Lova landet runt – löften för havsmiljön presentation

1,722 views
1,656 views

Published on

Vid invigningen av Havs- och vattenmyndigheten 1 juli 2011 överlämnade miljöminister Andreas Carlgren ett USB-minne med löften om en bättre havsmiljö till myndighetens generaldirektör Björn Risinger. På USB-minnet finns en rad projekt finansierade via havsmiljöanslaget och LOVA.

Published in: News & Politics, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,722
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
985
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lova landet runt – löften för havsmiljön presentation

 1. 1. LOVA landet runt – löften för havsmiljön Foto: MiljödepartementetMiljödepartementet
 2. 2. Blekinge länAktuellt projekt: Karlskrona båtbottentvätt Foto: Länsstyrelsen Blekinge Miljödepartementet
 3. 3. Gotlands länAktuellt projekt: Planering för anläggning av våtmarker, Västra Gotland Foto: Länsstyrelsen Gotland Miljödepartementet
 4. 4. Gävleborgs länAktuellt projekt: Fliskär – Bryggan med mottagningsstationen för båtlatrin lyfts i sjön Foto: Hans-Olov Andersson Miljödepartementet
 5. 5. Gävleborgs länAktuellt projekt: Fliskär – Mottagningsstationen för båtlatrin i bruk Foto: Hans-Olov AnderssonMiljödepartementet
 6. 6. Jönköpings länAktuellt projekt: Lillån - Värnamo och Gislaveds kommuner samarbetar för minskat näringsläckage via enskilda avlopp och lantbruk Foto: Länsstyrelsen Jönköping Miljödepartementet
 7. 7. Hallands länAktuellt projekt: Alger - en resurs Foto: Länsstyrelsen HallandMiljödepartementet
 8. 8. Jönköpings länAktuellt projekt: Lillån - Värnamo och Gislaveds kommuner samarbetar för minskat näringsläckage via enskilda avlopp och lantbruk Foto: Länsstyrelsen Jönköping Miljödepartementet
 9. 9. Jönköpings länAktuellt projekt: Lillån - Värnamo och Gislaveds kommuner samarbetar för minskat näringsläckage via enskilda avlopp och lantbruk Foto: Länsstyrelsen Jönköping Miljödepartementet
 10. 10. Kalmar länAktuellt projekt: Gamlebyviken, Baggetorpsån – kartläggning, analys och åtgärder mot övergödning Foto: Länsstyrelsen KalmarMiljödepartementet
 11. 11. Kalmar länAktuellt projekt: Gamlebyviken, Baggetorpsån – kartläggning, analys och åtgärder mot övergödning Foto: Länsstyrelsen Kalmar Miljödepartementet
 12. 12. Skåne länAktuellt projekt: Tulltorpsån – från källa till mynning Foto: Länsstyrelsen Lucas Österling Miljödepartementet
 13. 13. Stockholms länAktuellt projekt: Stocksunds hamn – miljöstation med båtbottentvätt Foto: Länsstyrelsen Stockholm Miljödepartementet
 14. 14. Stockholms länAktuellt projekt: Notholmen, mottagningsstation för båtlatrin Foto: Länsstyrelsen Stockholm Miljödepartementet
 15. 15. Stockholms län Aktuellt projekt: Vissvassfjärden, Tyresö – flytande tömningsstation för båtlatrin Foto: Länsstyrelsen Stockholm Miljödepartementet
 16. 16. Stockholms län Aktuellt projekt: Snäckstavik Foto: Länsstyrelsen Stockholm Miljödepartementet
 17. 17. Södermanlands län Aktuellt projekt: Svärtaån – samarbete med lantbrukare för att minska näringsläckage Foto: Länsstyrelsen Södermanland Miljödepartementet
 18. 18. Södermanlands länAktuellt projekt: Svärtaån – samarbete med lantbrukare för att minska näringsläckage Foto: Länsstyrelsen Södermanland Miljödepartementet
 19. 19. Uppsala län Foto: Länsstyrelsen UppsalaAktuellt projekt: Utfiskning av karpfiskar prövas för att minska fosfor- och kvävemängderna i Östhammarsfjärdarna Miljödepartementet
 20. 20. Värmlands län Foto: Länsstyrelsen VärmlandAktuellt projekt: Strukturkalkning, Kristinehamn kommun - en metod för att minska läckaget av näringsämnen från lerig åkermark Miljödepartementet
