Pemikiran daripada perspektif islam

12,904 views
12,453 views

Published on

0 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,904
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
118
Actions
Shares
0
Downloads
331
Comments
0
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pemikiran daripada perspektif islam

 1. 1. pPP4023Pemikiran Kritis Dan Kreatif BAB 3 PEMIKIRAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM
 2. 2. AHLI KUMPULANNur Faizah Binti Mohamed Eran L20112008685Rose Azureen Binti Shuib L20112008688Norhasnini Binti Jamalludin L20112008690Siti Zunairah Binti Baharol L20112008682Sharmiza Binti Saharim L20112008687
 3. 3. KEMULIAAN AKAL mengkaji, mencari ilmu dan mengukuhkan keimanan kepada AllahANUGERAHDARI ALLAH MARTABAT MEMIKUL YANG AMANAH TINGGI SEBAGAI KAHLIFAH
 4. 4. PENGERTIAN AKALMenurut kamus dewan, akal bermaksud segala kegiatan berfikir dan tahap kecerdasan seseorang manusiaMenurut pendapat Ibn al-Manzur dalam kamusnya Lisan al-Arab, akal membawa pengertian kepintaran.Menurut al-Muhasabi, akal ialah al- Gharizah, iaitu sesuatu sifat semula jadi manusia dan kemampuannya
 5. 5. Pendapat imam ghazali terhadap akalAkal ialah sesuatu sifat yang boleh membezakan diantara manusia dengan haiwan dan makhluk lain.Akal ialah segala ilmu dan pengetahuan yang dapat mempastikan sesuatu kemungkinan terhadap perkara- perkara yang mungkin dan kemustahilan terhadap perkara yang berbentuk mustahil.Akal ialah segala ilmuan dan pengetahuan yang diperolehi oleh manusia melalui pengalaman- pengalaman yang lalu dan apa yang dialaminyaAkal ialah sesuatu yang mempunyai kekuatan atau sesuatu kekuatan yang diperolehi atau dicapai ekoran perkembangan daripada kemuncak naluri tersebut
 6. 6. Keistimewaan akal• Penentu utama kepada kebahagiaan dan kesengsaraan.• Berupaya mencari petunjuk kepada kebenaran dan meninggalkan segala larangan.• Akal sebagai tempat bergantungnya hukum.• Dapat meningkatkan pencapaian manusia.• Manusia dapat mengenali dan mengakui kewujudan, kekuasaan dan keagungan Allah.• Menjadikan manusia yang bertaqwa dan
 7. 7. KEPENTINGAN BERFIKIRIslam menjadikan perbuatan berfikir sebagai satu kemestianke atas semua umat manusiaDengan berfikir, manusia berupaya mencapai tujuan asalkejadiannya – mengabdikan diri kepada Allah SWT. Berfikir merupakan satu ibadah tertinggi kerana dengan adanya akal fikiran yang waras, manusia berupaya menjalankan ibadah-ibadah lain dengan sempurna. Contoh : Menunaikan Rukun Islam
 8. 8. Allah secara jelas mengangkat martabat manusiayang menggunakan akal fikiran & merendahkan darjat manusia yang gagal menggunakan akal fikirannya melalui firmannya dalam surah al-Anfal ayat 22 yang bermaksud
 9. 9. “ Sesungguhnya seburuk-burukmakhluk melata di sisi Allah ialahmereka (manusia) yang tuli dan bisu,yang tidak menggunakan akalnya” surah al-Anfalayat 22Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga:-• melata : taraf terbawah, daif, hina• tuli : tidak dapat mendengar : tidak mempedulikan sesuatu
 10. 10. Ingatan yang berterusan akan mendorong manusia melakukan perkara- perkara yang makruf dan Dengan melihat menghindarikejadian alam yang perkara-perkara hebat, pemikiran mungkar. Hal ini selaras manusia akan dengan firman Allah teringat & dalam surah Ali-menghubungkaitkan Imran ayat 191dengan Yang Maha Pencipta Manusia berupaya menambah keyakinan & keimanan kepada Allah SWT
 11. 11. “ Orang yang menyebut dan mengingati Allahsemasa mereka berdiri, duduk dan tidur sertaberfikir pada kejadian langit dan bumi (lalu berkata)Tuhan kami sesungguhnya Engkau tidak jadikansemua ini sebagai satu kebatilan, Maha Suci Engkau,maka peliharalah kami daripada azab neraka”. Surah Ali-Imran ayat 191Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga:- Kebatilan : perihal tidak benar
 12. 12. Peranan akal berdasarkan Al-Quran dan Al-SunnahMengkaji & Membezakan Berperananmendalami serta manusia dengan positif bagimempelajari ilmu makhluk-makhluk menilai kebaikansama ada yang lain & keburukanberkaitan dengan dengan mencari /akliah / naqliah bertanya
 13. 13. PEMIKIRAN ISLAM
 14. 14. PEMIKIRAN ISLAM VS PEMIKIRAN SEKULAR (BARAT) PEMIKIRAN ISLAM Cara berfikir dalam islam berteraskan kepada penjelasan wahyu PEMIKIRAN SEKULAR (BARAT)(berpandukan al-Quran dan Wujud hasil daripada kegeniusan hadis) akal fikiran manusia semata- mata
 15. 15. PEMIKIRAN ISLAM• Meskipun pemikiran Islam berasal daripada wahyu yang turun daripada langit, itu bukanlah bermaksud ia semata-mata tentang urusan ukhrawi (akhirat).• Intipati wahyu dalam al-Quran dan hadis sebenarnya berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia disamping mencari bekalan untuk kehidupan di akhirat kelak.
