S I X THINKINGHATS                                                    ...
Conclusie: het denken wordt door gebruik      aan de rode hoed is dat geen enkele uit-van de hoeden vereenvoudigd en...
het denken als het denkproces zelf. Vragen   • BewezenLATERAAL DENKEN                      ten aan...
en exploratie. Creativiteit is ‘spelen met ge-  komen. Voorwaartse beweging in het denkendachten’. De groene denkhoed ka...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De bono six thinking hats

1,027 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,027
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De bono six thinking hats

 1. 1. S I X THINKINGHATS The Mad Hatter Edward de Bono Alice in WonderlandInleiding bewust een denkroute uit te stippelen in vanuit alle posities, om daarna gezamenlijk plaats van simpelweg op weg te gaan en te constateren welke conclusie zich aan-De belangrijkste moeilijkheid die een rol maar te zien waar men uitkomt, waarbij men dient. Door middel van gericht denken vormspeelt bij denken, is verwarring. We doen bovendien de zeer reële kans loopt om te je eerst de landkaart waar alle aspecten opteveel tegelijkertijd. Emoties, informatie, verdwalen. Voor het uitstippelen van de route zijn ingekleurd, om daarna de route uit telogica, hoop, vrees en creativiteit strijden brengt men eerst met behulp van de zes ver- stippelen. Het denken met de denkhoedenallen om voorrang. De methode van de zes schillende denkwijzen een landkaart in beeld. oogt wellicht wat kunstmatig en ongemakke-denkhoeden is er op gericht de diverse vor- lijk, de voordelen om deze werkwijze wel temen van denken uiteen te rafelen en zo te gebruiken, zijn echter duidelijk.vereenvoudigen. Met de eenvoud komt descherpte en neemt de kwaliteit van het denken ✓ De hoed is een uitnodiging om een rol te spelen. Jij bent de acteur en met dietoe. De zes denkhoeden bieden een handvat hoed zet je een rol neer. Die rol wil jeom de diverse denkvormen gericht in te zet- uiteraard zo goed mogelijk spelen. Deten zoals dat op dat moment gepast is. beloning is het goed neerzetten van deDe zes denkhoeden zijn: rol zonder dat je bang hoeft te zijn dat Wit - analytisch, feitelijk denken. mensen jou gaan identificeren met die Rood - emotie rol. De hoed is niet wie je bent, maar wie Zwart - waarom iets niet zal lukken je speelt. Geel - hoe iets wel kan lukken Deze manier van denken is tegengesteld Groen - creativiteit aan de westerse traditie van dialoog en ✓ De hoed creëert ruimte om andere gedach- ten te parkeren totdat die aan bod komen. Blauw - denken over het denken, dirigeren debat. De westerse mens is opgevoed met het idee dat in een discussie uiteindelijk de ✓ Elke hoed heeft duidelijke spelregels. Hierdoor is het voor iedereen mogelijkEen denkhoed zet men bewust en welover- sterkste argumenten winnen. Het nadeel van succesvol te zijn in elke rol. Ieder heeftwogen op. Het is een intentieverklaring. De deze manier van denken is dat men op zijn talenten. De ene hoed past je beterbewuste keuze creëert ruimte om andere voorhand al stelling neemt en daarna alles dan de andere, maar met voldoendesoorten gedachten tijdelijk te parkeren. Die in het werk stelt de ander (of zichzelf) te oefening kan je het gehele scala aankomen immers later aan de beurt. Het werken overtuigen. De zes denkhoeden hebben als denkvormen leren.met de zes denkhoeden helpt de gebruiker doel eerst het spectrum volledig te overzien, Ik ben overtuigd! Wat een helder pleidooi om het denken te verbeteren door onderscheid te ma- ken in de verschillende soorten denkrichtingen. Elke denkrichting wordt vertegenwoordigd door een denkhoed. Door de denkhoeden een voor een te adresseren in plaats van de diverse soorten gedachten als een kluwen wol in elkaar verstrikt te laten raken, verbetert men het denkproces en daarmee de uitkomst van dat proces. Een duidelijk verhaal dat aansluit bij mijn intuïtie. In plaats van gelijktijdig te denken in kansen en bedreigingen, geef je eerst het positieve denken de ruimte die het verdient, om daarna alle mogelijke risico’s los te laten op de ideeën. Niet om alsnog te saboteren, maar wel om het sterkste idee over te houden. En het sterkste idee is precies waar men naar op zoek is. Zet je rode denkhoed dus maar op en voel de potentie van deze werkwijze!
