ENDINSA'T AL SEGLE XVI!

675 views

Published on

Es tracta d'un producte de turisme cultural ambientat al segle XVI i realitzat en els dies en què la ciutat de Tortosa retrocedeix 500 anys. Nosaltres farem el mateix i, amb una visita per part de personatges locals de l'època, copsarem de primera mà la seva vida quotidiana, mentre que, a la nit, degustarem el menjar que se servia a les tavernes de l'època i viurem l'espectacle d'una taverna del segle XVI: la Taverna di Enrico!

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
675
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
247
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ENDINSA'T AL SEGLE XVI!

 1. 1. ENDINSAT AL SEGLE XVI!ENDINSAT AL SEGLE XVI! UOC, Màster de Gestió Cultural Assig.: El turisme com a pràctica de consuMariona ValldepérezAyxendri
 2. 2. PRESENTACIÓLa proposta de turisme cultural que presentem es vincula a la ciutat de Tortosa (capital del Baix Ebre,Catalunya) i un dels atractius de turisme cultural de referència a les Terres de lEbre.Es tracta dun producte format per una visita guiada dramatitzada per la ciutat del segle XVI durant els diesque se celebra la Festa del Renaixement, de ressò internacional, junt amb un sopar en una taverna de la Rutade la Saboga i lentrada a La Taverna di Enrico, espectacle plenament associat a la Festa.Actualment es realitzen diverses rutes guiades per la ciutat durant aquests dies, però cap amb la intencionalitatde la present: introduir al visitant en lambient tortosí del segle XVI, fent-lo partícip de la Festa i alhoratransportant-lo als carrers i racons duna ciutat florent, on les tres cultures que la caracteritzaven en èpocamedieval desapareixen per quedar-ne una de majoritària, la cristiana, que engloba tot un entramat social dignede qualsevol altra ciutat important de lèpoca, i una de minoritària, la musulmana, que comença a serperseguida i a punt de desaparèixer per imposició reial. Tampoc cap altre producte ofereix conjuntamentaquestes tres activitats.Des del punt de vista de la població local, el projecte revaloritza el passat propi donant-lo a conèixer, la qualcosa que permet un acostament a la realitat dels avantpassats i fa sorgir un sentiment identitari i respectuósamb aquells elements que permeten desenvolupar aquest procés, tant del patrimoni material com immaterial.
 3. 3. ANÀLISI INTERNEl present producte de turisme cultural semmarca en la simbiosi temporal de dues empreses. Per un costat, Túbal,S.C.C.L., i per laltre, MAVA.La primera empresa aporta la infraestructura necessària per a desenvolupar-lo: mitjans tècnics pel màrqueting,personal, posicionament en el territori que ens ocupa, coneixement del sector, etc. Mentre que la segona és elmotor del seu desenvolupament: realització dels estudis històrics necessaris, confecció del guió, contractació deguies i organització del producte.Per tal de dur-lo a terme és necessària una petita infraestructura, coberta per Túbal, relacionada amb la petitaparada que es farà al migdia -avituallament de menjar i beure- i els vestits dèpoca dels dos guies. Al mateix temps,Túbal reservarà les entrades al sopar i a La Taverna di Enrico per a les persones que realitzin la visita. Lesdespeses prèvies al producte en sí (realizació del projecte, estudis històrics, guió) i al seu desenvolupament(guiatge i organització posterior) seran a càrrec de lempresa MAVA.Per tant, la totalitat del producte té una despesa mínima, fet que permet oferir un preu a labast del consumidor derenda mitjana.
 4. 4. ANÀLISI INTERNDEBILITATS*és una activitat nova, pel que molt del públic potencial podria no conèixer loferta*els ingressos depenen de la venda dentrades*poc temps de realitzacióFORTALESES*laparició duna nova activitat és, alhora, un element positiu perquè genera un canvi, sempre atractiu*autofinançament*lempresa gestora, Túbal, SCCL., ens serveix de marca-paraïgua, igual que el seu espectacle*lempresa executora, MAVA, aporta una seguretat de qualitat en els continguts del guiatge*la temàtica tractada (la població tortosina del segle XVI) i la visita a llocs poc habituals*la redacció dels textos amb qualitat històrica i adaptada a la comprensió de tots els públics*aportació dun refrigeri a mitja visita per a suportar la calor del matí*inclusió de dinar a la Ruta de la Saboga i dentrada a La Taverna di Enrico
