Mart Laanpere Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse juhataja
<ul><li>Väljundipõhine õpe </li></ul><ul><li>Pädevuse mõiste, pädevusmudelid </li></ul><ul><li>HT pädevusnõuded maailmas ...
<ul><li>Õpetamine on eesmärgistatud tegevus </li></ul><ul><li>Õpieesmärgid > õpiväljundid </li></ul><ul><li>Õpiväljundid v...
<ul><li>Competere (lad.k.): sobilik </li></ul><ul><li>Pädevus kui volitatus või suutlikkus toimida </li></ul><ul><li>Pädev...
 
 
 
 
Kutsealased pädevused 9 – Juhtimisalased pädevused 8 – Kutsenõuded 7 – Kutsealased tehnilised oskused 6 – Kutseteadmised V...
<ul><li>Sampson & Fytros (2008) pädevuste elutsükkel: </li></ul><ul><ul><li>pädevusmudel loomine läbi ametikohaga seotud ...
<ul><li>Traditsiooniline lähenemine: (hierarhiline) tegumianalüüs (Hierarchical Task Analysis) </li></ul><ul><li>Pädevuste...
<ul><li>IMS Reusable Description of Competencies and Educational Outcomes (RDCEO, vt. imsglobal.org) </li></ul><ul><li>IEE...
 
<ul><li>ISTE NETS: National Educational Technology Standards (õpilastele, õpetajatele, juhtidele) </li></ul><ul><ul><li>2...
<ul><li>Tiigrihüpe 2001: õpetaja IKT pädevused 6 x 3 maatriksi kujul (tavakasutaja, aktiivne rakendaja, asjatundja/tugiisi...
 
<ul><li>Pädevusmudelis on 5 valdkonda: </li></ul><ul><ul><li>I Õpilaste innustamine ja juhendamine digikeskkonnas </li></...
<ul><li>II Digiajastu õppeprotsessi ja õpikeskkonna kavandamine (õpidisain) </li></ul><ul><ul><li>2.1 Õpikeskkonna kujunda...
<ul><li>IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine </li></ul><ul><ul><li>4.1 IT turvaline, legaalne ja eetiline kasutamine </li...
<ul><li>Tavapärane lähenemine: dissektsioon (testitakse eraldi teadmisi, oskusi – jättes kõrvale selle, mida on raske hinn...
<ul><li>Firmadele suunatud inimressursi juhtimise tarkvara sisaldab tavaliselt pädevushaldust </li></ul><ul><li>TENcompete...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Haridustehnoloogilised pädevused

2,198 views
2,022 views

Published on

Loeng haridustehnoloogia suvekoolis august 2010

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,198
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
393
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Haridustehnoloogilised pädevused