 21. 21. Värmlands län Foto: Länsstyrelsen VärmlandAktuellt projekt: Strukturkalkning, Kristinehamn kommun - en metod för att minska läckaget av näringsämnen från lerig åkermark Miljödepartementet
 22. 22. Värmlands län Foto: Länsstyrelsen VärmlandAktuellt projekt: Strukturkalkning, Kristinehamn kommun - en metod för att minska läckaget av näringsämnen från lerig åkermark Miljödepartementet
 23. 23. Värmlands län Foto: Länsstyrelsen VärmlandAktuellt projekt: Strukturkalkning, Kristinehamn kommun - en metod för att minska läckaget av näringsämnen från lerig åkermark Miljödepartementet
 24. 24. Västra Götalands länAktuellt projekt: Öppnat sund mellan Brännö och Galterö – för förbättrad vattenkvalitet Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland Miljödepartementet
 25. 25. Västra Götalands länAktuellt projekt: Öppnat sund mellan Brännö och Galterö – för förbättrad vattenkvalitet Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland Miljödepartementet
 26. 26. Västra Götalands länAktuellt projekt: Öppnat sund mellan Brännö och Galterö – för förbättrad vattenkvalitet Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland Miljödepartementet
 27. 27. Västra Götalands län Ulrika Marklund, ansvarig M/S Latrina Foto: Länsstyrelsen Västra GötalandAktuellt projekt: Bemannad mobil tömningsanläggning, M/S Latrina tömmer din båts latrin och pratar lösningar för havsmiljönMiljödepartementet
 28. 28. Löften för havsmiljön Foto: Roine Magnusson/JohnérMiljödepartementet
 29. 29. Miljöminister Andreas Carlgren - Mitt löfte är att regeringens plan den här mandatperioden är att satsa en hel miljard för att rädda haven. Jag kan också lova att vi kommer att driva på inom HELCOM-samarbetet för Östersjön så att alla länder klarar sina utlovade utsläppsminskningar. Utsläppen från avlopp och kväveläckaget från jordbruket runt Östersjön måste minska, men det måste ske i alla länder för att det ska bli verkningsfullt, säger miljöminister Andreas Carlgren. Foto: Victor BrottMiljödepartementet
 30. 30. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson - För mig är det självklart att vi måste ha en hållbar fiskepolitik för att kunna fortsätta fiska och servera denna nyttiga mat på våra bord. Jag är mycket glad över att den fiskepolitik vi har fört har gett synliga resultat så att vi kan äta torsk från Östersjön med gott samvete igen. Som landsbygdsminister lovar jag att kämpa för ett införande av utkastförbud (kasta fisk över bord) i hela EU i det nya gemensamma fiskeprogrammet (EFP) som ska träda i kraft 2013, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Foto: Johan ÖdmannMiljödepartementet
 31. 31. Generaldirkektör Maria Ågren, Naturvårdsverket "Vi är många aktörer som har ett gemensamt ansvar att förvalta en värdefull miljö, en uppgift som kräver gemensamma åtgärder och utvecklade arbetsformer. Där har Naturvårdsverket en roll också i framtiden, även om den kommer se annorlunda ut efter den 1 juli. Naturvårdsverkets löfte till havsmiljön är att vi ska fortsätta vårt engagemang för havsmiljön även i vår nya roll. Vi ser fram emot ett gott, långsiktigt samarbete med den nya Havs- och vattenmyndigheten." Foto: NaturvårdsverketMiljödepartementet
 32. 32. Generaldirkektör Björn Risinger, Havs- och vattenmyndigheten "Mitt löfte är att bygga upp den nya Havs- och vattenmyndigheten med ett samlat ansvar för ekosystemen i havs- och vattenmiljön, inklusive genomförandet av fiskeripolitiken. Vi kommer att arbeta för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Att verkligen genomföra insatser som förbättrar miljön i Östersjön och Västerhavet är en av våra viktigaste uppgifter. I det arbetet behöver vi samverka med alla som påverkar eller använder havets resurser, såväl i Sverige som i våra grannländer. Och vi ska grunda våra beslut på bästa tillgängliga kunskap." Foto: Maja Kristin NylanderMiljödepartementet
