Your SlideShare is downloading. ×
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Orta asya türk tarihi

5,370

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
5,370
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. GÖÇLERĠlk Türk Göçleri▪ Türklerin ilk yurdu Orta Asya dır.▪ Orta Asya doğuda Kingan dağları, batıda Hazardenizi, kuzeyde Altay dağları ve Baykal gölü, güneydeHindikuş dağları arasında yer alır.▪ Türklerin bir kısmı anayurtlarını terk ederek göçetmişlerdir.
 • 2. GÖÇLERGöçlerin nedenleri: İklimin elverişsiz olması Nüfusun hızla artması ve Türk boyları arasındakimücadeleler Hayvanlardaki salgın hastalıklar Yeni topraklar elde etme arzusu Otlakların yetersiz hale gelmesi Komşu devletlerin baskısı
 • 3. ÖRNEKTürkler, tarih boyunca boylar halinde Orta Asyadan çeşitlibölgelere göç etmişlerdir.Yapılan bu göçlerde, aĢağıdakilerden hangisininetkili olduğu söylenemez?A) Hayvanlarına su ve otlak aramalarıB) Orta Asyanın ikliminde meydana gelen değişmelerC) Ticaret yapabilecekleri koloniler kurmak istemeleriD) Çinin baskıları ve entrikalarıE) Türk toplulukları arasındaki mücadeleler ÇÖZÜMİslam öncesinde kurulan Türk devletleri bazı nedenlerdendolayı Orta Asyadan göç etmişlerdir. A,B,D,E şıkları bunedenlerdendir. Buna göre, cevap "C" seçeneğidir
 • 4. GÖÇLERGöçlerin sonuçları: Türkler, gittikleri yerlere hayvan evcilleştirmeyi, madenciliğiöğretti. Orta Asya, Türk Kültürü dünyanın çeşitli yerlerine yayılmıştır. Orta Asya da nüfus azalmıştır. Türkler gittikleri yerlerdeki nüfusu artırmışlardır. Yeni Türk devletleri kurulmuştur Kalabalık nüfuslarla ve farklı dinler ile karşılaşan bazı Türkboyları benliklerini kaybetmişlerdir.
 • 5. ASYA HUN DEVLETĠ (M.Ö. 220 M.S. 216)▪ Tarihte bilinen ilk Türk devletidir.▪ Bilinen ilk hükümdarı Teoman dır.▪ Çin, Hun akınlarından korunmak için Çin Seddiniyapmıştır (M.Ö. 214)▪ Teoman dan sonra yerine Mete geçti.▪ Mete zamanı devletin en parlak zamanıdır.▪ Mete orduda onlu sistemi kurmuştur.
 • 6. ÖRNEKOrta Asyadan bütün Türk toplumlarınıbirleĢtirerek, tarihte bilinen en eski Türk devletinikuran ünlü hükümdar, aĢağıdakilerden hangisidir?A) Teoman B) Bilge Kağan C) Bumin HanD) Atilla E) Mete Han ÇÖZÜMTürkler İslamiyet’ten önce Orta Asya da bir çok devletkurmuşlardır. Ancak bu devletlerin bazıları hakkında bilgilermevcut değildir. Tarihte kurulduğu bilinen ilk Türk devletiAsya Hunlardır. Hükümdarı ise Teoman’dır. Buna göre, cevap"A" seçeneğidir.
 • 7. ASYA HUN DEVLETĠ (M.Ö. 220 M.S. 216)Kavimler Göçü (375)Kuzey Hunları batıya göç ederken, önlerine çıkanBarbar kavimleri(Süevler, Ostrogotlar, vizizgotlar, Frenkler, Saksonlar)batıya doğru sürmüşlerdir. Bu olaya kavimler göçüdenir.
