Biznesa attīstības modelis –no idejas līdz pārdošanai

7,542 views
7,068 views

Published on

Lektors: Meldra Gineite

Published in: Business, Technology
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,542
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
189
Actions
Shares
0
Downloads
150
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Biznesa attīstības modelis –no idejas līdz pārdošanai

 1. 1. Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma Biznesa attīstības modelis – no idejas līdz pārdošanai Meldra Gineite, Liepājas Universitāte meldra.gineite@liepu.lv, 26177200
 2. 2. Dienas kārtība • 9:30-11:00 Uzrunas, organizatoriska informācija, iepazīšanās vienam ar otru un biznesa idejām • 11:00-11:15 Kafijas pauze • 11:15-12:00 Mūsu rezultāts – biznesa plāns – kas tas ir • 12:00 – 13:00 Mūsu klients  mūsu darbības profils • 13:00-14:00 Pusdienas • 14:00-14:30 Vērtības organizēšanā, atšķirības no konkurentiem, mūsu pievienotā vērtība
 3. 3. Dienas kārtība [turp.] • 14:30-15:15 Inovācijas process • 15:15-15:30 Kafijas pauze • 15:30 – 16:00 Uzņēmēju kritiskie veiksmes faktori  kādi tie varētu būt mums • 16:00-17:00 Kāda komercdarbības forma mums būs piemērota
 4. 4. Avoti, izmantotā literatūra • SIA Asset mācību materiāls • Inovatīvās darbības pamatelementi, Rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem, 2007 • Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija, 2007 • Geus de A. Dzīvīgais uzņēmums • Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot, 2008 • Harvard Business Review, Inovatīva domāšana, 2007 • Forands I., Biznesa vadības tehnoloģijas • Kalve I., Apseglot pārmaiņu vējus, 2005 • Belbins R. M., Jaunās organizācijas • Blaits Dž., Mārketings • Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra, www.liaa.gov.lv • Slavinska I,Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole, 2005 • Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana • Harward Business Review on, Uzņēmuma darbības novērtēšana, 2008 • Sociālā partnerība un tirgus ekonomika Latvijā. Sarunas ar Latvijas uzņēmējiem, 2008. • www.biznesam.lv
 5. 5. Biznesa plāns – kas tas ir Biznesa idejas Biznesa idejas apkopojums pamatojums Iespēja padomāt, Uzņēmuma ko, kā, kas attīstības plāns nepieciešams? (3-5 gadi) Iespēja parēķināt 2009. gada 26. novembris Meldra Gineite, meldra.gineite@liepu.lv, 26177200 5
 6. 6. Biznesa plāns – kas tas ir [turp.] Informācija BP kā iekšējais bankām, vadīšanas investoriem, līdzeklis sadarbības partneriem Produkta, uzņēmuma Skats no malas dzīvotspējas pārbaude Ar BP biznesa ideja JĀPĀRDOD! 2009. gada 26. novembris Meldra Gineite, meldra.gineite@liepu.lv, 26177200 6
 7. 7. Praktiski ieteikumi BP rakstīšanai Vienkārša, saprotama, literāra valodā Īsi, koncentrēti un precīzi Nezaudējiet realitātes sajūtu BP noformējums, pareizrakstība un citiem ―sīkumi‖ Atsauces, ja tas nepieciešams BP jābūt pārskatāmam 2009. gada 26. novembris Meldra Gineite, meldra.gineite@liepu.lv, 26177200 7
 8. 8. Mācīsimies no citu kļūdām, ne savējām • Nav objektīvi novērtēti konkurenti • Tiek plānotas augsta vai gluži pretēji – aizmirstas biznesa uzsākšanas izmaksas • Netiek norādītas iespējas, kā tikt pie finansējuma • Pārāk liels optimisms, veicot aprēķinus un prognozējot pārdošanas apjomus • Neprecīzas izejmateriālu un citu resursu izmaksas • Tiek aizmirsts aprakstīt nepieciešamās atļaujas un licences, kas vajadzīgas konkrētā uzņēmējdarbības veida uzsākšanai un darbībai 2009. gada 26. novembris Meldra Gineite, meldra.gineite@liepu.lv, 26177200 8
