Allmän IT
Du kan i huvudmenyn klicka på något av
blocken till höger för är direkt hoppa dit.
Denna självstudie att tänkt s...
Allmän IT

  Vad vill du göra?
                     Hårdvara
• Klicka på den gröna knappen ner
  t...
Allmän IT

      Vi börjar lätt. Klicka på den figur som inte passar in!
         Allmän IT
Allmän IT   Bra! Det var mest på skoj, men visst, ankan är
      visserligen gullig, men har inte så mycket att gö...
Allmän IT
      DE FLESTA SOM HÖR ordet dator
      tänker kanske på en PC som du
      sitter vid n...
Allmän IT      Vet du förresten vad PC står för?
        Klicka på rätt alternativ!


        Pe...
Allmän IT
      Personal Computer
Allmän IT
   Ok, att dagens mobiler, digital kameror,
   osv., kan klassas som datorer är kanske
   inte så m...
Allmän IT
   FRÅGAN VAR KANSKE ledande, men ja,
   denna snillrika apparat från början av
   1600-talet räkna...
Allmän IT            DENNA HÅLKORTSVÄVSTOL från början av
            1800-talet revolutionera...
Allmän IT
         Jaquard-
        vävstolen är
      alldeles rätt svar!
Allmän IT
   1946 konstruerades den
   första elektroniska datorn.
   Den vägde över 3 ton. Hade
   18.000 ele...
Allmän IT
   1946 konstruerades den
   första elektroniska datorn.
   Den vägde över 3 ton. Hade
   18.000 ele...
Allmän IT
      Rätt svar!
Allmän IT

      Några milstolpar i datorhistorien…
       Klicka på mannen på bilden för att komma vidare!
 ...
Allmän IT
         EN AV DESSA PERSONER är en
      föregrundsgestalt inom datorvärlden och
      ...
Allmän IT      Ok, det är en gammal bild, men
      det är faktiskt Bill Gates,
      grundaren till...
Allmän IT         Ca 25 år
      Datorutvecklingen de
      senaste 30 - 20 åren
      ...
Allmän IT          Ca 25 år         ”Om bilarna hade
       utvecklats i samma takt
   ...
Hårdvara
        Hårdvara är

      Hårdvara
      datorkomponenter
       som man kan ta
  ...
Hårdvara
       Bilden till vänster
      visar en ”sprängskiss”
       av en Klicka PC
       ...
Hårdvara
           Bildskärm
      Att ha en bra bildskärm som har
      skarp och tydlig bild är...
Hårdvara
      Klicka
      på Nr 2!
Hårdvara
           Moderkort
      Ett moderkort är ett centralt
      kretskort försett med ett ...
Hårdvara
      Klicka
      på Nr 3!
Hårdvara
        Processorn - CPU
       Processorn är datorns hjärna.
       Den kan utföra ofant...
Hårdvara
      Klicka
      på Nr 4!
Hårdvara
         Intern-minne
      Även kallat för RAM-minne.
      Denna    minneskrets   ...
Hårdvara
      Klicka
      på Nr 5!
Hårdvara
              Ett aluminiumblock och en fläkt ser
                till att grafikpro...
Hårdvara
           Instickskort
      Det finns olika typer av instickskort.

            ...
Hårdvara
      Klicka
      på Nr 6!
Hårdvara
          Nätaggregat
      Nätaggregatet   (nätdelen)  förser
      energikrävande  ...
Hårdvara
      Klicka
      på Nr 7!
Hårdvara
        CD/DVD-enhet
      En modern CD/DVD-enhet kan
      både läsa och skriva på CD och
...
Hårdvara
      Klicka
      på Nr 8!
Hårdvara
           Hårddisk
      En hårddisk lagrar data. Det är en
      en minnesenhet. All d...
Hårdvara
      Klicka
      på Nr 9!
Hårdvara
          Tangentbord
      På tangentbordet finns det många
      specialtecken - föruto...
Hårdvara
      Klicka på
      Nr 10!
Hårdvara
              Mus
      Genom att röra musen på bordet (oftast
      en musmatta) flyt...
Hårdvara
              Mus
      Genom att röra musen på bordet (oftast
      en musmatta) flyt...
Hårdvara


                Klicka på den enhet som:

                   Låt oss testa
 ...
Hårdvara
                                  Nätaggregatet
              ...
Hårdvara


                Klicka på den enhet som:


                  - kan kallas för ...
Hårdvara


                                  Moderkort
                 ...
Hårdvara


                Klicka på den enhet som:


                     - brukar k...
Hårdvara                                  Processor
                 ...
Hårdvara


                Klicka på den enhet som:


                  - lagrar data per...
Hårdvara                                  Hårddisken
                ...
Hårdvara


                Klicka på den enhet som:


                 - är länken mellan ...
Hårdvara                                  Grafikkort
                ...
Hårdvara


                Klicka på den enhet som:


                 - tillfälligt lagra...
Hårdvara

                               RAM-minne
                    ...
En vanlig indelning av datorhårdvara är:
     - IN-enheter
     - systemenheter
     - UT-enheter
Förstår du dennaoss kolla!
                Låt schematiska bild?


 IN- enheter        Systemenhete...
Hårdvara

       Vilken kategori tillhör detta
            tillbehör?
         Klicka på rätt kat...
Hårdvara

       Vilken kategori tillhör detta
            tillbehör?
         Klicka på rätt ...
Hårdvara

       Vilken kategori tillhör detta
            tillbehör?
         Klicka på rätt ...
Hårdvara

        Vilken kategori tillhör detta
             tillbehör?
          Klicka på rä...
Hårdvara

       Vilken kategori tillhör detta
            tillbehör?
         Klicka på rätt ...
Hårdvara

        Vilken kategori tillhör detta
             tillbehör?
          Klicka på rä...
Hårdvara

        Vilken kategori tillhör detta
             tillbehör?
          Klicka på rä...
Hårdvara

        Vilken kategori tillhör detta
             tillbehör?
          Klicka på rä...
Hårdvara

        Vilken kategori tillhör detta
             tillbehör?
          Klicka på rä...
Hårdvara

        Vilken kategori tillhör detta
             tillbehör?
          Klicka på rä...
Hårdvara

         Vilken kategori tillhör detta
              tillbehör?
           Klicka...
Hårdvara
        IN- enheter  Systemenheter    UT- enheter

      •  mus      •  instickskort ...
Hårdvara
      IN- enheter  Systemenheter    UT- enheter
    • Data kommer in  • Data bearbetas  • Da...
Operativsystem

                 Programvara (mjukvara)
                 kan delas in på...
Operativsystem
         Ett operativsystem…
         • kommunicerar med och styr alla datorns enheter,...
Operativsystem
                Vilket av dessa påstående om
                 operativs...
Operativsystem
         Det kommunicerar med och styr alla datorns enheter!

