• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Õppedisaini alused: sissejuhatus
 

Õppedisaini alused: sissejuhatus

on

 • 1,729 views

Esimene loeng

Esimene loeng

Statistics

Views

Total Views
1,729
Views on SlideShare
1,650
Embed Views
79

Actions

Likes
2
Downloads
9
Comments
0

2 Embeds 79

http://lepress.net 67
http://kmuhlbaum.wordpress.com 12

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Õppedisaini alused: sissejuhatus Õppedisaini alused: sissejuhatus Presentation Transcript

  • Õppedisaini alused IFI 7051 1. Loeng: sissejuhatus kursusesse ja õppedisaini valdkonda Mart Laanpere TLÜ Informaatika instituudi teadur Haridustehnoloogia keskuse juhataja
  • Täna kavas
   • Sissejuhatus kursusesse
   • Loeng. Õppedisaini valdkond. Õppimise olemus ja õpetamise teooriad. Õpisüsteemide tüübid. Õppedisaini mudelid.
   • Praktikum. Õppedisaini esimene faas: sihtrühma ja ainevaldkonna analüüs.
  • Kursusest
   • Eesmärk : ülevaade ja isiklik kogemus õppedisaini protsessist kaasaegsete õppimisteooriate taustal. Mängime läbi õppedisaini tsükli ideest kuni prototüübi evalvatsioonini.
   • Oodatud õpitulemused : valmisolek analüüsida ja kavandada multimeediumipõhist õpisüsteemi, e-kursust, kaugkoolitusprogrammi vms
   • Õppetöö korraldus : neli 4-tunnist kontaktpäeva 2.oktoobril, 13.novembril (Kai Pata), 27.novembril, 11.detsembril ja eksam kodutööde põhjal 10.jaanuaril
   • Kahenädalased tsüklid veebipõhises õppes
  • Hindamine
   • Osalemine (20%): kontaktpäevadel, praktikumides, refleksioon blogis, teiste blogide kommenteerimine
   • Rühmatöö (20%) : Veebipõhise kursuse disain voodiagrammina, e-kursuse õpikeskkond ja evalvatsiooni kava
   • Individuaalsed ülesanded (60%):
    • Loodaval veebipõhisel kursusel ühe õppetüki eesmärkide ja õpiväljundite sõnastamine
    • Ühe õpidisaini mudeli lühikirjeldus koos näitega (Wiki)
    • Loodaval veebipõhisel kursusel ühe õppetüki õppematerjalide koostamine (s.h. ülesanded ja hindamisvahend)
  • 1. Õppedisaini mõiste
   • Õppedisain (i.k. instructional design ) on õppeprotsessi ja õpikeskkonna süsteemne kavandamine, eesmärgiga muuta õppimine tulemuslikumaks, tõhusamaks ja huvitavamaks.
   • Õppedisain on haridustehnoloogia peamine alamvaldkond, angloameerika keeleruumis asendab “didaktika” mõistet
   • Õppedisain ja õpidisain : eesliide “õpi-” viitab üldjuhul üksnes õppimisele, aga “õppe-” eelkõige õpetamisele
   • Õppimine võib toimuda ka õpetamiseta, õpetamine ilma õppimiseta aga mitte
   • Õpidisain (i.k. Learning Design ): IMS spetsifikatsioon õpitegevuste jadade kirjeldamiseks standardiseeritud viisil
   • Õppedisaini peamised rakendusvaldkonnad: militaar-treening, “koolitusvabrikud”, e-õppe kvaliteedisüsteemid
  • 1. 1. Õppimise määratlusi
   • Tsirkusekaru õpib trikke tegema
   • Laps õpib jalgrattaga sõitma
   • Ärimees õpib inglise ärikeelt
   • Sysadmin õpib serverit haldama
   • Kirjanik õpib mõistma võõrast kultuuri
   • Börsimaakler õpib edukalt toime tulema
   Mille poolest erineb loomade õppimine inimlikust?
  • Definitsioone...
   • Õppimine on protsess, mille tulemuseks on püsivad muutused õppija võimekuses käituda ühel või teisel moel
   • Õppimine on inimese hoiakute või võimekuse muutumine, mis jääb kestma üle aja ning pole kirjutatav ealise arengu arvele (R.Gagne)