 5. 5. ANÀLISI EXTERNLa Festa del Renaixement de Tortosa, celebrada durant la segona quinzena de juliol, és un esdeveniment querememora el període històric del segle XVI, un dels moments dauge de la ciutat, a través de diverses activitatslúdiques i culturals.Lanàlisi de les dades obtingudes en les diferents oficines de turisme de Tortosa (Jardins del Príncep, CentredInterpretació del Renaixement, Edifici del Carrilet i Centra dAtenció Turística) ens indiquen que hi ha unaestacionalitat clara del turisme en el mes del juliol (amb el 169% dels visitants), fet que podem relacionar amblesdeveniment que ens ocupa -ja que el 416% de les demandes a les oficines durant el mes de juliol fa referènciaa la graella despectacles de la Festa del Renaixement.Daquests visitants, la gran majoria són residents o de la pròpia Comunitat Autònoma -sobretot de Barcelona- pelque podem afirmar que la majoria dels visitants són catalanoparlants.Pel que respecta a loferta existent durant els dies de la Festa del Renaixement relacionada amb el nostre àmbit demercat, tal i com es pot veure en el programa del 2011, només es dugueren a terme iniciatives semblants per partde dues empreses ja consolidades en el turisme cultural de la ciutat de Tortosa: Conficon i Visitur.Per altra banda, si bé no té relació directa amb el producte que oferim, també cal fer menció de lexistència dunaltre producte turístic: Navegacions històriques per lEbre. A través del material consultat, podem extreure quees tracta dun recorregut duna hora pel riu, pel que preveiem que no hauria dafectar molt directament en el nostreprojecte -considerem que la manca dinformació clara daquest producte cap al visitant és una oportunitat pernosaltres.
 6. 6. ANÀLISI EXTERNCONFICON (http://www.conficon-turisme.com)És una empresa que porta 17 anys en el sector a la ciutat de Tortosa, dedicant-se a la realitació de visites guiadespel Patrimoni local i territorial. Durant la Festa del Renaixement, Conficon realitzà, al 2011, dos tipus de visites:unes de generals per a tot el Patrimoni del Renaixement i unes de centrades a la Catedral. La primera és ofertagratuïtament, mentre que la segona té un cost de 8€. Els horaris de les visites pel Patrimoni del Renaixement són eldivendres a les 18h; el dissabte, a les 11 i a les 18h; i el diumenge a les 11h. La segona oferta, que no ens afectariadirectament, és el dissabte i el diumenge a les 18h. Es tracta de visites guiades “tradicionals” daproximadamentdues hores.VISITUR (http://www.visitur.es)És una empresa que opera des del 2008 i centrada en el desenvolupament de visites guiades pel patrimoni deTortosa, sobretot de la Catedral. Durant la Festa del Renaixement, realitza visites guiades per la Catedral, amb unpreu de 7€, durant el dissabte a les 11h i divendres i diumenge a les 11,30 i a les 18,30h. Creiem que la seva oferta,destinada exclusivament al recinte catedralici, no seria de gran competència per al producte que oferim.
 7. 7. ANÀLISI EXTERNAMENACES*existeixen altres activitats de guiatge: visites guiades a la Catedral (VISITUR i CONFICON), visites guiades pelpatrimoni del Renaixement (CONFICON) i navegacions històriques per lEbre*les altes temperatures que hi ha a Tortosa durant el mes de Juliol*les altres activitats que es desenvolupen durant la Festa del RenaixementOPORTUNITATS*loferta de visites actuals no sha renovat i ofereixen el mateix contingut any rere any*les activitats de la Festa del Renaixement poden ser incorporades dins la visita com a introducció a lambient diaride la ciutat
 8. 8. SEGMENTACIÓ DEL MERCATSEGONS MOTIVACIÓ: 94,87% turisme cultural (no és molt diferenciadora)SEGONS EDAT: 25,56% majors de 65 anys (probablement grups concertats o agències de viatges) 47,94% franja entre 35 i 65 anys 10,97% públic infantilSEGONS ORIGEN: 51,06% Catalunya 14,28% País ValenciàSEGONS NIVELL SOCIOECONÒMIC: El producte té un cost mínimament elevat per tal de poder realitzar tres activitats, pel que elnostre públic potencial es troba entre les classes socials mitjana i la mitjana-alta.Per tant, el públic objectiu del present projecte de turisme cultural és català, dentre 35 i 65 anys i ladescendència que puguin tenir, dun nivell socioeconòmic mitjà i mitjà-alt.