 1. 1. Mart Laanpere Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse juhataja
 2. 2. <ul><li>Väljundipõhine õpe </li></ul><ul><li>Pädevuse mõiste, pädevusmudelid </li></ul><ul><li>HT pädevusnõuded maailmas </li></ul><ul><li>HT pädevusnõuded Eestis: enne ja nüüd </li></ul><ul><li>Pädevuse kirjeldamise standardid ja pädevushalduse tarkvara </li></ul><ul><li>Pädevuste arendamise ja hindamise meetodid </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Õpetamine on eesmärgistatud tegevus </li></ul><ul><li>Õpieesmärgid > õpiväljundid </li></ul><ul><li>Õpiväljundid võib sõnastada “pädevuste keeles” (on ka teisi lähenemisi) </li></ul><ul><li>Bologna reform ja väljundipõhised õppekavad </li></ul><ul><li>Õpiväljundite rakendamine VÕTA süsteemis </li></ul><ul><li>EQF ja uued kutsestandardid </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Competere (lad.k.): sobilik </li></ul><ul><li>Pädevus kui volitatus või suutlikkus toimida </li></ul><ul><li>Pädevuse definitsioone: </li></ul><ul><ul><li>Teadmised + oskused + hoiakud </li></ul></ul><ul><ul><li>Teadmised, oskused, kogemused, vahendid, kontaktid, mille abil inimene suudab lahendada probleeme või teostada ülesandeid </li></ul></ul><ul><ul><li>Suutlikkus teha kvalifikatsioonile vastavat tööd </li></ul></ul><ul><ul><li>Suutlikkus rakendada teadmisi, oskusteavet ja oskusi harjumuspärases ja/või muutuvas töösituatsioonis (CEDEFOP) </li></ul></ul><ul><li>Üld- ja valdkondlikud pädevused </li></ul>
 5. 9. Kutsealased pädevused 9 – Juhtimisalased pädevused 8 – Kutsenõuded 7 – Kutsealased tehnilised oskused 6 – Kutseteadmised Valdkondlikud pädevused 5 – Valdkonnaspetsiifilised 4 – Valdkondadeülesed pädevused Üldpädevused 3 – Töökohal toimetuleku päd. 2 – Akadeemilised pädevused 1 – Personaalse efektiivsuse päd.
 6. 10. <ul><li>Sampson & Fytros (2008) pädevuste elutsükkel: </li></ul><ul><ul><li>pädevusmudel loomine läbi ametikohaga seotud nõudmiste, rollide ja asjakohaste pädevuste identifitseerimise </li></ul></ul><ul><ul><li>töötajatel olemasolevate pädevuste hindamine </li></ul></ul><ul><ul><li>pädevuslünkade analüüs lähtuvalt ametikohale esitavatest nõudmistest ja oodatavatest pädevustest </li></ul></ul><ul><ul><li>pädevuste arendamise või puudujääke minimeerivate programmide (kursuste) defineerimine </li></ul></ul><ul><ul><li>tegevuste jätkuv monitooring ja hindamine, et kinnitada toimunud areng </li></ul></ul>
 7. 11. <ul><li>Traditsiooniline lähenemine: (hierarhiline) tegumianalüüs (Hierarchical Task Analysis) </li></ul><ul><li>Pädevuste loogikale vastab paremini situatsioonipõhine protsessianalüüs: </li></ul><ul><ul><li>Kaardista tüüpilised situatsioonid </li></ul></ul><ul><ul><li>Kirjuta kompetentse tegevuse stsenaariumid iga situatsiooni kohta </li></ul></ul><ul><ul><li>Määra rollid ja neile vastavad soorituse tasemed (algaja, edasijõudnu, asjatundja) </li></ul></ul><ul><ul><li>Määratle soorituseks vajalikud teadmised, oskused, vahendid, isikuomadused jne </li></ul></ul>
 8. 12. <ul><li>IMS Reusable Description of Competencies and Educational Outcomes (RDCEO, vt. imsglobal.org) </li></ul><ul><li>IEEE RCD ja HR-XML </li></ul><ul><li>Sidumine teiste standarditega: Learning Path Specification </li></ul><ul><li>Rida EL projekte on tegelenud pädevuste standardimise ja tehnoloogiliste lahendustega: LUISA, APOSDLE, TENcompetence </li></ul><ul><li>Intelleo projekti eesmärgiks on luua uued pädevushalduse veebiteenused (intelleo.eu) </li></ul>
 9. 14. <ul><li>ISTE NETS: National Educational Technology Standards (õpilastele, õpetajatele, juhtidele) </li></ul><ul><ul><li>2008: kaasajastatud versioon, 5 valdkonda </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Facilitate and Inspire Student Learning and Creativity </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Design and Develop Digital-Age Learning Experiences and Assessments </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Model Digital-Age Work and Learning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Promote and Model Digital Citizenship and Responsibility </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Engage in Professional Growth and Leadership </li></ul></ul></ul><ul><li>UNESCO õpetajate IKT pädevuste raamistik </li></ul><ul><li>Soome OPE.fi kolm taset </li></ul>