 2. 2. Conclusie: het denken wordt door gebruik aan de rode hoed is dat geen enkele uit-van de hoeden vereenvoudigd en verhelderd. spraak onder deze hoed gerechtvaardigd hoeft te worden. Men hoeft niet te rationali- DE RODE HOEDDe hoeden hebben elk een eigen kleur. Die seren wat in essentie niet rationeel is. Dezehebben tot doel om eenvoudig te kunnen vrijheid biedt mensen de nodige ruimte omvisualiseren waartoe de hoed je uitnodigt. De het gevoel echt te laten spreken en zo nauw-witte hoed nodigt bijvoorbeeld uit tot heldere keurig mogelijk te verwoorden. Het gaatanalyse, de rode hoed nodigt uit tot het uiten immers om emotie en niet om ratio.van emoties, enzovoorts. De kenmerken van De rode hoed kan je aan het einde van eende hoeden worden hieronder beschreven. denkproces gebruiken om te kiezen uit alter- natieven die allemaal rationeel juist zijn maar waarvan er een de emotie het meeste aan- De witte hoed spreekt. Dit vergroot het draagvlak voor de‘Alleen de feiten alstublieft!’ uiteindelijke oplossing. Je kan iemand ookTe vaak worden feiten en gegevens gebruikt uitnodigen om tijdens het denkproces zijnom een betoog te ondersteunen. Ze worden rode hoed op te zetten wanneer je de indrukingezet met een bepaald doel en verliezen hebt dat een bepaalde emotie in de weg zit Het fijne aan de rode hoed is dat jedaarmee hun objectieve karakter. De witte van de fase waarin het groepsproces op dat kan kleur bekennen zonder dat jehoed heeft als inzet de feiten zo ‘kaal’ moge- moment verkeerd. daar een reden voor nodig hebt.lijk op tafel te krijgen. Als je iemand verzoekt De rode hoed kan ook worden gebruikt om Emotie is wat het is, ook als je geende witte hoed op te zetten, nodig je iemand intuïties te uiten die men niet kan duiden. ‘rationele’ reden hebt, voor zover deuit de feiten te presenteren zonder daar een Door ze te benoemen onder de rode hoed mens überhaupt redelijk is. ‘I can’topinie over te geven. Om niet overspoeld te staan ze wel genoteerd op de landkaart en explain and I won’t even try.’worden met informatie is het zaak de vraag kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoekzo scherp mogelijk te formuleren. ‘Geef mij of brainstorm. Een andere praktische toepas-alle informatie ten aanzien van …’ Bij het sing is iemand wijzen op het vermoeden datformuleren van de vraag moet je toetsen of de hij vanuit zijn emotie spreekt in plaats van uit EDWARD DE BONOvraag zelf ook wit is of dat je eigenlijk al een de ratio, ‘volgens mij heb jij nu je rode hoedbepaalde kant op aan het sturen bent. Een op.’ Hiermee voorkom je een discussie overgekleurde vraag kan per definitie geen ware een gevoel, maar maak je wel duidelijk datwitte informatie opleveren. Edward de Bono (Malta, 19 mei dit niet een objectief feit betreft, maar eenWitte informatie behelst enkel feiten en geen 1933) is een Brits psycholoog, arts persoonlijke mening.extrapolaties of interpretaties. Wees voorzichtig en managementauteur. Hij studeer- Als men de oorsprong van de emotie wilmet het spreken over trends of het doen van de met een Rhodesbeurs aan de onderzoeken, kan men op zoek gaan naaruitspraken als ‘onderzoek wijst uit dat…’. Zeg Universiteit van Oxford. Hij ver- de onderliggende overtuigingen die leidenin plaats daarvan ‘Dit onderzoek wijst uit…’ zorgde colleges aan de universitei- tot de emotie. Het gevoel kan men niet ver-Een vervolgvraag kan dan zijn of er andere ten van Oxford, Cambridge, Londen anderen, het denken wel. Wanneer iemandsonderzoeken zijn die dat enkele feit bevesti- en Harvard. Voor de BBC maakte hij onderliggende overtuiging wijzigt, wordt ergen of weerleggen. Maak onderscheid tussen de televisieserie De Bonos Thinking automatisch een ander gevoel opgeroepen.geverifieerde feiten (eersterangs) en veronder- Course en voor