Eötvös Loránd TudományegyetemPedagógiai és Pszichológiai KarNeveléstudományi Intézet1075 Budapest, Kazinczy u. 23­27.Tel.:...
Tanulás eredmények, kompetenciák:A hallgató készüljön fel:   ● az IKT és a web 2.0 eszközeinek használatára   ● az interne...
Követelmények:  ● Aktív részvétel a kontakt órák legalább 80%­án.  ● A tanulócsoport közösségi blogjában minimum havi egy ...
A tanulásszervezésről és a tematikákról rendelkezik a Hallgatói Követelményrendszer (63.§)(3) Gyakorlati és szemináriumi j...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rekb 121-informatika--2013-mi

378 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
378
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rekb 121-informatika--2013-mi

  1. 1. Eötvös Loránd TudományegyetemPedagógiai és Pszichológiai KarNeveléstudományi Intézet1075 Budapest, Kazinczy u. 23­27.Tel.: 461­4552, fax.: 461­4532E­mail: nevelestudomany@ppk.elte.huA kurzus címe:Informatika Kurzuskód: Kreditértéke:A kurzus címe angolul: REKB­121/1­3 2Az oktató neve, elérhetősége: Szak és szint A kurzus típusaMázsás István, óraadó tanár BA gyakorlatmazsom+elte@gmail.com Képzési forma nappalimobil: 20/3618­548fogadóóra: 2012/2013. tanévtavaszi félév: szerda 13.30­14:15,vagy egyéni megbeszélés alapjánElőfeltételek; a felvétel sajátos Az értékelés módja: Kontaktóraszámkörülményei (pl. nyelvi gyakorlati jegy heti 2 óraszintfelmérő)Az oktatás nyelve Mely szak mintatanterve Ajánlott félévmagyar szerint kötelező? 2. félév Rekreációszervezés és egészségfejlesztésA  szemináriumok  helye  és  időpontja:  KAZY  412,  szerda  14:30­16:00,  16:15­17:45  és18:00­19:30A tanegységért felelős szervezeti egység neve:ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi IntézetTanév, félév 2012/2013. tavasziSajátos oktatásszervezési körülmények: nincsenekA kurzus célja:A hallgatók megismerkedjenek az információs társadalom kihívásaival, felkészítés a web2.0­áseszközök és online szolgáltatások mindennapi használatára. A kurzus során olyan informatikaieszközökkel ismerkednek meg a tanulók, amelyeket könnyedén használhatnak majd későbbimunkájuk során. Kiemelt cél, hogy olyan ismeretek birtokába jussanak, amelyek megkönnyítikmunkájuk során az internet, az online alkalmazások és a számítógép hatékony és célnakmegfelelő használatát.Különös figyelmet fordítunk a csoportos, kollaboratív eszközök használatára. A kurzus soránkitérünk a termékek és szolgáltatások interneten keresztüli értékesítésének lehetőségeire is.Tudatos használata a közösségi megjelenésnek ­ karrierépítés.1 REKB­121­Informatika­­2013­MI
  2. 2. Tanulás eredmények, kompetenciák:A hallgató készüljön fel: ● az IKT és a web 2.0 eszközeinek használatára ● az internetes lehetőségek felhasználására az oktatási folyamat során ● az újszerű eszközökhöz jobban illeszkedő tanítási módszerek és tanulói munkaformák alkalmazására ● szakmai fejlődésben elkötelezettségre ● önművelésre: a munkáját segítő szakirodalom folyamatos követésére ● önálló ismeretszerzésre ● online szakmai megjelenésreA kurzus tartamai, témakörei ● A kurzus témák és követelményeinek ismertetése, online munkakörnyezet kialakítása, online jártasság felmérése (teszt) ● A web 2.0 alapjai, kialakulása, okai, fejlődése és további lehetőségei. Közösségi média felépítése és a jelenleg meghatározó oldalak, szolgáltatások bemutatása. Az online jelenlét előnyei/hátrányai. A Google és a hasonló szolgáltatók, mint vállalat ­ Mit tud rólunk, mit tudunk róla? A keresés jelentősége, kereséstechnikák és információforrások ● A Google szolgáltatásai I. ­ Levelezés, Naptár, Keresés, Csoportok ● A Google szolgáltatásai II. ­ Dokumentumok, Képek, Térkép, Videó, Riasztás ● Google Applications ­ a Google szolgáltatásai az üzleti életben ● Információszerzés ­ RSS, Hírlevelek, fórumok és chat, avagy az információszerzés útjai ● Online projektmenedzsment eszközök, kollaboratív projektvezetés ­ prezentációs csoportok alakítása ● Online közösségi oldalak, a személy, a cég és a szervezet különbözősége, a közösségi média jelentősége a vállalatok esetében Blogok és mikroblogok ­ kell­e a rendszeres publikáció és a párbeszéd? Miért jó, ha blogot vezetünk, miért jó, ha mikroblogolunk? Mi a különbség a blog és a mikroblog között? ● Mobil web ­ a web jövője? Milyen eszközökön fogyasztja 2013 embere a tartalmat? Trendek és jóslatok, élethosszig tartó tanulás ● Internetes veszélyek (privacy beállítások jelentősége a közösségi alkalmazásokban, tartalommegosztás veszélyei) Tudatos karrierépítés online eszközökkel, a személyes márka. <külső óra>Tervezett tanulási tevékenységek, tanítási módszerekAz órai munkát szervesen kiegészítik az online felületen elvégzett kisebb feladatok mindenhéten. 2013. március 20­án a csoportok összevonva külső helyszínen meghívott előadóktólismerhetnek meg a fenti témák közül öt témát, melyből egyet kiválasztva házi dolgozatbanadnak számot a hallottakról.2 REKB­121­Informatika­­2013­MI