 9. 9. AVANTATGES COMPETITIUS* Producte innovador (no soferten aquests tipus de paquets a Tortosa)* Singularitat de la visita guiada: teatralitzada* Continguts de la visita completament diferents als de les visites actuals* Qualitat (tant en la visita com en lespectacle i el menjar)* Accessibilitat (abraçarem la totalitat de nivells culturals del mercat)* Vivencialitat del producte (durant la visita es transportarà al visitant al segle XVI, es caminarà pels carrers coincidint amb elements de la Festa, hi haurà un sopar popular ilespectacle és proper i dinàmic, en el què el públic és actiu)* Tubal, SCCL. és una empresa de renom territorial* MAVA és una empresa amb un equip dhistoriadors especialistes amb la ciutat al darrere i, per tant, amb qualitat en els continguts de les visites
 10. 10. POSICIONAMENTEl producte es troba plenament determinat pel factor cultural; a través dels subfactors establerts:patrimoni històric (la ciutat de Tortosa del segle XVI), activitats culturals (visita guiada i espectacle) igastronomia (sopar). També hi trobem elements del factor destímuls, implícits en lespectacle i la inclusiódel producte en un important esdeveniment (la Festa del Renaixement).Posicionament actual: en el factor cultural i en el destímulsCaldria aconseguir en el client potencial una percepció que es tracta dun producte plenament cultural i dequalitat, al mateix temps que els permet gaudir duna experiència única que cap altre competidor pot oferirni ofereix.Posicionament desitjat: cap a la potenciació en la comunicació de la característica més singular delproducte: la visita guiada teatralitzada. Amb tot, cal no desmerèixer la importància de lespectacle quesofereix: un dels més visitats i dels més antics que es venen realitzant durant la Festa del Renaixement: laTaverna di Enrico. Aquest punt seria utilitzat com a “marca paraigüa” junt amb lempresa Túbal, SCCL.Laltre element que caldria potenciar és la rigorositat històrica de la visita.Daquesta manera, el nostre producte ha de donar una imatge de qualitat, accessibilitat, vivencialitat ioriginalitat. Pel que hem cregut interessant promoure el següent nom: “Endinsat al segle XVI”.
 11. 11. EL PRODUCTEEndinsat al segle XVI és un producte dun dia que es desenvoluparà durant els 4 dies de la Festa delRenaixement de Tortosa. La visita guiada es realitzarà al matí (des de les 10,30 fins els 14h) i el grup esretrobarà a les 20,30 a la Taverna del Pou per a sopar i, posteriorment, assistir a lespectacle de La Tavernadi Enrico.
 12. 12. EL PRODUCTEUTILITATS: FUNCIONALS: Visita guiada teatralitzada Sopar a la Taverna del Pou (dins la Ruta de la Saboga) Espectacle de La Taverna di Enrico SIMBÒLIQUES: Guiatge redactat i realitzat per historiadores Visita i explicació delements del Renaixement poc coneguts VIVENCIALS: La visita guiada ens transportarà al segle XVI Lespectacle de La Taverna di Enrico és participatiu Sopar al redós de les estructures devensives modernes de la ciutat Participar i gaudir de lambient de la Festa del Renaixement
 13. 13. COMUNICACIÓLes línies de comunicació aniran destinades a especificar el caràcter qualitatiu del producte, així com tambéla seva originalitat i el grau dexperiència única que aporta.Com a eina de comunicació utilitzarem, sobretot, internet: *Pàgina web pròpia (en procés de construcció) *Link des de les pàgines web de la Festa del Renaixement, de lOficina de Turisme de Tortosa, de lAjuntament de Tortosa i daltres entitats públiques *Xarxes socials (Facebook, Twitter, Flikr, Vimeo, etc.)Com que es tracta dun producte desenvolupat a redòs de la Festa del Renaixement, apareixerà com a“Altres activitats” en el programa de la Festa.Al mateix temps, es realitzarà una roda de premsa unes setmanes abans per presentar el producte, daquestamanera obtindrem publicitat a la premsa escrita local -origen de part del nostre públic objectiu.
 14. 14. PREUSEl mètode per a establir el preu serà el basat en el cost, junt amb una previsió dun petit benefici.El preu calculat és de 40€/persona. Aquest inclou: visita guiada teatralitzada (19€), refrigeri/vermut, sopar(10€) i entrada a lespectacle (11€).Està prevista un capacitat màxima de 30 persones per visita.Només es farà una reducció per a menors de 10 anys, que tindran un descompte de 3€.Per facilitar laccés a tothom, es planteja la possibilitat de realitzar només la visita guiada, amb un preu de20€ per persona.
 15. 15. COMERCIALITZACIÓSoptarà per una comercialització directa: Es podran reservar entrades per internet, a través de la nostra pàgina web

×