Oppekava kaetus e-materjalidega

1,389 views

Published on

Kui suur osa Eesti üldhariduskoolide riiklikust õppekavast on kaetud e-materjalidega.

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,389
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oppekava kaetus e-materjalidega

 1. 1. Haridusportaal Koolielu.ee Õppematerjalid Martin Sillaots Tallinna Ülikool
 2. 2. Koolielu portaal <ul><li>ww.koolielu.ee </li></ul><ul><li>Info </li></ul><ul><li>Dokumendid </li></ul><ul><li>Õppematerjalid </li></ul><ul><li>Foorum </li></ul>
 3. 3. e-materjalid <ul><li>Autoriteks õpetajad </li></ul><ul><li>28 ainet </li></ul><ul><li>24 ainemoderaatorit </li></ul><ul><li>3000 kvaliteetset õppematerjali </li></ul>
 4. 4. e-materjalid ja Virtuaalkool <ul><li>Materjalid vaid üks komponent virtuaalkoolist </li></ul><ul><li>Kui suur osa valdkondadest on e-materjalidega kaetud? </li></ul><ul><li>Õppematerjalide kaardistamine riikliku õppekava lõikes </li></ul>
 5. 5. Materjalid ainete lõikes
 6. 6. Materjalid tüübi lõikes
 7. 7. Õpisisu alamteemade lõikes
 8. 8. Teema katmine õpematerjali tüüpide osas <ul><li>Kava 25% </li></ul><ul><li>Esitlus 25% </li></ul><ul><li>Harjutus 25% </li></ul><ul><li>Hindamisvahend 25% </li></ul><ul><li>Kogumik 80% </li></ul><ul><li>Meediafailid 10% </li></ul><ul><li>Lisamaterjalid 10% </li></ul><ul><li>Interaktiivsed vahendid 50% </li></ul>
 9. 9. Hetkeseis Rikliku õppekava õpisisu alamteemade kaetus e-materjalidega 14%
 10. 11. Rakendused <ul><li>Milliseid materjale on tulevikus vaja luua? </li></ul><ul><li>Materjalide sirvimine Koolielus õppekava alusel </li></ul>
 11. 12. III kooliaste Eesti rahvaarv ja selle muutumine muinasajast tänapäevani . Rahvastiku andmeallikad . Sündimus, suremus, loomulik iive . Ränded eri ajaperioodidel . Rahvuslik koosseis, selle ajalooline kujunemine . Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis ja rahvastiku vananemine . Rahvastiku tihedus ja paiknemine . Eesti asustussüsteemi ja haldusjaotuse kujunemine . Eriilmelised asulad Geograafia algkursus Kaardiõpetus Maa siseehitus ja areng Pinnamood Kliima Veestik Maailma loodus- ja ühiskonnageograafia Looduskomponentide vastastikused seosed Loodusvööndid Rahvastik Eesti loodus- ja inimgeograafia Loodus ja loodusvarad Rahvastik ja asustus Sissejuhatus majandusgeograafiasse Eesti majandus Euroopa Euroopa asend ja piiritlemine Euroopa rahvastik ja asustus Rahvastik ja asustus Rahvastiku andmeallikad – 7 materjali: GEOGRAAFIA
 12. 13. IV kooliaste Arvutikaardid . Andmete graafilised esitusviisid . Geoinfosüsteemid ja nende rakendused . Koha määramise meetodid ja nende rakendused . Üldmaateadus Teaduslik meetod kui mõtlemisviis Kaasaegsed uurimismeetodid geograafias Evolutsioon ja keskkond Maa kui süsteem Maa energiasüsteem Litosfäär Pedosfäär Atmosfäär Hüdrosfäär Biosfäär Maa süsteemide vahelised seosed Maailma ühiskonnageograafia Maailmamajanduse ja maailma poliitilise kaardi kujunemine Maailma rahvastik ja rahvastikuprotsessid Majandussektorite geograafia Põllumajandus ja toiduainetööstus Kalandus Metsamajandus ja metsatööstus Energiamajandus Metallurgia Masinatööstus Kergetööstus Transport ja side Teenused Kaasaegsed uurimismeetodid geograafias Andmete graafilised esitusviisid – 5 materjali: GEOGRAAFIA
 13. 14. IV kooliaste Arvuhulgad N, C, Q ja nende omadused . Reaalarvud ja irratsionaalarvud . Piirkonnad arvteljel . Arvu absoluutväärtus . Ratsionaalavaldiste lihtsustamine . Astme mõiste üldistamine . Arvu n-juur . Tehted astmete ja võrdsete juurijatega juurtega . Lineaar-, ruut- ja murdvõrrandid, nendeks taanduvad võrrandid . Kahe tundmatuga lineaarvõrrandite ja lihtsamate ruutvõrrandite süsteem . Lineaar-, ruut- ja murdvõrratused . Ühe tundmatuga lineaarvõrratuste süsteem . Tekstülesannete lahendamine Reaalarvud, võrrandid ja võrratused Trigonomeetria Vektor tasandil. Joone võrrand Funktsioonid Funktsioonid II Funktsiooni piirväärtus ja tuletis Tõenäosusteooria ja kirjeldav statistika Stereomeetria Kordamine Reaalarvud, võrrandid ja võrratused Arvuhulgad N, C, Q ja nende omadused – 0 materjali: MATEMAATIKA
 14. 15. IV kooliaste Antiikmütoloogia . Näiteid «Iliasest» või «Odüsseiast» . Näiteid eepostest . Antiiklüürika näiteid . Antiikteater . Antiiktragöödia näiteid . Piibel: tegelasi ja tekstinäiteid . Renessansi iseloomustus . Boccaccio 2–3 novelli . SHAKESPEARE’i üks näidend . Cervantes Saavedra «Don Quijote» (katkendeid) Teksti- ja kõneõpetus Kõne- ja kirjakeel Lugemine kui protsess Teksti arendustüübid Tekstiloome Teksti ülesehitus Meediateksti olemus ja eripära Tarbeteksti olemus ja eripära Teadusteksti olemus ja eripära Kirjandi olemus ja eripära Suuline tekst _//////////// Kirjandus Poeetika Ilukirjandusliku teksti olemus ja eripära Lüürika Dramaatika Eepika Maailmakirjandus Antiik-, kesk- ja renessansiaeg Klassitsism, valgustus ja romantism Realism, modernism ja postmodernism Eesti kirjandus Eesti kirjanduse teke ja areng Eesti kirjandus 20. Sajandi i poolel Eesti kirjandus 1940–2000 Antiik-, kesk- ja renessansiaeg SHAKESPEARE’i üks näidend – 2 materjali: EESTI KEEL
 15. 16. Töötav näidis http://ait.opetaja.ee/MetadataPortal/

×