Pädevuste hindamine

761
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
761
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pädevuste hindamine

 1. 1. Mart Laanpere Tallinna Ülikooliharidustehnoloogia keskuse juhataja
 2. 2. }  Competere (lad.k.): sobilik}  Pädevus kui volitatus või suutlikkus toimida}  Pädevuse definitsioone: ◦  Teadmised + oskused + hoiakud ◦  Teadmised, oskused, kogemused, vahendid, kontaktid, mille abil inimene suudab lahendada probleeme või teostada ülesandeid ◦  Suutlikkus teha kvalifikatsioonile vastavat tööd ◦  Suutlikkus rakendada teadmisi, oskusteavet ja oskusi harjumuspärases ja/või muutuvas töösituatsioonis (CEDEFOP)}  Pädevuse olulised komponendid: töötaja omadused, sooritus, kontekst
 3. 3. }  Pädevus on integreeritud kogum töötaja omadustest (s.h. teadmus, oskused, hoiakud, kogemused, sotsiaalne kapital), mis aitab tal sooritada teatud ametikoha kontekstis ette tulevaid tööülesandeid ja võrrelda soorituse taset teiste töötajate omaga.}  Väljundipõhine õpe: pole oluline, kuidas pädevus/õpiväljund on kujunenud, peamine on väljundit objektiivselt mõõta}  VÕTA: varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
 4. 4. Kutsealased pädevused9 – Juhtimisalased pädevused8 – Kutsenõuded7 – Kutsealased tehnilised oskused6 – KutseteadmisedValdkondlikud pädevused5 – Valdkonnaspetsiifilised4 – Valdkondadeülesed pädevusedÜldpädevused3 – Töökohal toimetuleku päd.2 – Akadeemilised pädevused1 – Personaalse efektiivsuse päd.
 5. 5. }  Aprill 2008: Europarlament kinnitab EQF EL ühtse elukestva õppe ruumi nurgakivina}  Kvalifikatsioon: hindamise tulemusena ametlikult tunnustatud kompetentsus}  EQF-s on kaheksa kvalifikatsioonitaset, kus kompetentsust kirjeldatakse õpiväljundite kaudu (teadmised, oskused ning iseseisvuse ja vastutuse ulatus)}  Eestis on koordinatsioonikeskuseks Kutsekoda}  Formaalharidus- ja kutsekvalifikatsioonid}  Näide: Soome ja Eesti kutsestandard}  USA analoog: O*NET
 6. 6. }  AO (Arvutikasutaja Oskustunnistus), ECDL.ee}  ISTE NETS: National Educational Technology Standards (õpilastele, õpetajatele, juhtidele)}  UNESCO õpetajate IKT pädevuste raamistik}  Soome OPE.fi kolm taset}  Tiigrihüpe 2001: õpetaja HT pädevused}  Tiigrihüpe 2006: HT pädevusmudel maatriksina}  Tiigrihüpe 2010: uus HT pädevusmudel ISTE 2008 eeskujul
 7. 7. }  I Õpilaste innustamine ja juhendamine digikeskkonnas ◦  1.1 Õpilaste loovuse ja innovatsiooni toetamine ning arendamine ◦  1.2 Õpilaste innustamine eluliste probleemide lahendamisele digitaalsete vahendite kaasabil ◦  1.3 Õpilaste suunamine isiklike kogemuste refleksioonile ja mõtestamisele ◦  1.4 Õpilaste koostöös toimuva teadmusloome juhendamine
 8. 8. }  II Digiajastu õppeprotsessi ja õpikeskkonna kavandamine ◦  2.1 Õpikeskkonna kujundamine ◦  2.2 Sobivate meetodite valimine ◦  2.3 Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära ◦  2.4 Õpitulemuste kujundav ja kokkuvõttev hindamine}  III Digiajastu töökeskkonna kujundamine ◦  3.1. Digiajastu töövõtete ja töövahendite kasutamine ◦  3.2. Suhtlemine õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega ◦  3.3. Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas ◦  3.4. Kutsealase info kogumine ja analüüsimine
