Your SlideShare is downloading. ×
0
Pädevuste hindamine
Pädevuste hindamine
Pädevuste hindamine
Pädevuste hindamine
Pädevuste hindamine
Pädevuste hindamine
Pädevuste hindamine
Pädevuste hindamine
Pädevuste hindamine
Pädevuste hindamine
Pädevuste hindamine
Pädevuste hindamine
Pädevuste hindamine
Pädevuste hindamine
Pädevuste hindamine
Pädevuste hindamine
Pädevuste hindamine
Pädevuste hindamine
Pädevuste hindamine
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Pädevuste hindamine

731

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
731
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Mart Laanpere Tallinna Ülikooliharidustehnoloogia keskuse juhataja
 • 2. }  Competere (lad.k.): sobilik}  Pädevus kui volitatus või suutlikkus toimida}  Pädevuse definitsioone: ◦  Teadmised + oskused + hoiakud ◦  Teadmised, oskused, kogemused, vahendid, kontaktid, mille abil inimene suudab lahendada probleeme või teostada ülesandeid ◦  Suutlikkus teha kvalifikatsioonile vastavat tööd ◦  Suutlikkus rakendada teadmisi, oskusteavet ja oskusi harjumuspärases ja/või muutuvas töösituatsioonis (CEDEFOP)}  Pädevuse olulised komponendid: töötaja omadused, sooritus, kontekst
 • 3. }  Pädevus on integreeritud kogum töötaja omadustest (s.h. teadmus, oskused, hoiakud, kogemused, sotsiaalne kapital), mis aitab tal sooritada teatud ametikoha kontekstis ette tulevaid tööülesandeid ja võrrelda soorituse taset teiste töötajate omaga.}  Väljundipõhine õpe: pole oluline, kuidas pädevus/õpiväljund on kujunenud, peamine on väljundit objektiivselt mõõta}  VÕTA: varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
 • 4. Kutsealased pädevused9 – Juhtimisalased pädevused8 – Kutsenõuded7 – Kutsealased tehnilised oskused6 – KutseteadmisedValdkondlikud pädevused5 – Valdkonnaspetsiifilised4 – Valdkondadeülesed pädevusedÜldpädevused3 – Töökohal toimetuleku päd.2 – Akadeemilised pädevused1 – Personaalse efektiivsuse päd.
 • 5. }  Aprill 2008: Europarlament kinnitab EQF EL ühtse elukestva õppe ruumi nurgakivina}  Kvalifikatsioon: hindamise tulemusena ametlikult tunnustatud kompetentsus}  EQF-s on kaheksa kvalifikatsioonitaset, kus kompetentsust kirjeldatakse õpiväljundite kaudu (teadmised, oskused ning iseseisvuse ja vastutuse ulatus)}  Eestis on koordinatsioonikeskuseks Kutsekoda}  Formaalharidus- ja kutsekvalifikatsioonid}  Näide: Soome ja Eesti kutsestandard}  USA analoog: O*NET
 • 6. }  AO (Arvutikasutaja Oskustunnistus), ECDL.ee}  ISTE NETS: National Educational Technology Standards (õpilastele, õpetajatele, juhtidele)}  UNESCO õpetajate IKT pädevuste raamistik}  Soome OPE.fi kolm taset}  Tiigrihüpe 2001: õpetaja HT pädevused}  Tiigrihüpe 2006: HT pädevusmudel maatriksina}  Tiigrihüpe 2010: uus HT pädevusmudel ISTE 2008 eeskujul
 • 7. }  I Õpilaste innustamine ja juhendamine digikeskkonnas ◦  1.1 Õpilaste loovuse ja innovatsiooni toetamine ning arendamine ◦  1.2 Õpilaste innustamine eluliste probleemide lahendamisele digitaalsete vahendite kaasabil ◦  1.3 Õpilaste suunamine isiklike kogemuste refleksioonile ja mõtestamisele ◦  1.4 Õpilaste koostöös toimuva teadmusloome juhendamine
