Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
ISTE NETS ja digiajastu
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

ISTE NETS ja digiajastu

 • 436 views
Published

Ettekanne "VÕrgustik võrgutab" seminaril 25.08.2011 Tallinna Teeninduskoolis

Ettekanne "VÕrgustik võrgutab" seminaril 25.08.2011 Tallinna Teeninduskoolis

Published in Education , Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
436
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Foto: CC BY 2.0 Flickr: thomcochrane

Transcript

 • 1. Mart Laanpere, TLÜ informaatikainstituudiharidustehnoloogiakeskusejuhataja
  ISTE NETS jadigiajastu
 • 2. Kirijakirjaoskusläbisajandite
  17.saj.: kiri = piibel, katekismus (õpetas: köster)
  19.saj.: kiri = PernoPostimees, TalurahwaKalender (ema)
  1930: eestiteaduskeel, kirjandus, bürokraatia (õpetaja)
  1970: “teinekirjaoskus” = programmeerimine (õpetaja)
  1995: e-post, infokirjaoskus (õpetas: sõber)
  2011: kiri on enamatkuitekst: sms, säuts, Facebook, YouTube, taskuhääling, personaalne e-keskkond, medium is the message
 • 3. Arvutite roll hariduses
  1967: Arvuti URAL mahubtuppa, õpetataksealgoritme
  1987: Arvuteid JUKU mahublauale 2 tk, õpetataksekontoritarkvarakasutamajaprogrammeerima
  1997: Tiigrihüppegaigassekooliarvutiklassja internet, õpetataksekontoritarkvarajainternettikasutama
  2003: E-ülikool, arvutikuiligipääsveebipõhisesseõpikeskkonda
  2011: ?
  Arvuti (jaarvutikasutamiseoskus) on muutunudeesmärgistvahendiks, üksikutehobistigaüheigapäevasekstegevusest
  Kuidas on muutunudsihtrühmjaõpetamisevastutus/pädevus?
 • 4. IKT strateegiadhariduses: sõnavara
  1997, Tiigrihüppeesimenearengukava: IT kasutamine, arvutiseerimine, internetiseerimine, õpitarkvara
  2002, TiigrihüpePluss: IKT alasedpädevused, virtuaalõpe, IKT infrastruktuur, koostööerinevateosapooltevahel
  2003-5, ülikoolide e-õppearengukavad: e-õppeinfrastruktuurjatugiteenused, sisutootmine, kvaliteet
  2006, ÕppivTiiger: e-õppesisujateenused, e-õppepädevusedjameetodid, e-õppekorraldus
  E-õpeolivõtmemõistenaomalkohal 2003, nüüdenammitte
 • 5. IKT pädevusstandardidhariduses
  Juba 2000.aastal lõitöörühm (Villems, Laanpere jt) esimeseversiooniEestiõpetajatetarvis, ISTE 1999 baasil.
  Probleemid: eilegitimeeritud, eihaakunudõpetajakutsestandardijaõpetajakoolituseraamnõuetega (s.h. struktuuriosas), hargversioonid (TH ja EITSA)
  Eesmärk: uusõpetajatejaõppejõududeharidustehnoloogilinepädevusmudelloodavaõpetaja EQF kutsestandardilisana
  Tänasedvõimalikudeeskujuduuepädevusmudelijaoks:
  UNESCO ICT Competencies for Teachers, 2008
  Intel Teach programm, 2008
  ISTE National Educational Technology Standards 2008
 • 6. Mis on pädevus: mõistekaart
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10. ISTE NETS for Teachers 2008
  2008 kaasajastatudversioon, 5 pädevusvaldkonda:
  Facilitate and Inspire Student Learning and Creativity
  Design and Develop Digital-Age Learning Experiences and Assessments
  Model Digital-Age Work and Learning
  Promote and Model Digital Citizenship and Responsibility
  Engage in Professional Growth and Leadership
 • 11. ISTE baasilloodudpädevusmudelison 5 valdkonda:
  I Õpilasteinnustaminejajuhendaminedigikeskkonnas
  1.1 Õpilasteloovusejainnovatsioonitoetamineningarendamine
  1.2 Õpilasteinnustamineelulisteprobleemidelahendamiseledigitaalsetevahenditekaasabil
  1.3 Õpilastesuunamineisiklikekogemusterefleksioonilejamõtestamisele
  1.4 Õpilastekoostööstoimuvateadmusloomejuhendamine
  Õpetaja HT pädevusmudel2011
 • 12. II Digiajastu õppeprotsessi ja õpikeskkonna kavandamine (õpidisain)
  2.1 Õpikeskkonna kujundamine
  2.2 Sobivate meetodite valimine
  2.3 Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära
  2.4 Õpitulemuste kujundav ja kokkuvõttev hindamine
  III Digiajastu töökeskkonna kujundamine
  3.1. Digiajastu töövõtete ja töövahendite kasutamine
  3.2. Suhtlemine õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega
  3.3. Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas
  3.4. Info kogumine ja analüüsimine
 • 13. IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine
  4.1 IT turvaline, legaalne ja eetiline kasutamine
  4.2 Suhtlus- ja koostöövahendite valimine lähtudes võrdsetest võimalustest
  4.3 Koostööprojektide läbiviimine mitmekultuurilises keskkonnas
  V Õpetaja professionaalne areng
  5.1 Osalemine praktikakogukondades/võrgustikes
  5.2 Oma arengu kaardistamine, dokumenteerimine, analüüs (portfoolio).
  5.3 Uurimistöös osalemine
  5.4 Kooli arendustöös osalemine (leadership)
 • 14. Sõnavaravahetus – eikasutata e-õppemõistet
  Fookusesõpilastetegevuse, loovuse, innovatsiooni, refleksioonijnetoetamine
  Peamisedõpetajategevused: suunaminejajuhendamine
  Pädevusmudellahutatudhindamismudelist, 5-astmeline hindamismudel
  Pädevustehindamine peaks muutumapika-ajaliseksjatõendusmaterjali-põhiseks, kasutades nt. e-portfooliot
  Peamisedmuutused
 • 15. Digiajastumõiste
  Teooriatesttulenevad “uueajastu” mõisted: infoajastu (infoühiskond), võrguühiskond (Manuel Castells)
  Digiajastu: metafoor, mitteteadusliktermin. Tähistabkujundlikultuutajastut, mille puhuldigitaaltehnoloogialpõhinevadvahendid on olulisekseristajaksuuejavanaelustiilivahel
  Ettepanekkasutadajärgmistesstrateegiatesjaka HT pädevusmudelisdigiajastuharidusemõistet e-õppeleviitamiseasemel
 • 16. Haridustehnoloogi roll
  Digiajastukooljaõpetajaeisaaüldjuhulhakkamailmaharidustehnoloogitoeta
  Annika Lõhmusemagistritöö (TLÜ IFI 2010): infojuhtidekaduminekoolist, soovitameinfojuhiasemelharidustehnoloogi
  HetkelEestis u. 30 haridustehnoloogi, perspektiivis 200
  HaridustehnoloogideLiit: kutsestandard, koostöö, professionaalsuseedendamine, kutse-eetika