Haridustehnoloogilised pädevused
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Haridustehnoloogilised pädevused

on

 • 2,057 views

Loeng haridustehnoloogia suvekoolis august 2010

Loeng haridustehnoloogia suvekoolis august 2010

Statistics

Views

Total Views
2,057
Slideshare-icon Views on SlideShare
1,718
Embed Views
339

Actions

Likes
3
Downloads
9
Comments
0

11 Embeds 339

http://htsuvekool.wordpress.com 138
http://argoilves.blogspot.com 97
http://digitiiger.blogspot.com 73
http://ljudmillar.blogspot.com 21
http://webcache.googleusercontent.com 2
http://digitiiger.blogspot.de 2
http://argoilves.blogspot.ru 2
http://argoilves.blogspot.de 1
http://www.netvibes.com 1
http://ljudmillar.blogspot.ru 1
http://www.ljudmillar.blogspot.com 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Haridustehnoloogilised pädevused Haridustehnoloogilised pädevused Presentation Transcript

  • Mart Laanpere Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse juhataja
   • Väljundipõhine õpe
   • Pädevuse mõiste, pädevusmudelid
   • HT pädevusnõuded maailmas
   • HT pädevusnõuded Eestis: enne ja nüüd
   • Pädevuse kirjeldamise standardid ja pädevushalduse tarkvara
   • Pädevuste arendamise ja hindamise meetodid
   • Õpetamine on eesmärgistatud tegevus
   • Õpieesmärgid > õpiväljundid
   • Õpiväljundid võib sõnastada “pädevuste keeles” (on ka teisi lähenemisi)
   • Bologna reform ja väljundipõhised õppekavad
   • Õpiväljundite rakendamine VÕTA süsteemis
   • EQF ja uued kutsestandardid
   • Competere (lad.k.): sobilik
   • Pädevus kui volitatus või suutlikkus toimida
   • Pädevuse definitsioone:
    • Teadmised + oskused + hoiakud
    • Teadmised, oskused, kogemused, vahendid, kontaktid, mille abil inimene suudab lahendada probleeme või teostada ülesandeid
    • Suutlikkus teha kvalifikatsioonile vastavat tööd
    • Suutlikkus rakendada teadmisi, oskusteavet ja oskusi harjumuspärases ja/või muutuvas töösituatsioonis (CEDEFOP)
   • Üld- ja valdkondlikud pädevused
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Kutsealased pädevused 9 – Juhtimisalased pädevused 8 – Kutsenõuded 7 – Kutsealased tehnilised oskused 6 – Kutseteadmised Valdkondlikud pädevused 5 – Valdkonnaspetsiifilised 4 – Valdkondadeülesed pädevused Üldpädevused 3 – Töökohal toimetuleku päd. 2 – Akadeemilised pädevused 1 – Personaalse efektiivsuse päd.
   • Sampson & Fytros (2008) pädevuste elutsükkel:
    • pädevusmudel loomine läbi ametikohaga seotud nõudmiste, rollide ja asjakohaste pädevuste identifitseerimise
    • töötajatel olemasolevate pädevuste hindamine
    • pädevuslünkade analüüs lähtuvalt ametikohale esitavatest nõudmistest ja oodatavatest pädevustest
    • pädevuste arendamise või puudujääke minimeerivate programmide (kursuste) defineerimine
    • tegevuste jätkuv monitooring ja hindamine, et kinnitada toimunud areng
   • Traditsiooniline lähenemine: (hierarhiline) tegumianalüüs (Hierarchical Task Analysis)
   • Pädevuste loogikale vastab paremini situatsioonipõhine protsessianalüüs:
    • Kaardista tüüpilised situatsioonid
    • Kirjuta kompetentse tegevuse stsenaariumid iga situatsiooni kohta
    • Määra rollid ja neile vastavad soorituse tasemed (algaja, edasijõudnu, asjatundja)
    • Määratle soorituseks vajalikud teadmised, oskused, vahendid, isikuomadused jne
   • IMS Reusable Description of Competencies and Educational Outcomes (RDCEO, vt. imsglobal.org)
   • IEEE RCD ja HR-XML
   • Sidumine teiste standarditega: Learning Path Specification
