Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Haridustehnoloogilised pädevused
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Haridustehnoloogilised pädevused

 • 1,818 views
Published

Loeng haridustehnoloogia suvekoolis august 2010

Loeng haridustehnoloogia suvekoolis august 2010

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,818
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9

Actions

Shares
Downloads
10
Comments
0
Likes
3

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Mart Laanpere Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse juhataja
 • 2.
  • Väljundipõhine õpe
  • Pädevuse mõiste, pädevusmudelid
  • HT pädevusnõuded maailmas
  • HT pädevusnõuded Eestis: enne ja nüüd
  • Pädevuse kirjeldamise standardid ja pädevushalduse tarkvara
  • Pädevuste arendamise ja hindamise meetodid
 • 3.
  • Õpetamine on eesmärgistatud tegevus
  • Õpieesmärgid > õpiväljundid
  • Õpiväljundid võib sõnastada “pädevuste keeles” (on ka teisi lähenemisi)
  • Bologna reform ja väljundipõhised õppekavad
  • Õpiväljundite rakendamine VÕTA süsteemis
  • EQF ja uued kutsestandardid
 • 4.
  • Competere (lad.k.): sobilik
  • Pädevus kui volitatus või suutlikkus toimida
  • Pädevuse definitsioone:
   • Teadmised + oskused + hoiakud
   • Teadmised, oskused, kogemused, vahendid, kontaktid, mille abil inimene suudab lahendada probleeme või teostada ülesandeid
   • Suutlikkus teha kvalifikatsioonile vastavat tööd
   • Suutlikkus rakendada teadmisi, oskusteavet ja oskusi harjumuspärases ja/või muutuvas töösituatsioonis (CEDEFOP)
  • Üld- ja valdkondlikud pädevused
 • 5.  
 • 6.  
 • 7.  
 • 8.  
 • 9. Kutsealased pädevused 9 – Juhtimisalased pädevused 8 – Kutsenõuded 7 – Kutsealased tehnilised oskused 6 – Kutseteadmised Valdkondlikud pädevused 5 – Valdkonnaspetsiifilised 4 – Valdkondadeülesed pädevused Üldpädevused 3 – Töökohal toimetuleku päd. 2 – Akadeemilised pädevused 1 – Personaalse efektiivsuse päd.
 • 10.
  • Sampson & Fytros (2008) pädevuste elutsükkel:
   • pädevusmudel loomine läbi ametikohaga seotud nõudmiste, rollide ja asjakohaste pädevuste identifitseerimise
   • töötajatel olemasolevate pädevuste hindamine
   • pädevuslünkade analüüs lähtuvalt ametikohale esitavatest nõudmistest ja oodatavatest pädevustest
   • pädevuste arendamise või puudujääke minimeerivate programmide (kursuste) defineerimine
   • tegevuste jätkuv monitooring ja hindamine, et kinnitada toimunud areng
 • 11.
  • Traditsiooniline lähenemine: (hierarhiline) tegumianalüüs (Hierarchical Task Analysis)
  • Pädevuste loogikale vastab paremini situatsioonipõhine protsessianalüüs:
   • Kaardista tüüpilised situatsioonid
   • Kirjuta kompetentse tegevuse stsenaariumid iga situatsiooni kohta
   • Määra rollid ja neile vastavad soorituse tasemed (algaja, edasijõudnu, asjatundja)
   • Määratle soorituseks vajalikud teadmised, oskused, vahendid, isikuomadused jne
 • 12.
  • IMS Reusable Description of Competencies and Educational Outcomes (RDCEO, vt. imsglobal.org)
  • IEEE RCD ja HR-XML
  • Sidumine teiste standarditega: Learning Path Specification
  • Rida EL projekte on tegelenud pädevuste standardimise ja tehnoloogiliste lahendustega: LUISA, APOSDLE, TENcompetence
  • Intelleo projekti eesmärgiks on luua uued pädevushalduse veebiteenused (intelleo.eu)