  3. 3. Követelmények: ● Aktív részvétel a kontakt órák legalább 80%­án. ● A tanulócsoport közösségi blogjában minimum havi egy bejegyzés (min.. 1000 karakter) publikálása, és a többi bejegyzés érdemi kommentálása rendszeresen. ● Az egyes alkalmakhoz kapcsolódó online rendszerben kiadott feladatok elvégzése, végrehajtása. Az egyes feladatok határideje: a következő foglalkozást megelőző nap éjfél. ● 2012. március 30­ig a külső helyszínen választott előadás ismertetése esszé formában 2000­2500 karakteres terjedelemben. ● Tudatosan felépített közösségi adatlap (LinkedIn) szakmai előmenetel előmozdítására ● Csoportos prezentáció tartása az utolsó 2 óra egyikén ● Felmentés adható a portfolióban elhelyezett követelmények alól, illetve késedelmes teljesítés esetén további feladat kérhető a hallgató személyes fejlődése érdekében.Értékelés:Esszé és havi bejegyzések (4 tétel) tartalmi és formai szempontok szerint ­ 40%Közösségi profil <LinkedIn> ­ 15%Online feladatok megoldása ­ 25%Órai aktivitás, csoport társak segítése ­ 20% ● 87­100% ­ Jeles ● 75­86% ­ Jó ● 63­74% ­ Közepes ● 51­62% ­ Elégséges ● 0­50% ­ ElégtelenAjánlott olvasmány:Barabási Albert­László ­ Behálózva (ISBN:9789632271415)John Battelle ­ Keress! (ISBN:9789637525872)Herendy Csilla: E­ügyfélképzés : útmutató elektronikus szolgáltatások használatához(ISBN:978­963­9753­18­1)Eric Verzuh ­ Projektmenedzsment (ISBN:9789637525773)Bőgel Görgy ­ Blogvilág (ISBN:9639686034)Chris Anderson ­ Hosszú farok (ISBN:9789639686205)Chris Anderson ­ Ingyen (ISBN:978­963­9686­98­4)Larry Weber ­ Marketing a hálón (ISBN:9789639686526)Steve Krug ­ Ne törd a fejem (ISBN:9789639686533)Seth Godin ­ Online marketing ­ másképp (ISBN: 978­963­9686­86­1)Nicholas A. Cristakis, James H. Fowler ­ Kapcsolatok hálójában (ISBN: 978­963­279­155­5)Mindent a Google­ról: http://www.google.hu/intl/hu/about.htmlHerendy Csilla: Weboldalfejlesztés: hagyományos és innovatív módszerekTED előadások: http://www.ted.com/Mindentudás Egyeteme: http://mindentudas.hu/Meetup.com: http://www.meetup.com/cities/hu/budapest/Sulinet Digitális Tudástár: http://www.sulinet.hu/tart/kat/SOktatás­Informatika c. folyóirat: http://www.oktatas­informatika.hu/Kötelező olvasmány:A 21. század kommunikációja ­ Mobil információs társadalom:http://www.socialscience.tmobile.hu3 REKB­121­Informatika­­2013­MI
  4. 4. A tanulásszervezésről és a tematikákról rendelkezik a Hallgatói Követelményrendszer (63.§)(3) Gyakorlati és szemináriumi jegy megszerzése érdekében teljesítendő gyakorlatikövetelmény:a) a gyakorlaton végzett feladatokról történő beszámolás és/vagy,b) a gyakorlat idején kívül elvégzendő feladat és/vagy,c) zárthelyi dolgozat és/vagy,d) más, a képzési tervben meghatározott követelmény.(4) A gyakorlati követelményeket a képzési terv rögzíti, azok teljesítésének feltételeit, azismeretek ellenőrzésének rendjét, a tematikát, a kötelező és az ajánlott szakirodalmat,valamint a félévközi teljesítések pótlásának lehetőségét az első órán ismertetni kell, vagyközzé kell tenni. A gyakorlaton való részvétel önmagában a kredit megszerzéséhez nemelegendő.(5) A tantervben megjelölt elemi alapozó tárgyak esetében – ha a képzési terv eztmegengedi – a kötelező részvétel alól a tanegységért felelős oktató felmentést adhat, ha ahallgató az ismeretek meglétét az oktató számára megfelelő módon bizonyította. Abizonyítás módját az oktató határozza meg. A felmentés nem mentesít a többi gyakorlatikövetelmény teljesítése alól, és a kurzus teljesítését ekkor is az előírt értékelési formávalkell értékelni. A felmentést írásban kell megadni.A tematikák összeállításához további információk találhatók a HallgatóiKövetelményrendszerben, melynek bizonyosan frissített és érvényes változata awww.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf oldalon érhető el.4 REKB­121­Informatika­­2013­MI

×