Bestuurlijke organisatie Stad Gent
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Bestuurlijke organisatie Stad Gent

on

 • 323 views

Deze presentatie geeft een globaal overzicht van de bestuurlijke organisatie van de Stad Gent

Deze presentatie geeft een globaal overzicht van de bestuurlijke organisatie van de Stad Gent

Statistics

Views

Total Views
323
Slideshare-icon Views on SlideShare
323
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Bestuurlijke organisatie Stad Gent Bestuurlijke organisatie Stad Gent Presentation Transcript

  • KENNISMAKING MET DE ORGANISATIEVAN EEN LOKAAL BESTUUR – STAD GENT
  • AGENDA1. Stad Gent?2. Stad Gent – organisatie3. Formele besluitvorming in de Stad Gent4. De uitdaging: BBC
  • STAD GENT
  • GLOBALE POSITIONERING VAN GENT GENT
  • FEITEN EN CIJFERS Oppervlakte : 15,643 ha Bevolking: 247,262 (31/12/2011)  Groeisinds 2009 (+ 1,7%)  Tweede grootste stad in Vlaanderen / België
  • GENT 2020 – SCHEPPENDE STAD Mix van functies Smeltkroes van > 155 nationaliteiten
  • GENT 2030 ? 2013-2018 – bijsturen missie en strategie  Nieuwe/andere accenten? Uitwerken in de BBC (zie verder)
  • STAD GENT – OCMW GENT • Stad Gent – Gemeente – Missie • Welzijn van burgers • Duurzame ontwikkeling gemeentelijk gebied • Medebewind • OCMW Gent – Sociale dienst van de gemeente met eigen rechtspersoonlijkheid – Missie: duurzaam bijdragen tot welzijn van burgers
  • STAD GENT - GEMEENTEDECREET Vlaamse decreetgever organiseert werking van gemeenten Gemeentedecreet: 15/07/2005 (in werking 1/1/2007)  allerhande aanpassingen o.a. Reparatiedecreet 2009 Wijzigingsdecreet 2012 Enkele algemene beleidsdoelstellingen:  Rol van de politieke organen versterken, meerbepaald de beleidsbepalende rol van de gemeenteraad  Meer mogelijkheden aan de gemeenten voor zelfregulering  Mogelijkheden vergroten om de burger bij het beleid te betrekken
  • AGENDA1. Stad Gent?2. Stad Gent – organisatie3. Formele besluitvorming in de Stad Gent4. De uitdaging: BBC
  • STAD GENT- ORGANISATIE1. Politieke organisatie  Gemeenteraad  College van burgemeester en schepenen  Burgemeester2. Administratieve organisatie  Stadssecretaris  Managementteam  Departementen3. Groep Gent
  • ORGANOGRAM STAD GENT
  • POLITIEKE ORGANISATIE – DE GEMEENTERAAD
  • POLITIEKE ORGANISATIE – DE GEMEENTERAAD 51 raadsleden 6 fracties sp.a – Groen – Open Vld  Coalitie:  Oppositie: NV-A – CD&V – Vlaams Belang
  • POLITIEKE ORGANISATIE – DE GEMEENTERAAD Voorzitter = burgemeester Bevoegdheden:  Gemeentelijk belang – volheid van bevoegdheid  Medebewind Delegatie van bevoegdheden  Dagelijksbestuur  Nominatief opnemen in het budget (daden van beschikking)  Delegatie bij reglement
  • POLITIEKE ORGANISATIE – DE GEMEENTERAAD Gemeenteraad: vergadert maandelijks Gemeenteraadscommissies: voorbereiden GR 6 algemene commissies  Bijzondere commissies
  • POLITIEKE ORGANISATIE - COLLEGE
  • POLITIEKE ORGANISATIE - COLLEGE 12 uitvoerende mandatarissen  Burgemeester (= voorzitter)  OCMW-voorzitter  10 schepenen Collegiaal beslissen Taakverdeling (‘bevoegdheidsverdeling’)