   • Õppimine on uue tähenduse loomine läbi isikliku kogemuse mõtestamise
  • Võimekuse liigid (Bloom, Gagne)
   • Intellektuaalne - teab, tunneb ära, eristab, defineerib...
   • Motoorne - ületab, sooritab, teostab ...
   • Verbaalne - väljendab, sõnastab, kirjeldab, kannab ette …
   • Kognitiivne - kohandab, lahendab, tõlgendab, loob, analüüsib, koostab, hindab ...
  • Kuidas inimene õpib?
   • Õpipoiss-sell-meister
   • Kool - õppimisvabrik (variõppekava)
   • Pädevuskoolitus kui treening
   • Iga õppimine on keele õppimine
   • Alateadlik - “kultuuri sisse imbumine”
   • Inimene õpib:
   • matkides
   • harjutades
   • katse-eksituse meetodil ...
  • 1.2. Õpetamine: teooria ja praktika
   • Õpetamine kui kasvatuse viis
   • Õpetamine kui koolitus
   • Õpetamine on intentsionaalne (kavatsuslik) tegevus
   • Õpetamine on interventsioon, sekkumine õppija arengu “normaalsesse” kulgu
   • Vajadus analüüsi ja süsteemse disaini järele õpetamise kavandamisel ongi olnud õppedisaini tekkimise eelduseks
  • Õpetajate “sisemised teooriad”
   • Transmissioon – teadmiste ülekanne
   • Transaktsioon – tehes õppimine
   • Transformatsioon – õppimine kui maailmavaate muutumine, emantsipatsioon, valgustatuks saamine
   Tooge näiteid õppimisega seotud vanasõnadest iga suundumuse alla!
  • Õppimiskäsituse filosoofiline baas
   • Ontoloogia (olemise olemus) :
    • Nominalistid vs. relativistid
    • Kas “kauss”, “punane” ja “ausus” on objektiivselt ja meist sõltumatult eksisteerivad või kokkuleppelised sildid?
   • Epistemoloogia (teadmuse olemus) :
    • positivistid vs. antipositivstid
    • Kas tõene teadmus põhineb üksnes empiirlistel, kvantitatiivsetel teadusuuringutel?
   • Inimkäsitus (inimese arengu olemus) :
    • Deterministlik vs. voluntaristlik
    • Kas geenid määravad inimese saatuse/arengu/õpitulemused?
  • Teaduslikud õppimisteooriad
   • Biheivioristlikud : Pavlovi klassikalise tingituse ja Skinneri operantse tingituse teooriad
   • Kognitivistlikud : Piaget geneetiline epistemoloogia, General Problem Solving (GPS), Human Information Processing (HIP)
   • Konstruktivistlikud : Bruner, Lave, Võgotski sotsiaalkultuuriline õpe, Kolbi kogemusõpe
   • Õppimise kolm metafoori teooriates (Paavola jt): omandamine, osalemine, loomine
   • Vt. http://tip.psychology.org
  • 1.3. Individ. erinevused õppimisel
   • Kõik ei õpi ühtemoodi:
   • Erinevused võimekuses
   • Iseloomuerinevused
   • Erinevused varasemates teadmistes ja kogemustes
   • Erinevused mõtlemise ja õppimise stiilides
  • 2.1. Õpisüsteemid
   • Erinevad lähenemised ja koolkonnad:
   • Computer-Based Instruction (CBI)
   • Computer-Assisted Instruction (CAI)
   • Interactive Learning Environments (ILE)
   • Intelligent Tutoring Systems (ITS)
   • Microworlds
   • CSCL
   • EPSS, WebPSS
   • WBT, WBI, e-learning, virtual learning
   • E-õpe 2.0 (konnektivism)
  • Õpisüsteemi funktsioonid
   • Presentatsioon
   • Juhendamine (tutoring)
   • Reflektsioon, diskussioonid
   • Interaktiivsed harjutused, ülesanded
   • Rühmatöö
   • Õpitulemuste kontroll ja hindamine
   • Õppeprotsessi monitooring ja haldamine
  • Õpisüsteemi struktuur
   • Lineaarne mudel
   • Lineaarne, kuid hargnemis- ja vahelejätmis-võimalustega
   • “ Laadaplatsi” mudel
   Pres Ül Test Pres Ül Pres Ül Test Pres Pres Pres Test Ül Ül Ül
  • Näiteid?
