Welcome!!!<br />Speaker’s Training and Seminar<br />July 17, 2011<br />Prepared by: <br />Luis S. Bardon<br />
PagsasanaysapagigingIspiker<br />
A. Konsepto at depinisyonngpagtatalumpati<br />Prepared by: <br />Luis S. Bardon<br />
1. Kahulugan at kaibahansaiba pang daluyanngkomunikasyon.<br /><ul><li>Angpagtatalumpati ay angderiktangpagpapahayagsapama...
May agarangpagtatasa (immidiate evaluation) at may higitna “lapit” angpropagandista at ang target nito.<br />Angpagtatalum...
2. MgaLayuninsaPagtatalumpati<br />Palahukin at pakilusinangmgatagapakinig<br />Kuninangsimpatya at pakikiisasapagsusuri ...
Kayaangpagtatalumpati ay maaaring:.<br />Nagbibigayimpormasyon<br />Nagpapakilos (bahaging propaganda at kampanya)<br />Na...
B. PangunahinglamanngTalumpati<br />Prepared by: <br />Luis S. Bardon<br />
1. introduksyon<br />Layuninngintroduksyon<br />Kuninangtiwala at atensyonngtagapakinig<br />Buksansatagapakinigangpaksang...
B. Pamamaraanupangkuninangatensyon at interesngtagapakinig<br />Gumamitngpinakaangkopnaentrada<br />Linawinangkahalagahann...
Retorika (patanongnasinasagot din angsarili)<br />Pagsisipisaisang popular napangungusap, berso o awit<br />Pakwento<br />...
5. Summary sentence (parangpamatnubay o lead sa news writing na may giyang ABKSSP)<br />6. Eksplosibongestadistika<br />7....
2. Katawanngtalumpati<br />Paglalatagngpaksa<br />Pangkalahatangpagbabalangkas (framework) ngtalumpati.<br />Padronngpagbu...
Sa pagsisimulangkatawan, ipakitaagadangkahalagahangtalakayin at maunawaanangpaksa, angimplikasyon at epektonitosamgatagapa...
b.  Pangkalahatangpagbabalangkas (framework) ngtalumpati.<br /><ul><li>Dalawangparaansapaghahatidngideya:</li></ul>	1. Pa...
Pabuod– ipinapaliwanagangmgakonseptosapamamagitanngpaglalahadngmgapartikularnakalagayan, katangian at karanasan. Lalagumin...
Pasaklaw– nagsisimulasapaglalahadngisangprinsipyo o teoryanakailangangsubukin at pagtibayin.<br />Sa pagpilingpamamaraangg...
c. Padronngpagbubuongkatawan<br />1.ProsesongPadron (process pattern)<br />Paglalatagngmgaideyasapamamaraangkronolohikal. ...
2.PadrongHeograpikal<br />   - ito ay pagbabaybayngmgabagay, pangyayari o konseptobataysalokasyonnitosaheograpiya o luga...
4. PadrongSuliraninSolusyon<br />-pagtalakaysasuliranin at angkaakibatnitongsolusyon.<br />5. PadrongDahilan-Epekto<br />-...
3. Pagwawakas o kongklusyon<br />Ito angbahagingbinabalikanangsentralnaideya at isinusumaangmgamahahalagangpuntongtinalaka...
Kadalasan, angmgapahayag ay winawakasanngmgaisloganngposisyonsaisyu o panawaganngpagkilos. Kailangan ding pag-aralanangpag...
Angpagwawakas ay maaaringsaanyong:<br />Paghamonsatagapakinigupangkumilos<br />Paglalagomsamga mayor napunto<br />Pag-iiwa...
C. Pamamaraan at TekniksaPagtatalumpati<br />Prepared by: <br />Luis S. Bardon<br />
Angtangingkasangkapanngmgatagapagsalita ay angkanyangkatawan. Ito angdaluyanngpagpapahayag. Bukodsaboses, angkatawanangnag...
a.Paghinga<br />Angpagkontrolnito ay tumutulongsa;<br /> a.) pag – iisip<br /> b.) salakas at tonongboses<br /> c.) sapagi...