 • 8. ASYA HUN DEVLETĠ (M.Ö. 220 M.S. 216)Kavimler Göçünün Sonuçları:▪ Roma İmparatorluğu doğu ve batı diye ikiye ayrıldı(395)▪ Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı. (476)▪ Avrupa da feodalite rejimi ortaya çıktı.▪ İlk Çağ bitti. Orta çağ başladı.▪ Avrupa da, Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.
 • 9. ASYA HUN DEVLETĠ (M.Ö. 220 M.S. 216)▪ Skolastik düşünce yayılmıştır. (Skolastik düşünce bellibir fikre belli bir inanışa körü körüne bağlı olmaktır.)▪ Avrupa 100 yıl karışıklık içinde kalmıştır.▪ Avrupa’nın bugün ki milletleri meydana geldi▪ Barbar kavimler arasında Hristiyanlık yayıldı
 • 10. AVRUPA HUN DEVLETĠ (375-469)▪ Avrupa da kurulan ilk Türk devletidir. Devleti Balamir , OrtaMacaristan da kurmuştur.▪ En güçlü hükümdarı Attila dır.▪ Attila, Doğu Roma’yı vergiye bağladı.▪ Attila, Batı Roma üzerine iki sefer yaptı.▪ Attila dan sonra yerine geçenler bütünlüğü koruyamadılar vedevlet yıkıldı.▪ Avrupa da kalan Hunlar buradaki kavimlerle kaynaşarakTürklüklerini kaybettiler.
 • 11. ÖRNEKAvrupada önemli sonuçlar meydana getirenKavimler Göçüne aĢağıdaki Türk devletlerindenhangisi neden olmuĢtur?A) Hunlar B) Kumanlar C) MacarlarD) Osmanlılar E) Bulgarlar ÇÖZÜMBüyük Hun Devletinin yıkılmasından sonra Çininhakimiyetine girmek istemeyen Türkler Avrupaya göç ederekKavimler Göçü nü başlatmışlardır.Buna göre, cevap "A" seçeneğidir.
 • 12. GÖKTÜRK DEVLETĠ (552-659)▪ Türk adıyla kurulmuş ilk Türk devletidir▪ Bumin Kağan, Avarlara karşı isyan ederek merkezi Ötüğenolan devleti kurmuştur.▪ Devletin batı kısımlarını, İstemi Yabgu yönetmiştir.▪ İstemi Kağan, Akhun devletine son verdi ve İpek yolunu elegeçirdi.
 • 13. GÖKTÜRK DEVLETĠ (552-659)▪ Bumin Kağan dan sonra yerine Mukan Kağan geçmiştir.▪ En güçlü hükümdarı Mukan Kağan dır.▪ Devlet Doğu ve Batı Göktürkleri diye ikiye ayrıldı. Bu kollardaha sonra Çin’in egemenliğini kabul etmişlerdir.
 • 14. ÖRNEKGöktürklerin ipek yolunu kontrol altında tutmak amacı ile Sasanilere karşıBizans ile ittifak kurması, Sasanilerin zayıflamasına neden oldu.Bu durum, aĢağıda adları yazılı devletlerden hangisinin iĢineyaramıĢtır?A) İslam devletinin B) Avrupa Hunlarının C) SelçuklularınD)Karahanlıların E) Uygurların ÇÖZÜMGöktürklerin Bizansla İttifak kurması Bizans Sasani savaşlarınıbaşlatmış mücadeleyi kaybeden Sasaniler zayıflamıştır. Bu durumgüçlenmeye başlayan İslam devletlerinin Sasanileri yıkmasındaetkili olmuştur. Buna göre, cevap "A" seçeneğidir
 • 15. II.GÖKTÜRK DEVLETĠ (Kutluk Devleti)▪ Kutluk, Çin hakimiyetinden kurtularak Ötüğen de devletikurmuştur. Kutluk’a derleyip toparlayan manasında “İlteriş”ünvanı verilmiştir.▪ İlterişten sonra yerine Kapkan Kağan geçti.▪ Bilge Kağan, devleti kardeşi Kültiğin ve Vezir Tonyukuk’unyardımıyla yönetti. Devletin en parlak zamanı bu devirdeyaşandı.
