Your SlideShare is downloading. ×
0
ISTE NETS ja digiajastu
ISTE NETS ja digiajastu
ISTE NETS ja digiajastu
ISTE NETS ja digiajastu
ISTE NETS ja digiajastu
ISTE NETS ja digiajastu
ISTE NETS ja digiajastu
ISTE NETS ja digiajastu
ISTE NETS ja digiajastu
ISTE NETS ja digiajastu
ISTE NETS ja digiajastu
ISTE NETS ja digiajastu
ISTE NETS ja digiajastu
ISTE NETS ja digiajastu
ISTE NETS ja digiajastu
ISTE NETS ja digiajastu
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

ISTE NETS ja digiajastu

462

Published on

Ettekanne "VÕrgustik võrgutab" seminaril 25.08.2011 Tallinna Teeninduskoolis

Ettekanne "VÕrgustik võrgutab" seminaril 25.08.2011 Tallinna Teeninduskoolis

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
462
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Foto: CC BY 2.0 Flickr: thomcochrane
 • Transcript

  • 1. Mart Laanpere, TLÜ informaatikainstituudiharidustehnoloogiakeskusejuhataja<br />ISTE NETS jadigiajastu<br />
  • 2. Kirijakirjaoskusläbisajandite<br />17.saj.: kiri = piibel, katekismus (õpetas: köster)<br />19.saj.: kiri = PernoPostimees, TalurahwaKalender (ema)<br />1930: eestiteaduskeel, kirjandus, bürokraatia (õpetaja)<br />1970: “teinekirjaoskus” = programmeerimine (õpetaja)<br />1995: e-post, infokirjaoskus (õpetas: sõber)<br />2011: kiri on enamatkuitekst: sms, säuts, Facebook, YouTube, taskuhääling, personaalne e-keskkond, medium is the message<br />
  • 3. Arvutite roll hariduses<br />1967: Arvuti URAL mahubtuppa, õpetataksealgoritme<br />1987: Arvuteid JUKU mahublauale 2 tk, õpetataksekontoritarkvarakasutamajaprogrammeerima<br />1997: Tiigrihüppegaigassekooliarvutiklassja internet, õpetataksekontoritarkvarajainternettikasutama<br />2003: E-ülikool, arvutikuiligipääsveebipõhisesseõpikeskkonda<br />2011: ?<br />Arvuti (jaarvutikasutamiseoskus) on muutunudeesmärgistvahendiks, üksikutehobistigaüheigapäevasekstegevusest<br />Kuidas on muutunudsihtrühmjaõpetamisevastutus/pädevus?<br />
  • 4. IKT strateegiadhariduses: sõnavara<br />1997, Tiigrihüppeesimenearengukava: IT kasutamine, arvutiseerimine, internetiseerimine, õpitarkvara<br />2002, TiigrihüpePluss: IKT alasedpädevused, virtuaalõpe, IKT infrastruktuur, koostööerinevateosapooltevahel<br />2003-5, ülikoolide e-õppearengukavad: e-õppeinfrastruktuurjatugiteenused, sisutootmine, kvaliteet<br />2006, ÕppivTiiger: e-õppesisujateenused, e-õppepädevusedjameetodid, e-õppekorraldus<br />E-õpeolivõtmemõistenaomalkohal 2003, nüüdenammitte<br />
  • 5. IKT pädevusstandardidhariduses<br />Juba 2000.aastal lõitöörühm (Villems, Laanpere jt) esimeseversiooniEestiõpetajatetarvis, ISTE 1999 baasil. <br />Probleemid: eilegitimeeritud, eihaakunudõpetajakutsestandardijaõpetajakoolituseraamnõuetega (s.h. struktuuriosas), hargversioonid (TH ja EITSA)<br />Eesmärk: uusõpetajatejaõppejõududeharidustehnoloogilinepädevusmudelloodavaõpetaja EQF kutsestandardilisana<br />Tänasedvõimalikudeeskujuduuepädevusmudelijaoks: <br />UNESCO ICT Competencies for Teachers, 2008<br />Intel Teach programm, 2008<br />ISTE National Educational Technology Standards 2008<br />
  • 6. Mis on pädevus: mõistekaart<br />