Kailangangpag-aralanang “wastongpaghinga.” angboses ay dapatmagmulasa “diaphragm” upangmasbuo at hindidapatmapagod.<br />
b. Mukha<br />Ito angpapelnabinabasangmgatagapakinig. Ditonarerehistroangemosyongkaakibatngideyangipinahahayag. Iwasangtak...
 c. mata<br />Ito ay may malakingkakayahangmagpahayagngdamdamin. Tuladngpagbasanatinsaipinahahatidnareaksyonngmgatagapaki...
Ginagamit din angmgamatangtagapakinigparasukatinangepektongtagapagsalita. Angdirektangpagtingin ( o animo’ydirektangpagtin...
d. tindig<br />Mahalagangsangkapitosapagbibigayngimpresyonngkatatagan at kumpiyansasapaninindigan. Kailanganmatatag din, m...
e. Paa at tuhod<br />Matatag at kontroladoang kilos<br />f. kamay<br /><ul><li>Ginagamitsapagbibigaydiinsasinasabi. Iwasan...
A. Paggamitngboses<br />- ibagayangtono/tiyempongbosesayonsapaksa (modulation) sikapingmagingmalinawangpagbigkasngmgasalit...
- dahan-dahanin (hindibagalan) angpagbigkas at huwagmagmadali kung 	magreresultaitosa “pagkain” ngmgasalita<br />		- matut...
 B. lenggwahe<br />- gumamitngterminong popular samgatagapakinig<br />	- pumilingmgasalitangangkop, naglalarawan, buhay, ...
C. Kilos – Katawan<br /><ul><li>-Laginghumarapsamgatagapakinig at iwasangtumayosaiisanglugarlamang
-iwasanangmgakilosnamakalilitosaatensyonngmgatagapakinig</li></li></ul><li>-ikalatangtinginsamgatagapakinighabangnagsasali...
2. Mgagamitsatalumpati<br />Karaniwannggumagamitng sound system (mikropono, megaphone, at iba pa) sapagtatalumpati. Mainam...
May mgatagapasalitadinagumagamitngmgakagamitantuladng overhead projector oaudio-visual presentations. Gayunman, kadalasan ...
d. Paghahandangtalumpati<br />Prepared by: <br />Luis S. Bardon<br />
Anoangsasabihin? Pagpilingpaksa<br />Bakitmagsasalita? Pagtatakda kung anoangpangkalahatan at partikularnalayunin.<br />Pa...
Saanglugar? Anoangaksyon o pagkakataon?<br />Kailan? Gabi ba o araw? Sa simulaba o sakatapusanngprograma?<br />Pagsisiyasa...
HakbangsaPagawangTalumpati<br />
e. Praktikum<br />Prepared by: <br />Luis S. Bardon<br />
Paghahanda<br />a.Magkaisasalayunin at<br />temangpraktikum<br /><ul><li>Saan (Setting)
Sino (Audience)
Ano (Issue/Paksa
Bakit (Layunin)</li></li></ul><li>b. Isulatangmgamungkahingpaksa o tema at papiliinangmgakalahokngkanilangpaksa. Papaghand...
AktwalnaPagsasalita<br />Kailangangpairalinang RESPETO sanagsasalita.<br />Angmgakalahok ay may tungkulingmakinig (bilang ...