 33. 33. Länsstyrelsen Blekinge läns medarbetare ”Vi på Länsstyrelsen i Blekinge jobbar på många sätt för en renare och friskare miljö i Östersjön." Foto: Länsstyrelsen BlekingeMiljödepartementet
 34. 34. Landshövding Minoo Akhtarzand, Jönköpings län Mitt löfte i havs- och vattenmiljöarbetet är: • ta fram en åtgärdsplan för att minska övergödningen • verka för en reduktion av minst 4 ton fosfor och 30 ton kväve till havet, med måldatumet 2015 Foto: Länsstyrelsen JönköpingMiljödepartementet
 35. 35. T.f. Landshövding Anne-li Fiskeskär, Kalmar län "Som ett kustlän är havsmiljön en viktig fråga för Länsstyrelsen Kalmar län. Mitt löfte i detta arbete är att Länsstyrelsen, som också är en vattenmyndighet för södra Östersjön vilket omfattar 7 län, tar initiativ till olika typer av tvärsektoriella samarbeten för att få kostnadseffektiva vattenåtgärder där de gör mest miljönytta. Rätt åtgärd på rätt plats bidrar snabbast till att Östersjön tillfrisknar." Foto: Länsstyrelsen KalmarMiljödepartementet
 36. 36. Länsöverdirektör Göran Enander, Skåne län "Länsstyrelsen kommer att fortsätta verka för att minska utsläppen av näringsämnen i miljön. Det som sker på land påverkar havsmiljön. För egen del tar jag alltid tåget när det är möjligt. Hyrbilen, jag har ingen egen bil, ska helst gå på biogas." Foto: Länsstyrelsen KalmarMiljödepartementet
 37. 37. Fredrik Andersson, LRF Vallentuna-Täby, Stockholms län "Med LOVA-stöd på 1 680 000 kronor för bland annat markkartering, strukturkalkning och omsådd av vall räknar lantbrukarna i Vallentuna-Täby LRF-avdelning med att minska fosforförlusterna i Åkerströmmens avrinningsområde med 115 kg/år och kväveförlusterna med 2520 kg/år. Ett lokalt och frivilligt förbättringsarbete som även bidrar till en renare Östersjö." Foto: LRF Vallentuna-TäbyMiljödepartementet
 38. 38. Länsöverdirektör Göran Bengtsson, Västra Götalands län - Vatten och hav är ett av Länsstyrelsens viktigaste områden. Vi ska skydda, vårda och bevara alla vattenmiljöer. Länsstyrelsen kommer att vara en drivande kraft och samla våra partners i länet för att göra det möjligt. Det lovar jag, säger länsöverdirektör Göran Bengtsson på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Foto: Länsstyrelsen Västra GötalandMiljödepartementet
 39. 39. Länsråd Kjell Unevik, Örebro län "Länsstyrelsen i Örebro län ger ett löfte om att vi ska vara en samlande kraft för en långsiktigt hållbar förvaltning av länets vatten. Vi ska aktivt och med de medel vi har att tillgå arbeta för att vattenmiljöernas värden bevaras, att god vattenstatus uppnås och att särskilt värdefulla vatten skyddas. Vår strävan är att vi tillsammans i regionen ska arbeta mot detta mål. Vi kommer uppmuntra lokalt engagemang så att alla ska kunna vara med och förvalta vårt livsviktiga vatten." Foto: Länsstyrelsen ÖrebroMiljödepartementet
 40. 40. Landshövding Elisabeth Nilsson, Östergötlands län "Jag lovar att så ofta jag kan lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra. Vi har till exempel Göta kanal som satsat på att ta om hand toalettavfall och ger möjligheter till att tömma och rengöra sina latriner på nio platser utmed kanalen. Det är ett utmärkt exempel som skulle kunna vara en bra förebild för kustkommunerna, där det finns få möjligheter att tömma sina båttoaletter och dåligt med torrklosetter på land." Foto: Mariethe LarssonMiljödepartementet

×