kemahiran mikropengajaran

11,385 views
11,096 views

Published on

Mikro Pengajaran

9 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
11,385
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
104
Actions
Shares
0
Downloads
419
Comments
9
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

kemahiran mikropengajaran

 1. 1. KEMAHIRAN MIKROPENGAJARAN KPD 3026/EDU 3056
 2. 2. HASIL PEMBELAJARAN <ul><li>Menghuraikan sepuluh kemahiran mikropengajaran iaitu memulakan pengajaran (termasuk mencungkil idea), menyoal, menerang, memperkukuh, mengilustrasi dengan contoh, membuat demonstrasi, mengendali perbincangan dan eksperimen, menutup pengajaran, dan membuat refleksi. </li></ul><ul><li>Mengaplikasi pengetahuan tentang kemahiran mikropengajaran semasa membuat persembahan </li></ul>
 3. 3. Apa itu kemahiran mikropengajaran? <ul><li>Kemahiran mengajar yang diintegrasi dan dilaksanakan secara bersepadu dan harmoni bagi membantu pembelajaran berlaku secara berkesan . </li></ul>
 4. 4. 10 Kemahiran Mikropengajaran <ul><li>Memulakan pengajaran (termasuk mencungkil idea) </li></ul><ul><li>Menyoal </li></ul><ul><li>Menerang </li></ul><ul><li>Memperkukuh </li></ul><ul><li>Mengilustrasi dengan contoh </li></ul><ul><li>Membuat demonstrasi </li></ul><ul><li>Mengendali perbincangan </li></ul><ul><li>Mengendali kerja amali </li></ul><ul><li>Menutup pengajaran </li></ul><ul><li>Membuat refleksi </li></ul>
 5. 5. 1. Kemahiran memulakan pengajaran (termasuk mencungkil idea) <ul><li>Tujuan fasa permulaan pengajaran: </li></ul><ul><li>Menarik perhatian pelajar </li></ul><ul><li>Membantu pelajar bersedia dari sudut kognitif dan afektif </li></ul><ul><li>Memperkenalkan objektif pembelajaran </li></ul><ul><li>Membina aliran pemikiran </li></ul><ul><li>Mengetahui pengetahuan sedia ada dan miskonsepsi pelajar </li></ul>
 6. 6. Elemen penting kemahiran memulakan pengajaran <ul><li>Menarik perhatian </li></ul><ul><li>menggunakan suara, pergerakan, isyarat badan dan eye contact </li></ul><ul><li>menggunakan bantuan alat pandang dengar </li></ul><ul><li>mempelbagaikan interaksi antara guru dan pelajar </li></ul>
 7. 7. Elemen penting kemahiran memulakan pengajaran <ul><ul><li>Menimbulkan motivasi pelajar </li></ul></ul><ul><li>mewujudkan hubungan baik </li></ul><ul><li>menunjukkan keghairahan mengajar </li></ul><ul><li>merangsang sifat ingin tahu </li></ul><ul><li>bercerita </li></ul>
 8. 8. <ul><ul><li>Menstruktur pengajaran dan pembelajaran </li></ul></ul><ul><li>menunjukkan hasil pembelajaran </li></ul><ul><li>membuat ringkasan keseluruhan aktiviti P&P ( overview ) </li></ul><ul><li>mencungkil idea pelajar tentang tajuk/konsep yang akan diajar </li></ul>Elemen penting kemahiran memulakan pengajaran
 9. 9. <ul><ul><ul><li>Membuat perkaitan </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>membanding dan membezakan antara pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan yang akan diajar </li></ul></ul><ul><ul><li>menghubungkaitkan pengalaman pelajar atau kejadian semasa yang relevan dengan topik yang akan diajar </li></ul></ul>Elemen penting kemahiran memulakan pengajaran
 10. 10. Mencungkil idea <ul><li>Sebahagian kemahiran memulakan pengajaran terkandung dalam elemen menstruktur P&P. </li></ul><ul><li>Langkah pertama ke arah memurni, menstruktur semula, dan/atau mengatasi sebarang prakonsepsi/miskonsepsi yang kemungkinan ada pada pelajar . </li></ul><ul><li>Pelajar akan lebih menyedari tentang idea asal mereka dan oleh itu lebih mudah membuat perkaitan dengan maklumat baru atau menstruktur semula idea tersebut jika didapati ada percanggahan. </li></ul><ul><li>Mengetahui status idea atau pengetahuan sedia ada pelajar dan dapat merancang tindakan susulan yang bersesuaian. </li></ul>
