• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
UPSR N.SEMBILAN BT CANANG 2 2010 ( JAWAPAN )
 

UPSR N.SEMBILAN BT CANANG 2 2010 ( JAWAPAN )

on

 • 1,856 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,856
Views on SlideShare
1,855
Embed Views
1

Actions

Likes
1
Downloads
64
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  UPSR N.SEMBILAN BT CANANG 2 2010 ( JAWAPAN ) UPSR N.SEMBILAN BT CANANG 2 2010 ( JAWAPAN ) Document Transcript

  • CANANG 2Jawapan untuk kertas 1 Bahasa Tamil ( Pemahaman) No Jawapan Jawapan 1 B 21 D 2 C 22 C 3 B 23 A 4 C 24 C 5 B 25 C 6 A 26 C 7 B 27 A 8 D 28 C 9 C 29 A 10 D 30 C 11 C 31 D 12 C 32 A 13 B 33 C 14 C 34 A 15 D 35 A 16 B 36 B 17 B 37 D 18 A 38 C 19 A 39 B 20 B 40 C¾¡û 2À¢Ã¢× Aš츢Âõ1.š츢Âí¸û ¦À¡Õû Å¢Çí¸ «¨Áó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ. ÌÈ¢ôÒî ¦º¡ø Å¢ÇíÌõÀÊ þÕì¸ §ÅñÎõ.2.±ØòÐôÀ¢¨Æ¸û þÕôÀ¢ý ÓØ ÒûÇ¢¸û þÕ측Ð.À¢Ã¢× B1.¸¨¾ «¨ÁôÀ¢ø þÕì¸ §ÅñÎõ.2.À¼ò¾¢ø ¯ûÇ ¯¨Ã¡¼¨Äì ¸¨¾Â¢ø ÀÂýÀÎò¾¢Â¢Õì¸ §ÅñÎõ.3.¸üÀ¨É ÅÇòмý ¸¨¾ «¨Áóò¾¢Õì¸ §ÅñÎõ.À¢Ã¢× C1.§¸ûÅ¢ 1. ±ý ¦À¡ØÐ §À¡ìÌ ±ýÚ ±Ø¾ì ܼ¡Ð.2.¸Õòиټý «¨ÁóÐûÇ ²üÒ¨¼Â À¾¢ø¸û.
  • CANANG 1Jawapan untuk kertas 1 Bahasa Tamil ( Pemahaman) No Jawapan Jawapan 1 B 21 B 2 C 22 C 3 C 23 C 4 C 24 C 5 B 25 C 6 A 26 B 7 A 27 A 8 C 28 C 9 C 29 B 10 C 30 C 11 A 31 C 12 B 32 C 13 C 33 B 14 D 34 C 15 B 35 A 16 D 36 D 17 A 37 B 18 C 38 B 19 B 39 A 20 A 40 B¾¡û 2À¢Ã¢× Aš츢Âõ1.š츢Âí¸û ¦À¡Õû Å¢Çí¸ «¨Áó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ. ÌÈ¢ôÒî ¦º¡ø Å¢ÇíÌõÀÊ þÕì¸ §ÅñÎõ.2.±ØòÐôÀ¢¨Æ¸û þÕôÀ¢ý ÓØ ÒûÇ¢¸û þÕ측Ð.À¢Ã¢× B1.¸¨¾ «¨ÁôÀ¢ø þÕì¸ §ÅñÎõ.2.À¼ò¾¢ø ¯ûÇ ¯¨Ã¡¼¨Äì ¸¨¾Â¢ø ÀÂýÀÎò¾¢Â¢Õì¸ §ÅñÎõ.3.¸üÀ¨É ÅÇòмý ¸¨¾ «¨Áóò¾¢Õì¸ §ÅñÎõ.À¢Ã¢× C1.§¸ûÅ¢ 1. ±ý ¦À¡ØÐ §À¡ìÌ ±ýÚ ±Ø¾ì ܼ¡Ð.2.¸Õòиټý «¨ÁóÐûÇ ²üÒ¨¼Â À¾¢ø¸û.