E-ope ja IVA

 • 1,375 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,375
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. E-õpe IVA keskkonnas Mart Laanpere TLÜ informaatika instituudi haridustehnoloogia keskus
 • 2. Kursusest
  • Kursuse väljund:
   • kursuse lõpuks valmib igal osalejal vastavalt tema õpetatavale õppeainele lihtsam e-kursus, mis sisaldab õppijajuhendit, mõningaid kujundatud õppematerjale ja teadmistekontrollivahendeid. Kirjeldatud on kursuse iseseisvate ja rühmatööde tegevuskavad ja hindamismeetodid.
  • Üks kontaktpäev (võimalik ka 2) + kodutöö, TLÜ tunnistus
  • Teemad:
   • Põhimõisted: e-õpe, õpikeskkond, õpitehnoloogia jm
   • E-kursuse loomine IVAs
   • E-õppematerjalide koostamine, kasutamine ja litsentsid
   • E-õppe meetodid: aktiivõpe, probleemipõhine õpe
   • Õppe kavandamine ja toetamine e-õppes
 • 3. E-õppe genealoogia
  • E-õppe mõistet kasutati esmakordselt 1998
  • Isaliin: Kaugõpe > Kaugkoolitus > E-õpe
  • Emaliin: Arvutipõhine õpe > CAL > CSCL > E-õpe
  • Def: E-õpe on osaliselt IKT vahendite abil elektroonilises keskkonnas toimuv õpe
  • E-õppekeskkond on tavalise klassiruumi laiendus, mitte asendusvariant
  • Eesti e-kutsekoolis kasutusel neli e-õppe keskkonda: WebCT, Moodle, VIKO ja IVA
 • 4. E-õppe keskkonna mõiste
  • Õpikeskkond: õppijat ümbritsev füüsiline, vaimne, sotsiaalne keskkond, mis mõjutab õppimist
  • Õpihaldussüsteem: serveri tarkvarasüsteem õppeprotsessi haldamiseks. Kasutatakse veebi-brauseri vahendusel.
  • Polüfunktsionaalne:
   • Õppesisu esitlus (tekst, hüpertekst, multimeedia)
   • Individuaalsete ja rühmatööde andmine/kogumine
   • Tagasiside ja diskussioonid
   • Hindamine, hinnetest teavitamine
   • Töökorraldus (rühmitamine, teated, monitooring)
   • Pole sama, mis õppeinfosüsteem (kuid peaks viimasega ühilduma)
 • 5. Õpitehnoloogia: keskkond ja sisu
  • 1980ndad: multimeedia-õpitarkvara
  • Alates 1997: E-õppe tarkvara ja sisu lahkulöömine: õpihaldussüsteemid (keskkonnad) ja õpiobjektid
  • Õpitehnoloogia standardid ja erinevate rakenduste koostalitlus/ühilduvus
  • Alates 2007: sotsiaalne tarkvara õppetöös (blogid, wikid, kogukonnad)
 • 6. IVA nimest ja ivast selle taga
  • O.R. von Holtz: “Lugemised Eesti talurahva mõistuse ja südame juhatamiseks” (1817): Jutt on see kooruke, õpetus on see iva .
  • Kui e-õpe tähendab üksnes “koorukese” vahetust kokkuhoiu eesmärgil, pole sel suurt mõtet. IVA projekti sihiks kvalitatiivne efekt: uus õppimis- ja õpetamiskultuur
 • 7. IVA kontseptsioon: 3C mudel
 • 8. IVA kolm sektsiooni
  • VeebiLaud (teadmusloome) personaalseks tööks: Portfoolio tööde esitlemiseks, Päevik ajahalduseks, Kirjakast kiireks suhtlemiseks
  • RaamatuRiiul (kontekst), õpetaja poolt täidetav: kaustad, failid, lingid, memod, Wiki-veeb, zip-fail. Kursuse infoleht (ainekaart) ja avaleht.
  • TööToad (koostöö), koostöö-sektsioon : TeadmusPaja diskussioonideks, MeediaPaja meediaprojektideks, RühmaPortfooliod.
 • 9. IVA lisainfo
  • IVA kasutajate kogukonna portaal: http://www.htk.tlu.ee/iva
  • Artikkel IVA pedagoogilisest ja tehnilisest kontseptsioonist http://laanpere.freezope.org/failid/IVA
  • Interaktiivsed IVA-õpetused: www.tlu.ee > E-õppekeskkoknd IVA
 • 10. Õppijana IVAs
  • Raamaturiiul : loe kursuse uudiseid, vaata kursuse infolehte (ainekaarti), vaata õppematerjale
  • Veebilaud : lisa kaust, lisa kausta tekstimemo ja fail, pea õppimispäevikut, salvesta kodutööd Portfooliosse, soorita test
  • Töötoad : diskussioon TeadmusPajas, rühmaportfoolio loomine
 • 11. Õpetajana IVAs
  • Raamaturiiul : täida kursuse infoleht, kirjuta kursuse tervitussõnum, lae üles õppematerjalid ja õpijuhised
  • Töötoad : moodusta rühmad (loo rühmaportfooliod), algata diskussioonid
  • Haldus : koosta kodutööd (kirjatöö, test, arvustus, rühmatöö), lisa osalejad kursusele, hinda kodutööd