 9. 9. Mācīsimies no citu kļūdām, ne savējām [turp.] • Iekļauj daudz analīzes un tabulas, bet nepievieno secinājumus • Kā mērķauditorija tiek norādīti – visi • Tirgus analīze ―neiet kopā‖ ar mārketinga stratēģiju • Nav saskatāma uzņēmuma attīstības perspektīva 3-5 gadu periodam • Pārāk daudz analizēts tirgus, bet nav stratēģijas, kā tajā iekļūt • Pārāk optimistisks skats uz nepieciešamo darbinieku skaitu (gribas vairāk nekā nepieciešams) 2009. gada 26. novembris Meldra Gineite, meldra.gineite@liepu.lv, 26177200 9
 10. 10. Mācīsimies no citu kļūdām, ne savējām [turp.] • Kopsavilkums neatspoguļo biznesa plāna saturu • Biznesa plānu uzraksta kā romānu • Netiek pietiekami novērtēti riski 2009. gada 26. novembris Meldra Gineite, meldra.gineite@liepu.lv, 26177200 10
 11. 11. Biznesa plāna saturs • Kopsavilkums • Vispārēja informācija par uzņēmumu • Produkta vai pakalpojuma raksturojums • Tirgus analīze • Mārketinga stratēģija • Uzņēmuma vadība, personāls • Projekta ieviešanas plāns • Riski un galvenās problēmas • Finanšu plāns
 12. 12. Par kopsavilkumu Funkcionē atsevišķi no pārējā plāna ―Ar rozīni‖ Raksta pēdējo Populāra pieeja – pa druskai info no katras sadaļas Ne pārāk specifisks, ne vispārējs BP mērķis Jāparāda uzņēmuma nākotnes mērķi Jārosina interese lasīt tālāk 2009. gada 26. novembris Meldra Gineite, meldra.gineite@liepu.lv, 26177200 12
 13. 13. Vispārēja informācija par uzņēmumu Darbības sfēra Dibinātāji Pamatkapitāls, tā sadalījums Kā radusies ideja Vīzija Mērķi SVID analīze Secinājumi par attīstības perspektīvām
 14. 14. Produkta vai pakalpojuma raksturojums Produkta/pakalpojuma apraksts Papildus pakalpojumi, papildus serviss Produkta/pakalpojuma ražošanas process Nepieciešamās izejvielas, to daudzums un cena Piegādātāji Iespējamā cena, tās noteikšanas principi Sortimenta dažādošanas iespējas Produkta/pakalpojuma iespējamās nepilnības
 15. 15. Tirgus analīze Potenciālie klienti Klientu prasības Tirgus lielums Tirgus daļa, ko plāno apgūt Nozares attīstības tendences Nozīmīgākie konkurenti Produkta/pakalpojuma atšķirības no konkurentiem Pieprasījumu ietekmējošie faktori Pieprasījuma prognoze Kritēriji kā tiks vērtēta darbības efektivitāte un klientu apmierinātība Konkurētspēju noteicošie faktori
 16. 16. Mārketinga stratēģija Produkta iezīmes, kas tiks uzsvērtas Pasākumi virzīšanai tirgū: Reklāma Tiešā pārdošana Sabiedriskās attiecības Pārdošanas veicināšanas aktivitātes
 17. 17. Uzņēmuma vadība, personāls Nepieciešamo darbinieku skaita pamatojums, kvalifikācija Uzņēmuma organizatoriskā struktūra Darbinieku motivēšana, plānotā darba samaksas sistēma Personāla sastāva un skaita izmaiņas perspektīvā
 18. 18. Projekta ieviešanas plāns • Projekta realizācijai nepieciešamie resursi • Projekta realizācijas laika grafiks (Ganta diagramma)
 19. 19. Riski un galvenās problēmas • Riski, to mazināšanas pasākumi • Paredzamās problēmas, to mazināšanas pasākumi
 20. 20. Finanšu plāns Bilance Peļņas zaudējuma aprēķins Finanšu plāna analīze Naudas plūsmas aprēķins
 21. 21. Mūsu klients mūsu darbības profils
 22. 22. Situācija, kas Jums nav! Nav idejas? Nav biznesa! 2009. gada 26. novembris Meldra Gineite, meldra.gineite@liepu.lv, 26177200 22
 23. 23. Ideja ir Doma, iecere, nodoms, plāns; neizkristalizējusies hipotēze Kā tā radās? 2009. gada 26. novembris Meldra Gineite, meldra.gineite@liepu.lv, 26177200 23
 24. 24. Ko ar savu ideju darīt tālāk? Ko? Kāds būs mans Kam? klients? Kādā Vai cena būs mērogā laba? darbošos? Ar ko es Būs kas pērk? labāks? 2009. gada 26. novembris Meldra Gineite, meldra.gineite@liepu.lv, 26177200 24