             Ingen da...
Operativsystem         Det senaste operativsystemet från Microsoft
         heter Vista. Vet du vilken...
Operativsystem

         Just det, bilden till vänster visar det nya
         operativsystemet Vista. Den ...
Operativsystem                  XP


         Hela denna stora
          yta kallas...
På skrivbordet kan man lägga ikoner.
Det är små bilder som representerar
(symboliserar) filer, mappar, program,
genvägar, ...
I papperskorgen slänger
man filer, mappar och
program. Papperskorgen
är en s.k. standard-ikon,
den har ungefär samma
utsee...
Längst ner på skrivbordet ligger
”aktivitetsfältet”. Oavsett vilket program
som du jobbar kommer aktivitetsfältet
vara syn...
Bra! Detta fönster visar webbsidan
Googles bildsökfunktion som är till för att
söka bilder utifrån angivna sökord. I detta...
Längst upp till höger finns
tre knappar som du säkert
kommer använda många
 Den vänstra minimerar
gånger när du sitter vid...
Den mittersta knappen
maximerar fönstret, dvs.
förstorar fönstret så att det
täcker hela skrivbordet. Om
fönstret redan är...
Knappen längst till höger
    stänger fönstret helt, då
    kommer fönstret inte att
    lägga   sig  vilande...
Klicka nu på någon av de tre
  gula mapp-ikonerna till
  Bra! Lägg märke till att
       vänster!
  fönstret förs...
Bra! Mappar är platser
          (behållare) med rum för
          filer. För att kolla vilka
    ...
I mappen ”extra” finns det många
olika filer. Filerna i mappen ”extra” är
sorterade i bokstavsordning, men det
finns flera...
Klicka på filen vars storlek är på
       ”20kB”!
Ett annat sätt är att sortera filerna
efter deras storlek. Du kan...
Bilden visar alltså en datafil. Det är en dokumentfil, förmodligen
skriven i ordbehandlingsprogrammet Word. Detta vet vi b...
Storleken är samma sak som mängden data/information!
       ”Byte” kallas enheten som anger storleken.
En no...
De vanligaste byte-prefixerna med exempel!

 kiloByte (kB)        MegaByte (MB)            GigaByte (GB...
Det finns det en fil som
heter smörblomma och
som   inte  är   en
dokumentfil.
Klicka på smörblomma-
filen för att l...
Operativsystem
                Du vet kanske om att det finns
 .doc      .docx     olika ty...
Operativsystem
                     Behållarna som du ser representerar
             ...
Operativsystem
                    I detta fall heter filen smörblomma. Filens
 .doc      .d...
Operativsystem
                 Klicka nu på
 .doc      .docx     textdokument-
     ...
Operativsystem
                   Textdokument
                .doc är det särklass ...
Operativsystem
                 Textdokument
              Filformatet .odt är det fria
...
Operativsystem
                Klicka nu på
 .doc      .docx     programfils-
       ...
Operativsystem
                  Programfiler
              Programfiler hjälper operat...
Operativsystem
 .doc      .docx
             .txt   Klicka nu på    .mpeg .mpeg  .avi
   ...
Operativsystem
                   Bildfiler
 .doc
          .docx  .gif är ett relativt ...
Operativsystem
                  Klicka nu på
 .doc      .docx     videofilsbehållaren!
 ...
Operativsystem
                   Videofiler
              Storleken på en videofil be...
Operativsystem
 .doc      .docx
             .txt             .mpeg .mpeg  .avi
   ...
Operativsystem
                   Ljudfiler
 .doc
          .docx  .wav   är  Micros...
Operativsystem
                   Ljudfiler
              .wav   är  Microsofts ...
Operativsystem
 .doc      .docx
             .txt              .mpeg .mpeg  .avi
  ...
Operativsystem
 .doc
          .docx                   .mpeg .mpeg  .avi
     .odt
...
Operativsystem
         Klicka på rättom du klarar av
          Låt oss kolla filtypsbehållare
   ...
Operativsystem
         Rätt
         .doc
         svar!
Operativsystem
 .doc
         Rätt
         .mp3
         svar!
Operativsystem
 .doc
         Rätt
         .avi
         svar!
             .mp3
Operativsystem
 .doc          .avi
         Rätt
         .jpg

         svar!
  ...
Operativsystem
 .doc          .avi
         Rätt
         .xls

         svar!
  ...
Operativsystem
 .doc          .avi
         Rätt
         svar!
         .wav
 ...
Operativsystem
 .doc              .avi
         Rätt
         .exe
         sva...
Operativsystem
 .doc              .avi
         Rätt
         .txt
         svar...
Operativsystem
 .doc      .txt          .avi
            Rätt
            svar...
Operativsystem
 .doc      .txt          .avi

             Rätt
             ...
Operativsystem
 .doc      .txt          .avi
             Rätt
             .m...
Operativsystem
 .doc      .txt      .mpeg  .avi
             Rätt
             ...
Operativsystem
         .docx
                  Mycket
 .doc   .odt      .txt   ...
Programvara

                 Klicka på rutan
                Standardprogram!     ...
Programvara
         •Word (Office)
 Ordbehandling


  Kalkylering
         •Writer (OpenOffice)

 ...
Programvara      Standardprogram!

                       Det vanligaste kontors-paketet
 ...
Programvara      Standardprogram!

                       Det vanligaste kontors-paketet  ...
Programvara
         •Word (Office)
 Ordbehandling
         •Writer (OpenOffice)    Klicka på
 ...
Programvara
                     Klicka på den vita
         •Word (Office)
 Ordbehandli...
Programvara
                   MS Word     är förmodligen världens mest använda
        ...
Programvara
       Läser du kursen datorkunskap kommer du få jobba mycket
       med att skapa och forma...
Programvara
         •Word (Office)
 Ordbehandling
         •Writer (OpenOffice)

         ...
Internet
 e-post


      Internet är ett världsomspännande
            datanätverk!


         In...
Internet
 e-post


      Internet är ett världsomspännande
            datanätverk!


          ...
Internet
 e-post


      Internet är ett världsomspännande
            datanätverk!


          ...
Internet
 e-post


      Internet är ett världsomspännande
            datanätverk!


          ...
Internet
 e-post


       Vad kan man då göra
         med Internet?


        Surfa     Mejla...
Internet
 e-post


       Vad kan man då göra
        med Internet?


        Surfa     Mejla
 ...
Internet
 e-post
  Surfa
(World Wide Web)  Att ”surfa” eller att använda World
  – WWW     Wide Web (WWW) är...
Internet
 e-post
  Surfa
(World Wide Web)
          För att använda webben (www) måste
  – WWW     m...
Internet
 e-post
  Surfa      Alla datorer och Internetsidor på webben
(World Wide Web)
          har ...
Internet
 e-post
  Surfa      Alla datorer och Internetsidor på webben
(World Wide Web)
          har ...
Internet
 e-post
  Surfa      Alla datorer och Internetsidor på webben
(World Wide Web)
          har ...
Internet
 e-post          Vi kikar närmare på denna Internet-adress!
  Surfa
(World Wide Web)
  – WWW
  ...
Internet
 e-post                Vi kikar närmare på denna Internet-adress!
  Surfa
(World Wide Web)
...
Internet
 e-post                Vi kikar närmare på denna Internet-adress!
  Surfa
(World Wide Web)
...
Internet
 e-post                Vi kikar närmare på denna Internet-adress!
  Surfa
(World Wide Web)
...
Internet
 e-post                Vi kikar närmare på denna Internet-adress!
  Surfa
(World Wide Web)
...
Internet     I bilden nedan har webb-läsaren Internet Explorer startats igång. I
 e-post      webb-fönstret syn...
Internet
 e-post
          Man behöver inte skriva ”http://” (början på webb-adressen) i
  Surfa      ...
Internet
 e-post

          Sidan (sajten) google som visas på bilden är
          den mest använda sök...
Internet
 e-post

                Säg att du vill veta mer om filmstjärnan Greta
            ...
Internet
 e-post

          Säg att du vill veta mer om filmstjärnan Greta
          Garbo, och vill ko...
Internet
 e-post
          Denna sida visar googles träfflista för sökorden greta
          garbo. Om m...
Internet
 e-post
          Bra! Nu har du surfat till en ny webb-sida, genom att
          klicka på en...
Magnus Lindgren
           Maj 2009


MENY  SLUTA
Sjalvstudie Beta
Sjalvstudie Beta
Sjalvstudie Beta
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sjalvstudie Beta