   • Leidke Internetist näiteid erineva struktuuri ja õppimiskäsitusega multimeediumi-põhistest õpisüsteemidest
  • 2.2. Õppedisaini olemus
   • Õppedisain - õppeprotsessi ja õpikeskkonna süsteemne kavandamine, mille eesmärgiks on muuta õppimine tulemuslikumaks, tõhusamaks ja huvitavamaks.
   • Õpikeskkond - õppijat ümbritsev füüsiline ja vaimne tegevuskeskkond, mis hõlmab õpetajat/koolitajat koos tema pädevuste ja õpetamiskäsitusega, õppematerjale, õppimis- ja õpetamismeetodeid, õppekava, tehnilisi vahendeid, jms.
  • 2.3. Eellugu: programmõpe
   • Euroopas: Herbarti süsteemne didaktika
   • Ameerikas: Taylori “tööteadus” ja Skinneri käitumispsühholoogia (biheiviorism, i.k. behaviorism ), operantne tingitus (i.k. operant conditioning )
   • Õppimine kui individuaalne nähtus eeldab täielikku individualiseerimist
   • Õpetaja töö ennustatavus ja optimeeritavus -> programmeeritavus
   • Programmõpikud ja õpimasinad (vt. Programmõpe ja õpimasinad. U. Agur, K. Toim, A. Unt,. 1967)
  • 2.4. Õppedisaini mudelid
   • Gagne klassikaline koolikeskne lähenemine tunni tasandi õppedisainile (9 õpisündmust):
    • köida õpilaste tähelepanu
    • teadvusta õpilastele tunni eesmärgid
    • meenuta varem õpitust neid teadmisi, mida võib seekord vaja minna
    • esita uus osa
    • juhenda õpilaste iseseisvat õppimist
    • anna õpilastele võimalus oma uusi teadmisi demonsteerida või rakendada
    • anna õpilastele tagasisidet nende soorituse kohta
    • hinda õpilaste sooritust
    • taga õpitu kinnistamine
  • Levinuim disaini üldmudel ADDIE
   • A – Analysis , analüüs. Analüüsitakse õppijate hetketaset, vajadusi, individuaalseid eripärasid. Aga ka ainevaldkonda, õppekava, pädevusnõudeid vms.
   • D – Design , disain. Kavandatakse kursuse/mooduli/programmi eesmärgid, üldine struktuur, õppemeetodid, ülesanded, hindamiskriteeriumid jms.
   • D – Development, arendus. Arendatakse õppematerjalid, õpikeskkond, testid jms.
   • I – Implementation , kursuse elluviimine praktikas.
   • E – Evaluation , formatiivne evalvatsioon. Evalveeritakse kursuse disaini ja õpetamise kvaliteeti, eesmärgiga parendada kursuse disaini.
  • Dick & Carey õppedisaini mudel
  • Jonasseni 3C mudel
  • Merrienboer’i 4C/ID mudel Õpiülesanded Osaülesanded rutiinsete oskuste automatiseerimiseks Toetav informatsioon Vajadusel pakutav lisainfo ja tagasiside Just-In-Time info Artikkel: Merrienboer jt (2002) Blueprints for Complex Learning
  • ISD: Instructional Systems Design Analyzing needs Selecting & sequencing content Developing lessons Evaluating instruction 1.Analyze problem 2.Analyze domains 3.Analyze & sequence tasks 4.Analyze & sequence supporting content 5.Specify learning events & activities 6.Perform interactive message design 7.Evaluate instruction
  • Leshin, Pollock, Reigeluth (1992) 1.Vajaduste analüüs 2.Õppesisu määratlemine 3.Strateegia ja taktika 4.Evalvat-sioon Analüüsi probleemi Analüüsi aine-valdkonda Analüüsi ja järjesta tegevused Määratle tegevusi toetavad teadmised Kavanda õpetamise ja korralduse strateegia Koosta õppe-materjalid Hinda õpetamise tulemus-likkust
  • Rühmatöö
   • Moodustage 2-3 liikmelised rühmad, mis jäävad koostööle kuni kursuse lõpuni sama teema/õpisüsteemi kallal
   • Valige rühmatöö kontekst (tööalane koolitus või üldharidus) ja probleem, mida hakkate lahendama