 9. 9. }  IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine ◦  4.1 Digivahendite turvaline, legaalne ja eetiline ◦  Kasutamine ◦  4.2 Suhtlus- ja koostöövahendite valimine lähtudes võrdsetest võimalustest ◦  4.3. Digikeskkonnas suhtlemisel sotsiaalse vastutustunde ja netiketi järgimine ◦  4.4 Koostöö mitmekultuurilises keskkonnas}  V Õpetaja professionaalne areng ◦  5.1 Osalemine praktikakogukondades/võrgustikes ◦  5.2 Oma arengu kaardistamine, dokumenteerimine, analüüs (portfoolio). ◦  5.3 Kaasaegsete haridustehnoloogiliste ja pedagoogiliste uuringutulemuste analüüs ◦  5.4 Kutsealase info kogumine ja analüüsimine
 10. 10. }  Tavapärane lähenemine: dissektsioon (testitakse eraldi teadmisi, oskusi – jättes kõrvale selle, mida on raske hinnata)}  Näited: juhilubade taotlemine, põhikooli IKT tasemetöö}  Hindamisviis mõjutab pädevusmudelit}  Autentsed hindamismeetodid: töö/praktika kontekstis, autentsed situatsioonid, pikaajaline tegevus, tulemuste dokumenteerimine ja kogemuse refleksioon}  Üks võimalus: e-portfoolio
 11. 11. }  Algselt: kunstniku koostatud mapp/ portfell, mis sisaldab tema tööde paremikku, demonstreerimaks autori professionaalsust}  Õpetaja ePortfoolio: õpetaja enese poolt koostatud valik e-materjalidest, tunnistustest, reflektsioonidest mis tõendavad tema kutse/ametialast pädevust ja arengut
 12. 12. }  Isiklik kodulehekülg Internetis}  CV veebis}  FTP-kaust hot.ee serveril, kus hoitakse kõiki aja jooksul kogunenud faile}  Isiklik ajaveeb (veebipäevik)}  Portfoolio-maania ülepingutatuna: mappõpe
 13. 13. }  Tõendab pädevusi, mitte “kursuse läbimist”}  Võimaldab iseõppimise teel saadud kogemuse “legitimeerida”}  Eri vaated eri sihtrühmadele}  Professionaalse arengu planeerimine, mõtestamine, juhendamine, tööotsing
 14. 14. }  Vabatarkvara: elgg.net, mahara.org}  Briti õpetajakoolituses kasutusel: www.eportfolios.ac.uk}  Kommertsteenused välismaal: eportaro.com, pebblepad.co.uk}  Eestis: blogid, Koolielu.ee, 
 eportfoolio.opetaja.ee (2006)
 15. 15. }  Veronika Tuul: ◦  http://veronikatuul.edicypages.com/portfoolio}  Urmas Orula: ◦  https://sites.google.com/site/ portfoolioharidustehnoeriala1/}  Anneli Rumm: ◦  http://249748.edicypages.com/
 16. 16. }  Mugav, odav, kiire, standardid, objektiivne}  Piiratud võimalused, vead, petmine}  Meetodid: ◦  Automatiseeritud test (tats.opetaja.ee) ◦  Adaptiivne test ◦  Partnerhinnang ◦  Simulatsioon ◦  Rollimäng ◦  Refleksioon ◦  Andmekaeve, kasutajamudelid ◦  Intelligentsed tuutorid
 17. 17. }  Eduko toetatud projekt}  Pilootversioon: htk.tlu.ee/digimina}  Ülesanne: ◦  Registreeru DigiMina kasutajaks ◦  Täida oma profiil ◦  Tee läbi enesehinnang valdkonnas “III Digiajastu töökeskkonna kujundamine” ◦  Kodutöö: vii läbi partnerhinnang ◦  Vasta veebipõhisele küsitlusele DigiMina kohta
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×