VP02 Presentatie DatapluS Surf Academy1 04 2010v2

601 views
553 views

Published on

door Rob Grim, UvT

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Inleiding: Deze bijeenkomst is een soort van mijlpaal voor mensen die zich afgelopen jaren bezig hebben gehouden met VR’s. Dit is een dag waarop de fase van pionieren verleggen en proberen te verbinden met de werkprocessen van onderzoekers, docenten en ondersteuners van onderzoek en onderwijs. Uit de deelnmers lijst valt op te maken dat we vandaag vooral ondersteuners van onderzoek en onderwijs in deze ruimte hebben. En dan denk zie vooral gezichten en namen van mensen die in een wetenschappelijke bibliiotheek werkzaam zijn. Wie van deze groep is werkzaam in een academische bibliotheek, een ander type bibliotheek (hogeschool?) . Ik wil voor we verder gaan naar de volgende sheet de partners noemen die aan dit project hebben deelgenomen: Drie partijen van de UvT: EVS, Centerdata en AS van LIS , UT: NKO en verder 2 data archieven: DANS, Gesis,
 • Ik wil de komende 15 minuten proberen voor het voetlicht te brengen op welke manier VR’s van belang zijn voor onderzoek, onderwijs en de ondersteuning van O en O. Na de presentatie hebben jullie ondermeer een indruk van wat een VR voor enquetegegevens inhoudt, hoe ze wordt gemaakt en hoe ze eruit ziet. Maar we staan eerst even stil bij dit type onderzoek: om een idee te krijgen waar we het nu precies over hebben, en ook om de toepassingen die we met VR’s voor ogen hebben, straks beter te kunnen begrijpen. We kijken verder even kort in de keuken: hoe ziet onze VR eruit ziet en hoe ze wordt gemaakt? Zo tegen het einde laten we de doelgroep nog aan het woord, dwz de onderzoekers en docenten die werken met de enquetegevens van de European Values Study (EVS) en het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO). En ik besluit met enkele toepassingen van de VR die genoemd zijn door onderzoekers en docenten. We beginnen echter met een uitstapje….
 • In een tijd waar alles vluchtig lijkt is het zaak aandacht te geven aan een stukje geschiedenis in dit geval doe ik dat door iets over het ontstaan van de VR te vertellen. Wat is het verhaal achter de VR? Revolutie? We spreken van een revolutie als een ontwikkeling een impact heeft op nagenoeg iedereen en veel aspecten van ons leven ( born digital ) Ik ben tot de slotsom gekomen dat die DR 3 kenmerken heeft: 1. Allereerst is er de digitale vloedgolf , de digitale tsunami van gegevens, infobesitas voor mensen die doorschieten in de digitale consumptie. We worden overstelpt met een schieroneindige hoeveeldheid aan digitaal materiaal. En u dient daarvan voor nu alleen te onthouden dat dat invloed heeft op het wetenschappelijk bedrijf en de wetenschappelijke informatievoorziening zoals we die kennen. (Trend: Ontwikkeling in sommige disciplines waarbij het artikel niet langer de belangrijjkste bron van wetenschappelijke informatie is). Dan zijn er de talloze mogelijkheden om ‘veilig’ gegevens te delen: sociale netwerken, LinkedIn, facebook, surfgroepen, en biometrie om de juiste onderzoeker achter een toetsenbord en schem te krijgen. Wist u dat 90% van de nu opgroeiende generatie bereid is nagenoeg alles te willen delen op het internet (met vrienden), aldus Eric Schmidt, CEO en hoge baas bij Google). Opnieuw deze ontwikkeling beinvloedt hoe onderzoek en onderwijs wordt uitgevoerd en ondersteund in de 21e eeuw. Tot slot een enkel woord over de levensloop van digitale informatie. Nagenoeg alles in het wetenschappelijk bedrijf heeft een digitaal geboortekaartje. En gelukkig is er op dit moment ook veel belangstelling voor de herkomst van gegevens (niet onbelangrijk in een digitaal onderzoekstijdperk waar een groot risico bestaat voor digitaal verweesde gegevens). Even bealngrijk is wel dat gegevens die eenmaal zijn aangemaakt, opnieuw gebruikt kunnen worden, op een andere plek op een ander moment).