 11. 11. Beberapa cara mencungkil idea pelajar <ul><li>Soal jawab keseluruhan kelas </li></ul><ul><li>Perbincangan kumpulan </li></ul><ul><li>Demonstrasi guru </li></ul><ul><li>Kuiz pendek atau praujian </li></ul><ul><li>Ramal-Perhati-Terang ( Predict-Observe-Explain, POE ) </li></ul><ul><li>Peta konsep ( Concept map ) </li></ul><ul><li>Kartun konsep ( Concept Cartoon ) </li></ul><ul><li>Peristiwa bercanggah ( Discrepant event) </li></ul><ul><li>Interview about events </li></ul><ul><li>Interview about instances </li></ul>
 12. 12. Kemahiran Menyoal <ul><li>Tujuan menyoal </li></ul><ul><li>Memulakan inkuiri </li></ul><ul><li>Melibatkan pelajar secara aktif dalam proses pembelajaran </li></ul><ul><li>Menarik perhatian pelajar dan menimbulkan sifat ingin tahu </li></ul><ul><li>Menumpukan perhatian pelajar kepada sesuatu idea atau konsep </li></ul><ul><li>Menggalakkan pelajar bertanya soalan </li></ul><ul><li>Membina kemahiran berfikir </li></ul><ul><li>Meminta penjelasan idea pelajar </li></ul><ul><li>Mengenal pasti dan menangani miskonsepsi </li></ul><ul><li>Mentaksir kefahaman pelajar </li></ul>
 13. 13. 5 langkah utama menyoal: <ul><li>Langkah 1- Ajukan soalan kepada seluruh kelas </li></ul><ul><li>Langkah 2 - Memberi masa berfikir yang sesuai ( wait-time ) </li></ul><ul><li>Langkah 3 - Memilih pelajar untuk menjawab </li></ul><ul><li>Langkah 4 - Memberi respon atau reaksi yang bersesuaian kepada jawapan pelajar </li></ul><ul><li>Langkah 5 - Memberi penekanan atau membuat ringkasan jawapan tepat/yang boleh diterima </li></ul>
 14. 14. Kemahiran Menerang <ul><li>Tujuan menerang </li></ul><ul><li>Menyampaikan maklumat dengan cara yang berkesan </li></ul><ul><li>Membina pengetahuan dan kefahaman pelajar </li></ul><ul><li>Pelajar dapat mengikut arahan </li></ul>
 15. 15. Jenis-jenis penerangan <ul><li>Penaakulan </li></ul><ul><ul><li>Menggunakan proses logik untuk menjawab soalan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menstruktur semula konsep atau idea </li></ul></ul><ul><li>Interpretatif </li></ul><ul><ul><li>Menghuraikan maksud sesuatu istilah atau penyataan, idea, konsep, prinsip, atau teori </li></ul></ul><ul><li>Deskriptif </li></ul><ul><ul><li>Menghuraikan proses, struktur, dan prosedur </li></ul></ul><ul><ul><li>Arahan jelas langkah-langkah menjalankan sesuatu </li></ul></ul>
 16. 16. Empat Prinsip Utama Kemahiran Menerang <ul><li>Gunakan kejelasan </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tumpukan kepada aspek yang spesifik </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gunakan contoh, illustrasi dan media yang relevan dan menarik </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Fokus semula dengan membuat ringkasan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gunakan bahasa mudah dan sesuai dengan pelajar </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Elak kekaburan dan ayat tidak relevan </li></ul></ul></ul></ul>
 17. 17. Empat Prinsip Utama Kemahiran Menerang <ul><ul><ul><li>Gunakan penegasan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Intonasi berbeza </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Penunjuk/penyerlah </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Pergerakan, gerak isyarat </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 18. 18. Empat Prinsip Utama Kemahiran Menerang <ul><li>Urutan/Kesinambungan </li></ul><ul><ul><li>Induktif/deduktif </li></ul></ul><ul><ul><li>Bantu ingat ( prompts ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Variasi dan kata penghubung </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelbagaikan kelajuan penyampaian </li></ul></ul>