 • 16. II.GÖKTÜRK DEVLETĠ (Kutluk Devleti)▪ Tonyukuk, Kültiğin, Bilğe Kağan adlarına Orhun Yazıtlarıdikilmiştir.▪ Basmil, Karluk, ve Uygurlar birleşerek II. Göktürk Devletineson verdiler.
 • 17. ÖRNEKII. Göktürk Devletinin, Türk kültür ve medeniyeti açısındanönemini, aĢağıdaki seçeneklerden hangisi açıklamaktadır?A) Milli adımız ile ilk Türk devletini kurdu.B) Orta Asyada Türk birliğini sağladı.C) Bilinen ilk Türk yazısı ile anıtlar dikti.D) Bizans ile mücadele etti.E) Ticaretle uğraşan ilk Türk devleti oldu. ÇÖZÜMGöktürk Devletinin (Kutluklar) tarihteki en önemli özelliği bilinen ilkTürk yazısı (Göktürk) ile Orhun Abidelerinin dikilmesidir. Bunagöre, cevap "C" seçeneğidir.
 • 18. UYGURLAR (745-840)▪ II. Göktürk Devletine son veren, Kutluk Kül Bilğe Kağantarafından kurulmuştur.▪ İlk yerleşim yerleri Karabalasagun dur.▪ Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur. Bunedenle tarım, sanat ve ticarette ilerlemişlerdir. Su kanallarıyapmışlar. Kasaba ve kentler kurmuşlardır.▪ Siyasi tarihlerinin en önemli olayı Talas savaşıdır(751). Busavaşta Türkler Çinlilere karşı Arapları desteklemişlerdir.
 • 19. UYGURLAR (745-840)▪ Uygurlar matbaayı ve kağıdı kullanan ilk Türk devletidir.▪ Mani dini Uygurların içinde yayıldı. Bu dinin, hayvansal gıdayemeyi ve savaşmayı yasaklayıcı özellikleri, Uygurların millibenliklerini yitirmelerine yol açtı.▪ Kırgızlar tarafından yıkılmışlardır.
 • 20. KIRGIZLAR▪ Uygurları yıkarak merkezi Ötüğen olan devleti kurdular.▪ Manas destanı ünlüdür.
 • 21. AVARLAR (562-805)▪ Orta Asya da kurdukları devlet Göktürkler tarafındanyıkılınca, batıya göç edip Orta Avrupa’da devlet kurdular.▪ Türk tarihinde ilk kez İstanbul’u kuşatmışlardır.▪ Benliklerini yitirip Hıristiyanlaştılar.▪ Franklar tarafından yıkılmışlardır.
 • 22. TÜRĞĠġLER▪ Isık gölü civarın da yaşadılar. Türk tari- hinde ilk kez parayıkullandılar.▪ Yerleşik hayat sürdüler.▪ İslamiyet’in Orta Asya da yayılmasını önlediler.
 • 23. HAZARLAR▪ Karadeniz, Hazar denizi arasında ya- şadılar ve Museviliğibenimsediler.▪ İslamiyet’in Kafkaslarda yayılmasını önlediler.▪ Rus Prensliği tarafından ortadan kaldırıldı.
 • 24. BULGARLAR▪ Orta Asya dan göç eden Bulgarlar Kafkasya da bir devletkurdular.▪ Hıristiyanlaşarak yada Slavlaşarak Türklüklerini kaybettiler.
 • 25. KUMANLAR (Kıpçaklar)▪ Balkaş-İrtiş dolaylarında yaşadılar.▪ Bizans ile anlaşıp Peçenekleri yendiler▪ Moğollar tarafından yıkılan Kumanlar daha sonraTürklüklerini kaybettiler .
 • 26. OĞUZLAR (Uzlar)▪ Batıya gelerek Balkanlara yerleştiler.▪ Bir kısmı Bizans hizmetine girmişlerdir. Bizans ordusundakiUzlar, Malazgirt savaşında Selçuklu saflarına geçmişlerdir.