1,761 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,761
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sjalvstudie Beta

 1. 1. Allmän IT Du kan i huvudmenyn klicka på något av blocken till höger för är direkt hoppa dit. Denna självstudie att tänkt som en Är detta första gången du gör denna introduktion till vuxengymnasiekursen Hårdvara självstudie bör (DAA1201), men den Datorkunskap du göra hela självstudien från början till att fungerar bra slut. göra även i andra datorsammanhang. Du har också möjlighet att i slutet av varje block är indelad i fem block till Självstudien (avsnitt) hoppa tillbakasom Operativsystem huvudmenyn för kursen något annat speglar innehållet iatt väljaDatorkunskap. block. Håll innehåller frågor med (se Varje blockutkik efter menyknappen två nedan). Den runda gröna knappen (se eller flera svarsalternativ. Om du svarar nedan) betyder att svarsmöjlighet. fel får du dock en nydu ska klicka på den Programvara för att komma vidare. Internet och e-post MENY Klicka!
 2. 2. Allmän IT Vad vill du göra? Hårdvara • Klicka på den gröna knappen ner till höger för att starta själv- studien (rekommenderas), Operativsystem eller • klicka på något av blocken som du är särskilt intresserad av. Programvara Internet och e-post
 3. 3. Allmän IT Vi börjar lätt. Klicka på den figur som inte passar in! Allmän IT
 4. 4. Allmän IT Bra! Det var mest på skoj, men visst, ankan är visserligen gullig, men har inte så mycket att göra med datorer.
 5. 5. Allmän IT DE FLESTA SOM HÖR ordet dator tänker kanske på en PC som du sitter vid nu. Men visste du att massor av tekniska apparater vi omger oss av i vardagen kan klassas som datorer? Dagens mobiltelefoner till exempel, eller moderna platt-tv. Det finns många fler exempel.
 6. 6. Allmän IT Vet du förresten vad PC står för? Klicka på rätt alternativ! Personal Computer Practical Computer Proffesional Computer
 7. 7. Allmän IT Personal Computer
 8. 8. Allmän IT Ok, att dagens mobiler, digital kameror, osv., kan klassas som datorer är kanske inte så märkligt. Men vad tror du om denna grej? Tror du att saken på bilden också kan kallas för en dator? JA NEJ
 9. 9. Allmän IT FRÅGAN VAR KANSKE ledande, men ja, denna snillrika apparat från början av 1600-talet räknas faktiskt som en milstolpe i datorhistorien. Apparaten är en räknemaskin som kan räkna plus och minus. Att denna mekaniska apparat räknas som en förhistorisk dator beror på hur man definierar en datormaskin. En vanlig definition säger att en dator bearbetar inmatad information (data) med hjälp av särskilda instruktioner (ett program). En dator kan vidare bestå av elektroniska, mekaniska, optiska komponenter.
 10. 10. Allmän IT DENNA HÅLKORTSVÄVSTOL från början av 1800-talet revolutionerade tygindustrin, brukar också ses som en milstolpe i datorhistorien. Mekaniken ovanpå vävstolen får instruktioner (data) via hålkortsremsan som matas genom en mekanisk avläsare, vilken styr vävstolens varp och tråd för att skapa tygets mönster. Vad heter denna berömda vävstolstyp? Cherief- Pierrot- Jaquard- vävstolen vävstolen vävstolen
 11. 11. Allmän IT Jaquard- vävstolen är alldeles rätt svar!
 12. 12. Allmän IT 1946 konstruerades den första elektroniska datorn. Den vägde över 3 ton. Hade 18.000 elektronrör, miltals kablar… Vet du vad den hette? SUNRIN ASCAM ENIAC
 13. 13. Allmän IT 1946 konstruerades den första elektroniska datorn. Den vägde över 3 ton. Hade 18.000 elektronrör, miltals kablar… Vet du vad den hette? SUNRIN ASCAM ENIAC
 14. 14. Allmän IT Rätt svar!
 15. 15. Allmän IT Några milstolpar i datorhistorien… Klicka på mannen på bilden för att komma vidare! från 1950-talet och framåt
 16. 16. Allmän IT EN AV DESSA PERSONER är en föregrundsgestalt inom datorvärlden och tillika rankad under flera år som världens rikaste människa (!). Klicka på den du tror jag syftar på. Ledtråd: Den man minst anar..
 17. 17. Allmän IT Ok, det är en gammal bild, men det är faktiskt Bill Gates, grundaren till Microsoft (som gör Windows) som idag räknas som världens rikaste människa...
 18. 18. Allmän IT Ca 25 år Datorutvecklingen de senaste 30 - 20 åren saknar helt motstycke med andra branscher och områden! Ca 25 år
 19. 19. Allmän IT Ca 25 år ”Om bilarna hade utvecklats i samma takt som datorerna, skulle en Volkswagen av idag ha en topphastighet på 15.000km/h, dra 1 milliliter bensin/mil, vara stor som en tändsticksask och kosta 10 öre!” Ca 25 år MENY
 20. 20. Hårdvara Hårdvara är Hårdvara datorkomponenter som man kan ta på!
 21. 21. Hårdvara Bilden till vänster visar en ”sprängskiss” av en Klicka PC stationär med ett antal 1! på Nr viktiga datakomponenter utmärkta med siffror.
 22. 22. Hårdvara Bildskärm Att ha en bra bildskärm som har skarp och tydlig bild är mycket viktigt, annars riskerar man huvudvärk och ögonproblem. Numera säljs endast platta bildskärmar, som överlag ger mycket bättre bild än de tidigare bildskärmarna med vanliga bildrör. Storleken på bildskärmar räknas i tum. En vanlig bildstorlek ligger på mellan 17-22 tum.
 23. 23. Hårdvara Klicka på Nr 2!
 24. 24. Hårdvara Moderkort Ett moderkort är ett centralt kretskort försett med ett antal uttag där mindre kretskort kan kopplas in. Ett moderkort binder på så vis samman delarna i ett datorsystem. Med andra ord skulle man kunna säga att moderkortet är datorns ryggrad. Den del som håller uppe och ihop hela systemet!
 25. 25. Hårdvara Klicka på Nr 3!
 26. 26. Hårdvara Processorn - CPU Processorn är datorns hjärna. Den kan utföra ofantligt många beräkningar per sekund. En processors kapacitet mäts i Megahertz. Dessto högre Mhz desto bättre. Processorn sätts fast på moderkortet (se de guldplätterade kontakterna på bilden). En processor blir mycket varm. Man måste därför kyla den med både fläkt och kylfläns (aluminiumblock).
 27. 27. Hårdvara Klicka på Nr 4!
 28. 28. Hårdvara Intern-minne Även kallat för RAM-minne. Denna minneskrets hjälper processorn att bearbeta data. RAM-minnet fungerar som en tillfällig buffert (lagringsplats) där processorn snabbt kan spara och hämta fram data. När datorn stängs av försvinner all data från RAM-minnet. En vanlig minnesstorlek ligger mellan 1Gb (gigabyte) och 2 Gb.
 29. 29. Hårdvara Klicka på Nr 5!
