Innovatsiooni mõiste

992 views
790 views

Published on

Digitiigri lisamooduli Tehnoloogia ja innovatsioon esimese loengu slaidid

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
992
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
48
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Innovatsiooni mõiste

 1. 1. Tehnoloogia ja innovatsioon Mis on innovatsioon?
 2. 2. Reaalne elu on pidev muutmine
 3. 3. Milline oli elu ilma internetita?
 4. 4. Mis on innovatsioon Sinu jaoks?
 5. 5. Mis on innovatsioon?„Avalikus diskussioonis võib sageli kohatainnovatsiooni vääriti mõistmist – pidadesinnovatsiooniks teaduslikku ja/või tehnilistuuendamist.“ Wolfgang Drechsler, „Mis on innovatsioon?„ Eesti Postimees, 27.11 2001
 6. 6. Mis on innovatsioon?Innovatsioon on kasulikuks tehtud asi - kasulik kelle jaoks? - kui uus on uus?…Kasulikkus on vaataja silmades.
 7. 7. Mis on innovatsioon?• Innovatsioon on leiutise, avastuse, uue või olemasoleva teadmise uudne kasutamine majanduslikus protsessis.• Kasutamise eesmärk on konkurentsieelise, ideaalis isegi lühiajalise monopoli saavutamine.• Innovatsiooni kutsuvad esile ettevõtjad, kel sellisel moel tõukavad ja tekitavad majanduse arengut.• Igasugune „teistmoodi rakendamine“ majanduse sfääris on innovatsioon. Joseph A. Schumpeter (1883-1950)
 8. 8. Innovatsioon on… uus või märkimisväärselt täiustatud - turule toodud toode või teenus - ettevõttes rakendatud tootmisprotsess (OECD)
 9. 9. Innovatsiooni tüpoloogiaInnovatsioon – uute ideede kasutamine: 1) turul konkurentsivõimelise toote või teenuse pakkumiseks; 2) organisatsiooni sisemiste protsesside ümberkorraldamiseks; 3) uue või oluliselt täiustatud tehnoloogia kasutuselevõtmiseks.Innovatsiooni alaliigid: tooteinnovatsioon – kaup või teenus, mis erineb oluliselt senistest omadustest või kasutusviisi poolest; protsessiinnovatsioon – uue või oluliselt täiustatud tootmisprotsessi, tarnimismeetodi või tootmise abitegevuse kasutuselevõtt organisatsiooniline innovatsioon – oluliste muutuste tegemine ettevõtte äripraktikas, töökohtade struktuuris või suhtlemises teiste ettevõtete ja asutustega eesmärgiga tõsta ettevõtte innovatsioonivõimet ja parandada majandusnäitajaid (kvaliteet, efektiivsus); turunduslik innovatsioon – oluliste muutuste tegemine ettevõtte kaupade ja teenuste turustamisel, sh muutused disainis ja pakendamises; tehnoloogiline innovatsioon mittetehnoloogiline innovatsioon T&A&I strateegia 2007-2013 „Teadmistepõhine Eesti“
 10. 10. Milline innovatsioon• Väärtust tõstev ehk inkrementaalne – Näit Gilette’i üheteralisest raseerijast on saanud 2, 3, … 5…• Radikaalne – suurte sammudega – Lammas Dolly kloonimine – esimene omataoline, tõeline läbimurre• Revolutsioon – mitme innovatsiooni koosmõju – Infotehnoloogia revolutsioon saavutati tänu paljudele uutele tehnoloogiatele, muu hulgas mikroprotsessor, telefon ja televisioon.
