Motiverende intervju for akuttpsykiatri
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Motiverende intervju for akuttpsykiatri

on

 • 413 views

 

Statistics

Views

Total Views
413
Views on SlideShare
413
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Motiverende intervju for akuttpsykiatri Motiverende intervju for akuttpsykiatri Presentation Transcript

 • Motiverende intervju i akuttpsykiatrien Martin Myhre Vernepleier Lovisenberg diakonale sykehus Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012
 • Mål  Gi en kort innføring i hva motiverende intervju er  Hvorfor og hvordan MI kan brukes i en akuttavdeling  Grunnleggende praktiske ferdigheter i bruk av motiverende intervju Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012
 • Motiverende intervju Hvorfor? Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012
 • ROP veileder  Anbefaling #13  Når en person som er i kontakt med hjelpeapparatet har psykiske problemer, MÅ RUSMIDDELBRUK KARTLEGGES  Anbefaling #78  Psykisk helsevern SKAL HA kompetanse til å behandle pasienter med kombinasjonen alvorlig psykisk lidelse og alle typer ruslidelser  Anbefaling #49  Det BØR tilbys behandling som kombinerer kognitiv terapi og motiverende intervju til alle pasienter som har behov for det  Anbefaling #67  Motiverende intervju BØR tas i bruk for å samtale om bruk av rusmidler på en kvalifisert måte Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012
 • Vår målgruppe  Forekomst av ROP lidelser i akuttavdelinger: 20 – 47 %  Ved en alvorlig psykisk lidelse ligger hovedansvaret for behandling hos psykisk helsevern  Ved mindre alvorlige ruslidelser/psykiske lidelser avhenger behandlingen av den dominerende lidelsen  Kasteballer
 • Vårt ansvar  Kartlegging av ruslidelse  AUDIT/DUDIT & AUDIT-E/DUDIT-E  Diagnostisk utredning  Generell kunnskap om ROP lidelser  Tilbud om behandling av alvorlig psykisk lidelse, og alle typer ruslidelser Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012
 • Motiverende intervju (MI) Hva? Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012
 • Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012
 • Motiverende intervju  Motiverende intervju er en klientsentrert, målrettet metode som gjennom å utforske og løse opp ambivalens bygger opp den indre motivasjonen for endring Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012
 • Stil og holdninger Utforskende stil Samarbeidende stil Respekt for pasientens autonomi Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012
 • Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012
 • Grunnprinsipper MI  EDRAS  Empatisk lytting  Fokus på diskrepans og endringsfokuserte ytringer  ”Rulle med motstand”  Akseptere ambivalens  Styrk mestringsforsøk Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012
 • Empatisk lytting  Opprinnelig ønske om å forstå pasienten  Støttende relasjon  Aktiv lytting  Oppnås gjennom bruk av;  Åpne spørsmål  Oppsummeringer  Refleksjoner Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012
 • Diskrepans  = Mangel på overensstemmelse  Et misforhold mellom nåværende og ønsket situasjon  Tre måter diskrepans opplevelse takles  Forandre på virkeligheten (vår atferd)  Forandre vår tolkning av virkeligheten  Ignorere, fortrenge eller fornekte virkeligheten  Motivasjon for endring Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012
 • Rulle med motstand  Samspillsfenomen  Motstand skapes i relasjonen  Uvilje mot behandlingen  Motivasjon og motstand: Speilbilder  Unngå korrigering og konfrontering!   Rull med  Aksept og forståelse  Forebygg motstand Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012
 • Ambivalens  = Parallelle eller motstridende følelser  Tre fokus for ambivalens  Til problemet  Til endringen  Til ikke-endring  Aksepter og utforsk ambivalens  Unngå argumentasjon eller overtalelse  Fordel/ulempeskjema Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012
 • Styrk mestringsforsøk  Støtte og forsterke sterke sider  Vise optimisme og håp  Catch them being good!  Finn alltid minst en ting man kan støtte pasienten i  Opplevd mestringstro Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012
 • Endringshjulet
 • Motiverende intervju Hvordan? Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012
 • Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012
 • Åpne (og lukkede) spørsmål  Hva? Hvordan? Hvorfor? På hvilken måte?  Setter personen i sentrum  Inviterer til utdypning av opplevelser, tanker, osv..  Skaper grunner for forandring  Lukkede spørsmål kan brukes til å utdype konkrete tema  Sokratisk utspørring? Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012