GOOD LUCK!<br />Prepared by: <br />Luis S. Bardon<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pagsasanay sa pagiging ispiker

1,042 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,042
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pagsasanay sa pagiging ispiker

 1. 1. Welcome!!!<br />Speaker’s Training and Seminar<br />July 17, 2011<br />Prepared by: <br />Luis S. Bardon<br />
 2. 2. PagsasanaysapagigingIspiker<br />
 3. 3. A. Konsepto at depinisyonngpagtatalumpati<br />Prepared by: <br />Luis S. Bardon<br />
 4. 4. 1. Kahulugan at kaibahansaiba pang daluyanngkomunikasyon.<br /><ul><li>Angpagtatalumpati ay angderiktangpagpapahayagsapamamagitanngpagsasalitangideya,kuro–kuro,damdamin, pinahahalagahan, paninindigan,pagbabahagingkaranasan at paghahatidngimpormasyon o mensahenanaglalayongmakuhaangpakikiisa, pag-unawa at pagkilosngmgatagapakinig.</li></li></ul><li>Kaibahansaiba pang daluyanng<br />Komunikasyon<br />Masmahirappakinisinangpagsasalitadahilwalangpuwangsa “editing” ditobagoangaktwal. Mapaghahandaanlamangangpagsasalitasubalitwalangpagkakataonnabawiin pa itosaaktwal.<br />
 5. 5. May agarangpagtatasa (immidiate evaluation) at may higitna “lapit” angpropagandista at ang target nito.<br />Angpagtatalumpati ay sakontekstonggawaing propaganda nakadalasan ay pawalis, limitadongpanahon, one-way. <br /> Hal. Kung walangtanongsagotnabahagi at bahagingisangpagkilos o palatuntunan.<br />
 6. 6. 2. MgaLayuninsaPagtatalumpati<br />Palahukin at pakilusinangmgatagapakinig<br />Kuninangsimpatya at pakikiisasapagsusuri at layunin<br />Ipaalamangmgaimpormasyon, ideya at paninindigan<br />
 7. 7. Kayaangpagtatalumpati ay maaaring:.<br />Nagbibigayimpormasyon<br />Nagpapakilos (bahaging propaganda at kampanya)<br />Nagtuturo at naglilinaw<br /> (bahahagingedukasyon)<br />Nagmumulat (Consciouness raising)<br />Ahitasyon<br />
 8. 8. B. PangunahinglamanngTalumpati<br />Prepared by: <br />Luis S. Bardon<br />
 9. 9. 1. introduksyon<br />Layuninngintroduksyon<br />Kuninangtiwala at atensyonngtagapakinig<br />Buksansatagapakinigangpaksangtalumpati<br />
 10. 10. B. Pamamaraanupangkuninangatensyon at interesngtagapakinig<br />Gumamitngpinakaangkopnaentrada<br />Linawinangkahalagahanngpaksa<br />Banggitinangilangkomonnaapilyasyonsatagapakinigupangmaka-identify angmgaitosatagapagsalita<br />
 11. 11. Retorika (patanongnasinasagot din angsarili)<br />Pagsisipisaisang popular napangungusap, berso o awit<br />Pakwento<br />Kakatwa o popular naekspresyon<br />C. MgaHalimbawangEntrada<br />Mahalaganggumamitngentradangnakakatawagpansin<br />
 12. 12. 5. Summary sentence (parangpamatnubay o lead sa news writing na may giyang ABKSSP)<br />6. Eksplosibongestadistika<br />7. Insidente<br />8. Paghahambing<br />9. Anekdota<br />10. Depinisyon (etymology)<br />11. At iba pang malikhain at makatawagpansinganekdota<br />
 13. 13. 2. Katawanngtalumpati<br />Paglalatagngpaksa<br />Pangkalahatangpagbabalangkas (framework) ngtalumpati.<br />Padronngpagbubuongkatawan<br />Tinatawagitongkatawandahil 75% ngtalumpati ay ditonakalaan (10% namansa intro at angnatitirang 15% ay sakongklusyon o pagsasara). Angbultongideya at sustansyangtalumpati ay nasabahagingito.<br />
 14. 14. Sa pagsisimulangkatawan, ipakitaagadangkahalagahangtalakayin at maunawaanangpaksa, angimplikasyon at epektonitosamgatagapakinig. Maaari ding ilatagangpaksasapagpapahayagngbalangkasngmga mayor napuntongnaistalakayin.<br />a.Paglalatagngpaksa<br />