de Duitse WDR The De twee soorten emoties die onder de rodestelde (tweederangs) feiten. Breng tevens gra- Greatest Thinkers. hoed vallen zijn:daties aan ten aanzien van hoe vaak iets het De Bono bedacht onder andere de Primaire emoties - angst, vreugde, afschuw,geval is. Altijd, meestal, in zeventig procent term lateraal denken en het con- afgunst, verdriet, verrassing, verbazing,van de gevallen, zelden? Een feit kan nooit te cept van de zes denkhoeden. bezorgdheid, hoop, wanhoop, haat, liefde,volledig worden gepresenteerd. Voorbeelden van wat hij bereikt sympathie en boosheid.Het doel van de witte hoed is niet om te dis- heef t met het lateraal denken Gecompliceerde emoties - vermoedens, smaak,cussiëren, zoals we in het westen veelal ge- concept zijn de Olympische Spelen intuïtie en dergelijken.wend zijn, maar om te luisteren. Hoe langer in Los Angeles in 1984, de eerstemen het op kan brengen te luisteren naar spelen die winstgevend waren. De De zwarte hoedfeiten, hoe vollediger het plaatje wordt, en organisatiedirecteur, Peter Ueberroth,dat is wat nodig is om tot een goed plan te ‘Als het mis gaat, dan weet ik wel waarom!’ schreef dit succes toe aan De Bono.komen. De zwarte hoed symboliseert het kritisch Hetzelfde geldt voor John Bertrand, denken. De meeste mensen zijn hier prima schipper in de Americas Cup. toe in staat. Het is een onderdeel van de De rode hoed westerse opvoeding. Zelf nadenken, kritisch‘Ik heb hier een slecht gevoel bij!.’ nadenken! Het logisch nadenken kan wordenDe rode hoed symboliseert het denken over gebruikt om kansen en bedreigingen te on-emoties. Hij biedt de mogelijkheid om ge- derkennen. In het geval van de zwarte hoeddachten die niet rationeel zijn een plaats te richten wij ons enkel op de bedreigingen.geven. Als je geen rode hoed zou gebruiken, Deze bedreigingen moeten gebaseerd zijnmaar je je enkel tot de rationele gedachten op logica, niet op gevoel, in dat geval horenzou beperken, dan bega je een fout. Niets ze thuis onder de rode hoed.irrationeels is de mens vreemd. Emotie is de Het voordeel van een zwarte hoed opzetten,drijvende kracht achter ons doen en laten. Er is dat je jezelf niet geweld hoeft aan te doengeen uiting aan geven, neemt de emotie niet door redelijk te willen zijn en tegelijk met hetweg, het zet ons hooguit op een dwaalspoor. negatieve ook het positieve te belichten. DeEr wel uiting aan geven, verheldert hoe men focus van het denken maakt dat alle risico’stegen dingen aan kijkt om er vervolgens los beter in beeld komen en dit komt de uiteinde-van te kunnen komen. De rode hoed mag dus lijke kwaliteit alleen maar ten goede.niet alleen, de rode hoed moet! Het prettige De zwarte hoed betreft zowel de inhoud van
 3. 3. het denken als het denkproces zelf. Vragen • BewezenLATERAAL DENKEN ten aanzien van het denkproces zijn: • Heel waarschijnlijk, gezien eerdere • Is de grondslag waarop de conclusie is ervaringen. gebaseerd juist en gerechtvaardigd? • Goede kans.EN DE BUURTWACHT • Volgt de conclusie uit de feiten? • Fifty-fifty. • Volgt de conclusie er noodzakelijk uit? • Zou kunnen. • Zijn er andere, concurrerende conclusies • Vergezocht. mogelijk? Door de classificatie zichtbaar te maken, Zwart denken is creatief denken. Zeker kunnen ook de vergezochte ideeën een wanneer men zichzelf uitdaagt om concur- plaats krijgen op de landkaart. Dit heeft als rerende conclusies te bedenken. Zwart denken voordeel dat alle ideeën een eerlijke kans mag niet worden gebruikt om een betoog krijgen en het denken zo lang mogelijk vrij kracht bij te zetten. Het is enkel bedoeld om wordt gehouden van vooroordelen die zich op rationele wijze de schaduwkanten aan aan ons opdringen. het licht te brengen. Bij onenigheid over Bij het inbrengen van gele ideeën geeft men feiten, neemt men deze