   • Rida EL projekte on tegelenud pädevuste standardimise ja tehnoloogiliste lahendustega: LUISA, APOSDLE, TENcompetence
   • Intelleo projekti eesmärgiks on luua uued pädevushalduse veebiteenused (intelleo.eu)
  •  
   • ISTE NETS: National Educational Technology Standards (õpilastele, õpetajatele, juhtidele)
    • 2008: kaasajastatud versioon, 5 valdkonda
     • Facilitate and Inspire Student Learning and Creativity
     • Design and Develop Digital-Age Learning Experiences and Assessments
     • Model Digital-Age Work and Learning
     • Promote and Model Digital Citizenship and Responsibility
     • Engage in Professional Growth and Leadership
   • UNESCO õpetajate IKT pädevuste raamistik
   • Soome OPE.fi kolm taset
   • Tiigrihüpe 2001: õpetaja IKT pädevused 6 x 3 maatriksi kujul (tavakasutaja, aktiivne rakendaja, asjatundja/tugiisik)
    • A. Baasoskused
    • B. Kaasaegse õpikeskkonna kujundamine
    • C. IKT õppekava-arenduses
    • D. IKT õpitulemuste hindamisel
    • E. IKT õpetaja professionaalne arengu toetajana
    • F. IKT kasutamise sotsiaalsed ja eetilised aspektid
   • Eeskujuks ISTE NETS 2000, sarnane soomlaste OPE.fi pädevusmudeliga
  •  
   • Pädevusmudelis on 5 valdkonda:
    • I Õpilaste innustamine ja juhendamine digikeskkonnas
     • 1.1 Õpilaste loovuse ja innovatsiooni toetamine ning arendamine
     • 1.2 Õpilaste innustamine eluliste probleemide lahendamisele digitaalsete vahendite kaasabil
     • 1.3 Õpilaste suunamine isiklike kogemuste refleksioonile ja mõtestamisele
     • 1.4 Õpilaste koostöös toimuva teadmusloome juhendamine
   • II Digiajastu õppeprotsessi ja õpikeskkonna kavandamine (õpidisain)
    • 2.1 Õpikeskkonna kujundamine
    • 2.2 Sobivate meetodite valimine
    • 2.3 Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära
    • 2.4 Õpitulemuste kujundav ja kokkuvõttev hindamine
   • III Digiajastu töökeskkonna kujundamine
    • 3.1. Digiajastu töövõtete ja töövahendite kasutamine
    • 3.2. Suhtlemine õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega
    • 3.3. Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas
    • 3.4. Info kogumine ja analüüsimine
   • IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine
    • 4.1 IT turvaline, legaalne ja eetiline kasutamine
    • 4.2 Suhtlus- ja koostöövahendite valimine lähtudes võrdsetest võimalustest
    • 4.3 Koostööprojektide läbiviimine mitmekultuurilises keskkonnas
   • V Õpetaja professionaalne areng
    • 5.1 Osalemine praktikakogukondades/võrgustikes
    • 5.2 Oma arengu kaardistamine, dokumenteerimine, analüüs (portfoolio).
    • 5.3 Uurimistöös osalemine
    • 5.4 Kooli arendustöös osalemine (leadership)
   • Tavapärane lähenemine: dissektsioon (testitakse eraldi teadmisi, oskusi – jättes kõrvale selle, mida on raske hinnata)
   • Näited: juhilubade taotlemine, põhikooli IKT tasemetöö
   • Hindamisviis mõjutab pädevusmudelit
   • Autentsed hindamismeetodid: töö/praktika kontekstis, autentsed situatsioonid, pikaajaline tegevus, tulemuste dokumenteerimine ja kogemuse refleksioon
   • Üks võimalus: e-portfoolio
   • Firmadele suunatud inimressursi juhtimise tarkvara sisaldab tavaliselt pädevushaldust
   • TENcompetence projektis loodud Personal Competence Manager: http://www.tencompetence.org/web/guest/overview
   • Meie kogemus:
    • OPAH e-portfoolio http://eportfoolio.opetaja.ee
    • EAS innovatsiooniosaku abil loodud pädevushalduse tarkvara prototüüp koolitusettevõttele Dictum: http://htk.tlu.ee/dictum