 16. 16. 2 Kaedah utama dalam Pemikiran Islam NAQLIAH AQLIAHKaedah berfikirbersumberkan Pemikiran wahyu berteraskan wahyu dengan akal sebagai pembantu. KAEDAH
 17. 17. KAEDAH NAQLIAHFAKTA DAN HUKUM- Fakta boleh terdiri daripada benda atau perbuatan- Jika fakta adalah benda, 2 hukum mendasarinya iaitu samada halal atau haram.- Contoh : Buah-buahan (halal), Arak (haram).- Dalil daripada al-Quran dan hadis akan diambil bagi menjelaskan hukum ke atas fakta di atas.- Jika fakta adalah perbuatan pula, maka ia tertakluk kepada lima hukum utama iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram.
 18. 18. Makanan yang haram dimakan• Bangkai• Darah yang mengalir• Daging babi• Sembelihan dengan selain nama Allah• Sembelihan yang diperuntukkan selain Allah• Haiwan yang diterkam binatang buas lainnya
 19. 19. Contoh perbuatan dan hukum HUKUM PERBUATAN WAJIB Berpuasa di bulan Ramadhan, Solat Fardhu SUNAT Bersedekah, Membaca al-Quran HARUS Makan, minum, memasak MAKRUH Bersembang di laman chat, makan minum sambil berdiri HARAM Berzina, Mencuri
 20. 20. KAEDAH NAQLIAH HALAL BENDA 2 HUKUM HARAMNAQLIAH FAKTA WAJIB SUNAT PERBUATAN 5 HUKUM HARUS MAKRUH HARAM
 21. 21. KAEDAH AKLIAH 1. Merujuk kepada pemikiran yang berteraskan wahyu dengan akal sebagai pembantu4. Pemikiran akliah turut digunakan untuk 2. Akal berfungsi sebagai alat memberikan justifikasiterhadap sesuatu syariat AKLIAH untuk memahami wahyu Allah SWT yang disampaikan Allah SWT menerusi al-Quran dan hadis. 3. Ketajaman akal manusia diperlukan untuk menterjemahkan hukum kerana tidak semua hukum datang dalam bahasa yang jelas.
 22. 22. Kesimpulan Pemikiran Islam• Secara konklusinya, jelas di sini bahawa pemikiran islam sangat mengutamakan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum dan pedoman kehidupan.• Namun begitu, penggunaan akal fikiran turut diperlukan terutamanya dalam perkara-perkara yang tidak ada nas yang jelas dan nyata tentang kedudukan hukumnya, dan untuk mendalami ilmu al-Quran dan hadis yang akhirnya boleh membawa manusia ke arah keimanan yang lebih mantap.
 23. 23. Pemikiran Ibnu Khaldun
 24. 24. Biodata• Abdul Rahman bin Muhammad bin Abu Bakar Muhammad bin Al-Hassan atau dikenali sebagai Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadhan tahun 732 Hijrah(17 Mei 1332 M)• Berketurunan Arab• Mendapat pendidikan daripada ayahnya dalam pelbagai ilmu Islam seperti al-Quran, Hadis perundangan Islam, kesusasteraan, falsafah, bahasa dan mantik• Meninggal dunia pada bulan Ramadhan tahun 808 Hijrah (Mac 1406 Masihi) di Mesir.