 30. 30. Hårdvara Ett aluminiumblock och en fläkt ser till att grafikprocessorn på grafikkortet inte blir för varm! Instickskort Det finns olika typer av instickskort. Grafikkort Grafikkortet är den komponent i datorn som skickar signaler till skärmen så att grafiken (det som syns på bildskärmen) kan ritas upp och visas. Vill man använda sin dator för avancerade dataspel, bild- och videoredigering krävs det att man har ett förhållandevis snabbt (klarar många grafikberäkningar på kort tid) och modernt grafikkort. Nuförtiden är ofta grafikkortet inbyggt (integrerat) i moderkortet, vilket gör att man inte behöver köpa ett separat.
 31. 31. Hårdvara Instickskort Det finns olika typer av instickskort. Ljudkort Ett ljudkort behövs för att man ska få ut ljud från datorn. På ljudkortet sitter högtalar-kontakter men också mikrofoningång för att spela in ljud. På de flesta moderna moderkort är ljudkortet inbyggt. Men håller man på mycket med musik vill man kanske köpa ett separat och mer avancerat ljudkort istället för att använda det integrerade standardljudkortet.
 32. 32. Hårdvara Klicka på Nr 6!
 33. 33. Hårdvara Nätaggregat Nätaggregatet (nätdelen) förser energikrävande datakomponenter med ström. Nätdelen blir lätt varm vilket kräver någon form av kylning, oftast en inbyggd fläkt.
 34. 34. Hårdvara Klicka på Nr 7!
 35. 35. Hårdvara CD/DVD-enhet En modern CD/DVD-enhet kan både läsa och skriva på CD och DVD skivor. En DVD-skiva (4,7 Gb) rymmer ca 8 ggr mer data än vad det gör på en CD-skiva (650 Mb).
 36. 36. Hårdvara Klicka på Nr 8!
 37. 37. Hårdvara Hårddisk En hårddisk lagrar data. Det är en en minnesenhet. All data som behövs att köra datorn ligger lagrad på hårddisken: filer, mappar, program samt operativsystemet. Till skillnad från datorns interna RAM-minne som förlorar sin data när datorn stängs av, lagrar hårddisken data permanent genom snurrande magnetiska skivor. Normalstorleken för en modern hårddisk ligger på ca 150-500 Gigabyte.
 38. 38. Hårdvara Klicka på Nr 9!
 39. 39. Hårdvara Tangentbord På tangentbordet finns det många specialtecken - förutom de alfabetiska tecknen.
 40. 40. Hårdvara Klicka på Nr 10!
 41. 41. Hårdvara Mus Genom att röra musen på bordet (oftast en musmatta) flyttar du muspekaren på skärmen. Muspekaren kan ha olika utseende, t.ex. en pil, en I-balk, en dubbelpil, ett kors eller en hand. Musen har två knappar: vänster musknapp och höger musknapp. Enligt standard- inställningen är vänster musknapp den så kallade primära musknappen och höger musknapp den sekundära.
 42. 42. Hårdvara Mus Genom att röra musen på bordet (oftast en musmatta) flyttar du muspekaren på skärmen. Muspekaren kan ha olika utseende, t.ex. en pil, en I-balk, en dubbelpil, ett kors eller en hand. Musen har två knappar: vänster musknapp och höger musknapp. Enligt standard- inställningen är vänster musknapp den så kallade primära musknappen och höger musknapp den sekundära.
 43. 43. Hårdvara Klicka på den enhet som: Låt oss testa - strömförsörjer datorns dina alla delar. kunskaper! Processor RAM-minne Bildskärm Moderkort Grafikkort Nätaggregat Systemenhet tangentbord Hårddisk Mus Scanner USB-minne Ljudkort Nätverkskort
 44. 44. Hårdvara Nätaggregatet • Strömförsörjer komponenter. • Blir lätt varm, kräver kylande fläkt. Processor RAM-minne Bildskärm Moderkort Grafikkort Nätaggregat Systemenhet tangentbord Hårddisk Mus Scanner USB-minne Ljudkort Nätverkskort
 45. 45. Hårdvara Klicka på den enhet som: - kan kallas för datorns ryggrad och kopplar samman alla datorns olika delar. Processor RAM-minne Bildskärm Moderkort Grafikkort Nätaggregat Systemenhet tangentbord Hårddisk Mus Scanner USB-minne Ljudkort Nätverkskort
 46. 46. Hårdvara Moderkort • Centralt kretskort. • Försett med ett antal uttag där mindre kretskort kan kopplas in. (kortplatser). • Binder samman delarna i ett datorsystem. Processor RAM-minne Bildskärm Moderkort Grafikkort Nätaggregat Systemenhet tangentbord Hårddisk Mus Scanner USB-minne Ljudkort Nätverkskort
 47. 47. Hårdvara Klicka på den enhet som: - brukar kallas för datorns hjärna. Processor RAM-minne Bildskärm Moderkort Grafikkort Nätaggregat Systemenhet tangentbord Hårddisk Mus Scanner USB-minne Ljudkort Nätverkskort
 48. 48. Hårdvara Processor • Datorns hjärna. • Även kallat för CPU. • Måste kylas med fläkt och alu-block för att inte bli för varm. • Kapaciteten räknas i MegaHertz (MHz). Processor RAM-minne Bildskärm Moderkort Grafikkort Nätaggregat Systemenhet tangentbord Hårddisk Mus Scanner USB-minne Ljudkort Nätverkskort
 49. 49. Hårdvara Klicka på den enhet som: - lagrar data permanent på magnetskivor. Processor RAM-minne Bildskärm Moderkort Grafikkort Nätaggregat Systemenhet tangentbord Hårddisk Mus Scanner USB-minne Ljudkort Nätverkskort
 50. 50. Hårdvara Hårddisken • Är en minnesenhet. • Lagrar filer, mappar, program och samt operativsystemet. • Vanlig storlek ligger mellan 100-500 GigaByte. Processor RAM-minne Bildskärm Moderkort Grafikkort Nätaggregat Systemenhet tangentbord Hårddisk Mus Scanner USB-minne Ljudkort Nätverkskort
 51. 51. Hårdvara Klicka på den enhet som: - är länken mellan datorn och bildskärmen. Processor RAM-minne Bildskärm Moderkort Grafikkort Nätaggregat Systemenhet tangentbord Hårddisk Mus Scanner USB-minne Ljudkort Nätverkskort
 52. 52. Hårdvara Grafikkort • Skickar signaler till skärmen så att grafiken kan ritas upp och visas. • Avancerade datorspel och ”tung” bild- och videoredigering kräver ett snabbt (dyrt) grafikkort. Processor RAM-minne Bildskärm Moderkort Grafikkort Nätaggregat Systemenhet tangentbord Hårddisk Mus Scanner USB-minne Ljudkort Nätverkskort
 53. 53. Hårdvara Klicka på den enhet som: - tillfälligt lagrar data för att hjälpa processorn när den ”jobbar”. Processor RAM-minne Bildskärm Moderkort Grafikkort Nätaggregat Systemenhet tangentbord Hårddisk Mus Scanner USB-minne Ljudkort Nätverkskort
 54. 54. Hårdvara RAM-minne • Även kallat intern-minne. • Minnesenhet som hjälper processorn genom att mellanlagra data. • Tumregel: ”Man kan aldrig ha för mycket RAM- minne”. Processor RAM-minne Bildskärm Moderkort Grafikkort Nätaggregat Systemenhet tangentbord Hårddisk Mus Scanner USB-minne Ljudkort Nätverkskort
 55. 55. En vanlig indelning av datorhårdvara är: - IN-enheter - systemenheter - UT-enheter
 56. 56. Förstår du dennaoss kolla! Låt schematiska bild? IN- enheter Systemenheter UT- enheter • Data kommer in • Data bearbetas • Data presenteras
 57. 57. Hårdvara Vilken kategori tillhör detta tillbehör? Klicka på rätt kategori. Mus IN- enheter Systemenheter UT- enheter
 58. 58. Hårdvara Vilken kategori tillhör detta tillbehör? Klicka på rätt kategori. Hörlurar IN- enheter Systemenheter UT- enheter • mus