 25. 25. Ko ar savu ideju darīt tālāk? • Jānovērtē idejas iespējamo pielietojumu • Jānosaka iekšējās un ārējās ieinteresētās puses un to lomas • Jāsāk ar gala patērētāju un jānosaka viņa vērtības un intereses • Jāveic produkta iezīmju analīze – kas kuram svarīgs • Jānosaka konkurējošie produkti un jānovērtē to iezīmes • Jānovērtē pašu produkts, kāds tas ir un kāds tas būs • Jāsalīdzina ar konkurentiem • Jānosaka, kuras īpašības kuram segmentam ir ar zemu vērtību • Jānosaka, ar ko pārspēs konkurentus
 26. 26. Produkts… • … ir taustāmu un netaustāmu īpašību (funkciju, labumu, izmantošanas un raksturojumu) kopums, kas domāts pircēju vajadzību apmierināšanai /Jānis Ēriks Niedrītis/ • … ir prece vai pakalpojums, kurš sniedz tā patērētājam labumu kopumu /Džims Blaits/ • Prece — priekšmets, ierīce, lieta • Pakalpojums nozīmē rīcību, izpildīšanu, veikšanu, piepūli, kam ir preces daba 2009. gada 26. novembris Meldra Gineite, meldra.gineite@liepu.lv, 26177200 26
 27. 27. Produkta iezīmes • Pamatiezīmes: — tās pašas kā konkurentu produktiem — ieguvums no produkta pamatiezīmes • Papildiezīmes — īpašās un neatkārtojamās iezīmes, kas atšķir jūsu produktu no konkurentiem — marka, iesaiņojums, piegāde, kvalitāte, dizains — klientu apkalpošana, garantijas, piegāde un kredīts, personāls, uzstādīšana, pakalpojumi pēc pārdošanas 2009. gada 26. novembris Meldra Gineite, meldra.gineite@liepu.lv, 26177200 27
 28. 28. Produkta vērtība • Ekonomiskais labums (zemākas izmaksas, augstāks ienesīgums) • Sociālais labums (statuss, reputācija) • Psiholoģiskais labums (izpriecas, bauda, mazāk stresa, lietošanas vieglums) • Fiziskais un bioloģiskais labums (drošība, veselība, ekoloģija)
 29. 29. Pircēja ieguvums no produkta • Ieguvums no produkta pamatfunkcijas Telefons Telefons Ar abiem var x y piezvanīt • Ieguvumi no produkta faktiskajam iezīmēm Telefons Telefons Katrs izskatās savādāks, ir x y atšķirīgas opcijas • Ieguvumi no produkta papildiezīmēm Telefons Telefons Katram savas garantijas, iegādes x y nosacījumi, remonti utt.. 2009. gada 26. novembris Meldra Gineite, meldra.gineite@liepu.lv, 26177200 29
 30. 30. Pircēja ieguvums no produkta (turp.) • Jāseko līdzi mainīgajām vēlmēm un vajadzībām • Mainīties var, izmainot kādu no produkta iezīmēm, kas to raksturo 2009. gada 26. novembris Meldra Gineite, meldra.gineite@liepu.lv, 26177200 30
 31. 31. Pirkšanas lēmumu ietekmējošie faktori • Demogrāfiskie Personīgie • Situatīvie faktori • Ieinteresētības līmenis • Uztvere • Motīvi Psiholoģiskie • Spējas un zināšanas faktori • Attieksme • Personība • Pieņemtās normas Sociālie faktori • Vērtību izteikšana • Informācija 2009. gada 26. novembris Meldra Gineite, meldra.gineite@liepu.lv, 26177200 31
 32. 32. Pūce stāstā par Vinniju Pūku teikusi: Darbs dara darītāju. Tas Mūsu produkta labums nozīmē: jo biežāk kaut ko darām, jo labāk mums padodas, tātad aizvien vieglāk būs iecerēto īstenot Noteikt: 1) kādu labumu iecerētais produkts dos patērētājam 2) kādi faktori var pamudināt iegādāties produktu 3) kas būs Jūsu klients
 33. 33. Konkurence • Sacensība starp tirgū esošajiem preču ražotājiem un pārdevējiem, pakalpojumu sniedzējiem par tādiem preču ražošanas un preču pārdošanas, pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem, kas nodrošinātu peļņu ilgstošā laika periodā
 34. 34. Konkurences cīņas metodes • Kvalitātes paaugstināšana • Izmaksu samazināšana  cenas samazināšana • Papildpakalpojumu piedāvāšana • Apkalpošanas uzlabošana • Pieejamības uzlabošana • Informācijas sistēmas uzlabošana • Pakalpojuma sniegšanas laika samazināšana • U.c.