beide op op de aan wat de achtergrond is van het idee. landkaart en geeft men aan dat de feiten Wanneer de achtergrond gevormd wordt omstreden zijn. De feiten die onder de witte door beschikbare informatie, ervaring of hoed zijn ingebracht, worden zo door de logische deducties zijn, is er sprake van een zwarte hoed nog eens kritisch getoetst. De geel idee. Als de achtergrond een gevoel zwarte hoed kan uitspraken ten aanzien betreft, hoort het thuis onder de rode hoed. van het verleden toetsen op juistheid en Dit betekent niet dat een geel idee volledigEen voorbeeld van een succesvolle logisch verband met de probleemstelling. gerechtvaardigd moet worden. Het bete-provocatie is de buurtwacht. Het idee is Zaken ten aanzien van de toekomst betref- kent wel dat men zich tot het uiterste inspantgeboren vanuit de volgende provocatie: fen altijd speculatie. De zwarte hoed specu- om zijn optimisme te rechtvaardigen. leert dan ook vrijuit over mogelijke toekom- Geel denken is constructief, positief denken. stige gevaren en risico’s. Het doel is een idee te verbeteren, te ver-‘De politie heeft zes ogen.’ Zwart denken is een relatief veilige manier sterken. Voordat een idee wordt afgewezen van denken. Door iemand op een fout te spant de groep (of het individu) zich eerst inHet is niet moeilijk voor te stellen hoe wijzen steek je minder je nek uit dan door het idee zo krachtig mogelijk te ontwikkelen.een dergelijk idee beweging in het den- zelf met een idee te komen. Door beide Dat is de missie van de gele hoed. Het geleken veroorzaakt. Het uiteindelijk resul- denkwijzen apart tijd en aandacht te gun- denken is niet per se creatief of baanbre-taat had alles weg van de oorspronke- nen, wordt iedereen uitgedaagd om bij te kend. Goede ideeën kunnen simpel van dragen aan het proces. De comfortzone aard zijn, maar iemand moet ze wel ge-lijk absurde gedachte, dat de politie van de denkstijl die iemand van nature han- dacht en uitgesproken hebben.meer ogen zou hebben. Hoe? Door teert, wordt ingeruild voor een denkhoed. Geel denken is denken in kansen. Het isburgers meer te betrekken. Als men Wanneer zet iemand de zwarte hoed op? opportunistisch. Het best mogelijke scenarioeenmaal de waarde voelt van zo’n Nadat eerst het positieve denken een kans is waar men naar zoekt. Pas als ook bij hetandere zienswijze, dan is men nog heeft gekregen. De gele hoed die dadelijk best mogelijk scenario de voordelen gering wordt besproken, komt dus eerst aan bod. zijn, weet men zeker dat een idee de moei-maar een paar stappen verwijderd van Een laatste punt van aandacht: let op dat te niet waard is. Tot die tijd doet ieder zijnde suggestie een buurtwacht in te stel- iets dat onder de zwarte hoed wordt inge- best om dat best mogelijke scenario echt totlen. Een informele organisatie waarin bracht niet werkelijk bij de rode hoed thuis- zijn recht te laten komen. Het best mogelijkede buurtleden zich verenigen en zelf hoort. Spreekt men vanuit gevoel of ratio? scenario kan een soort visioen zijn waarverantwoordelijkheid nemen voor het men de energie uit put die nodig is om teveilig maken en houden van de buurt. investeren in het idee. De gele hoed Wat maakt geel denken anders dan groenEnkel door zichtbaar aanwezig te zijn ‘Ik zie hier een mooie kans voor ons!’ (creatief) denken? Geel denken gaat omen betrokkenheid te tonen. De politie effectiviteit in plaats van om innovatie. Het De gele hoed symboliseert het positief logi-heeft zo extra ogen en oren tot zijn sche denken. De kleur geel symboliseert het gaat om het verbeteren van bestaandebeschikking en daar waar de buurt- zonnige karakter van de hoed. De gele ideeën. Groen denken gaat om het aanbo-wacht actief is, blijkt de criminaliteit hoed richt zich op kansen in de toekomst. ren van nieuwe ideeën.aanzienlijk te zijn teruggelopen. In de De inspanning is er op gericht een in essen- tie goed idee dusdanig te vervolmaken De groene hoedverenigde staten is de zogeheten zodanig dat het de moeite waard is. ‘Eureka!’neighbourhood watch inmiddels een De gele hoed heeft een spectrum van ex- Groen is de kleur van vruchtbaarheid enbegrip. Het is zelfs zo succesvol geble- treem optimisme tot een logisch-praktische groei en is daarom gekozen als symbolischeken dat ook wijken in Nederland dit benadering. Een positieve gedachte is niet kleur voor de denkhoed verbonden aanfenomeen omarmen. Zelfs een suburb snel te positief. Immers, de andere denk- creativiteit. De groene denkhoed gaat over hoeden kunnen in een later stadium het het creëren van nieuwe ideeën en zienswijzen.als Maarn (Utrecht) kent zijn eigen idee corrigeren. En voor veel goede ideeën Groen denken neemt afstand van het oudebuurtwacht. geldt dat op voorhand niemand dacht dat teneinde iets beters te creëren. Groen denken het werkelijk zou kunnen. Denk aan de is een bewuste, geconcentreerde poging tot eerste maanlanding, de pacemaker, en zo creativiteit. Creativiteit is voor iedereen voorts. De hoop die spreekt uit de gele weggelegd. Het is niet iets mythisch, het isMeer weten? Zoek dan naar de cover hoed is iets om te koesteren. slechts een manier van denken die u uzelfstory van het New York Magazine, Gele ideeën kunnen geclassificeerd worden toe moet staan. Creativiteit kan men aan- op basis van de volgende schaal: roepen door middel van provocatie en explo
 4. 4. en exploratie. Creativiteit is ‘spelen met ge- komen. Voorwaartse beweging in het denkendachten’. De groene denkhoed kan geen is het doel. Provocatie is een manier om totcreatieve ingevingen afdwingen. Het kan wel die voorwaartse beweging te komen. CLTR OVER DE BONOde tijd en concentratie verschaffen die nodig De groene hoed gaat niet af als er een ideeis voor creativiteit. Groen denken is een in- is gevonden. Men gaat door om zo veel Zoals uit onze website blijkt, zijn wijspanningsverplichting. mogelijk nieuwe ideeën te bedenken. Hoe van CLTR bepaald niet vies van stude-Nauw verbonden met creativiteit is het begrip meer alternatieven er zijn, hoe beter de be- ren en de hersens laten kraken. Het islateraal denken dat De Bono heeft geïntrodu- sluitvorming wordt. Een echt besluit gaatceerd. Lateraal denken = patroonverandering immers om het maken van keuzes. dan ook niet verwonderlijk dat wijin een asymmetrisch systeem van patronen. Een hulpmiddel kan de creatieve pauze zijn. enthousiast worden over een auteurZoals humor veel te maken heeft met iets Men last een pauze in om op zoek te gaan die zich inspant om dat denken, datnormaals verplaatsen naar een atypische naar creatieve alternatieven. Niet omdat men mensen zo bijzonder maakt, te ver-situatie, zo werkt lateraal denken ook. Late- daar een goede reden voor heeft, maar welraal denken helpt de denker over te springen omdat men wil ervaren wat er nog meer volmaken. Wij kijken er dan ook naarvan het ene patroon naar het andere. Als hij mogelijk is. Hoe meer men zich bekwaamt in uit om meer van zijn werken te lezendan een nieuw inzicht verwerft ontstaat het het creatief denken, hoe beter men wordt. en toe te passen. Denken is net als‘eureka-effect’. Zoals ieder kan leren hardlopen, kan ieder- elke topsport een kwestie van talentIn het normale denken gebruiken we het een leren creatief te worden. Uiteraard wordtbeoordelingsvermogen. Hoe verhoudt dit niet iedereen wereldkampioen, dat is enkel en inspanning. Wie bereid is te inves-idee zich tot alles wat ik al weet? Men kijkt weggelegd voor degenen met een uitzonder- teren in zichzelf, kan het talent datachterwaarts, men blikt terug op eerdere lijk talent. hem of haar gegeven is verder ont-ervaringen om een idee