 19. 19. Empat Prinsip Utama Kemahiran Menerang <ul><li>Dapatkan maklum balas </li></ul><ul><ul><li>Libatkan pelajar </li></ul></ul><ul><ul><li>Wujudkan peluang pelajar menunjukkan kefahaman, minat dan sikap </li></ul></ul>
 20. 20. Kemahiran Menutup Pengajaran <ul><li>Aspek Kognitif </li></ul><ul><ul><ul><li>Melihat semula/memperkukuh dan meringkaskan hasil pembelajaran. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menilai kefahaman pelajar. Beberapa soalan yang boleh diajukan pada sesi penutup: </li></ul></ul></ul>
 21. 21. Contoh soalan: <ul><ul><ul><ul><li>Apakah yang telah anda pelajari hari ini? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bagaimana kita boleh meringkaskan perbincangan kita pada hari ini dalam beberapa ayat sahaja? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Apakah idea atau konsep utama yang telah kita bincangkan hari ini? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bagaimana idea-idea utama yang kita bincangkan berkait antara satu sama lain? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bagaimanakah perbincangan hari ini berkait dengan apa yang kita pelajari semalam? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bagaimana agaknya idea atau konsep yang kita bincangkan hari ini boleh diaplikasi kepada situasi baru atau berbeza yang kamu mungkin hadapi pada masa hadapan? </li></ul></ul></ul></ul>
 22. 22. Kemahiran Menutup Pengajaran <ul><li>Aspek Kognitif: </li></ul><ul><ul><ul><li>Pelajar membuat refleksi ke atas apa dan bagaimana mereka belajar dan membuat kesimpulan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cuba jadikan pengakhiran pelajaran sesuatu yang tidak dapat dilupakan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Membuat perkaitan dengan pelajaran akan datang </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Memberi kerja rumah/pembacaan yang sesuai </li></ul></ul></ul>
 23. 23. <ul><li>Aspek Sosial </li></ul><ul><li>Nilai afektif: Perasaan mencapai kejayaan dan keseronokan pengalaman belajar. Cuba jadikan pelajar berasa apa yang mereka pelajari itu penting dan istimewa. Contohnya bertanya: </li></ul><ul><li>Apakah kebaikan yang diperoleh daripada mengetahui bagaimana prinsip ini boleh diaplikasikan? </li></ul>Kemahiran Menutup Pengajaran
 24. 24. <ul><li>Aspek Sosial: </li></ul><ul><li>Bagaimana perasaan kamu tentang pengalaman pembelajaran hari ini? </li></ul><ul><li>Adakah kamu pelajari sesuatu yang baru? Adakah ia menarik? </li></ul><ul><li>Adakah pelajaran hari ini berguna di luar bilik darjah? </li></ul><ul><li>Bagaimanakah pelajaran hari ini boleh membantu kamu membuat keputusan atau menyelesaikan masalah dalam kehidupan kamu di luar bilik darjah? </li></ul><ul><li>Adakah kamu berasa seronok dengan pembelajaran hari ini? </li></ul>Kemahiran Menutup Pengajaran
 25. 25. Ada 6 lagi Kemahiran Mikropengajaran <ul><li>Memperkukuh </li></ul><ul><li>Mengilustrasi dengan contoh </li></ul><ul><li>Membuat demonstrasi </li></ul><ul><li>Mengendali perbincangan </li></ul><ul><li>Mengendali kerja amali </li></ul><ul><li>Membuat refleksi </li></ul>
 26. 26. Tugasan Kumpulan <ul><li>Bagi setiap kemahiran yang diberikan, sila buat demonstrasi di hadapan kawan-kawan anda. </li></ul><ul><li>Peruntukan masa 15 minit bagi setiap kumpulan. </li></ul><ul><li>Semasa demonstrasi dijalankan, pelajar-pelajar lain perlu menganalisis tentang teknik dan kriteria-kriteria penting dalam kemahiran tersebut. </li></ul><ul><li>Perbincangan akan dijalankan selepas demonstrasi kemahiran dipersembahkan. </li></ul>

×