 • Wat is nu de meerwaarde van een VR voor onderzoek en onderwijs? Feit is dat een VR juist langs deze drie zojuist besproken kenmerken te typeren is! Een VR is letterlijk een manier om meer informatie op te nemen in een publikatie, om gegevens te delen en daarmee het primaire proces efficienter in te richten en de levenscyclus van voor het onderzoek relevante informatie naar voren te halen. Ad belang aanvullende informatie: Dit speelt bijvoorbeeld bij experimentele economie waar intressse is voor hergebruik van de opzet van een onderzoek en interesse om gegevens op een andere manier te analyseren dan in het artikel is gedaan. Ad belang delen: Met VR’s hoef je als onderzoeker minder zelf uit zoeken, het gevolg is een kortere doorlooptijd van je onderzoek, meer tijd over voor publiceren, wat weer leidt tot meer en betere publicaties. En daar gaat het tenslotte om in de wetenschap. Delen is voor de WB’s ook van belang voor de WI en dus een manier om informatie van buiten binnen de eigen instellingsmuur op te nemen. Ad belang levenscyclus: - Welke weg legt het antwoord op een vraag in de enquete af naar de publicatie? Voorbeeld van een cel in een tabel, hoe komt dit gegeven tot stand? Welke verbindig heeft het onderzoek de publicatie met maatschappelijke gebeurtenissen en andere bronnnen (krant nieuws). Kunnen we bijvoorbeeld – als we de onderzoeken in de tijd afzetten de publicaties koppelen aan sprekende voorbeelden die een wetenschappelijke publicatie een gezicht geeft (kennisvalorisatie). Terug nu naar ons onderwerp van vandaag: verrijkte publicaties op basis van enquetegegevens!
 • Ad verrijkte publicaties maken voor Doel project: verrijkte publicaties maken voor EVS en NKO Het gaat hier dus om onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van enquetevragen (survey onderzoek). Voorbeelden EVS: Bent u gelovig? Hoe beleeft u dat geloof? Gaat u naar de kerk? Naar de moskee? Steekt u een kaarsje op als het moeilijk wordt of om iemand een hart onder de riem te steken (rituelen)? Hoe staat u tegenover abortus, homoseksualiteit, ongehuwd samenwonen? Onderwerpen die gevoelig liggen, bij een bevolkingsgroep, in een land, in Europa. Hoe is het gesteld met de politieke vrijheid? Doet u aan vrijwilligerswerk? Dit type vragen. Voorbeelden NKO: Op wie stemt u straks nu het kabinet gevallen is? Wwie stemt er op de PVV? En met welke opvattingen en gebeurtenissen hangt het stemgedrag samen.. Wat zeggen mensen dat ze gaan stemmen, wat stemmen mensen daadwerkelijk? Dit type van onderzoeksvragen liggen op het bordje van de NKO onderzoeker. Ad verrijken met 1 Het gaat hier nu even over de wensen van de onderzoekers (ik kom dadelijk met een voorbeeld dat duidelijk maakt wat hier staat). 2. Vertaald naar de belangrijkste vraag voor de bieb: kunnen we een koppeling maken - in de bieb - tussen de publicatie en de onderliggende data/bronnen die aan de publicatie ten grondslag liggen? Licht overige criteria toe en noem het doel: Verrijken common practice maken!
 • Ken trefwoorden toe
 • Ad syntax V123 Iedereen die het niet weet tellen we niet mee. V124 De nuance in het antwoord op de vraag of je troost en kracht put uit het geloof wordt hier teruggebracht tot een groep die zegt ‘ja’ ik put troost en kracht uit het geloof en alle anderen die worden aangemerkt tot de groep nee, onvoldoende of niet overtuigend, althans niet voor de onderzoeker.
 • Omgeving voor het tonen van publicaties en onderzoeksgegevens. Voor lang niet alle publicaties is onderzoeksinformatie beschikbaar. (Zoekopdracht doorzoekt nu nog publicaties en onderzoeksbeschrijvingen). Bespreek enkele facetten: Je kunt selecties maken obv bijv auteur in combinatie met trefwoorden (keywords) of wat een onderzoeker gezegd heeft over een bepaald land (country). Vergeet niet de knop show details alvast te noemen!
 • Voorbeeld van het navigeren door een selectie die is gemaakt voor de auteur Gelissen en het trefwoord werk. Aardig is dat we hier dus een omgeving hebben die ons in staat stelt onderzoeksgegevens te doorzoeken en publicaties te vinden.
 • Voorbeeld van de show details knop in werking. Noem dat hier de code verschijnt die eerder in de editor is ingevoerd.
 • 1. S electie van kenmerken van variabelen: bijv, gemiddelde, sd, of vraagstellingen bij een variabele tonen in versshillende talen 2. Geef mij voor religie alle full tekst publicaties en toon bijbehorende publicaties. 3. Evangelie werk, moitveren van onderzoekers.
 • VP02 Presentatie DatapluS Surf Academy1 04 2010v2