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10. ISTE NETS for Teachers 2008<br />2008 kaasajastatudversioon, 5 pädevusvaldkonda:<br />Facilitate and Inspire Student Learning and Creativity<br />Design and Develop Digital-Age Learning Experiences and Assessments<br />Model Digital-Age Work and Learning<br />Promote and Model Digital Citizenship and Responsibility<br />Engage in Professional Growth and Leadership<br />
  • 11. ISTE baasilloodudpädevusmudelison 5 valdkonda:<br />I Õpilasteinnustaminejajuhendaminedigikeskkonnas<br />1.1 Õpilasteloovusejainnovatsioonitoetamineningarendamine<br />1.2 Õpilasteinnustamineelulisteprobleemidelahendamiseledigitaalsetevahenditekaasabil<br />1.3 Õpilastesuunamineisiklikekogemusterefleksioonilejamõtestamisele<br />1.4 Õpilastekoostööstoimuvateadmusloomejuhendamine<br />Õpetaja HT pädevusmudel2011<br />
  • 12. II Digiajastu õppeprotsessi ja õpikeskkonna kavandamine (õpidisain)<br />2.1 Õpikeskkonna kujundamine <br />2.2 Sobivate meetodite valimine<br />2.3 Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära <br />2.4 Õpitulemuste kujundav ja kokkuvõttev hindamine<br />III Digiajastu töökeskkonna kujundamine<br />3.1. Digiajastu töövõtete ja töövahendite kasutamine<br />3.2. Suhtlemine õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega<br />3.3. Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas<br />3.4. Info kogumine ja analüüsimine<br />
  • 13. IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine<br />4.1 IT turvaline, legaalne ja eetiline kasutamine<br />4.2 Suhtlus- ja koostöövahendite valimine lähtudes võrdsetest võimalustest<br />4.3 Koostööprojektide läbiviimine mitmekultuurilises keskkonnas<br />V Õpetaja professionaalne areng<br />5.1 Osalemine praktikakogukondades/võrgustikes<br />5.2 Oma arengu kaardistamine, dokumenteerimine, analüüs (portfoolio).<br />5.3 Uurimistöös osalemine<br />5.4 Kooli arendustöös osalemine (leadership)<br />
  • 14. Sõnavaravahetus – eikasutata e-õppemõistet<br />Fookusesõpilastetegevuse, loovuse, innovatsiooni, refleksioonijnetoetamine<br />Peamisedõpetajategevused: suunaminejajuhendamine<br />Pädevusmudellahutatudhindamismudelist, 5-astmeline hindamismudel<br />Pädevustehindamine peaks muutumapika-ajaliseksjatõendusmaterjali-põhiseks, kasutades nt. e-portfooliot<br />Peamisedmuutused<br />
  • 15. Digiajastumõiste<br />Teooriatesttulenevad “uueajastu” mõisted: infoajastu (infoühiskond), võrguühiskond (Manuel Castells)<br />Digiajastu: metafoor, mitteteadusliktermin. Tähistabkujundlikultuutajastut, mille puhuldigitaaltehnoloogialpõhinevadvahendid on olulisekseristajaksuuejavanaelustiilivahel<br />Ettepanekkasutadajärgmistesstrateegiatesjaka HT pädevusmudelisdigiajastuharidusemõistet e-õppeleviitamiseasemel<br />
  • 16. Haridustehnoloogi roll<br />Digiajastukooljaõpetajaeisaaüldjuhulhakkamailmaharidustehnoloogitoeta<br />Annika Lõhmusemagistritöö (TLÜ IFI 2010): infojuhtidekaduminekoolist, soovitameinfojuhiasemelharidustehnoloogi<br />HetkelEestis u. 30 haridustehnoloogi, perspektiivis 200<br />HaridustehnoloogideLiit: kutsestandard, koostöö, professionaalsuseedendamine, kutse-eetika<br />

  ×