 • Øvelse åpne spørsmål Gå sammen med sidemann. En er rådgiver, en forteller. Spør etter malen under: - Nå vil jeg snakke med deg om dette med frukt og grønnsaker - Hvor mange porsjoner frukt og grønt spiser du hver dag? - Du burde spise minst 4-5 porsjoner frukt og grønt hver dag for å ta vare på helsen - Det eneste du behøver å gjøre er å spise grønnsaker til alle måltider og frukt om mellommåltid - Har du prøvd å ta med deg et eple i vesken? - De fleste forklaringer på at man ikke spiser frukt og grønt er egentlig unnskyldninger - For at jeg skal kunne hjelpe deg som helserådgiver er det viktig at du investerer i dette!
 • Øvelse åpne spørsmål Parene og rollene opprettholdes. Spør etter malen under: - Kan vi snakke litt om det å spise frukt eller grønnsaker? - Det er en helsegevinst i å spise minst 4-5 porsjoner frukt og grønt hver dag. Hvordan høres det ut for deg? - Hva er det du ikke er så glad i med frukt og grønt? - I tilfelle du har bekymringer om ditt inntak av frukt og grønt, hva skulle de vært? - Hvilke forandringer kunne du tenkt deg å gjøre når det gjelder frukt og grønnsaker? - Som helserådgiver vil jeg gjerne oppmuntre deg til å spise mer frukt og grønt. Det vil bedre din helse, og gi deg mer motstandskraft mot sykdommer. Det er selvfølgelig du som bestemmer når det kommer til stykket. Hva tenker du om dette?
 • Oppsummeringer  Velger ut det mest vesentlige pasienten har sagt  Funksjon: At rådgiver har forstått det pasienten har fortalt  Oppsummeringer kan forsterke forståelse av et problem  Kan løse opp når pasienten stopper opp eller viser mye motstand  Representerer ofte et skifte i samtalen  Ambivalens  Bruk ”og” eller ”samtidig” i stedet for ”men”!  ”Du nevner…”, ”Du fremhever…”, ”Du sier…” Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012
 • Øvelse - oppsummering - Gå sammen med sidemannen - En forteller og en rådgiver - Fortell i 90 sekunder, den andre lytter - Rådgiver gjengir en nøytral oppsummering så nøyaktig som mulig - Begge lytter og oppsummerer hver sin gang
 • Refleksjoner  Enkel refleksjon  Speile tilbake  Kan speile eksakt innhold  Kompleks refleksjon  Forsøker å fange den eller bruke synonymer     Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012 underliggende meningen Gjenspeiler tanker eller følelser Refleksjoner bidrar til å utdype sin opplevelse eller forståelse av seg selv Gjør at terapeuten oppleves som empatisk, og bidrar til å skape relasjoner Og, samtidig som, i stedet for men
 • Refleksjonsnivåer  Enkle/stabiliserende refleksjoner  1:Gjentagelse  2: Synonym/omformulering  Komplekse/drivende refleksjoner  3: Refleksjon av underliggende mening  4:Refleksjon av underliggende følelser
 • Eksempler refleksjoner Nivå ”Jeg må gjøre noe med drikkinga” ”Skulle ønske jeg klarte å ruse meg mindre” Enkle refleksjoner 1: ”Gjøre noe?” 1: ”Mindre?” 2: ”Slutte å drikke?” 2: ”Redusere forbruket?” 3: ”Alkoholbruken fører meg seg en del problemer 3: ”Rusen påviker livet ditt på en måte du ikke liker” 4: ”Du er bekymret for at alkoholen skal ødelegge livet ditt?” 4: ”Du føler deg nedkjørt av all rusinga?” Komplekse refleksjoner
 • Øvelse - refleksjoner  Lag enkle og komplekse refleksjoner på alle nivå til følgende utsagn:  ”Jeg skal aldri slutte å ruse meg!”  ”Jointen er det eneste som gjør at jeg kan slappe av”  ”Har jo lyst til å slutte å drikke, men hakke sjangs når suget først kommer…”
 • Praktiske verktøy  AUDIT/DUDIT  AUDIT-E/DUDIT-E  Fordel og ulempeskjema  www.snakkomrus.no Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012
 • Avsluttende poenger  Aktuelt i en mer ”stabil” fase  Nøkterne mål  Så en spire til endring?  Terapeutiske ressurser angående MI finnes i avdelingen  Typen relasjon byr på en utfordring  Teknikkene fra MI har anvendelsesverdi
 • Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012
 • Kilder  www.russamtalen.no  www.snakkomrus.no  IS-1948. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP lideler  Gråwe, R. W., Hagen, R. (2008). Kombinert rusmiddelavhengighet og alvorlige psykoselidelser. I: Berge, T., Repål, A., Håndbok i kognitiv terapi. Oslo: Gyldendal akademisk  Barth, T., Näsholm, C. (2007). Motiverende samtale. Oslo: Fagbokforlaget  Johansen, J. A. (2010). Utvikling og opprettholdelse av rusmiddelavhengighet. Mot rusgift nr 3, årg 4, s 42-59 Motiverende intervju og akuttpsykiatri - Martin Myhre Oktober 2012
 • TILBAKE
 • FORDELER MED RUS FORDELER UTEN RUS ULEMPER MED RUS ULEMPER UTEN RUS TILBAKE