 35. 35. Kam man būt? Izvēloties tirgus stratēģiju, svarīgi ņemt vērā… Produkta pozīcija • Savus resursus • Vieta, ko produkts iekarojis tirgū • Produkta iezīmes un vērtības un ko tam piešķīrusi atbilstošā • Segmentu raksturojošās pazīmes klientu grupa, kura tiek uzskatīta par mērķa tirgus segmentu • Vieta patērētāja uztverē • Jānoskaidro, kura īpašība (pazīme) tiek uzskatīta par visnoderīgāko • Produkta pozicionēšana — uzņēmuma interešu un klientu attieksmju saskaņošana
 36. 36. Segmentācija • Tirgus daļa, patērētāju grupa, preču vai uzņēmumu grupa ar kopīgām iezīmēm: — vecums — tautība — tradīcijas — dzīves stils — ienākumi — ģeogrāfiskā atrašanās vieta — vērtības, uzskati — psiholoģiskās īpatnības — utt.
 37. 37. Vērtības organizēšanā – kas raksturīgs ilglaicīgām kompānijām • Ilglaicīgās korporācijās: - jutīgi reaģē uz apkārtējās pasaules izmaiņām - ir vienotas un saliedētas savas identitātes apziņā - Ir tolerantas - Ir konservatīva finansu norēķinu sistēma
 38. 38. Uzņēmuma vērtības un uzņēmuma kultūra Vērtību Ētikas kodekss sistēma Saukļi, devīzes Komunikācija ar Organizācijas klientu kultūra Vizuālais noformējums Sociālās Misija normas Rituāli
 39. 39. Organizāciju domāšana Konservatīva Uz darbiniekiem orientēta Dinamiska Uz rezultātu orientēta Radoša Uz procesu orientēta Mācītiesspējīga Inovatīva Uz klientu orientēta u.c.
 40. 40. Pūce stāstā par Vinniju Pūku teikusi: Darbs dara darītāju. Tas Uzņēmumi, kas iemieso vērtības nozīmē: jo biežāk kaut ko darām, jo labāk mums padodas, tātad aizvien vieglāk būs iecerēto īstenot • Grupās izvēlēties 3 reālus produktus • Noteikt kādas vērtības tie sevī iemieso – kāds ir vēstījums pasaulei
 41. 41. Uzņēmuma vērtības caur misiju un mērķiem Kategorija, kas izsaka organizācijas pastāvēšanas jēgu • organizācijas darbības jomu Misijai vēlams • tās vadlīnijām ietvert ziņas par: • konkurences priekšrocībām • iepriekšējiem sasniegumiem Veidojot misiju, • tradicionālajām vadības ieteicams metodēm un stila vadīties pēc: • resursu potenciāla 2009. gada 26. novembris Meldra Gineite, meldra.gineite@liepu.lv, 26177200 41
 42. 42. Uzņēmuma vērtības caur misiju un mērķiem • Misija dod vadlīnijas mērķu nospraušanai Mērķim jābūt reālam Mērķim jābūt konkrētam Mērķim jābūt ierobežotam laikā Mērķim jābūt Mērķim jābūt AIZRAUJOŠAM izmērāmam 2009. gada 26. novembris Meldra Gineite, meldra.gineite@liepu.lv, 26177200 42
 43. 43. Pūce stāstā par Vinniju Pūku teikusi: Darbs dara darītāju. Tas Mērķu piemēru izvērtējums nozīmē: jo biežāk kaut ko darām, jo labāk mums padodas, tātad aizvien vieglāk būs iecerēto īstenot • Gūt peļņu • Izveidot mārketinga kampaņu • Uzņēmuma sekmīgas darbības nodrošināšana, radot visus nepieciešamos priekšnosacījumus sekmīgai klientu piesaistīšanai • Piecu gadu laikā palielināt patstāvīgo klientu skaitu līdz 300 (sadarbība vismaz 3 gadus vai tiek izmantoti vismaz 4 produkti) • Motivācijas programmas izveide, jaunu speciālistu piesaistei • Līdz 2006.gada beigām sasniegt ražošanas apjomu 3,5 miljonu kārbas mēnesī • Laika posmā līdz 2010.gadam nodrošināt šādu uzņēmuma konservu produkcijas eksporta sadalījumu pa valstu grupām: NVS valstis – 60%; ES valstis – 40%
 44. 44. Izgudrot kaut ko vienkāršu ir Jāmeklē balanss daudz sarežģītāk nekā izgudrot kaut ko sarežģītu Tirgus Tehnoloģiskā komponente komponente