 • 13.  
 • 14.
  • ISTE NETS: National Educational Technology Standards (õpilastele, õpetajatele, juhtidele)
   • 2008: kaasajastatud versioon, 5 valdkonda
    • Facilitate and Inspire Student Learning and Creativity
    • Design and Develop Digital-Age Learning Experiences and Assessments
    • Model Digital-Age Work and Learning
    • Promote and Model Digital Citizenship and Responsibility
    • Engage in Professional Growth and Leadership
  • UNESCO õpetajate IKT pädevuste raamistik
  • Soome OPE.fi kolm taset
 • 15.
  • Tiigrihüpe 2001: õpetaja IKT pädevused 6 x 3 maatriksi kujul (tavakasutaja, aktiivne rakendaja, asjatundja/tugiisik)
   • A. Baasoskused
   • B. Kaasaegse õpikeskkonna kujundamine
   • C. IKT õppekava-arenduses
   • D. IKT õpitulemuste hindamisel
   • E. IKT õpetaja professionaalne arengu toetajana
   • F. IKT kasutamise sotsiaalsed ja eetilised aspektid
  • Eeskujuks ISTE NETS 2000, sarnane soomlaste OPE.fi pädevusmudeliga
 • 16.  
 • 17.
  • Pädevusmudelis on 5 valdkonda:
   • I Õpilaste innustamine ja juhendamine digikeskkonnas
    • 1.1 Õpilaste loovuse ja innovatsiooni toetamine ning arendamine
    • 1.2 Õpilaste innustamine eluliste probleemide lahendamisele digitaalsete vahendite kaasabil
    • 1.3 Õpilaste suunamine isiklike kogemuste refleksioonile ja mõtestamisele
    • 1.4 Õpilaste koostöös toimuva teadmusloome juhendamine
 • 18.
  • II Digiajastu õppeprotsessi ja õpikeskkonna kavandamine (õpidisain)
   • 2.1 Õpikeskkonna kujundamine
   • 2.2 Sobivate meetodite valimine
   • 2.3 Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära
   • 2.4 Õpitulemuste kujundav ja kokkuvõttev hindamine
  • III Digiajastu töökeskkonna kujundamine
   • 3.1. Digiajastu töövõtete ja töövahendite kasutamine
   • 3.2. Suhtlemine õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega
   • 3.3. Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas
   • 3.4. Info kogumine ja analüüsimine
 • 19.
  • IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine
   • 4.1 IT turvaline, legaalne ja eetiline kasutamine
   • 4.2 Suhtlus- ja koostöövahendite valimine lähtudes võrdsetest võimalustest
   • 4.3 Koostööprojektide läbiviimine mitmekultuurilises keskkonnas
  • V Õpetaja professionaalne areng
   • 5.1 Osalemine praktikakogukondades/võrgustikes
   • 5.2 Oma arengu kaardistamine, dokumenteerimine, analüüs (portfoolio).
   • 5.3 Uurimistöös osalemine
   • 5.4 Kooli arendustöös osalemine (leadership)
 • 20.
  • Tavapärane lähenemine: dissektsioon (testitakse eraldi teadmisi, oskusi – jättes kõrvale selle, mida on raske hinnata)
  • Näited: juhilubade taotlemine, põhikooli IKT tasemetöö
  • Hindamisviis mõjutab pädevusmudelit
  • Autentsed hindamismeetodid: töö/praktika kontekstis, autentsed situatsioonid, pikaajaline tegevus, tulemuste dokumenteerimine ja kogemuse refleksioon
  • Üks võimalus: e-portfoolio
 • 21.
  • Firmadele suunatud inimressursi juhtimise tarkvara sisaldab tavaliselt pädevushaldust
  • TENcompetence projektis loodud Personal Competence Manager: http://www.tencompetence.org/web/guest/overview
  • Meie kogemus:
   • OPAH e-portfoolio http://eportfoolio.opetaja.ee
   • EAS innovatsiooniosaku abil loodud pädevushalduse tarkvara prototüüp koolitusettevõttele Dictum: http://htk.tlu.ee/dictum