 59. 59. Hårdvara Vilken kategori tillhör detta tillbehör? Klicka på rätt kategori. Instickskort (grafik, ljud, mm) IN- enheter Systemenheter UT- enheter • mus • hörlurar
 60. 60. Hårdvara Vilken kategori tillhör detta tillbehör? Klicka på rätt kategori. Skrivare IN- enheter Systemenheter UT- enheter • ´mus • instickskort • hörlurar
 61. 61. Hårdvara Vilken kategori tillhör detta tillbehör? Klicka på rätt kategori. Digital kamera IN- enheter Systemenheter UT- enheter • mus • instickskort • hörlurar • skrivare
 62. 62. Hårdvara Vilken kategori tillhör detta tillbehör? Klicka på rätt kategori. Hårddisk IN- enheter Systemenheter UT- enheter • mus • instickskort • hörlurar • dig. kamera • skrivare
 63. 63. Hårdvara Vilken kategori tillhör detta tillbehör? Klicka på rätt kategori. Processor (CPU) IN- enheter Systemenheter UT- enheter • mus • instickskort • hörlurar • dig. kamera • hårddisk • skrivare
 64. 64. Hårdvara Vilken kategori tillhör detta tillbehör? Klicka på rätt kategori. Tangentbord IN- enheter Systemenheter UT- enheter • mus • instickskort • hörlurar • dig. kamera • hårddisk • skrivare • CPU
 65. 65. Hårdvara Vilken kategori tillhör detta tillbehör? Klicka på rätt kategori. Bildskärm IN- enheter Systemenheter UT- enheter • mus • instickskort • hörlurar • dig. kamera • hårddisk • skrivare • tangentbord • CPU
 66. 66. Hårdvara Vilken kategori tillhör detta tillbehör? Klicka på rätt kategori. Scanner IN- enheter Systemenheter UT- enheter • mus • instickskort • hörlurar • dig. kamera • hårddisk • skrivare • tangentbord • CPU • bildskärm
 67. 67. Hårdvara Vilken kategori tillhör detta tillbehör? Klicka på rätt kategori. Moderkort IN- enheter Systemenheter UT- enheter • mus • instickskort • hörlurar • dig. kamera • hårddisk • skrivare • tangentbord • CPU • bildskärm • scanner
 68. 68. Hårdvara IN- enheter Systemenheter UT- enheter • mus • instickskort • hörlurar • dig. kamera • hårddisk • skrivare • tangentbord • CPU • bildskärm • scanner • moderkort
 69. 69. Hårdvara IN- enheter Systemenheter UT- enheter • Data kommer in • Data bearbetas • Data presenteras MENY
 70. 70. Operativsystem Programvara (mjukvara) kan delas in på följande sätt! Programvara (mjukvara) Operativsystem Operativsystem Tillämpningsprogram Programmeringsspråk Standardprogram Klicka på operativsystem! Skräddarsydda program
 71. 71. Operativsystem Ett operativsystem… • kommunicerar med och styr alla datorns enheter, • är ett dataprogram eller en samling datorprogram som… • syftar till att underlätta användandet av en dator, • utgör länken mellan datorns maskinvara och de tillämpningsprogram som användaren vill köra på datorn.
 72. 72. Operativsystem Vilket av dessa påstående om operativsystem är korrekt? Det sörjer för stabila Internetanslutningar. Det kommunicerar med och styr alla datorns enheter. Det kontrollerar att minneskapaciteten aldrig överskrids. Det ser till att det går att skapa dokument, kalkyler och bilder.
 73. 73. Operativsystem Det kommunicerar med och styr alla datorns enheter! Ingen dator kan fungera utan ett operativsystem…
 74. 74. Operativsystem Det senaste operativsystemet från Microsoft heter Vista. Vet du vilken av dessa bilder som visar Vista? Klicka!
 75. 75. Operativsystem Just det, bilden till vänster visar det nya operativsystemet Vista. Den högra visar det tidigare operativsystemet XP, men det visste du kanske? VISTA XP Låt oss kika närmare på XP:s operativsystem. Klicka på XP!
 76. 76. Operativsystem XP Hela denna stora yta kallas för Skrivbordet! Klicka någonstans på Skrivbordet!
 77. 77. På skrivbordet kan man lägga ikoner. Det är små bilder som representerar (symboliserar) filer, mappar, program, genvägar, etc. Till vänster ser du många ikoner. Ikoner är smidigt att lägga på skrivbordet för att man på så sätt snabbt kan hitta filen, mappen eller programmet, som man vill göra något med. Kan du klicka på Papperskorgs- ikonen?
 78. 78. I papperskorgen slänger man filer, mappar och program. Papperskorgen är en s.k. standard-ikon, den har ungefär samma utseende på alla datorer. Vill man öppna upp papperskorgen för att kolla dess innehåll är det bara att dubbel-klicka på ikonen.
 79. 79. Längst ner på skrivbordet ligger ”aktivitetsfältet”. Oavsett vilket program som du jobbar kommer aktivitetsfältet vara synligt och kunna användas. På aktivitetsfältet ser du bland annat de fönster som är öppnade på skrivbordet, men också fönster som öppnats upp men som har minimerats - lagts ”vilande” - på aktivitetsfältet. Nere på aktivitetsfältet ser du tre vilande fönster. Klicka på rutan som det står ”vista skrivbord” på!
 80. 80. Bra! Detta fönster visar webbsidan Googles bildsökfunktion som är till för att söka bilder utifrån angivna sökord. I detta fall sökorden ”vista” och ”skrivbord”. Även om detta fönster visar webbsidor genom programmet Internet Explorer, så är utseendet och utformningen av fönstret lika med andra Windows-fönster med annat innehåll.
 81. 81. Längst upp till höger finns tre knappar som du säkert kommer använda många Den vänstra minimerar gånger när du sitter vid fönstret och lägger det datorn. vilande på aktivitetsfältet.
 82. 82. Den mittersta knappen maximerar fönstret, dvs. förstorar fönstret så att det täcker hela skrivbordet. Om fönstret redan är maximerat kommer denna knapp att återställa fönstrets storlek som det var innan det maximerades.
 83. 83. Knappen längst till höger stänger fönstret helt, då kommer fönstret inte att lägga sig vilande på aktivitetsfönstret. Klicka på Stäng-knappen!
 84. 84. Klicka nu på någon av de tre gula mapp-ikonerna till Bra! Lägg märke till att vänster! fönstret försvann från aktivitets-fältet när du klickade på stäng- knappen.
 85. 85. Bra! Mappar är platser (behållare) med rum för filer. För att kolla vilka filer och eventuellt undermappar som finns i en mapp kan man dubbelklicka på mapp- ikonen. Dubbelklicka på mappen som heter ”extra” för att öppna den!
 86. 86. I mappen ”extra” finns det många olika filer. Filerna i mappen ”extra” är sorterade i bokstavsordning, men det finns flera sätt att sortera filerna på.
 87. 87. Klicka på filen vars storlek är på ”20kB”! Ett annat sätt är att sortera filerna efter deras storlek. Du kanske ser kolumnen som visar storleken på filerna.
 88. 88. Bilden visar alltså en datafil. Det är en dokumentfil, förmodligen skriven i ordbehandlingsprogrammet Word. Detta vet vi bland annat genom att titta på filens filändelse eller filtillägg – doc, men även på den lilla Word ikonen längst till vänster. I detta fall syns även kolumnen ”Typ” som tydligt talar om vad det är för typ av fil. Det står även med information vilket datum filen senast ändrades.