 • 8. }  II Digiajastu õppeprotsessi ja õpikeskkonna kavandamine ◦  2.1 Õpikeskkonna kujundamine ◦  2.2 Sobivate meetodite valimine ◦  2.3 Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära ◦  2.4 Õpitulemuste kujundav ja kokkuvõttev hindamine}  III Digiajastu töökeskkonna kujundamine ◦  3.1. Digiajastu töövõtete ja töövahendite kasutamine ◦  3.2. Suhtlemine õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega ◦  3.3. Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas ◦  3.4. Kutsealase info kogumine ja analüüsimine
 • 9. }  IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine ◦  4.1 Digivahendite turvaline, legaalne ja eetiline ◦  Kasutamine ◦  4.2 Suhtlus- ja koostöövahendite valimine lähtudes võrdsetest võimalustest ◦  4.3. Digikeskkonnas suhtlemisel sotsiaalse vastutustunde ja netiketi järgimine ◦  4.4 Koostöö mitmekultuurilises keskkonnas}  V Õpetaja professionaalne areng ◦  5.1 Osalemine praktikakogukondades/võrgustikes ◦  5.2 Oma arengu kaardistamine, dokumenteerimine, analüüs (portfoolio). ◦  5.3 Kaasaegsete haridustehnoloogiliste ja pedagoogiliste uuringutulemuste analüüs ◦  5.4 Kutsealase info kogumine ja analüüsimine
 • 10. }  Tavapärane lähenemine: dissektsioon (testitakse eraldi teadmisi, oskusi – jättes kõrvale selle, mida on raske hinnata)}  Näited: juhilubade taotlemine, põhikooli IKT tasemetöö}  Hindamisviis mõjutab pädevusmudelit}  Autentsed hindamismeetodid: töö/praktika kontekstis, autentsed situatsioonid, pikaajaline tegevus, tulemuste dokumenteerimine ja kogemuse refleksioon}  Üks võimalus: e-portfoolio
 • 11. }  Algselt: kunstniku koostatud mapp/ portfell, mis sisaldab tema tööde paremikku, demonstreerimaks autori professionaalsust}  Õpetaja ePortfoolio: õpetaja enese poolt koostatud valik e-materjalidest, tunnistustest, reflektsioonidest mis tõendavad tema kutse/ametialast pädevust ja arengut
 • 12. }  Isiklik kodulehekülg Internetis}  CV veebis}  FTP-kaust hot.ee serveril, kus hoitakse kõiki aja jooksul kogunenud faile}  Isiklik ajaveeb (veebipäevik)}  Portfoolio-maania ülepingutatuna: mappõpe
 • 13. }  Tõendab pädevusi, mitte “kursuse läbimist”}  Võimaldab iseõppimise teel saadud kogemuse “legitimeerida”}  Eri vaated eri sihtrühmadele}  Professionaalse arengu planeerimine, mõtestamine, juhendamine, tööotsing
 • 14. }  Vabatarkvara: elgg.net, mahara.org}  Briti õpetajakoolituses kasutusel: www.eportfolios.ac.uk}  Kommertsteenused välismaal: eportaro.com, pebblepad.co.uk}  Eestis: blogid, Koolielu.ee, 
 eportfoolio.opetaja.ee (2006)
 • 15. }  Veronika Tuul: ◦  http://veronikatuul.edicypages.com/portfoolio}  Urmas Orula: ◦  https://sites.google.com/site/ portfoolioharidustehnoeriala1/}  Anneli Rumm: ◦  http://249748.edicypages.com/
 • 16. }  Mugav, odav, kiire, standardid, objektiivne}  Piiratud võimalused, vead, petmine}  Meetodid: ◦  Automatiseeritud test (tats.opetaja.ee) ◦  Adaptiivne test ◦  Partnerhinnang ◦  Simulatsioon ◦  Rollimäng ◦  Refleksioon ◦  Andmekaeve, kasutajamudelid ◦  Intelligentsed tuutorid
 • 17. }  Eduko toetatud projekt}  Pilootversioon: htk.tlu.ee/digimina}  Ülesanne: ◦  Registreeru DigiMina kasutajaks ◦  Täida oma profiil ◦  Tee läbi enesehinnang valdkonnas “III Digiajastu töökeskkonna kujundamine” ◦  Kodutöö: vii läbi partnerhinnang ◦  Vasta veebipõhisele küsitlusele DigiMina kohta

×