• Save
PRL Jardiners 03
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

PRL Jardiners 03

on

 • 1,403 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,403
Views on SlideShare
1,147
Embed Views
256

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 256

http://www.xtec.cat 255
http://mj89sp3sau2k7lj1eg3k40hkeppguj6j-a-sites-opensocial.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

PRL Jardiners 03 PRL Jardiners 03 Presentation Transcript

 • Maria Bañeres Farrero Riscos generals i prevenció
 • Riscos Generals
  • Riscos lligats a les condicions de treball i al medi ambient
  • Càrrega de treball
  A l’ambient laboral hi ha un seguit de factors de risc o condicions de treball que, en determinades circumstàncies, poden suposar un perill per a la seguretat i la salut dels treballadors.
 • Factors de risc que determinen les condicions de treball
  • Del procés productiu segons l’activitat de l’empresa
  • Del lloc de treball o feines realitzades per cada treballador
  • Del tractament que doni l’empresa als factors de risc laboral
 • PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
  • Identificar els riscos presents en un determinat ambient laboral
  • Distingir els riscos en base a la gravetat de les seves conseqüències per a la seguretat i la salut dels treballadors
  • Establir les mesures preventives que calgui en cada cas.
  • Riscos lligats a les condicions de treball i el medi ambient
  • Riscos derivats de les condicions en els centres de treball
  • Riscos derivats de les condicions dels equips de treball
  • Riscos derivats de les condicions de les instal·lacions
 • 1.1. RISCOS LLIGATS A LES CONDICIONS DE TREBALL
  • Principals problemes pels jardiners:
  • Gran diversitat de centres de treball i d’espais (instal·lacions de la pròpia empresa, talussos de carreteres, arbrat viari, obres de construcció, jardins municipals, jardins privats...)
  CENTRE DE TREBALL: Lloc o espai físic on es duu a terme l’activitat laboral
 • Espais del centre de treball
  • Passadissos i superfícies de trànsit d’operaris
  • Llocs de circulació i estacionament de vehicles
  • Magatzem de materials (adobs, fitosanitaris, material de reg, eines, màquines...)
  • Escales d’accés a diferents nivells (fixes, de servei, de mà)
 • Riscos generals lligats al centre de treball
  • Caiguda de persones al mateix nivell
  • Caiguda de persones a diferent nivell
  • Atropellaments o cops amb vehicles, màquines o materials
  • Cops per caiguda d’objectes transportats o manipulats
  • Xoc contra objectes immòbils
  • Xoc contra objectes mòbils
  • Atrapaments amb elements mòbils de màquines
 • Per a evitar els riscos generals lligats al centre de treball
  • Conèixer les característiques i exigències del propi lloc de treball
  • Conèixer la interrelació necessària entre els diferents llocs de treball
  • Conèixer la forma correcta per a manipular els materials, eines i màquines que han d’arribar i ser retirats del lloc de treball
  • Conèixer la manera d’emmagatzemar els productes i materials del nostre entorn de treball
  • Conèixer la forma d’instal·lació dels elements auxiliars per a treballar còmodament evitant moviments forçats
  • Protegir els elements mòbils de les màquines que ens puguin produir atrapaments
  • Mantenir l’ordre i la neteja
 • 1.1. RISCOS LLIGATS ALS EQUIPS DE TREBALL
  • Principals problemes pels jardiners:
  • Gran diversitat d’equips de treball segons el tipus de feina a realitzar (segadora, desbrossadora, retallabardisses, motoserra, escarificadora...)
  EQUIP DE TREBALL: Maquinària amb la qual es duu a terme l’activitat laboral
 • Riscos generals lligats als equips de treball
  • Atrapaments amb elements mòbils de màquines
  • Atropellaments o cops amb vehicles, màquines o materials
  • Xoc contra objectes immòbils
  • Xoc contra objectes mòbils
  • Cops per caiguda d’objectes transportats o manipulats
  • Caiguda de persones al mateix nivell
  • Caiguda de persones a diferent nivell
  • Risc de sobrecàrrega i males postures
  • Risc de soroll
  • Risc de vibracions