 89. 89. Storleken är samma sak som mängden data/information! ”Byte” kallas enheten som anger storleken. En normalfil består av ganska många Byte, därför använder man prefix som kilo (=1000) för att slippa skriva ut en massor av nollor. Här är dom vanligaste prefixerna! kilobyte (kB) MegaByte (MB) GigaByte (GB) • 1000 Byte • 1.000.000 Byte • 1.000.000.000 Byte
 90. 90. De vanligaste byte-prefixerna med exempel! kiloByte (kB) MegaByte (MB) GigaByte (GB) tusen Byte 1 miljon Byte 1000 miljoner Byte Ett vanligt dokument Köper man en ny dator idag på ett par sidor ligger En diskett rymmer brukar storleken ligga mellan mellan 10 – 50 kB. 1,44 MB. 250-750 GB. En bild på Internet i Operativsystemet Wndows En normal låt i det det enkla bildformatet tar flera gigabyte i utrymme populära musikformatet GIF kan ligga mellan på hårddisken. mp3 ligger på 3-4 MB. 50 - 400(?) kB. En DVD-skiva rymmer 4,7 En CD skiva rymmer 650 GB. MB. En bild tagen med en digitalkamera i bildformatet Storleken på USB-minnen jpg ligger på 1 – 2 MB. varierar mellan 1 – 16 GB. 1000 kB = 1 MB 1000 MB = 1 GB 1000 GB = 1 TB (TeraByte)
 91. 91. Det finns det en fil som heter smörblomma och som inte är en dokumentfil. Klicka på smörblomma- filen för att lära dig mer om filer!
 92. 92. Operativsystem Du vet kanske om att det finns .doc .docx olika typer av filer? För varje .txt filtyp finns det olika filformat. .mpeg .mpeg .avi .odt .exe .ini .dll .wav .mp3 .jpg .png .gif .xlm .xls
 93. 93. Operativsystem Behållarna som du ser representerar olika filtyper. I varje behållare finns de vanligaste filformaten för respektive .doc .docx filtyp. Filformaten visas i form av .txt filändelser. Känns det krångligt? Nej .mpeg .mpeg .avi .odt då, det är lätt att förstå. smörblomma.jpg .exe .ini .dll .wav .mp3 Första delen är filens namn. .jpg .png .gif .xlm .xls
 94. 94. Operativsystem I detta fall heter filen smörblomma. Filens .doc .docx ändelse (slutet) säger också att filen är en .txt .mpeg .mpeg .avi .odt bildfil i bildformatet jpg. smörblomma.jpg .exe .ini .dll .wav .mp3 Första delen är filens namn. Andra delen (filändelsen) talar om vad det är för typ av fil och i vilket format filen är. .jpg .png .gif .xlm .xls
 95. 95. Operativsystem Klicka nu på .doc .docx textdokument- .txt behållaren! .mpeg .mpeg .avi .odt .exe .ini .dll .wav .mp3 .jpg .png .gif .xlm .xls
 96. 96. Operativsystem Textdokument .doc är det särklass vanligaste dokumentformatet. Huvudsakligen används den med Microsofts .doc .docx ordbehandlare Word (ingår .txt kontorspaketet Office). Doc .mpeg .mpeg .avi .odt formatet har blivit så dominerande att i princip alla konkurrerande ordbehandlingsprogram klarar att läsa och spara i .doc formaten. .docx är det senaste dokument- formatet från Microsoft och skapat för Word 2007. .exe .ini .dll .wav .mp3 .jpg .png .gif .xlm .xls
 97. 97. Operativsystem Textdokument Filformatet .odt är det fria kontorspaketet OpenOffice (Write) egna dokumentformat. Tyvärr kan .doc .docx Word inte läsa detta format, så det .odt bästa är om man jobbar med .mpeg .mpeg .avi OpenOffice är att spara ned i .doc formatet, åtminstone om man tänker mejla det till andra som kanske inte har OpenOffice. .txt är dokumentformatens ur- format men som sällan används idag. .exe .ini .dll .wav .mp3 .jpg .png .gif .xlm .xls
 98. 98. Operativsystem Klicka nu på .doc .docx programfils- .txt behållaren! .mpeg .mpeg .avi .odt .exe .ini .dll .wav .mp3 .jpg .png .gif .xlm .xls
 99. 99. Operativsystem Programfiler Programfiler hjälper operativ- .doc systemet och installerade program .docx att fungera. Normalanvändare .mpeg .mpeg .avi .odt behöver inte bry sig om dessa filer. Om man inte är en avancerad användare och vet exakt vad man gör ska man aldrig röra (ta bort, flytta, osv.) programfiler. .exe är en körbar (exekverbar) programfil. Det innebär att man .exe .ini .dll kan dubbelklicka på denna fil för .wav .mp3 att starta igång ett program. .jpg .png .gif .xlm .xls
 100. 100. Operativsystem .doc .docx .txt Klicka nu på .mpeg .mpeg .avi .odt bildfilsbehållaren! .exe .ini .dll .wav .mp3 .jpg .png .gif .xlm .xls
 101. 101. Operativsystem Bildfiler .doc .docx .gif är ett relativt enkelt format .mpeg .mpeg .avi .odt och passar bäst till bilder på Internetsidor. .jpg (.jpeg) är mycket vanligt format om man tar bilder med en digitalkamera. Hög kvalitet. .exe .ini .dll .wav .mp3 .jpg .png .gif .xlm .xls
 102. 102. Operativsystem Klicka nu på .doc .docx videofilsbehållaren! .txt .mpeg .mpeg .avi .odt .exe .ini .dll .wav .mp3 .jpg .png .gif .xlm .xls
 103. 103. Operativsystem Videofiler Storleken på en videofil beror på .doc formatet, kvaliteten och filmens .docx längd, men generellt tar filmer stor .mpeg .mpeg .avi .odt plats. Det finns flertal olika videoformat men .avi och .mpg (mpeg) är bland de vanligaste. .exe .ini .dll .wav .mp3 .jpg .png .gif .xlm .xls
 104. 104. Operativsystem .doc .docx .txt .mpeg .mpeg .avi .odt Klicka nu på ljudsfilbehållaren! .exe .ini .dll .wav .mp3 .jpg .png .gif .xlm .xls
 105. 105. Operativsystem Ljudfiler .doc .docx .wav är Microsofts eget .mpeg .mpeg .avi .odt ljudformat. Formatet har tidigare varit det vanligaste ljudformatet, men med Internets genomslag och behovet av mindre filer har mp3 formatet tagit över som det vanligaste formatet. .exe .ini .dll .wav .mp3 .jpg .png .gif .xlm .xls
 106. 106. Operativsystem Ljudfiler .wav är Microsofts eget .doc ljudformat. Formatet har tidigare .docx varit det vanligaste ljudformatet, .mpeg .mpeg .avi .odt men med Internets genomslag och behovet av mindre filer har mp3 formatet tagit över som det vanligaste formatet. .mp3 känner du säkert igen. Formatet har blivit enormt populärt pga. dess höga komprimering (packning) som gör .wav .exe .ini .dll att ljudfilen inte tar så stor .mp3 minnesplats. .jpg .png .gif .xlm .xls
 107. 107. Operativsystem .doc .docx .txt .mpeg .mpeg .avi .odt Klicka nu på kalkylfilsbehållaren! .exe .ini .dll .wav .mp3 .jpg .png .gif .xlm .xls
 108. 108. Operativsystem .doc .docx .mpeg .mpeg .avi .odt Kalkylfiler .xls är filformatet för kalkylprogrammet Excel (2003). Den senaste utgåvan av Office- paketet där Excel ingår, 2007, använder kalkylformatet .xlm. .exe .ini .dll .wav .mp3 .jpg .png .gif .xlm .xls
 109. 109. Operativsystem Klicka på rättom du klarar av Låt oss kolla filtypsbehållare somplacera några vanliga att du tror bubblan med filändelsen (filformatet) passar filformat till rätt filtyp! ihop med!
