ISTE NETS ja digiajastu

807 views

Published on

Ettekanne "VÕrgustik võrgutab" seminaril 25.08.2011 Tallinna Teeninduskoolis

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
807
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Foto: CC BY 2.0 Flickr: thomcochrane
 • ISTE NETS ja digiajastu

  1. 1. Mart Laanpere, TLÜ informaatikainstituudiharidustehnoloogiakeskusejuhataja<br />ISTE NETS jadigiajastu<br />
  2. 2. Kirijakirjaoskusläbisajandite<br />17.saj.: kiri = piibel, katekismus (õpetas: köster)<br />19.saj.: kiri = PernoPostimees, TalurahwaKalender (ema)<br />1930: eestiteaduskeel, kirjandus, bürokraatia (õpetaja)<br />1970: “teinekirjaoskus” = programmeerimine (õpetaja)<br />1995: e-post, infokirjaoskus (õpetas: sõber)<br />2011: kiri on enamatkuitekst: sms, säuts, Facebook, YouTube, taskuhääling, personaalne e-keskkond, medium is the message<br />
  3. 3. Arvutite roll hariduses<br />1967: Arvuti URAL mahubtuppa, õpetataksealgoritme<br />1987: Arvuteid JUKU mahublauale 2 tk, õpetataksekontoritarkvarakasutamajaprogrammeerima<br />1997: Tiigrihüppegaigassekooliarvutiklassja internet, õpetataksekontoritarkvarajainternettikasutama<br />2003: E-ülikool, arvutikuiligipääsveebipõhisesseõpikeskkonda<br />2011: ?<br />Arvuti (jaarvutikasutamiseoskus) on muutunudeesmärgistvahendiks, üksikutehobistigaüheigapäevasekstegevusest<br />Kuidas on muutunudsihtrühmjaõpetamisevastutus/pädevus?<br />
  4. 4. IKT strateegiadhariduses: sõnavara<br />1997, Tiigrihüppeesimenearengukava: IT kasutamine, arvutiseerimine, internetiseerimine, õpitarkvara<br />2002, TiigrihüpePluss: IKT alasedpädevused, virtuaalõpe, IKT infrastruktuur, koostööerinevateosapooltevahel<br />2003-5, ülikoolide e-õppearengukavad: e-õppeinfrastruktuurjatugiteenused, sisutootmine, kvaliteet<br />2006, ÕppivTiiger: e-õppesisujateenused, e-õppepädevusedjameetodid, e-õppekorraldus<br />E-õpeolivõtmemõistenaomalkohal 2003, nüüdenammitte<br />
  5. 5. IKT pädevusstandardidhariduses<br />Juba 2000.aastal lõitöörühm (Villems, Laanpere jt) esimeseversiooniEestiõpetajatetarvis, ISTE 1999 baasil. <br />Probleemid: eilegitimeeritud, eihaakunudõpetajakutsestandardijaõpetajakoolituseraamnõuetega (s.h. struktuuriosas), hargversioonid (TH ja EITSA)<br />Eesmärk: uusõpetajatejaõppejõududeharidustehnoloogilinepädevusmudelloodavaõpetaja EQF kutsestandardilisana<br />Tänasedvõimalikudeeskujuduuepädevusmudelijaoks: <br />UNESCO ICT Competencies for Teachers, 2008<br />Intel Teach programm, 2008<br />ISTE National Educational Technology Standards 2008<br />
  6. 6. Mis on pädevus: mõistekaart<br />
  7. 7.
  8. 8.
  9. 9.
  10. 10. ISTE NETS for Teachers 2008<br />2008 kaasajastatudversioon, 5 pädevusvaldkonda:<br />Facilitate and Inspire Student Learning and Creativity<br />Design and Develop Digital-Age Learning Experiences and Assessments<br />Model Digital-Age Work and Learning<br />Promote and Model Digital Citizenship and Responsibility<br />Engage in Professional Growth and Leadership<br />
  11. 11. ISTE baasilloodudpädevusmudelison 5 valdkonda:<br />I Õpilasteinnustaminejajuhendaminedigikeskkonnas<br />1.1 Õpilasteloovusejainnovatsioonitoetamineningarendamine<br />1.2 Õpilasteinnustamineelulisteprobleemidelahendamiseledigitaalsetevahenditekaasabil<br />1.3 Õpilastesuunamineisiklikekogemusterefleksioonilejamõtestamisele<br />1.4 Õpilastekoostööstoimuvateadmusloomejuhendamine<br />Õpetaja HT pädevusmudel2011<br />
  12. 12. II Digiajastu õppeprotsessi ja õpikeskkonna kavandamine (õpidisain)<br />2.1 Õpikeskkonna kujundamine <br />2.2 Sobivate meetodite valimine<br />2.3 Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära <br />2.4 Õpitulemuste kujundav ja kokkuvõttev hindamine<br />III Digiajastu töökeskkonna kujundamine<br />3.1. Digiajastu töövõtete ja töövahendite kasutamine<br />3.2. Suhtlemine õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega<br />3.3. Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas<br />3.4. Info kogumine ja analüüsimine<br />
  13. 13. IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine<br />4.1 IT turvaline, legaalne ja eetiline kasutamine<br />4.2 Suhtlus- ja koostöövahendite valimine lähtudes võrdsetest võimalustest<br />4.3 Koostööprojektide läbiviimine mitmekultuurilises keskkonnas<br />V Õpetaja professionaalne areng<br />5.1 Osalemine praktikakogukondades/võrgustikes<br />5.2 Oma arengu kaardistamine, dokumenteerimine, analüüs (portfoolio).<br />5.3 Uurimistöös osalemine<br />5.4 Kooli arendustöös osalemine (leadership)<br />
  14. 14. Sõnavaravahetus – eikasutata e-õppemõistet<br />Fookusesõpilastetegevuse, loovuse, innovatsiooni, refleksioonijnetoetamine<br />Peamisedõpetajategevused: suunaminejajuhendamine<br />Pädevusmudellahutatudhindamismudelist, 5-astmeline hindamismudel<br />Pädevustehindamine peaks muutumapika-ajaliseksjatõendusmaterjali-põhiseks, kasutades nt. e-portfooliot<br />Peamisedmuutused<br />
  15. 15. Digiajastumõiste<br />Teooriatesttulenevad “uueajastu” mõisted: infoajastu (infoühiskond), võrguühiskond (Manuel Castells)<br />Digiajastu: metafoor, mitteteadusliktermin. Tähistabkujundlikultuutajastut, mille puhuldigitaaltehnoloogialpõhinevadvahendid on olulisekseristajaksuuejavanaelustiilivahel<br />Ettepanekkasutadajärgmistesstrateegiatesjaka HT pädevusmudelisdigiajastuharidusemõistet e-õppeleviitamiseasemel<br />
  16. 16. Haridustehnoloogi roll<br />Digiajastukooljaõpetajaeisaaüldjuhulhakkamailmaharidustehnoloogitoeta<br />Annika Lõhmusemagistritöö (TLÜ IFI 2010): infojuhtidekaduminekoolist, soovitameinfojuhiasemelharidustehnoloogi<br />HetkelEestis u. 30 haridustehnoloogi, perspektiivis 200<br />HaridustehnoloogideLiit: kutsestandard, koostöö, professionaalsuseedendamine, kutse-eetika<br />

  ×