Your SlideShare is downloading. ×

ISTE NETS ja digiajastu

457

Published on

Ettekanne "VÕrgustik võrgutab" seminaril 25.08.2011 Tallinna Teeninduskoolis

Ettekanne "VÕrgustik võrgutab" seminaril 25.08.2011 Tallinna Teeninduskoolis

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
457
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Foto: CC BY 2.0 Flickr: thomcochrane
 • Transcript

  • 1. Mart Laanpere, TLÜ informaatikainstituudiharidustehnoloogiakeskusejuhataja
   ISTE NETS jadigiajastu
  • 2. Kirijakirjaoskusläbisajandite
   17.saj.: kiri = piibel, katekismus (õpetas: köster)
   19.saj.: kiri = PernoPostimees, TalurahwaKalender (ema)
   1930: eestiteaduskeel, kirjandus, bürokraatia (õpetaja)
   1970: “teinekirjaoskus” = programmeerimine (õpetaja)
   1995: e-post, infokirjaoskus (õpetas: sõber)
   2011: kiri on enamatkuitekst: sms, säuts, Facebook, YouTube, taskuhääling, personaalne e-keskkond, medium is the message
  • 3. Arvutite roll hariduses
   1967: Arvuti URAL mahubtuppa, õpetataksealgoritme
   1987: Arvuteid JUKU mahublauale 2 tk, õpetataksekontoritarkvarakasutamajaprogrammeerima
   1997: Tiigrihüppegaigassekooliarvutiklassja internet, õpetataksekontoritarkvarajainternettikasutama
   2003: E-ülikool, arvutikuiligipääsveebipõhisesseõpikeskkonda
   2011: ?
   Arvuti (jaarvutikasutamiseoskus) on muutunudeesmärgistvahendiks, üksikutehobistigaüheigapäevasekstegevusest
   Kuidas on muutunudsihtrühmjaõpetamisevastutus/pädevus?
  • 4. IKT strateegiadhariduses: sõnavara
   1997, Tiigrihüppeesimenearengukava: IT kasutamine, arvutiseerimine, internetiseerimine, õpitarkvara
   2002, TiigrihüpePluss: IKT alasedpädevused, virtuaalõpe, IKT infrastruktuur, koostööerinevateosapooltevahel
   2003-5, ülikoolide e-õppearengukavad: e-õppeinfrastruktuurjatugiteenused, sisutootmine, kvaliteet
   2006, ÕppivTiiger: e-õppesisujateenused, e-õppepädevusedjameetodid, e-õppekorraldus
   E-õpeolivõtmemõistenaomalkohal 2003, nüüdenammitte
  • 5. IKT pädevusstandardidhariduses
   Juba 2000.aastal lõitöörühm (Villems, Laanpere jt) esimeseversiooniEestiõpetajatetarvis, ISTE 1999 baasil.
   Probleemid: eilegitimeeritud, eihaakunudõpetajakutsestandardijaõpetajakoolituseraamnõuetega (s.h. struktuuriosas), hargversioonid (TH ja EITSA)
   Eesmärk: uusõpetajatejaõppejõududeharidustehnoloogilinepädevusmudelloodavaõpetaja EQF kutsestandardilisana
   Tänasedvõimalikudeeskujuduuepädevusmudelijaoks:
   UNESCO ICT Competencies for Teachers, 2008
   Intel Teach programm, 2008
   ISTE National Educational Technology Standards 2008
  • 6. Mis on pädevus: mõistekaart
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10. ISTE NETS for Teachers 2008
   2008 kaasajastatudversioon, 5 pädevusvaldkonda:
   Facilitate and Inspire Student Learning and Creativity
   Design and Develop Digital-Age Learning Experiences and Assessments
   Model Digital-Age Work and Learning
   Promote and Model Digital Citizenship and Responsibility
   Engage in Professional Growth and Leadership
  • 11. ISTE baasilloodudpädevusmudelison 5 valdkonda:
   I Õpilasteinnustaminejajuhendaminedigikeskkonnas
   1.1 Õpilasteloovusejainnovatsioonitoetamineningarendamine
   1.2 Õpilasteinnustamineelulisteprobleemidelahendamiseledigitaalsetevahenditekaasabil
   1.3 Õpilastesuunamineisiklikekogemusterefleksioonilejamõtestamisele
   1.4 Õpilastekoostööstoimuvateadmusloomejuhendamine
   Õpetaja HT pädevusmudel2011
  • 12. II Digiajastu õppeprotsessi ja õpikeskkonna kavandamine (õpidisain)
   2.1 Õpikeskkonna kujundamine
   2.2 Sobivate meetodite valimine
   2.3 Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära
   2.4 Õpitulemuste kujundav ja kokkuvõttev hindamine
   III Digiajastu töökeskkonna kujundamine
   3.1. Digiajastu töövõtete ja töövahendite kasutamine
   3.2. Suhtlemine õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega
   3.3. Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas
   3.4. Info kogumine ja analüüsimine
  • 13. IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine
   4.1 IT turvaline, legaalne ja eetiline kasutamine
   4.2 Suhtlus- ja koostöövahendite valimine lähtudes võrdsetest võimalustest
   4.3 Koostööprojektide läbiviimine mitmekultuurilises keskkonnas
   V Õpetaja professionaalne areng
   5.1 Osalemine praktikakogukondades/võrgustikes
   5.2 Oma arengu kaardistamine, dokumenteerimine, analüüs (portfoolio).
   5.3 Uurimistöös osalemine
   5.4 Kooli arendustöös osalemine (leadership)
  • 14. Sõnavaravahetus – eikasutata e-õppemõistet
   Fookusesõpilastetegevuse, loovuse, innovatsiooni, refleksioonijnetoetamine
   Peamisedõpetajategevused: suunaminejajuhendamine
   Pädevusmudellahutatudhindamismudelist, 5-astmeline hindamismudel
   Pädevustehindamine peaks muutumapika-ajaliseksjatõendusmaterjali-põhiseks, kasutades nt. e-portfooliot
   Peamisedmuutused
  • 15. Digiajastumõiste
   Teooriatesttulenevad “uueajastu” mõisted: infoajastu (infoühiskond), võrguühiskond (Manuel Castells)
   Digiajastu: metafoor, mitteteadusliktermin. Tähistabkujundlikultuutajastut, mille puhuldigitaaltehnoloogialpõhinevadvahendid on olulisekseristajaksuuejavanaelustiilivahel
   Ettepanekkasutadajärgmistesstrateegiatesjaka HT pädevusmudelisdigiajastuharidusemõistet e-õppeleviitamiseasemel
  • 16. Haridustehnoloogi roll
   Digiajastukooljaõpetajaeisaaüldjuhulhakkamailmaharidustehnoloogitoeta
   Annika Lõhmusemagistritöö (TLÜ IFI 2010): infojuhtidekaduminekoolist, soovitameinfojuhiasemelharidustehnoloogi
   HetkelEestis u. 30 haridustehnoloogi, perspektiivis 200
   HaridustehnoloogideLiit: kutsestandard, koostöö, professionaalsuseedendamine, kutse-eetika

  ×