  • POLITIEKE ORGANISATIE - COLLEGE Bevoegdheden  Voorbereiden en uitvoeren beslissingen van de gemeenteraad --> zwaartepunt besluitvorming  Toegewezen bevoegdheden  Aanstellen en ontslaan personeel  Financieel beheer  Verbintenissen aangaan binnen door GR vooropgesteld budget  ...  Medebewind Delegatie van bevoegdheden  Dagelijks bestuur (doordelegeren)  Delegatie bij reglement
  • POLITIEKE ORGANISATIE - COLLEGE Vergadering college – wekelijks (1 à 2x)  formele besluitvorming Politiek overleg – wekelijks (1 à 2x)  neuzen in = richting
  • POLITIEKE ORGANISATIE - BURGEMEESTER
  • POLITIEKE ORGANISATIE - BURGEMEESTER Voordracht door raadsleden benoemd door Vlaamse Regering (gouverneur) Hoofd van het stadbestuur Voorzitter van het college Voorzitter van de gemeenteraad Hoofd van de administratieve politie Ambtenaar van de burgerlijke stand
  • POLITIEKE ORGANISATIEAMBTELIJKE ONDERSTEUNINGGEMEENTERAAD:Fracties FractiesecretariatenCOLLEGE:Burgemeester en Kabinettenschepenen  Fractiemedewerkers  Ondersteunen raadsleden in uitoefening van hun mandaat  Totaal: 14 VTE  Kabinetsmedewerkers  Ondersteunen de schepenen / burgemeester in de uitoefening van hun politieke bevoegdheden  Totaal: 68 VTE
  • STAD GENT- ORGANISATIE1. Politieke organisatie  Gemeenteraad  College van burgemeester en schepenen  Burgemeester2. Administratieve organisatie  Stadssecretaris  Managementteam  Departementen3. Groep Gent
  • ORGANOGRAM STAD GENT
  • ADMINISTRATIEVE ORGANISATIEStad Gent: één van de grootste werkgevers in regio: Personeelsleden: 4.392 VTE / 5045 koppen:  Bedienden: 62 %  Arbeiders: 27%  Operationeel brandweerpersoneel: 11 % Statuut:  Statutair: 59%  Contractueel: 41% Gender:  Vrouwen: 53 %  Mannen: 47 % Leeftijd Aant Leeftijdsgroep al 20-24 95 25-29 359 30-34 643 35-39 702 40-44 652 45-49 610 50-54 796 55-59 892 60(+) 353 Eindtotaal 5102
  • ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE Stadssecretaris + managementteam Departementen (11) Diensten (80)
  • ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE -STADSSECRETARIS  Hoofd van de administratieve organisatie  Scharnier tussen administratie en politiek  ‘secretaris’ van de politieke organen
  • ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE - STADSSECRETARIS RG1 - Organisatie en werkingsprocessen RG 2 - Beleidsvoorbereiding – strategische planning RG 3 - Faciliteren werking politieke organen RG 4 - Beleidsuitvoering en dienstverlening RG 5 - HR-management RG 6 - Financieel management RG 7 - Interne contacten RG 8 - Externe contacten RG 9 - Verzelfstandiging
  • ADMINISTRATIEVE ORGANISATIEMANAGEMENTTEAM - DEPARTEMENTEN
  • ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE -MANAGEMENTTEAM
  • ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE -DEPARTEMENTEN (11) VERTIKAAL HORIZONTAAL  Dienstverlening  Ondersteuning (core business)• Bevolking en Welzijn • Communicatie en promotie• Cultuur en sport • Facility Management• Milieu, Groen en • Financiën Gezondheid • HR• Onderwijs en opvoeding• Ruimtelijke Planning, • Diensten van Mobiliteit en openbaar stadssecretaris domein • Strategie en coördinatie• Werk en Economie • Organisatieontwikkeling• Brandweer • Bestuursondersteuning • ‘onafhankelijke’ entiteiten
  • ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE - DIENSTEN (80) Informatiedoorstroming Niveau Hoofd Overleg Administratie Secretaris Management- team Departement Departements- Directieteam hoofd Dienst Diensthoofd Dienstoverleg
  • STAD GENT- ORGANISATIE1. Politieke organisatie  Gemeenteraad  College van burgemeester en schepenen  Burgemeester2. Administratieve organisatie  Stadssecretaris  Managementteam  Departementen3. Groep Gent
  • STAD GENT - GROEP GENT Politiezone Gent OCMW Gent Verzelfstandigde entiteiten (EVA’s, AGB’s)  AGSOB  GAB Havenbedrijf  REGentIntergemeentelijke samenwerkingen VOLOP IN ONTWIKKELING
  • AGENDA1. Stad Gent?2. Stad Gent – organisatie3. Formele besluitvorming in de Stad Gent4. De uitdaging: BBC
  • FORMELE BESLUITVORMING1. Algemeen2. Q-besluitvorming3. Beslissingen binnen een budget4. Levensloop van een beslissing
  • BESLUITVORMING - ALGEMEEN  Besluitvormingsproces GR-leden GR-leden fractiesec DBO CBS fractiesec - - Kwaliteits- Kabinetten DBO DBO Voorbereide Voorbereiden controle voorbereide Agenda’s Agenda gemeenteraa n - Agenda n CBS d commissies - initiatiefrecht CBSDiensten Formele besluitvorming - Ikv eigen bevoegdheden GEMEENTERAADSLED- Beheer dossier GEMEENTERAADSLED - Uitvoeren GR- EN- Opmaak EN beslissingen - Voorbereiden GR Formele besluitvorming ontwerpbeslissing - Voorbereiden en - Mondelinge vragen agenderen GR- beslissingen
  • BESLUITVORMING –Q-BESLUITVORMINGVisie We willen het beleidsdebat optimaal ondersteunen via correcte en kwaliteitsvolle besluiten binnen een gecoördineerd besluitvormingsprocesDoelstellingen: Kwaliteitsvolle besluiten Efficiënter werken Centraal informatiebeheer-> Door digitalisering van het gehele besluitvormingsproces
  • BESLISSEN BINNEN EEN BUDGETBudget 2012 - uitgaven Gewone dienst: 766.692.492 €  Personeel 382.920.437 € - 49.94%  Werking 97.070.833 € - 12.66%  Overdrachten 234.914.290 € - 30.65% (toelage aan Politie/OCMW/IVAGO/Digipolis) Hiervan is ook het grootste deel bestemd voor personeelsuitgaven  Schuld 51.786.932 € - 6.75% Buitengewone dienst: 219.657.770 €  Investeringen 181.647.995 € - 82.70%  Overdrachten 21.023.843 € - 9.57%  Schuld 16.985.932 € - 7.73%
  • BESLISSEN BINNEN EEN BUDGETBudget 2012 – inkomsten Gewone dienst: 701.103.637 € - Prestaties 52.893.221 € 7,54% - Overdrachten gemeentefonds 264.523.339 € 37,73% - Overdrachten andere fondsen 30.456.765 € 4,34% - Overdrachten belastingen 191.524.418 € 27,32% - Overdrachten subsidies (onderwijs pers) 76.351.178 € 10,89% - Overdrachten overige subsidies 66.081.633 € 9,43% - Schuld 19.273.083 € 2,75% Buitengewone dienst: 208.934.568 € - Schuld 116.850.368 € 55,93% - Overdrachten 59.052.069 € 28,26% - Investeringen 33.032.131 € 15,81%
  • LEVENSLOOP VAN EEN BESLISSINGZIE AGENDA Agenda College Agenda Commissie Agenda GemeenteraadTe volgen:
  • AGENDA1. Stad Gent?2. Stad Gent – organisatie3. Formele besluitvorming in de Stad Gent4. De uitdaging: BBC