 45. 45. Inovācija • Inovācija ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas idejas, izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā Produkta inovācija Procesa inovācija Organizatoriskā inovācija Sociālā inovācija
 46. 46. Inovāciju avoti • Negaidītais - saistīts ar atklājumu talantu, negaidīti notikumi rosina jaunas idejas • Neatbilstības - definē neatbilstību pēc iespējas asāk un izpēta tās pamatā esošos mehānismus • Procesu vajadzības - var tikt analizētas ar dažādu rīku palīdzību, piemēram, procesu analīzes rīkiem vai procesu iespēju analīzi • Industrijas un tirgus struktūra, demogrāfija - ir vislabāk piemērotas sistemātiskai tendenču analīzei un kartēšanas paņēmieniem • Uztveres izmaiņas - mārketinga analīzes metodes • Jaunas zināšanas
 47. 47. Inovāciju process [turp.] Inovācija - visas aktivitātes, kas mērķētas uz dažādu novērojumu savienošanu, lai izveidotu biznesa idejas, kuras var tikt pārvērstas biznesa jēdzienos vai modeļos un tālāk attīstītas projektu vai biznesa plānos Attīstība - saistīta ar biznesa plānu īstenošanu un jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanu, kā arī citiem procesiem, kas saistīti ar kvalitāti, laiku, izmaksām un iespējām Komercializācija - ietver sevī aktivitātes, kas nepieciešamas, lai dažādos produkta dzīves cikla posmos maksimizētu produktu vai pakalpojumu pievienoto tirgus vērtību
 48. 48. Inovāciju process [turp]
 49. 49. Inovāciju process Snieguma rādītāji – novērtē Apakšprocesi inovāciju procesa gaitu • Vides skenēšana (inovāciju avoti) • Ideju un projektu skaits inovāciju • Ideju ģenerēšana procesa dažādās stadijās • Zināšanu iegūšana un • Mirstības līkne, t.i. to ideju un pielietojums (mācīšanās, dizains, projektu daļa, kuri tiek turpināti testēšana, pārprojektēšana) pēc katras procesa fāzes • Lēmumu pieņemšana • Izmaksas pēc projektu tipa vēlākajās fāzēs • Izmaksu, ieņēmumu un risku pareizība un caurlaides novērtējumi vēlākajās fāzēs
 50. 50. Faktori, kas ietekmē inovāciju [aptaujas rezultāti, n-400] 60 52 48 48 50 40 36 30 27 27 27 21 20 10 0
 51. 51. Kritiskie veiksmi nosakošie faktori • Unikālu biznesa ideju radīšana – ar atšķirību no konkurentiem • Maksimāls labums ieinteresētajām pusēm • Ātrums un efektivitāte • Pelnīt spēja • Procesu
 52. 52. Vēl… • Produkta definēšana un projekta pamatošana • Pakļaušanās klienta un tirgus prasībām • Noteiktas produkta priekšrocības – unikalitāte, atšķirības no konkurentiem • Spēcīga stabila, agrīna produkta definīcija • Skaidri plānota, ar adekvātiem resursiem un prasmīgi realizēta pārdošana tirgū • Stingri turpināšanas/pārtraukšanas lēmumu pieņemšanas kritēriji • Atbildīga, uzticama komanda ar spēcīgiem līderiem
 53. 53. Pūce stāstā par Vinniju Pūku teikusi: Darbs dara darītāju. Tas Cik mana biznesa ideja ir inovatīva nozīmē: jo biežāk kaut ko darām, jo labāk mums padodas, tātad aizvien vieglāk būs iecerēto īstenot • Noteikt kādas pazīmes, īpašības Jūsu produktā ir uzskatāmas par inovatīvām • Kura no tām varētu būt visnozīmīgākā klientam? • Kāda ir produkta pievienotā vērtība? • Vai ar pilnu pārliecību varat teikt, ka Jūsu produkts ir unikāls? Kādēļ?
 54. 54. Paldies par sadarbību! Meldra Gineite e-pasts: meldra.gineite@liepu.lv, Tālr.: 26177200 Skype- meldra-83

×