 11. 11. Innovatsiooniinvesteeringud ja -kulutused– ettevõtte poolt tehtud kulutused järgmistele artiklitele/tegevustele:1) ettevõttesisene teadus- ja arendustegevus (teostatakse ettevõttes oma tööjõuga);2) väljastpoolt tellitud teadus- ja arendustegevus;3) masinate, seadmete ja tarkvara soetamine;4) muude teadmiste hankimine väljastpoolt ettevõtet (patentide, patenteerimata leiutiste, oskusteabe või muude teadmiste hankimine (litsentsimine teistelt ettevõtetelt või asutustelt));5) töötajate koolitus;6) innovatsioonide turuletoomine (turundustegevus);7) muu ettevalmistav tegevus uute või oluliselt täiustatud toodete ja protsesside väljatöötamiseks. T&A&I strateegia 2007-2013 „Teadmistepõhine Eesti“
 12. 12. Sotsiaalne innovatsioontehnoloogia- ja majandusteooriates tehnoloogiliste innovatsioonide sotsiaalsed aspektid, tehnoloogilise innovatsiooni “võimaldaja“SI organisatsiooni- ja juhtimisteooriates SI kui uued inimestevahelised interaktsiooni- / sõltuvusmustrid uute eesmärkide täitmiseks, tõhusamaks tegutsemisekssotsioloogilistes teooriates Max Weber: “sotsiaalne leiutamine” (social intervention). Deviantsed käitumismustrid levivad ja saavad aja jooksul osaks normaalsest institutsioonilisest korrast; Innovatsiooni difusiooni teooria (Rogers)Uus-institutsionalism SI – muutus mitmekihilises institutsioonilises korras, mille tulemusena kasvab süsteemi tõhusus ja kollektiivne võimekus (nt sotsiaalne kapital) K. Loogma, Arengufondis jaanuaris 2012
 13. 13. Kuidas Eestis edendada SI? Arengufondi kohvihommiku osalejate ideede kokkuvõte ideedest kuidassotsiaalset innovatsiooni Eestis edendada:• Valitsus peaks andma selge sõnumi sotsiaalse innovatsiooni tähtsusest. Innovatsiooni soosimine ja samas „nõudmine“ peaks olema avaliku sektori juhtimise päris- ja põhiosa (sh vastavad tulemuste mõõdikud, õppetundide levitamise kanalite arendus jms).• Tuleks luua sotsiaalsete innovaatorite võrgustik ja teadvustada sotsiaalset ettevõtlust kui karjäärivalikut (selles suunas saab toetada nt asutatava Sotsiaalse Ettevõtluse Eestkostevõrgustiku tegevust).• EL vahendite siseriikliku planeerimise käigus peaks jõudma ka sotsiaalse innovatsiooni edendamiseks vajalike sihtide, tegevuste ja rahastuse kavandamiseni.• Rahastuse tühimiku täitmiseks tuleks luua rahvusliku sotsiaalse innovatsiooni fond, et investeerida jätkusuutlikesse ja innovaatilistesse ühiskondlikesse innovatsioonidesse. Selline fond võib sündida sektoriteüleses koostöös, nt kasvõi mõne uudse panganduse-põhise rahastuskanali kaasabil. http://www.fututuba.ee/2012/01/sotsiaalne-innovatsioon-muudab-maailma.html
 14. 14. Näited sotsiaalsest innovatsioonistuued sotsiaalsed algatused: nt Teeme ära!, Occupy WallStreetsotsiaalsed liikumised: nt keskkonna-liikumised, feminism, Noored kooli!uued teenused: nt lasteaed (ajalooliselt), wikipedia, Noored kooli!sotsiaalsed tegutsemisvormid: nt sotsiaalne ettevõtlus K. Loogma, Arengufondis jaanuaris 2012
 15. 15. Innovatsiooni mõõtmine• Miks?• Kui ei mõõda, siis ei saa selle kasulikkusest teada.
 16. 16. Mis ütlevad Maailma ja Euroopa innovatsiooniuuringud?