  1. 1. DatapluS Subject Portals for Enhanced Survey Publications Rob Grim SURF Academy Workshop, “Maken van errijkte Publicaties” – UvT, 1 april 2010
  2. 2. Inhoud <ul><li>Wat is de meerwaarde van een verrijkte publicatie voor onderzoek en onderwijs? Voor wie en hoe zijn de resultaten bruikbaar? </li></ul><ul><li>Verrijkte publicaties voor enquêtegegevens ( survey onderzoek ). </li></ul><ul><li>Hoe ziet een verrijkte publicatie eruit en hoe wordt ze gemaakt? </li></ul><ul><li>De gebruiker aan het woord. </li></ul><ul><li>Toepassingen. </li></ul>
  3. 3. Achtergrond Verrijkte Publicatie <ul><li>Digitale Revolutie: </li></ul><ul><ul><li>Digitale vloedgolf </li></ul></ul><ul><ul><li>Delen van gegevens </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitale levensloop </li></ul></ul>
  4. 4. Meerwaarde Verrijkte Publicatie voor Onderzoek en Onderwijs <ul><li>Aanvullende informatie, delen en levenscyclus </li></ul><ul><li>Wetenschap: maakt onderzoek transparant, verifieerbaar, ‘repliceerbaar’. </li></ul><ul><li>Stimuleert hergebruik (aanvullend onderzoek, verkort doorlooptijd nieuw onderzoek, toepasbaar in de klas). </li></ul><ul><li>Voor de onderzoeker: stimuleert interesse in de publicatie door interesse interesse in de data! </li></ul><ul><li>Voor onderwijs: inzicht in band tussen data en publicatie is illustratief en educatief (jonge onderzoekers en nieuwe EVS landen). </li></ul>
  5. 5. DatapluS <ul><li>Verrijkte publicaties maken voor: </li></ul><ul><li>European Values Study (EVS) </li></ul><ul><li>Nationaal Kiezers Onderzoek (NKO) </li></ul><ul><li>Verrijken met: </li></ul><ul><ul><li>Syntax codes van gebruikte constructen </li></ul></ul><ul><ul><li>Link naar de data (op het niveau van de variabele) </li></ul></ul><ul><li>Overige Criteria: Operationeel, bruikbaar voor onderzoekers, ‘toekomstbestendig’ </li></ul><ul><li>Verrijken common practice maken! </li></ul>
  6. 6. <ul><li>De Enhanced Publication Editor </li></ul><ul><li>een wizard die je stap voor stap door het verrijkingsproces helpt </li></ul>
  7. 14. <ul><li>De EVS subject repository </li></ul><ul><li>een eerste versie waarin gezocht kan worden op (verrijkte) publicaties </li></ul>
  8. 18. De gebruiker aan het woord <ul><li>Het belang van dit initiatief </li></ul><ul><li>“ In veel publicaties blijft het onduidelijk hoe nu precies bepaalde concepten, begrippen en ideeën zijn geoperationaliseerd. In de repository wordt dat wel verduidelijkt tot op het niveau van concrete variabele-namen in de dataset.” [LH] </li></ul><ul><li>“ Hier door kunnen onderzoekers beter voortbouwen op bestaande literatuur.” [IS] </li></ul><ul><li>“ Naarmate er meer onderzoekers gebruik van maken zal meer overeenstemming kunnen gaan bestaan in de operationalisering van bepaalde theoretische begrippen hetgeen de spraakverwarring zal verminderen.” [LH] </li></ul><ul><li>“ Het leert ons onderzoekers om meer secuur te zijn en het wordt meer controleerbaar wat we allemaal doen en dat is een goede zaak.” [LH] </li></ul>
  9. 19. De gebruiker aan het woord <ul><li>Bruikbaar voor de onderzoekspraktijk? </li></ul><ul><li>“ D e EVS repository kan op een snelle manier een overzicht geven wat er allemaal op dat terrein met EVS data gepubliceerd is.” [IS] </li></ul><ul><li>“ Het lijkt me heel fijn om een concept dat eerdere onderzoekers op een bepaalde, aansprekende wijze geoperationaliseerd hebben, op een makkelijkere manier dan nu te kunnen meenemen in het eigen onderzoek.” [IS] </li></ul><ul><li>“ Handig om na te gaan of ik bepaalde schalen en constructen zelf ook kan toepassen en overnemen.” [LH] </li></ul><ul><li>“ Je wilt graag de “state-of-the-art”  operationalisatie van belangrijke variabelen weten. Dat kan middels de verrijkingen.” [IS] </li></ul>
  10. 20. Toepassingen <ul><li>Verrijkingen verfijnen </li></ul><ul><li>Navigatie door een verrijkte publicatie (concept, studie operationalisatie) </li></ul><ul><li>Activering onderzoekers – common practice! </li></ul>

  ×