 15. 15. b. Pangkalahatangpagbabalangkas (framework) ngtalumpati.<br /><ul><li>Dalawangparaansapaghahatidngideya:</li></ul> 1. Pabuod (inductive)<br /> 2. Pasaklaw (deductive)<br />
 16. 16. Pabuod– ipinapaliwanagangmgakonseptosapamamagitanngpaglalahadngmgapartikularnakalagayan, katangian at karanasan. Lalaguminito at ipapakitaangpagkakahalintulad o pagkakaibangbawatisa. Mularito’ymakakabuongisangkongklusyon.<br />
 17. 17. Pasaklaw– nagsisimulasapaglalahadngisangprinsipyo o teoryanakailangangsubukin at pagtibayin.<br />Sa pagpilingpamamaraanggagamitinsapagpapahayag, tatlongbagayangdapatisaalangalang:<br />1. Layunin<br />2.Antasngkamulatan/kaalamanngtagapakinig<br />3.Paksangtinatalakay<br />
 18. 18. c. Padronngpagbubuongkatawan<br />1.ProsesongPadron (process pattern)<br />Paglalatagngmgaideyasapamamaraangkronolohikal. Mainamgamitinangpadrongitosapagtalakayngisangproseso, tunguhin, at/o operasyonngisangkonsepto.<br />
 19. 19. 2.PadrongHeograpikal<br /> - ito ay pagbabaybayngmgabagay, pangyayari o konseptobataysalokasyonnitosaheograpiya o lugar<br />3. PadrongPapaksa<br /> - paghimaysaisangmalakingpaksa o konseptosamaliliitnabahagi o detalyenito<br />
 20. 20. 4. PadrongSuliraninSolusyon<br />-pagtalakaysasuliranin at angkaakibatnitongsolusyon.<br />5. PadrongDahilan-Epekto<br />-pagtalakaysamgadahilan at samgainireresultanitongdahilan.<br />
 21. 21. 3. Pagwawakas o kongklusyon<br />Ito angbahagingbinabalikanangsentralnaideya at isinusumaangmgamahahalagangpuntongtinalakaysakatawan. Iniuugnayangpambungad at angpanawagan<br />
 22. 22. Kadalasan, angmgapahayag ay winawakasanngmgaisloganngposisyonsaisyu o panawaganngpagkilos. Kailangan ding pag-aralanangpagbubuongmgaislogangmadalingtumino, “catchy”, at bumubuodsatalumpati.<br />
 23. 23. Angpagwawakas ay maaaringsaanyong:<br />Paghamonsatagapakinigupangkumilos<br />Paglalagomsamga mayor napunto<br />Pag-iiwanngpalaisipannamagtutulaksamgatagapakinignalumahok at makiisasamgasusunodnapagtitipon<br />
 24. 24. C. Pamamaraan at TekniksaPagtatalumpati<br />Prepared by: <br />Luis S. Bardon<br />
 25. 25. Angtangingkasangkapanngmgatagapagsalita ay angkanyangkatawan. Ito angdaluyanngpagpapahayag. Bukodsaboses, angkatawanangnagpapahayagngemosyon, ideya at paninindiganngisangtagapagsalita. <br />1.Pagamitngmgakasangkapansapagsasalita<br />
 26. 26. a.Paghinga<br />Angpagkontrolnito ay tumutulongsa;<br /> a.) pag – iisip<br /> b.) salakas at tonongboses<br /> c.) sapagigingkalmado at pagtangalngkaba<br />
 27. 27. Kailangangpag-aralanang “wastongpaghinga.” angboses ay dapatmagmulasa “diaphragm” upangmasbuo at hindidapatmapagod.<br />
 28. 28. b. Mukha<br />Ito angpapelnabinabasangmgatagapakinig. Ditonarerehistroangemosyongkaakibatngideyangipinahahayag. Iwasangtakpanangmukhaprasamasepektibongpagpapahayag.<br />
 29. 29. c. mata<br />Ito ay may malakingkakayahangmagpahayagngdamdamin. Tuladngpagbasanatinsaipinahahatidnareaksyonngmgatagapakinig, angmatangtagapagsalita ay naghahatid din ngmensahe. Kailanganngalamangnamagtugmaitosasinasabingbibig<br />
 30. 30. Ginagamit din angmgamatangtagapakinigparasukatinangepektongtagapagsalita. Angdirektangpagtingin ( o animo’ydirektangpagtingin) ay tulaynanagdudugtongsapagitanngtagapasalita at mgatagapakinig<br />