 • 27. PEÇENEKLER▪ Volga ve Tuna arasına yerleştiler.▪ Ruslarla 150 yıl mücadele ettiler.▪ Bizans ile ittifak yapan Kumanlar tara- fından yıkıldılar.
 • 28. KÜLTÜR VE MEDENĠYETDevlet Yönetimi▪ Devletin başında Hakan, Kağan, Han ünvanlarını taşıyanhükümdarlar vardı. Yabgu, Han dan sonra gelen en büyükmakamdır.▪ Türk hükümdarlarına yönetme hakkının Tanrı tarafındanverildiğine inanılıyordu. Bu inanışa Kut denilmekteydi.
 • 29. KÜLTÜR VE MEDENĠYET▪ Devlet işleri Kurultay denilen mecliste görüşülür kararabağlanırdı.▪ Ülke hanedan üyelerinin ortak malı sayılırdı. (Osmanlıyakadar) Bu gelenek Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasınaneden olmuştur.
 • 30. KÜLTÜR VE MEDENĠYETSosyal ve Ekonomik YaĢam▪ Türkler göçebe bir hayat yaşarlardı.▪ Geçim kaynakları hayvancılıktır.▪ İlk yerleşik hayata geçen Türkler, Uygurlar dır. Yerleşikhayata geçişle beraber ticaret, tarım, mimari ve sanattagelişmeler meydana geldi.▪ Türkler pantolon, çizme, iç çamaşır giymişler ve bunlarıAvrupalılara öğretmişlerdir.
 • 31. KÜLTÜR VE MEDENĠYETDil, Edebiyat ve Yazı▪ Eski Türklerde dil Türkçe idi. Asya Hunlarının OğuzKağan, Göktürklerin Ergenekon, Uygurların Türeyiş veGöç, Kırgızların Manas destanları vardı.▪ Kıpçak - Oğuz Türklerinin mücadelelerini konu alan DedeKorkut Hikayeleri de Türklerin önemli bir edebiyat ürünüdür.▪ Türkler, Göktürk, Uygur, Arap, Latin alfabelerinikullanmışlardır. Orhun abideleri ilk yazılı eserlerdir. Bu yazıtlarTürk adının ilk geçtiği metinlerdir.
 • 32. ÖRNEKTürk devletleri içinde kendilerine ait alfabelerikullanmıĢ olanlar, aĢağıdaki seçeneklerdenhangisinde birlikte verilmiĢtir?A) Asya Hunları - UygurlarB) Göktürkler - UygurlarC) Avrupa Hunları - GöktürklerD) Avarlar - SelçuklularE) Asya Hunları - Avarlar ÇÖZÜMGöktürkler Göktürkçeyi Uygurlar Uygurcayıkullanmışlardır. Buna göre, cevap "B" seçeneğidir.
 • 33. KÜLTÜR VE MEDENĠYETDin , Hukuk, Bilim ve Sanat▪ Göktanrı inancı çok yaygındı. Din adamlarına Kam veġaman, dini törenlerine Yuğ denirdi. Türkler ölüyle berabereşyalarını da gömerler, mezarlarının başına da Balbal adıverilen taşları dikerlerdi. Mezarlarına Kurgan denilirdi.Maniheizm, Budizm, Musevilik, Hıris- tiyanlık ve Müslümanlıkdinleri Türkler arasında yayıldı
 • 34. KÜLTÜR VE MEDENĠYET▪ Yazılı hukuk gelişmemiş, buna karşılık yazısız hukuk (töre)gelişmiştir.▪ Türklerin Astronomi alanında geniş bilgi birikimi vardı. Biryılı 365 gün ve 5 saatten biraz fazla olarak bulmaları, On İkiHayvanlı Türk Takvimi bunun kanıtıdır.▪ Demircilik, maden işlemeciliği, süs eşyaları, dokumacılık sanatları gelişmiştir.

×