• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Infdid2: informaatika ainekava
 

Infdid2: informaatika ainekava

on

 • 865 views

 

Statistics

Views

Total Views
865
Views on SlideShare
854
Embed Views
11

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

2 Embeds 11

http://htk.tlu.ee 10
http://www.htk.tlu.ee 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Infdid2: informaatika ainekava Infdid2: informaatika ainekava Presentation Transcript

  • Informaatikadidaktika2. loeng: Informaatika ja õppekavaMart Laanpere
  • Informaatika ainekava
  • Informaatika ainekavamuutumine Eestis Muutuste kolm suunda viimasel veerandsajandil:  eesmärgid: akad. karjäär -> igamehe “teine kirjaoskus”  sisu: programmeerimine -> AO  meetodid: loeng+praktikum -> projektõpe, rühmatöö
  • Horizon Report 2011ennustused Pilveraalindus (cloud computing) Mobiilsed kliendid: nutitelefon, iPad Geo-lahendused Personaalne veeb Semantiline veeb Milliseid muutusi Asjade internet võib see kaasa tuua informaatika 1-1 arvutikasutus ainekavasse Mängides õppimine enne järgmise RÕK ilmumist? E-portfoolio
  • Informaatika teiste riikideõppekavades Akadeemiline (arvutiteadusel põhinev) või eluline (kontoritööl põhinev) sisu: Ukraina vs. Itaalia Kohustuslik õppeaine või valikaine: Leedu vs. Läti Sisendi- või väljundipõhine ainekava: Poola vs. Inglismaa Eraldi õppeaine või integreeritud: Ungari vs. Soome
  • Informaatika põhikooli õppekavas Informaatika gümnaasiumi õppekavas Eraldi õppeaine Õppekava ei sea kohustuslikke õpitulemusi informaatika osas Integreeritud teistesse õppeainetesse Andmed puuduvad Nii seda kui teist Allikas: Eurydice 2004
  • AO vs. RÕK 2011 Arutage oma naabriga, millised on AO õppekava (ecdl.ee) ja RÕK 2011 (oppekava.ee) informaatika õpiväljundite peamised didaktilised erinevused (eesmärgid, sisu, meetodid) Postitage oma arutelu tulemused oma Dippleri blogisse (piisab kui ühte)
  • Õppekava definitsioon Curriculum: jooksurada Õppekava on tegevuskava, mis sisaldab strateegiaid õpieesmärkide saavutamiseks (Tyler,Taba) Õppetegevuse sisulise, ajalise ja korraldusliku kujundamise plaan, mis määrab kindlaks läbiviidava õppe eesmärgid, sealhulgas oodatavad õpiväljundid, õppe nominaalkestuse ja mahu, õppe alustamise tingimused, õppeainete loetelu ja mahu, ̈ luhikirjeldused ning valikuvõimalused ja -tingimused, spetsialiseerumisvõimalused ja õppe lõpetamise tingimused (Rutiku jt, Primus 2009)
  • Õppekava süsteemne käsitus Franklin Bobbitt (The Curriculum 1918):  Loobuda teadusdistsipliinide põhistest õppeainetest  Õppekava peab aitama ettevalmistada industriaal-ühiskonnas toimetulevaid kodanikke  Õppekava peab sisaldama palju valikuvõimalusi, välja jätta see, mille lapsed sotsialiseerumise teel omandavad Ralph Tyler ja Hilda Taba lõid pärast 2.MS peavoolu-käsitluse õppekavast ja selle arendusprotsessist Lehrplan vs. Curriculum tüüpi õppekava
  • Õppekava “vaated” Ideaal: sisemised arusaamad õppe eesmärkidest, sisust ja meetoditest (ka korraldusest) Legitimeeritud: seadusandlik akt Õpetatud: õpetaja poolt järgitav tegevusjuhis Hinnatud: eksamite ja tunnistuste alus Omandatud: õpilase kogemustepagas, teadmised, oskused, hoiakud, arusaamad… Variõppekava: see, mille poolest omandatud õppekava erineb ülejäänutest (nt. spikerdamine)
  • Õppekava arendusmudelid Kolm lähenemist õppekava arendamisele (Marsh & Willis 1993):  Ratsionaalne-lineaarne (“Inseneri mudel”): eksperdid sõnastavad õppekava eesmärgid, sisu, järjestuse ja hindamismeetodid  Demokraatlik (“Poliitiku mudel”): “alt-üles” demokraatlik protsess, laiapõhjaline konsensus  Loominguline (“Kunstniku mudel”): õppekava kui kogenud kunstniku komplekt tehnikaid ja töövahendeid, õppekava võib valmida ka pärast õppeprotsessi
  • Informaatika ainekava koolis Kooli õppekava koostatakse õpetajate meeskonnatöös riikliku raamkava alusel Kooli õppekaval on oma üldosa ja ainekavad, milles määratletakse klasside kaupa iga õppeaine eesmärgid, õppetegevus ja -sisu, oodatavad õpitulemused, õppemeetodid ja õppekirjandus, lõiming ja läbivad teemad, hindamiskriteeriumid Ainekava alusel koostab õpetaja endale igal aastal kalendaarse tööplaani
  • Ainekava hindamisekriteeriumid Eesmärgid: seotud RÕKi ja kooli ÕK-ga Õpitulemused: mõõdetavad, tegevuslikud Õppesisu: eakohane, vastab RÕK’le Õpitegevused: mitmekesised, motiv. Õppemeetodid: sobivad, mitmekesised Õppekirjandus: piisav, eakohane Hindamisviisid: kooskõlas eelnevaga Lõiming, läbivad teemad: kaetud
  • Ülesanne Leidke Internetist näiteid informaatika ainekavadest ja võrrelge neid eesmärgipüstituse, sisu, õppemeetodite ja formaadi osas, lähtudes eelmisel slaidil toodud kriteeriumidest