 110. 110. Operativsystem Rätt .doc svar!
 111. 111. Operativsystem .doc Rätt .mp3 svar!
 112. 112. Operativsystem .doc Rätt .avi svar! .mp3
 113. 113. Operativsystem .doc .avi Rätt .jpg svar! .mp3
 114. 114. Operativsystem .doc .avi Rätt .xls svar! .mp3 .jpg
 115. 115. Operativsystem .doc .avi Rätt svar! .wav .mp3 .jpg .xls
 116. 116. Operativsystem .doc .avi Rätt .exe svar! .wav .mp3 .jpg .xls
 117. 117. Operativsystem .doc .avi Rätt .txt svar! .exe .wav .mp3 .jpg .xls
 118. 118. Operativsystem .doc .txt .avi Rätt svar! .dll .exe .wav .mp3 .jpg .xls
 119. 119. Operativsystem .doc .txt .avi Rätt .gif svar! .exe .dll .wav .mp3 .jpg .xls
 120. 120. Operativsystem .doc .txt .avi Rätt .mpeg svar! .exe .dll .wav .mp3 .jpg .gif .xls
 121. 121. Operativsystem .doc .txt .mpeg .avi Rätt .odt svar! .exe .dll .wav .mp3 .jpg .gif .xls
 122. 122. Operativsystem .docx Mycket .doc .odt .txt bra .mpeg .mpeg .avi gjort! .ini Jag har fyllt på med några .exe .dll andra format. .wav .mp3 .bat .png MENY .jpg .gif .xlm .xls .png
 123. 123. Programvara Klicka på rutan Standardprogram! Mjukvara Programvara Operativsystem Tillämpningsprogram Programmeringsspråk Standardprogram Skräddarsydda program
 124. 124. Programvara •Word (Office) Ordbehandling Kalkylering •Writer (OpenOffice) •Excel (Office) Standardprogram! •Calc (Open Office) •PowerPoint (Office) Presentation •Impress (OpenOffice) Kommunikation •Outlook (e-mejl) Grafik och •Photoshop bildbehandling •Paint.NET Layout (DTP) •InDesign Som du ser finns det olika •Quark typer av standardprogram. Administration •SPCS Databaser •Excel •Internet Explorer Webbläsare •Firefox
 125. 125. Programvara Standardprogram! Det vanligaste kontors-paketet •Word (Office) har länge varit Microsofts Ordbehandling •Writer (OpenOffice) Office-paket som bland annat innehåller ordbehandlings- •Excel (Office) Kalkylering programmet Word. •Calc (Open Office) •PowerPoint (Office) Presentation •Impress (OpenOffice) Kommunikation •Outlook (e-mejl) Word Powerpoint ordbehandling presentation Grafik och •Photoshop bildbehandling •Paint.NET MS •InDesign Office Layout (DTP) •Quark Publisher Excel Administration •SPCS Layout kalkyl Databaser •Excel •Internet Explorer Webbläsare •Firefox
 126. 126. Programvara Standardprogram! Det vanligaste kontors-paketet Nu finns dock ett bra alternativ •Word (Office) har länge varit Microsofts till MS Office nämligen det Ordbehandling •Writer (OpenOffice) Office-paket som bland annat kostnadsfria OpenOffice vilket innehåller ordbehandlings- innehåller liknande program som •Excel (Office) Kalkylering programmet Word. Microsofts Office paket. •Calc (Open Office) •PowerPoint (Office) Presentation •Impress (OpenOffice) Kommunikation •Outlook (e-mejl) Word Powerpoint Write Impress ordbehandling presentation ordbehandling presentation Grafik och •Photoshop bildbehandling •Paint.NET Open MS •InDesign Office Office Layout (DTP) •Quark Publisher Excel Draw Calc Administration •SPCS Layout kalkyl ritprogram kalkyl Databaser •Excel Webbläsare •Internet Explorer Ovan visas ett urval av program som ingår i de •Firefox bägge kontorspaketen.
 127. 127. Programvara •Word (Office) Ordbehandling •Writer (OpenOffice) Klicka på Kalkylering •Excel (Office) ”Ordbehandling”! •Calc (Open Office) •PowerPoint (Office) Presentation •Impress (OpenOffice) Kommunikation •Outlook (e-mejl) Grafik och •Photoshop bildbehandling •Paint.NET •InDesign Layout (DTP) •Quark Administration •SPCS Databaser •Excel •Internet Explorer Webbläsare •Firefox
 128. 128. Programvara Klicka på den vita •Word (Office) Ordbehandling •Writer (OpenOffice) arbetsytan i •Excel (Office) Wordfönstret! Kalkylering •Calc (Open Office) •PowerPoint (Office) Presentation •Impress (OpenOffice) Kommunikation •Outlook (e-mejl) Grafik och •Photoshop bildbehandling •Paint.NET •InDesign Layout (DTP) •Quark Administration •SPCS Databaser •Excel •Internet Explorer Webbläsare •Firefox
 129. 129. Programvara MS Word är förmodligen världens mest använda ordbehandlingsprogram. Den senaste versionen Word 2007 Klicka på den vita skiljer sig en hel del från Word 2003. Om man är van vid att •Word (Office) Ordbehandling arbetsytan på arbeta med 2003 kan det i början kännas lite knepigt att •Writer (OpenOffice) vänja sig med Word 2007. •Excel (Office) Wordfönstret! Kalkylering •Calc (Open Office) •PowerPoint (Office) Presentation •Impress (OpenOffice) Kommunikation •Outlook (e-mejl) Grafik och •Photoshop bildbehandling •Paint.NET •InDesign Layout (DTP) •Quark Administration •SPCS Databaser •Excel •Internet Explorer Webbläsare •Firefox
 130. 130. Programvara Läser du kursen datorkunskap kommer du få jobba mycket med att skapa och formatera (ändra) dokument i ett ordbehandlingsprogram, med stor sannolikhet i Word 2003 eller Word 2007. Håll ögonen uppe efter fler sådana här självstudier, men då om Word och Write (OpenOffice) i synnerhet!
 131. 131. Programvara •Word (Office) Ordbehandling •Writer (OpenOffice) •Excel (Office) Kalkylering •Calc (Open Office) Resten av detta block är inte färdigt •PowerPoint (Office) än. Klicka på Meny för att komma Presentation •Impress (OpenOffice) tillbaka till menyn eller på den Kommunikation gröna knappen för att gå till näste •Outlook (e-mejl) block. Grafik och •Photoshop bildbehandling •Paint.NET •InDesign Layout (DTP) •Quark Administration •SPCS MENY Databaser •Excel •Internet Explorer Webbläsare •Firefox
 132. 132. Internet e-post Internet är ett världsomspännande datanätverk! Internet e-post
 133. 133. Internet e-post Internet är ett världsomspännande datanätverk! Ska man vara korrekt består Internet av en mängd datanätverk (stora som små). Dessa datanätverk knyts samman genom så kallade knytpunkter (noder) för att tillsammans utgöra Internet.
 134. 134. Internet e-post Internet är ett världsomspännande datanätverk! Bilden till vänster visar grund- principen för Internet, hur mindre och större hänger samman för att bilda Internet, men bilden visar inte Internets storlek och komplexitet. Vi provar en annan bild!
 135. 135. Internet e-post Internet är ett världsomspännande datanätverk! Visst ser det ut som en bild på en galax i rymden? Men det är ett försök att visualisera Internet, hur ofantligt många datanätverk hänger ihop med varandra på ett komplext vis.
 136. 136. Internet e-post Vad kan man då göra med Internet? Surfa Mejla (World Wide Web) (e-post) – WWW Fildela Chatta Dessa är några av de vanligaste tillämpningarna över Internet.