te beoordelen. Echter, Creatieve ideeën waar men mee verder wil,wie terug kijkt, komt nooit echt los van het moet men zo toegankelijk mogelijk maken wikkelen. Wat ons betreft is dat zeerverleden en dat is dan ook precies de rem voor degenen die het idee moeten omarmen. de moeite waard!die op creativiteit wordt gezet. Groen denken Werk ze goed uit met behulp van de anderevereist voorwaarts denken. Beoordeling op hoeden en draag ze dan pas over.basis van verleden wordt vervangen doorbeweging naar de toekomst. De voorwaartse De blauwe hoedbeweging is een opstapje naar een nieuw Blauw symboliseert de kleur van de hemel dieidee dat los staat van alles wat we al kennen ons allen overkoepelt. Blauw denken is danen gewoon zijn. Een concreet voorbeeld: ga ook denken over het denken zelf. Degene meteens uit van het idee dat iedereen die promotie de blauwe hoed is degene die anderen ver-wil maken een gele trui moet dragen. Zet nu zoekt een bepaalde hoed op te zetten op eenje groene hoed eens op en vertel waar dat bepaald moment. Hij is degene die mogelijkidee toe zou leiden. .. Ideeën komen boven vooraf al een bepaalde marsroute voor ogendrijven over wat de gele trui uitdraagt ten heeft om de landkaart evenwichtig op teaanzien van iemands zelfbeeld. Over zicht- bouwen. Hij is verantwoordelijk voor het ge-bare voorbeeldfuncties. Over duidelijke spel- ven van samenvattingen, overzichten en con-regels. Over de zichtbaarheid van het geen clusies. De blauwe denkhoed beschermt degele trui dragen. Etc. Een dergelijke brain- discipline van het denken en voorkomt daar-storm is het gevolg van de beweging die in mee twist en strijd.gang wordt gezet door een idee dat niets te Studenten worden aangemoedigd te beginnenmaken heeft met management development met de conclusie voordat ze de opbouw vanmaar toch goede ideeën los weet te maken. de argumenten voor en tegen uitwerken, dieEen ander hulpmiddel is provocatie (dit tot de conclusie hebben geleid. De blauwenoemt De Bono po). Een idee dat onder de denkhoed zorgt er voor dat de conclusie pasbescherming van po naar voren wordt ge- na het denken volgt, en niet het vertrekpuntbracht, mag afwijken van de gangbare vormt voor het denkproces. Eerst wordt deideeën. Het idee wordt dus niet beoordeeld landkaart opgebouwd, pas daarna tekent dedoor de zwarte hoed, maar is enkel bedoeld gewenste marsroute zich af.om het denken in beweging te brengen. Een De blauwe denker geeft focus aan de meeting.voorbeeld. Po: een vervuilende industrie Hij houdt een denkbeeldige schietschijf om-moet stroomafwaarts van zichzelf gevestigd hoog en geeft aan waar de pijlen op gerichtzijn. Dit idee leidde er uiteindelijk toe dat moeten worden.industrieën verplicht werden gesteld water te Het is praktisch iemand voor aanvang debetrekken van een lager gelegen punt dan blauwe hoed te geven. Dat wil niet zeggenzichzelf. Zo werden zij rechtstreeks gestimu- dat anderen tijdens de meeting niet eveneensleerd om geen verontreiniging van het water de blauwe hoed kunnen opzetten als zij den-te veroorzaken. ken dat dat de structuur ten goede komt.Een eenvoudige manier van provoceren is hetomkeringsprincipe. Men draait het gangbare Conclusieom. Voorbeeld van po: wat als wij onze klanten De grootste vijand van het denken is complexi-betalen voor het winkelen bij ons? Een ande- teit. De denkhoeden helpen de complexiteit tere manier is het lukraak kiezen van een zelf- verminderen door de vormen van denken testandig naamwoord en eens kijken welke onderscheiden en apart te agenderen. Hetassociaties dat oproept. helpt daarmee tevens ruimte vrij te makenDe basis is dat men een onconventioneel voor een andere attitude waarmee een vraag-uitgangspunt creëert voor het denken om zo stuk benaderd wordt.tot onconventionele ideeën en concepten te

×