 17. 17. World of R&D 2010
 18. 18. Innovatsioon EL riikides * Innovaatilise Liidu Tuelmsukaart 2011
 19. 19. Kellel kuidas innovatsiooniga läheb? * Innovaatilise Liidu tulemuskaart 2011
 20. 20. Eesti T&A 18,000 1.8% 16,000 1.6% 14,000 1.4% 12,000 1.2% % SKPst 10,000 1.0%MEUR 8,000 0.8% 6,000 0.6% 4,000 0.4% 2,000 0.2% 0 0.0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 SKP T&A investeering SKPst Erasektori T&A investeering SKPst * Eesti Statistikaamet
 21. 21. T&A investeeringu keskmine kasv 10% 12% 14% 16% 0% 2% 4% 6% 8% Eesti Küpros 1.42% Portugal 14.4% Leedu Iirimaa Rumeenia Hispaania Tšehhi Ungari Taani Austria T&A investeering SKP-st (2009) Sloveenia Bulgaaria Läti Poola Kreeka Soome Luksemburg Malta EL-27 Itaalia Saksamaa Suurbritannia Slovakkia Prantsusmaa Belgia Holland Rootsi T&A investeeringu keskmine kasv 2000-2009 Eesti T&A investeeringute kasv 3.5% 4.0% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 4.5% T&A investeeringu osa SKPst (2009)* Eurostat
 22. 22. Eesti T&A&I strateegia 2007-2013Strateegia püstitab kolm järgmist põhieesmärki:• teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõimeline kvaliteet ja mahu kasv,• uuendusmeelne ettevõtlus ülemaailmses majanduses lisandväärtust loomas,• pikaajalisele arengule suunatud ja innovatsioonisõbralik ühiskond.Strateegilised võtmetehnoloogiad• info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad,• biotehnoloogiad,• Materjalitehnoloogiad, kui nüüdisaegse T&A eesliinil olevad, kiirelt arenevad ja paljudel elualadel lisandväärtuse ja tootlikkuse kasvu pakkuvad tehnoloogiad. Strateegias püstitatud eesmärgid saavutatakse nelja meetme kaudu:• inimkapitali arendamine,• avaliku sektori TA&I korralduse tõhustamine,• ettevõtete innovatsioonivõimekuse suurendamine,• Eesti pikaajalisele arengule suunatud poliitika kujundamine.
 23. 23. IKT arengusuunad maailmas ja Eesti tehnoloogiline võimekus• IKT areng on küll kiire, kuid siiski üsna hästi ette nähtav. Enamik 2018. aastaks masskasutusse jõudvaid tehnoloogiaid on laborites juba praegu olemas.• Valdav osa olulisemaid IKT alaseid uuendusi sünnib väljaspool Eestit, arenenud tööstusriikides. Eestile on seetõttu ennekõike oluline osata mujal sündivat tehnoloogiat ära kasutada.• Eesti tänane IKT võimekus jääb maailma eesliinist maha. Peame oma IKT kompetentsi olulisemates uutes IKT arengusuundades tugevdama. est_it@2018, Arengufond, 2009 EST_IT@2018 seireraport "Eesti infotehnoloogia tulevikuvaated", mis koondab seire käigus kogutud teadmised Eestist ja maailmast ning võtab nende põhjal kokku Eesti senised ja tulevikukasvu võimalused IKT vallas
 24. 24. IKT roll Eesti majanduses• IKT sektor moodustab väikese osa Eesti majandusest, kuid IKT roll ühiskonna ja majanduse arengus on sellele vaatamata väga suur.• IKT panus majandusarengusse avaldub IKT nutika kasutuselevõtuga kogu majanduses saavutatava tootlikkuse kasvuna.• IKT abil tööstuses saavutatav lisandväärtuse kasv suurendab Eesti eksporditulu. IKT tõhus kasutuselevõtt teenustesektoris, sh avalikes teenustes, muudab kogu elukorraldust ratsionaalsemaks ja nauditavamaks. est_it@2018, Arengufond, 2009