 137. 137. Internet e-post Vad kan man då göra med Internet? Surfa Mejla (World Wide Web) (e-post) – WWW Fildela Chatta Klicka på ”Surfa” rutan!
 138. 138. Internet e-post Surfa (World Wide Web) Att ”surfa” eller att använda World – WWW Wide Web (WWW) är faktiskt bara ett av flera användningsmöjligheter av Mejla Internet, men dess genomslag har (e-post) blivit så totalt att många förknippar Internet med www, och vice versa utan att inse att Internet ”bara” är ett Fildela tekniskt nätverk med möjlighet för olika sorters datakommunikation! Chatta
 139. 139. Internet e-post Surfa (World Wide Web) För att använda webben (www) måste – WWW man ha en webbläsare. I Windows finns det redan en webbläsare som heter Mejla Internet Explorer och som av förklarliga (e-post) skäl är den mest använda, men det finns andra webbläsare som alternativ, exempelvis Firefox och Opera. Fildela Chatta
 140. 140. Internet e-post Surfa Alla datorer och Internetsidor på webben (World Wide Web) har en unik adress för att datatrafik ska – WWW kunna skickas över Internet och hitta till rätt avsändare och mottagare. Mejla (e-post) Fildela Chatta
 141. 141. Internet e-post Surfa Alla datorer och Internetsidor på webben (World Wide Web) har en unik adress för att datatrafik ska – WWW kunna skickas över Internet och hitta till rätt avsändare och mottagare. Mejla • Datorers unika adress kallas för IP-adress. Exempel: 83.255.162.151 (e-post) Fildela Chatta
 142. 142. Internet e-post Surfa Alla datorer och Internetsidor på webben (World Wide Web) har en unik adress för att datatrafik ska – WWW kunna skickas över Internet och hitta till rätt avsändare och mottagare. Mejla • Datorers unika adress kallas för IP-adress. Exempel: 83.255.162.151 (e-post) • Adressen till en Internet-sida på webben består egentligen också av siffror, men eftersom det skulle vara opraktiskt för Fildela vanlig användare att behöva komma ihåg och skriva in en massa siffror har man ”översatt” siffrorna till bokstäver. Exempel: http://www.jonasweb.se Chatta
 143. 143. Internet e-post Vi kikar närmare på denna Internet-adress! Surfa (World Wide Web) – WWW http://www.jonasweb.se Mejla (e-post) Fildela Chatta
 144. 144. Internet e-post Vi kikar närmare på denna Internet-adress! Surfa (World Wide Web) – WWW http://www.jonasweb.se Mejla (e-post) http:// (Hyper Text Transfer Protocol) är en teknik eller ett protokoll för att överföra webbsidor på Internet.. Denna del behöver man dock inte Fildela skriva i sin webb-läsare för att hamna rätt. Chatta
 145. 145. Internet e-post Vi kikar närmare på denna Internet-adress! Surfa (World Wide Web) – WWW http://www.jonasweb.se Mejla (e-post) http:// (Hyper Text Transfer Protocol) är en teknik eller ett protokoll för att överföra webbsidor på Internet.. Denna del behöver man dock inte Fildela skriva i sin webb-läsare för att hamna rätt. De allra flesta webb-sidorna har med www i sin adress. Chatta
 146. 146. Internet e-post Vi kikar närmare på denna Internet-adress! Surfa (World Wide Web) – WWW http://www.jonasweb.se Mejla (e-post) http:// (Hyper Text Transfer Protocol) är en teknik eller ett protokoll för att överföra webbsidor på Internet.. Denna del behöver man dock inte Fildela skriva i sin webb-läsare för att hamna rätt. De allra flesta webb-sidorna har med www i sin adress. Chatta ”jonasweb” är sidans (sub)domän- namn.
 147. 147. Internet e-post Vi kikar närmare på denna Internet-adress! Surfa (World Wide Web) – WWW http://www.jonasweb.se Mejla (e-post) http:// (Hyper Text Transfer Protocol) är en teknik eller ett protokoll för att Denna sista del på adressen kallas för överföra webbsidor på Internet.. toppdomän. Det finns många olika Denna del behöver man dock inte toppdomäner. En kategori är Fildela skriva i sin webb-läsare för att hamna rätt. landsdomäner som talar om i vilket land sidan finns (genom landskoden). I detta fall är toppdomänen en De allra flesta webb-sidorna landsdomän från Sverige. Alla länder har med www i sin adress. har en egen landskod. Exempelvis: Norge - no. Finland - fi, Danmark – dk. Chatta Den vanligaste toppdomänen är com ”jonasweb” är sidans domän-namn. som är mycket utbrett bland företag.
 148. 148. Internet I bilden nedan har webb-läsaren Internet Explorer startats igång. I e-post webb-fönstret syns hemsidan ”Jonas Webresurs” som jag kan rekommendera. För att komma till Jonas sida måste man skriva in sidans adress i adressfältet. Surfa (World Wide Web) – WWW Mejla (e-post) Fildela Chatta
 149. 149. Internet e-post Man behöver inte skriva ”http://” (början på webb-adressen) i Surfa adressfältet. I detta fall endast www.jonasweb.se och trycka på (World Wide Web) Enter-tangenten. Snedstrecket i slutet av adressen i adressfältet – WWW i bilden behöver man heller inte skriva. Efter man tryckt på Enter (på tangentbordet) och sidan kommer fram visas dock sidans fullständiga adress i adressfältet. Se bilden nedan. Mejla (e-post) Fildela Chatta En webb-adress får inte innehålla: å, ä, ö, mellanslag eller kommatecken (istället för punkt).
 150. 150. Internet e-post Sidan (sajten) google som visas på bilden är den mest använda söktjänsten på webben. Genom att skriva in sökord listar google webb- Surfa sidor som matchar med sökordet. (World Wide Web) – WWW Mejla (e-post) Fildela Chatta
 151. 151. Internet e-post Säg att du vill veta mer om filmstjärnan Greta Garbo, och vill komma till webb-sidor som handlar om henne. Surfa (World Wide Web) – WWW Mejla (e-post) Fildela Klicka på sökfältet! Chatta
 152. 152. Internet e-post Säg att du vill veta mer om filmstjärnan Greta Garbo, och vill komma till webb-sidor som handlar om henne. Surfa (World Wide Web) – WWW Mejla (e-post) Fildela Chatta greta garbo Klicka!
 153. 153. Internet e-post Denna sida visar googles träfflista för sökorden greta garbo. Om man vill ”hoppa” till någon av de listade sidorna är det bara att klicka på någon av ”länkarna”, blå understruken text. Klicka på ”träfflänken” som går till garbosällskapets webb-sida! Surfa (World Wide Web) – WWW Mejla (e-post) Fildela Chatta greta garbo
 154. 154. Internet e-post Bra! Nu har du surfat till en ny webb-sida, genom att klicka på en länk. Det är inte bara text som kan vara länkar utan även bilder. Ett bra tips för att veta vart man kan klicka på en sida är att se när muspekaren blir till en hand, då kan man klicka! Surfa (World Wide Web) – WWW Mejla (e-post) Fildela Chatta
 155. 155. Magnus Lindgren Maj 2009 MENY SLUTA

×