </li></ul>
 17. 17. Tisores de Podar de dos mans, P172   <ul><li>Cisalla professional de dos mans per a realitzar talls en branques de gran diàmetre de sistema multiplicador que facilita el tall. La fulla està recoberta de teflón, per tal d’evitar l’oxidació i disminuir la fricció. L’enclusa és d’alumini. El mecanisme duu quatre posicions regulables que eviten el degast prematur de l’enclusa, per tal de donar un tall de qualitat. </li></ul>
 18. 18. Xerrac de poda
 19. 19. Tisores pneumàtiques
 20. 20. MÀQUINES <ul><li>Màquina : Conjunt d’òrgans units entre sí, un dels quals ha de ser mòbil, accionat per una energia o força diferent a la humana. </li></ul>
 21. 21. Obligacions dels fabricants <ul><li>Proporcionar màquines segures, per la qual cosa cal realitzar un estudi de seguretat (Expedient Tècnic) en el qual es detallen les mesures de seguretat a adoptar per a complir amb la normativa que s’apliqui. </li></ul><ul><li>Per a les màquines posteriors al 01/01/95, el fabricant està obligat a proporcionar: </li></ul><ul><ul><li>Declaració de conformitat CE </li></ul></ul><ul><ul><li>Manual d’instruccions en espanyol </li></ul></ul><ul><ul><li>Placa identificativa de la màquina con las sigles CE (Marcat CE) </li></ul></ul>
 22. 22. Contingut de la Declaració de Conformitat <ul><li>Nom i adreça del fabricant </li></ul><ul><li>Signatura de l’apoderat </li></ul><ul><li>Les directives comunitàries 89/392/CEE i les seves modificacions o 98/37/CE; relacionades amb perills mecànics, elèctrics, etc. </li></ul><ul><li>Directiva de Baixa Tensió 73/23/CEE; relacionada amb perills elèctrics </li></ul><ul><li>Directiva de compatibilitat electromagnètica 89/396/CE i modificacions </li></ul><ul><li>En cas de certes màquines com serres, premses, plataformes elevadores, etc., (Annex IV), el fabricant pot optar per construir la màquina segons les normes harmonitzades tipus UNE-EN i presentar el projecte de seguretat (Expedient Tècnic) davant d’un organisme de control per a que el vigili o que verifiqui la màquina en cas que s’hagi construït sense normes harmonitzades. </li></ul>
 23. 23. Obligacions de l’empresari <ul><li>Proporcionar màquines segures a los treballadors en el treball. </li></ul><ul><li>Si una màquina es posterior al 01/01/95 i compleix les directives pertinents, no fa falta res més, sempre i quan no modifiquem el seu funcionament. </li></ul><ul><li>Si una màquina ha estat fabricada entre el 21/01/87 y el 31/12/94, ha de complir el RD 1495/96, per la qual cosa és necessari disposar d’un certificat del fabricant conforme compleix aquesta normativa, en cas de que no el tinguem o que la màquina sigui anterior al 21/01/87 caldrà adequar la màquina al RD 1215/97. </li></ul>
 24. 24. Tipus de riscs de les màquines <ul><li>Riscs mecànics: d’atrapament, aixafament, tall, punxonament, etc... </li></ul><ul><li>Mesures preventives: </li></ul><ul><ul><li>Resguards, comandaments dobles, barreres fotoelèctriques, aturades d’emergència, etc. </li></ul></ul>
 25. 25. Tipus de riscs de les màquines <ul><li>Risc elèctric: </li></ul><ul><ul><li>Contacte directe (C.D.): Por tocar parts actives </li></ul></ul><ul><ul><li>Contacte indirecte (C.I.): Por tocar una part metàl·lica que estigui en tensió </li></ul></ul><ul><li>Mesures proposades: </li></ul><ul><ul><li>Embolcalls: Cobrir aparells elèctrics </li></ul></ul><ul><ul><li>Magnetotèrmics: Tallen el corrent en cas de sobrecàrrega </li></ul></ul><ul><ul><li>Diferencials: Tallen el corrent si hi ha contacte indirecte. </li></ul></ul>
 26. 26. Tipus de riscs de les màquines <ul><li>Risc postural (ergonòmic) </li></ul><ul><li>Mesures preventives: </li></ul><ul><ul><li>Situar els comandaments accessibles sense haver d’adoptar postures forçades. </li></ul></ul>
 27. 27. Tipus de riscs de les màquines <ul><li>Risc d’inhalació de contaminants (higiene) </li></ul><ul><li>Mesures preventives: </li></ul><ul><ul><li>Extracció localitzada: Formada per una campana composta per un ventilador i uns tubs amb la intenció d’aspirar i expulsar els gasos nocius a l’exterior </li></ul></ul><ul><ul><li>Ventilar al màxim la zona. </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitzar EPI’s. </li></ul></ul>
 28. 28. Tipus de riscs de les màquines <ul><li>Risc de caiguda en màquines a les quals s’hi accedeix en alçada </li></ul><ul><li>Mesures preventives: </li></ul><ul><ul><li>Utilitzar baranes i sòcols </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitzar EPI’s </li></ul></ul>
 29. 29. Tipus de riscs de les màquines <ul><li>Risc de cremades per contacte tèrmic </li></ul><ul><li>Mesures preventives: </li></ul><ul><ul><li>Aïllar les parts calentes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitzar EPI’s. </li></ul></ul><ul><ul><li>Senyalitzar el perill. </li></ul></ul>

×