 25. 25. Teori Epistemologi Ibnu Khaldun• Dalam bukunya al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun menjelaskan manusia dikurniakan akal fikiran yang membolehkan mereka berfikir untuk mengatur dan mengolah sumber alam bagi memenuhi keperluan manusia• Menurut Ibnu Khaldun, ilmu yang wujud dalam diri manusia mempunyai dua sumber, iaitu akal dan wahyu.• Keupayaan akal jugalah yang membezakan manusia dengan makhluk lain• Berbekalkan ilmu pengetahuan juga, darjat manusia berupaya ditingkatkan untuk menjadi semakin hampir dengan Tuhan.• Ibnu Khaldun menyatakan bahawa hidupnya manusia kerana ilmu pengetahuan, dan gelapnya hati manusia adalah kerana miskinnya ilmu pengetahuan.
 26. 26. Ilmu pengetahuan dikelaskan kepada dua jenis :Ilmu-ilmu Tradisional (al-Ulum al-Naqliyyah al-Wadiyyah)• Ilmu yang didapati melalui rasul Allah berdasarkan al- Quran dan al-Sunnah• Ilmu Tafsir yang menjelaskan lafaz-lafaz al-Quran•• Ilmu Qiraah yang menyatakan bacaan al-Quran• Ulum Hadith yang menjelaskan sanad dan perkhabaran perawi-perawi tentang Sunnah Rasulullah
 27. 27. • Ilmu Fiqh yang merupakan hukum yang diperolehi daripada perbuatan manusia• Ilmu Kalam yang membahaskan aqidah keimanan dan hujah- hujahnya• Ilmu Bahasa yang meliputi lughah, nahu, bayan dan adab. Jelasnya, semua ilmu ini adalah berdasarkan al-Quran dan as- Sunnah• Menurut Ibnu Khaldun ilmu dalam kategori ini merupakan ilmu yang perlu dipelajari kerana faedah dari ilmu itu sendiri.
 28. 28. Ilmu-ilmu Falsafah/Rasional Akal (al-Ulum` al Hikmiyyah al-Falsafiyyah)• Ilmu Matematik yang menjelaskan sukatan dan ukuran• Ilmu Handasah (Geometri) yang membahaskan persoalan ukuran dan timbangan• Ilmu Hay’ah (Astronomi) yang melihat kepada pergerakan cakerawala
 29. 29. ••••
 30. 30. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikanpenting bagi memenuhi 6 tujuan utama • • • • • •
 31. 31. Beberapa prinsip asas yang perlu dipatuhi oleh pendidik dalam menyampaikan ilmu•••••
 32. 32. 2 Metod Pengajaran mengikut perspektif Ibnu Khaldun:•
 33. 33. Metod dialog dan diskusi•••••
 34. 34. PEMIKIRAN : IMAM AL-GHAZALI
 35. 35. BIODATA IMAM AL-GHAZALI• Nama sebenarnya ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali• Gelaran “Al-Ghazali” diberi bersempena dengan gelaran bapanya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing (al- Ghazzal). Ada juga yang mangatakan sempena kampung kelahirannya, Ghazalah.• Imam Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan dengan 1058 Masihi di Tus, Khurasan iaitu di utara Iran.
 36. 36. • Beliau berasal dari keluarga yang miskin. Bapanya merupakan seorang ahli Sufi yang sangat warak. Bapanya mempunyai cita-cita yang tinggi iaitu ingin melihat anaknya menjadi orang alim dan soleh.• Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikir dan ahli falsafah Islam yang terkemuka hingga kini.• Beliau mempunyai daya hafalan dan ingatan yang kuat dan bijak berhujah
 37. 37. • Beliau juga menguasai berbagai-bagai ilmu pengetahuan spt bidang perundangan, kehakiman, sains dan juga pendidikan.• Hasil karya beliau yang terkenal ialah Ihya Ulumiddin yang merangkumi ilmu akidah, fikah, falsafah, akhlak dan tasawuf.• Kebanyakkan hasil-hasil karya beliau berbentuk falsafah. Oleh itu, pengkaji-pengkaji Barat menganggap Imam Al-Ghazali adalah seorang ahli falsafah
 38. 38. • Antara hasil-hasil karya beliau yang lain termasuklah Mizanul-amal, Hidfayah Al-Salikin, Al-Munqiz Min ad-Dalal, Jawahir Al-Quran dan sebagainya.• Beliau meninggal dunia pada hari Isnin 14 Jamadilakhir tahun 505 Hijrah ( 1111M) di Tus dan jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya
 39. 39. TEORI EPISTEMOLOGI IMAM AL-GHAZALI• Epistemologi bermaksud ilmu/pengetahuan• Teori epistemologi Imam Al-Ghazali adalah berasaskan teori ilmu Islam.• Beliau juga telah mengemukakan banyak teori berhubung falsafah ilmu dan pendidikan
 40. 40. Dalam kitab Ihya Ulumuddin – teori falsafah ilmu dan pendidikan merangkumi Tujuan Keutamaan pendidikan orang Etika Keutamaan memiliki belajar dan ilmu ilmu mengajar• Tujuan pendidikan – untuk mendapat keredhaan Allah dan dihindari daripada tujuan duniawi
 41. 41. Amalkan prinsip Wajibkan semua keserataan orng menuntut ilmu dalam – dibuktikan pendidikan melalui hadis Dari segi menuntut ilmu Usaha yang digunakan Martabat & tahap ilmuseseorang dapat Manfaat yang ditentukan diperoleh melalui 3 perkara iaitu : Tempat mempelajari ilmu tersebut – formal & tak formal
 42. 42. ILMU TERPUJI (AL-MAHMUD) i) ilmu fardhu ain - wajib dipelajari spt ilmu agama ii) Ilmu fardhu kifayah – perlu dipelajari spt ilmu matematik Ilmu pengetahuandiklasifikasikan kepada 2kategori utama ILMU TERKUTUK (AL- MADZMUM) -ilmu yang tidak digalakkan untuk dipelajari kerana boleh menyesatkan seperti ilmu sihir, ilmu nujum dan sebagainya
 43. 43. ETIKA-ETIKA MENUNTUT ILMU Membersihkan Memberi jiwa daripada tumpuan Menghormatikejelikan akhlak sepenuhnya ilmu dan guru dan keburukan dalam sifat pembelajaran Mengelak daripada Mempelajari Menetapkan mendengar sesuatu ilmu tujuan pendidikan perselisihan sehingga hanya kerana manusia menguasai Allah SWT
 44. 44. Mewujudkan hubunganyang positif antara guru dengan pelajar Meneladani rasul PENDEKATAN PENGAJARAN Sentiasa Menyampaikan menasihati ilmu mengikut pelajar keupayaan pelajar
 45. 45. METOD PERBANDINGAN METOD HALAKAHKAEDAH/CARA PENGAJARAN METOD PETUNJUK DAN MENGIKUT BIMBINGAN IMAM AL- GHAZALI METOD DIALOG DAN PERBINCANGAN METOD KETELADANAN
 46. 46. RUMUSANAkal merupakan Amalan berfikirkekuatan terbesar dituntut dalam Menurut Ibnuyang dianugerahkan Islam untuk Khaldun & Imamoleh Allah SWT memandu manusia Ghazali, menuntutkepada manusia. Akal ke arah mencapai ilmu adalah wajibmenjadi faktor utama keredaan Allah. terutamanya ilmuyang membezakan agama. Bagimanusia dengan Pemikiran drpd perspektif Islam mencapai tujuanhaiwan serta pendidikan, guru &membolehkan berpaksikan wahyumanusia membezakan yg disampaikan pelajar perludi antara kebenaran & menerusi al-Quran mematuhi beberapakebatilan dan Hadis. etika / adab.
 47. 47. bibliografiJamal@Nordin Yunus, Khuan Wai Bing, Marinah Awang, Suzyanty Mohd Shokory & Zuraidah Zainol (2012). Pemikiran Kritis dan Kreatif : Teori dan Aplikasi. Kuala Lumpur : Kaisar Media Kreatif.Kamus Dewan Edisi Ketigahttp://www.paranorms.org/t469-tafakur-dalam-perspektif-psikologi-islamhttp://jomfaham.blogspot.com/2012/04/kepentingan-penggunaan-akal-dantradisi.htmlhttp://id.wikipedia.org/wiki/Wajibhttp://drjuanda.com/?p=837http://afina-hawa2hawa.blogspot.com/2010/03/hukum-hukum-dalam-islam.htmlhttp://id.wikipedia.org/wiki/Makruhhttp://id.wikipedia.org/wiki/Haramhttp://elhijrah.blogspot.com/2011/02/daftar-makanan-haram-berdasarkan-al.html
 48. 48. Soalan pengukuhan1. Terangkan dua kaedah pemikiran islam?2. Apakah perbezaan di antara manusia dengan makhluk Allah yang lain seperti haiwan, tumbuhan dan jin?3. Nyatakan 2 kepentingan berfikir dalam konteks agama islam?4. Nyatakan etika-etika menuntut ilmu yang perlu dipraktikkan oleh pelajar

×