E-ope ja IVA

1,632 views
1,519 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,632
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E-ope ja IVA

 1. 1. E-õpe IVA keskkonnas Mart Laanpere TLÜ informaatika instituudi haridustehnoloogia keskus
 2. 2. Kursusest <ul><li>Kursuse väljund: </li></ul><ul><ul><li>kursuse lõpuks valmib igal osalejal vastavalt tema õpetatavale õppeainele lihtsam e-kursus, mis sisaldab õppijajuhendit, mõningaid kujundatud õppematerjale ja teadmistekontrollivahendeid. Kirjeldatud on kursuse iseseisvate ja rühmatööde tegevuskavad ja hindamismeetodid. </li></ul></ul><ul><li>Üks kontaktpäev (võimalik ka 2) + kodutöö, TLÜ tunnistus </li></ul><ul><li>Teemad: </li></ul><ul><ul><li>Põhimõisted: e-õpe, õpikeskkond, õpitehnoloogia jm </li></ul></ul><ul><ul><li>E-kursuse loomine IVAs </li></ul></ul><ul><ul><li>E-õppematerjalide koostamine, kasutamine ja litsentsid </li></ul></ul><ul><ul><li>E-õppe meetodid: aktiivõpe, probleemipõhine õpe </li></ul></ul><ul><ul><li>Õppe kavandamine ja toetamine e-õppes </li></ul></ul>
 3. 3. E-õppe genealoogia <ul><li>E-õppe mõistet kasutati esmakordselt 1998 </li></ul><ul><li>Isaliin: Kaugõpe > Kaugkoolitus > E-õpe </li></ul><ul><li>Emaliin: Arvutipõhine õpe > CAL > CSCL > E-õpe </li></ul><ul><li>Def: E-õpe on osaliselt IKT vahendite abil elektroonilises keskkonnas toimuv õpe </li></ul><ul><li>E-õppekeskkond on tavalise klassiruumi laiendus, mitte asendusvariant </li></ul><ul><li>Eesti e-kutsekoolis kasutusel neli e-õppe keskkonda: WebCT, Moodle, VIKO ja IVA </li></ul>
 4. 4. E-õppe keskkonna mõiste <ul><li>Õpikeskkond: õppijat ümbritsev füüsiline, vaimne, sotsiaalne keskkond, mis mõjutab õppimist </li></ul><ul><li>Õpihaldussüsteem: serveri tarkvarasüsteem õppeprotsessi haldamiseks. Kasutatakse veebi-brauseri vahendusel. </li></ul><ul><li>Polüfunktsionaalne: </li></ul><ul><ul><li>Õppesisu esitlus (tekst, hüpertekst, multimeedia) </li></ul></ul><ul><ul><li>Individuaalsete ja rühmatööde andmine/kogumine </li></ul></ul><ul><ul><li>Tagasiside ja diskussioonid </li></ul></ul><ul><ul><li>Hindamine, hinnetest teavitamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Töökorraldus (rühmitamine, teated, monitooring) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pole sama, mis õppeinfosüsteem (kuid peaks viimasega ühilduma) </li></ul></ul>
 5. 5. Õpitehnoloogia: keskkond ja sisu <ul><li>1980ndad: multimeedia-õpitarkvara </li></ul><ul><li>Alates 1997: E-õppe tarkvara ja sisu lahkulöömine: õpihaldussüsteemid (keskkonnad) ja õpiobjektid </li></ul><ul><li>Õpitehnoloogia standardid ja erinevate rakenduste koostalitlus/ühilduvus </li></ul><ul><li>Alates 2007: sotsiaalne tarkvara õppetöös (blogid, wikid, kogukonnad) </li></ul>
 6. 6. IVA nimest ja ivast selle taga <ul><li>O.R. von Holtz: “Lugemised Eesti talurahva mõistuse ja südame juhatamiseks” (1817): Jutt on see kooruke, õpetus on see iva . </li></ul><ul><li>Kui e-õpe tähendab üksnes “koorukese” vahetust kokkuhoiu eesmärgil, pole sel suurt mõtet. IVA projekti sihiks kvalitatiivne efekt: uus õppimis- ja õpetamiskultuur </li></ul>
 7. 7. IVA kontseptsioon: 3C mudel
 8. 8. IVA kolm sektsiooni <ul><li>VeebiLaud (teadmusloome) personaalseks tööks: Portfoolio tööde esitlemiseks, Päevik ajahalduseks, Kirjakast kiireks suhtlemiseks </li></ul><ul><li>RaamatuRiiul (kontekst), õpetaja poolt täidetav: kaustad, failid, lingid, memod, Wiki-veeb, zip-fail. Kursuse infoleht (ainekaart) ja avaleht. </li></ul><ul><li>TööToad (koostöö), koostöö-sektsioon : TeadmusPaja diskussioonideks, MeediaPaja meediaprojektideks, RühmaPortfooliod. </li></ul>
 9. 9. IVA lisainfo <ul><li>IVA kasutajate kogukonna portaal: http://www.htk.tlu.ee/iva </li></ul><ul><li>Artikkel IVA pedagoogilisest ja tehnilisest kontseptsioonist http://laanpere.freezope.org/failid/IVA </li></ul><ul><li>Interaktiivsed IVA-õpetused: www.tlu.ee > E-õppekeskkoknd IVA </li></ul>
 10. 10. Õppijana IVAs <ul><li>Raamaturiiul : loe kursuse uudiseid, vaata kursuse infolehte (ainekaarti), vaata õppematerjale </li></ul><ul><li>Veebilaud : lisa kaust, lisa kausta tekstimemo ja fail, pea õppimispäevikut, salvesta kodutööd Portfooliosse, soorita test </li></ul><ul><li>Töötoad : diskussioon TeadmusPajas, rühmaportfoolio loomine </li></ul>
 11. 11. Õpetajana IVAs <ul><li>Raamaturiiul : täida kursuse infoleht, kirjuta kursuse tervitussõnum, lae üles õppematerjalid ja õpijuhised </li></ul><ul><li>Töötoad : moodusta rühmad (loo rühmaportfooliod), algata diskussioonid </li></ul><ul><li>Haldus : koosta kodutööd (kirjatöö, test, arvustus, rühmatöö), lisa osalejad kursusele, hinda kodutööd </li></ul>

×