 • Riscos generals lligats a les màquines de jardineria Totes les màquines de jardineria Vibracions Totes les màquines amb motor de combustió Soroll Tractors i màquines hidràuliques Projecció de fluids a pressió Adobs i productes fitosanitaris Contacte de substàncies càustiques i corrosives Motors elèctrics, contactes amb línies aèries Exposició a contactes elèctrics Motors de combustió i tubs d’escapament Contactes tèrmics Pales carregadores, equips de poda, plataformes Caiguda d’objectes durant la manipulació Màquines de tractaments fitosanitaris Exposició a substàncies nocives Segadores, desbrossadores, bufadores Projecció de pedres i objectes Màquines amb ganivetes, dents, cadenes Talls Plataformes, tractors, remolcs Caigudes a diferent nivell Qualsevol tipus de màquina Cops Pales carregadores, remolcs, braços hidràulics Aixafaments Tractors i altres màquines automotrius Atropellaments Transmissions, preses de força, engranatges Atrapament per peces mòbils Tractors i altres màquines automotrius Aixafament per bolcada Màquines o components involucrats Tipus de risc
 • Per a evitar els riscos generals lligats als equips de treball
  • Conèixer les característiques i instruccions d’ús i seguretat dels equips de treball
  • Conèixer la interrelació necessària entre els diferents equips de treball i els elements de seguretat
  • Conèixer la forma correcta per a manipular les màquines, eines i materials auxiliars a utilitzar
  • Conèixer les nocions bàsiques de manteniment i emmagatzematge dels equips de treball, eines i elements i productes auxiliars necessaris per al correcte desenvolupament del treball
  • Conèixer la forma correcta d’ús dels equips de treball i dels equips de protecció auxiliars per a treballar còmodament evitant moviments forçats
  • Protegir els elements mòbils de les màquines que ens puguin produir atrapaments
  • Utilitzar els equips de protecció individual (EPI) indicats
 • 1.1. RISCOS LLIGATS A LES INSTAL·LACIONS
  • Principals problemes pels jardiners:
  • En la pràctica, les instal·lacions no s’utilitzen en el desenvolupament de la feina diària, llevat el cas d’administratius, tècnics, personal de magatzem...
  INSTAL·LACIONS: Lloc o espai físic on es duu a terme l’activitat laboral
 • Riscos generals lligats a les instal·lacions
  • Caiguda de persones al mateix nivell
  • Caiguda de persones a diferent nivell
  • Atropellaments o cops amb vehicles, màquines o materials
  • Cops per caiguda d’objectes transportats o manipulats
  • Xoc contra objectes immòbils
  • Xoc contra objectes mòbils
  • Atrapaments amb elements mòbils de màquines
  • Risc elèctric
  • Riscos per ús de pantalles de visualització de dades
  • Risc per manipulació de productes tòxics
  • Risc de sobrecàrrega i males postures
  • (...)
 • Per a evitar els riscos generals lligats a les instal·lacions
  • Conèixer les característiques de les instal·lacions
  • Conèixer la interrelació necessària entre les instal·lacions i els elements de seguretat
  • Conèixer la forma correcta per a manipular les màquines, eines i materials auxiliars a utilitzar
  • Mantenir l’ordre i la neteja
  • Emmagatzemar adequadament els equips de treball, eines i elements i productes auxiliars necessaris per al correcte desenvolupament del treball
  • Conèixer les normes de manipulació manual de càrregues per a treballar còmodament evitant moviments forçats i sobresforços
  • Protegir els elements mòbils de les màquines que ens puguin produir atrapaments
  • Respectar la senyalització
 • RISCOS GENERALS 13 Sobreesforços 14 Exposició a temperatures ambientals extremes 15 Contactes tèrmics 16 Exposició a contactes elèctrics 17 Exposició a substàncies nocives 18 Contactes substàncies càustiques i/o corrosives 19 Exposició a radiacions 20 Explosions 21 Incendis 22 Accidents causats per éssers vius 23 Atropellaments o cops amb vehicles 00 Risc Genèric 01 Caigudes de persones a diferent nivell 02 Caigudes de persones al mateix nivell 03 Caiguda d’objectes per desplom o esfondrament 04 Caigudes d’objectes en manipulació 05 Caigudes d’objectes despresos 06 Xafades sobre objectes 07 Xocs contra objectes immòbils 08 Xocs contra objectes mòbils 09 Cops per objectes o eines 10 Projecció de fragments o partícules 11 Atrapament per o entre objectes 12 Atrapament por bolcada de màquines, tractors o vehicles
 • VALORACIÓ DELS RISCOS