 10. 15. <ul><li>Tiigrihüpe 2001: õpetaja IKT pädevused 6 x 3 maatriksi kujul (tavakasutaja, aktiivne rakendaja, asjatundja/tugiisik) </li></ul><ul><ul><li>A. Baasoskused </li></ul></ul><ul><ul><li>B. Kaasaegse õpikeskkonna kujundamine </li></ul></ul><ul><ul><li>C. IKT õppekava-arenduses </li></ul></ul><ul><ul><li>D. IKT õpitulemuste hindamisel </li></ul></ul><ul><ul><li>E. IKT õpetaja professionaalne arengu toetajana </li></ul></ul><ul><ul><li>F. IKT kasutamise sotsiaalsed ja eetilised aspektid </li></ul></ul><ul><li>Eeskujuks ISTE NETS 2000, sarnane soomlaste OPE.fi pädevusmudeliga </li></ul>
 11. 17. <ul><li>Pädevusmudelis on 5 valdkonda: </li></ul><ul><ul><li>I Õpilaste innustamine ja juhendamine digikeskkonnas </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.1 Õpilaste loovuse ja innovatsiooni toetamine ning arendamine </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.2 Õpilaste innustamine eluliste probleemide lahendamisele digitaalsete vahendite kaasabil </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.3 Õpilaste suunamine isiklike kogemuste refleksioonile ja mõtestamisele </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.4 Õpilaste koostöös toimuva teadmusloome juhendamine </li></ul></ul></ul>
 12. 18. <ul><li>II Digiajastu õppeprotsessi ja õpikeskkonna kavandamine (õpidisain) </li></ul><ul><ul><li>2.1 Õpikeskkonna kujundamine </li></ul></ul><ul><ul><li>2.2 Sobivate meetodite valimine </li></ul></ul><ul><ul><li>2.3 Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära </li></ul></ul><ul><ul><li>2.4 Õpitulemuste kujundav ja kokkuvõttev hindamine </li></ul></ul><ul><li>III Digiajastu töökeskkonna kujundamine </li></ul><ul><ul><li>3.1. Digiajastu töövõtete ja töövahendite kasutamine </li></ul></ul><ul><ul><li>3.2. Suhtlemine õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega </li></ul></ul><ul><ul><li>3.3. Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas </li></ul></ul><ul><ul><li>3.4. Info kogumine ja analüüsimine </li></ul></ul>
 13. 19. <ul><li>IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine </li></ul><ul><ul><li>4.1 IT turvaline, legaalne ja eetiline kasutamine </li></ul></ul><ul><ul><li>4.2 Suhtlus- ja koostöövahendite valimine lähtudes võrdsetest võimalustest </li></ul></ul><ul><ul><li>4.3 Koostööprojektide läbiviimine mitmekultuurilises keskkonnas </li></ul></ul><ul><li>V Õpetaja professionaalne areng </li></ul><ul><ul><li>5.1 Osalemine praktikakogukondades/võrgustikes </li></ul></ul><ul><ul><li>5.2 Oma arengu kaardistamine, dokumenteerimine, analüüs (portfoolio). </li></ul></ul><ul><ul><li>5.3 Uurimistöös osalemine </li></ul></ul><ul><ul><li>5.4 Kooli arendustöös osalemine (leadership) </li></ul></ul>
 14. 20. <ul><li>Tavapärane lähenemine: dissektsioon (testitakse eraldi teadmisi, oskusi – jättes kõrvale selle, mida on raske hinnata) </li></ul><ul><li>Näited: juhilubade taotlemine, põhikooli IKT tasemetöö </li></ul><ul><li>Hindamisviis mõjutab pädevusmudelit </li></ul><ul><li>Autentsed hindamismeetodid: töö/praktika kontekstis, autentsed situatsioonid, pikaajaline tegevus, tulemuste dokumenteerimine ja kogemuse refleksioon </li></ul><ul><li>Üks võimalus: e-portfoolio </li></ul>
 15. 21. <ul><li>Firmadele suunatud inimressursi juhtimise tarkvara sisaldab tavaliselt pädevushaldust </li></ul><ul><li>TENcompetence projektis loodud Personal Competence Manager: http://www.tencompetence.org/web/guest/overview </li></ul><ul><li>Meie kogemus: </li></ul><ul><ul><li>OPAH e-portfoolio http://eportfoolio.opetaja.ee </li></ul></ul><ul><ul><li>EAS innovatsiooniosaku abil loodud pädevushalduse tarkvara prototüüp koolitusettevõttele Dictum: http://htk.tlu.ee/dictum </li></ul></ul>

×