 25. 25. Est IT@2018 haridusesVisioonistsenaariumi „Põhjamaine tiiger“ iseloomustavad:• pikaajalise vaatega hariduspoliitika;• interdistsiplinaarsust, loovust ja individuaalsust väärtustav haridus;• IKT jõuline kasutamine õppeainete sidususe suurendamisel ja hariduse kvaliteedi ühtlustamisel koolide, regioonide ja perede materiaalsete erisuste lõikes.Põhjamaine tiiger• Uuendusmeelsed koolijuhid• Leidlikud uuendused levivad laialt• Individuaalsust toetav koolikultuur http://www.arengufond.ee/upload/Editor/Publikatsioonid/IT+Haridus_teekaart_est.pdf
 26. 26. Eesti innovatsioonisüsteemPoliitikaseireja Parlament P arliament Arengufond Teadustekujundamine Valitsus Akadeemia Teadus- ja arendusnõukogu Innovatsiooni- Teaduspoliitika poliitika komisjon komisjonProgrammi-kujundus Majandus- ja Haridus- ja teadusministeerium kommunikatsiooni- ministeerium Teaduskompe- tentsi nõukoguProgrammidejuhtimine ja Teadus-rakendamine EAS Kredex Archimedes Innove agentuurProjektid Teadus- ja T&A Ettevõtted TAKid Ülikoolid tehnoloogiapargid asutused 26
 27. 27. „Innovatsioon rokib, roolib ja paneb maailma pöörlema!“ Max McKeown „Kogu tõde innovatsioonist“
 28. 28. Kuidas Sina saad maailma muuta?• Palju ideid, nendest rääkimine, tagasiside kogumine• Ideede elluviimine• Otsi probleeme ja leia lahendusi. – Hea küsimus: „Mis oleks kui?“• Õpi matemaatikat ja füüsikat – sest kõik uued ideed on tehtud vanadest ideedest. – Innovatsioon on asjade uutmoodi kokkusobitamine. – Ideed tekivad sellest mida juba tead. – Teadmiste kasutamine aitab luua midagi paremat. – Faktid on toormaterjal. Võti on seoste loomine ja kombineerimine.
 29. 29. Uue toote loomine…nõuab palju teadmisi, õppimist ja kogemuste vahetamist(teadmiste siiret). (Johannessen, Olsen, and Olaisen, 1997; Mehra and Dhawan, 2003). Allikas: http://www.mba-tutorials.com/wp-content/uploads/2009/08/product_development_funnel_copy_gn07.jpg
 30. 30. Tõdemusi idee(de)st• Silmapaistev idee pole kunagi täiuslik• Parimad ideed tekitavad huvi ja koguvad toetust• Kõik head ideed märkavad võimalusi ja rahuldavad vajadusi• Pole ideid, mis igavesest ajast igavesti saavad hakkama kliendi vajaduste rahuldamisega.• Pole laitmatuid, veatuid aga puudusteta ideid.• Kõik uued ideed on tehtud vanadest ideedest. Innovatsioon on asjade uut moodi kokkusobitamine.
 31. 31. Millised võimalused!• Õpilasfirmade konkurss• Noorte leiutajate konkurss• Äppmiljonäri konkurss EMT-s.• Garage48• Gamefounders• Startup Wise Guys• Noorte ettevõtluskonkurss „Ajujaht“
 32. 32. Ajujaht – mõte muuta maailma
 33. 33. NäiteidRealeyes - silmade liikumise jälgiminevõimaldab analüüsida kuidas kliendidmeediat jälgivad.
 34. 34. Virtuaalsed proovikabiinid –võimaldab enne ostuinternetis vaadelda kuidas riieseljas istub ja sobib.
 35. 35. „Targa maja“ süsteem.Võimaldab juhtida ja jälgidakogu maja elektroonikat –küttesüsteemi, ligipääsu javalvet, valgustust,koduelektroonikat.
 36. 36. Videod innovatsioonist• Motivational video for creative people and startups.. http://www.youtube.com/watch?v=0JUFjTOM32g&feature=related• Where good ideas come from? http://www.youtube.com/watch?v=NugRZGDbPFU• What is innovation? http://www.youtube.com/watch?v=2NK0WR2GtFs• Innovation union http://www.youtube.com/watch?v=5hJFS6pKMWU• Facts you didn’t know http://www.youtube.com/watch?v=4TKbIidbyhk&feature=related

×