 31. 31. d. tindig<br />Mahalagangsangkapitosapagbibigayngimpresyonngkatatagan at kumpiyansasapaninindigan. Kailanganmatatag din, matuwid at nagbabagoayonsamensaheang kilos ngkatawan.<br />
 32. 32. e. Paa at tuhod<br />Matatag at kontroladoang kilos<br />f. kamay<br /><ul><li>Ginagamitsapagbibigaydiinsasinasabi. Iwasanangmgamanerismong “nakakanakaw” ngatensyonngtagapakinig</li></li></ul><li>2.Tekniksapagsasalita<br />Angteknik ay dependesagumagamit. Hindi itoipinipilit at hindirinitoawtomatikongtaglayngisangtagapagsalita. Ito ay pinag-aaralan at nililinang.<br />
 33. 33. A. Paggamitngboses<br />- ibagayangtono/tiyempongbosesayonsapaksa (modulation) sikapingmagingmalinawangpagbigkasngmgasalita (enunciation)<br />
 34. 34. - dahan-dahanin (hindibagalan) angpagbigkas at huwagmagmadali kung magreresultaitosa “pagkain” ngmgasalita<br /> - matutongmagpalaki/magpalakasngboses (projection)<br /> - lagyanngemosyonangboses<br />
 35. 35. B. lenggwahe<br />- gumamitngterminong popular samgatagapakinig<br /> - pumilingmgasalitangangkop, naglalarawan, buhay, aktibo at militante.<br /> - gumamitngmgalenggwahengmakaka-”identify” angmgatagapakinig<br />
 36. 36. C. Kilos – Katawan<br /><ul><li>-Laginghumarapsamgatagapakinig at iwasangtumayosaiisanglugarlamang
 37. 37. -iwasanangmgakilosnamakalilitosaatensyonngmgatagapakinig</li></li></ul><li>-ikalatangtinginsamgatagapakinighabangnagsasalita. Upangmaiwasangmagambala o mataranta, tingnanangulo o buhokngmgatagapakinigsubalitsikapingmatutunanang eye-to-eye contact satagapakinigna may gamit din parasa immediate feedback<br />
 38. 38. 2. Mgagamitsatalumpati<br />Karaniwannggumagamitng sound system (mikropono, megaphone, at iba pa) sapagtatalumpati. Mainam din kung bibigyanngatensyonangpaghawaksamikroponosaparaangrelaks at dinagigingsagabalsaepektibongpagsasalita at paghahatidngmensahe. Sa ilangpagkakataon, gumagamit din ngmga “props” o mgatulong-biswalsapagtatalumpati. <br />
 39. 39. May mgatagapasalitadinagumagamitngmgakagamitantuladng overhead projector oaudio-visual presentations. Gayunman, kadalasan ay epektibolamangangmgaitosamganakasarang (enclose) lugar-tipanan. <br />
 40. 40. d. Paghahandangtalumpati<br />Prepared by: <br />Luis S. Bardon<br />
 41. 41. Anoangsasabihin? Pagpilingpaksa<br />Bakitmagsasalita? Pagtatakda kung anoangpangkalahatan at partikularnalayunin.<br />Para kanino? Anoangkatangianngmgatagapakinig?<br />
 42. 42. Saanglugar? Anoangaksyon o pagkakataon?<br />Kailan? Gabi ba o araw? Sa simulaba o sakatapusanngprograma?<br />Pagsisiyasat at pananaliksik<br />Pagpilingmgaideya<br />Daloyngmgaideya<br />
 43. 43. HakbangsaPagawangTalumpati<br />
 44. 44.
 45. 45.
 46. 46. e. Praktikum<br />Prepared by: <br />Luis S. Bardon<br />
 47. 47. Paghahanda<br />a.Magkaisasalayunin at<br />temangpraktikum<br /><ul><li>Saan (Setting)
 48. 48. Sino (Audience)
 49. 49. Ano (Issue/Paksa
 50. 50. Bakit (Layunin)</li></li></ul><li>b. Isulatangmgamungkahingpaksa o tema at papiliinangmgakalahokngkanilangpaksa. Papaghandain.<br /> c. Hikayatingmagsulatngkanilangpinayamangbalangkas.<br />
 51. 51. AktwalnaPagsasalita<br />Kailangangpairalinang RESPETO sanagsasalita.<br />Angmgakalahok ay may tungkulingmakinig (bilang audience) at kritiko (bilangkapwakalahoksapagsasanay.<br />
 52. 52. GOOD LUCK!<br />Prepared by: <br />Luis S. Bardon<br />

×