• Like
Sissejuhatus ainesse
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Sissejuhatus ainesse

 • 1,127 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,127
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Informaatika didaktika 1.loeng: Sissejuhatus ainesse Mart Laanpere
 • 2. Kursusest
  • E-õppekeskkond: http://lepress.net
  • Õppematerjal: htk.tlu.ee/infdid
  • Arvestus juunis (üldjuhul jooksvalt):
   • Õpiprojekti kava (rühmatöö) – 20%
   • Ainekava ja 3 näidistunnikava - 20%
   • Õppevahend ja hindamisvahend – 20%
   • Essee, referaat või õpikute võrdlev analüüs - 20%
   • Õpitu refleksioon blogis - 20%
 • 3. Mis on informaatika?
  • Informaatika : info struktuuri, loomist, hankimist, töötlemist, tõlgendamist, edastamist ja esitamist käsitlev teaduse ning tehnika haru (eesm: meetodid, vahendid)
  • Saksa päritolu, angloameerika keeleruumis vähekasutatud mõiste, samastatud infoteaduse või infotöötlusega
  • Informatics is the science and art of turning data into information
 • 4. Informaatika struktuur Arvutiteadus e. teoreetiline informaatika Tarkvaratehnika Infotehnoloogia Teooria Rakendus Valdkondlikud informaatikad (bio-, meditsiini-, äriinformaatika jm) Kooliinformaatika Riistvaratehnika Infosüsteemid Riistvara Inimvara Informaatika filosoofia Tarkvara
 • 5. Didaktika
  • Didaktika e. õpetamisõpetus: õpetamise ja õppimise teooria ja praktika
  • Osa kasvatusteadusest, koos pedagoogikaga
  • Taas saksa päritolu mõiste, mis kasutusel üksnes Kesk-Euroopas, Skandinaavia- ja Baltimaades
  • Jaguneb üld- ja ainedidaktikateks, ka vanuseastmeti ja filosoofilise aluse järgi
  • Vaimuteadus või õpetamistehnika?
 • 6. Didaktika ajaloost
  • W.Ratke (1612) Didaktikaentsüklopeedia
  • Johan Amos Komensky (1632), Didactica Magna: üldkehtiv oskus õpetada ükskõik mida ükskõik kellele. Klassi-tunni-süsteem, pildikeel.
  • Didaktika printsiibid: näitlikustamis-, looduspärasus-, eakohasus- jm.
  • Hermeneutiline ja kriitiline traditsioon
  • Didaktiline ilukirjandus (nt. D.Defoe): jutt on see kooruke, õpetus on see iva
 • 7. Didaktika uurimisobjektid
  • Didaktika fookuseks on õpetamise
   • eesmärgid
   • sisu
   • meetodid
  • Õppekava, õpikud, näitlikustamis-vahendid, abivahendid
  • Normatiivne (ettekirjutav) ja deskriptiivne (õpetajate praktilist kogemust kirjeldav) didaktika
 • 8. Informaatika didaktika
  • Ainedidaktika on üks selliseid iga teadusdistsipliini juurde kuuluvaid sidusvaldkondi, mis on paratamatult vajalik valdkonna seniste avastuste, oskuskeele ja terve subkultuuri edasi-andmiseks järgmistele põlvkondadele.
  • Informaatika didaktika erineb mitmes mõttes teistest ainedidaktikatest: aine on kiirestimuutuv, ülitähtis ja samas mittekohustuslik, integratiivne
 • 9. Informaatikaõpetus Eestis
  • 1960-ndail õpetati informaatikat (programmeerimist) üksnes Nõo Keskkoolis
  • 1986-90: esimene tiigrihüpe, Eesti oma kooliarvuti Juku, arvutiõpetus, kerge nihe programmeerimisest (Jeršovi õpik) rakendustarkvara õpetamise suunas
  • 1991-96: segaduste ja tõmbetuulte aeg, kooliarvuti konkursid, esimesed IT-põhised õpiprojektid, IT integratsioon teistesse ainetesse, kooliinformaatika=kontoritarkvara õpetus
 • 10. Õppekavareformid ja IT
  • 1996 riiklik õppekava (RÕK), arvutiõpetuse asemel informaatika:
   • Informaatika kui gümnaasiumiastme valikaine (4 moodulit); mittekohustuslik, kuna koolid olid halvasti varustatud
   • Informaatika ja IT kui ainekavu läbiv teema - Puudus väljundi selge kirjeldus, koolidel jäeti võimalus tehnika puudumisel mitte õpetada
 • 11. Tiigrihüpe 1997-2000
  • Tiigrihüppe eesmärgid: IT infrastruktuur, koolitus, projektid
  • Tiigrihüpe distantseerub informaatikast kui eraldi õppeainest, suund IT integratsioonile ja rakendamisele teistes ainetes
  • Infojuhi ameti teke (arendusdirektor või hooldustehnik?), maakondlikud töörühmad
 • 12. RÕK 2002: IKT ja meedia
  • Informaatika õppeaine asemel ainekavu läbiv teema ‘IT ja meedia’
  • 11 kohustuslikku IKT pädevusnõuet põhikooli lõpetajale, samad kehtisid kuni 2005 ka gümnaasiumi lõpul
  • Soovitus õpetada integreerituna, kuid õigus teostada ka eraldi õppeainena (olemas enamuses koolidest, varieeruvus sisus ja tasemes tohutu)
  • IKT katselised tasemetööd 2002-2005: www.ekk.edu.ee/koolile/tasemetood
 • 13. RÕK 2011
  • Valikaine ‘Informaatika’ põhikooli õppekavas, kaks 35-t kursust
   • Arvuti töövahendina (6.kl)
   • Infoühiskonna tehnoloogiad (8.kl)
  • Kaks valikkursust gümnaasiumis:
   • ‘ Arvuti kasutamine uurimistöös’
   • ‘ Rakenduste loomise ja programmeerimise alused’
  • Läbiv teema ‘Tehnoloogia ja innovatsioon’
 • 14. Arvuti töövahendina (6.kl)
  • Sissejuhatus tekstitöötlusse.
  • Failide haldamine, op.süs. graafiline kasutajaliides.
  • Infootsing Internetis ja töö meediafailidega.
  • Töö andmetega.
  • Esitluse koostamine.
  • Referaadi vormindamine.
 • 15. Infoühiskonna tehnoloogiad (8.kl)
  • Internet suhtlus- ja töökeskkonnana.
  • Eesti e-riik ja e-teenused.
  • Personaalse õpikeskkonna loomine sotsiaalse tarkvara vahenditega.
  • Sisu tootmine ja taaskasutus, litsentsid.
  • Osalus virtuaalses praktikakogukonnas.
  • Arendusprojekti lõpuleviimine.
 • 16. Ülesanne
  • Tooge 3 poolt ja 3 vastuargumenti informaatikale kohustusliku õppeainena riiklikus õppekavas.