• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Marketing Van Verenigingen, Zest Marketing
 

Marketing Van Verenigingen, Zest Marketing

on

 • 1,406 views

Veel verenigingen willen

Veel verenigingen willen
groeien in omvang, in
zichtbaarheid, in belang.
Maar hoe pakt een vereniging
dat aan?

Statistics

Views

Total Views
1,406
Views on SlideShare
1,399
Embed Views
7

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 7

http://www.lmodules.com 5
http://www.linkedin.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Marketing Van Verenigingen, Zest Marketing Marketing Van Verenigingen, Zest Marketing Document Transcript

  • Verenigingsmarketing tekst martin dijkstra Veel verenigingen willen groeien in omvang, in zichtbaarheid, in belang. Maar hoe pakt een vereniging dat aan? Stop met nadenken over uzelf en leer nadenken over leden. Kortom, leer commercieel denken. #04 Veel verenigingen willen groeien, omdat de samenleving in rap tempo veran- dert en er steeds meer hoogopgeleide, multiculturele, mondige en zelfredzame mensen zijn die nu eenmaal minder snel geneigd zijn zich bij een vereniging aan te sluiten. Verenigingen hebben bijna allemaal dezelfde uitdaging: ze moeten hun core- business actueel houden, aansluiting bij de markt blijven vinden en aantonen en aan leden overbrengen wat hun toegevoegde waarde is. Een tweede vraag is: hoe werkt groei? Groeit een ver- eniging op dezelfde manier als een bedrijf? Wat zijn de valkuilen en hoe maak je de juiste keuzen? Waarmee kun je groeien? Vragen waar veel verenigingen tegenaan lopen of zouden moeten aanlopen. Als ze zich deze vragen niet stellen kan de groeiambitie een deceptie worden. 22 # 00 | vm | september 2009
  • meer van hetzeLfde groot. Waarom zijn we interessant om lid van te worden? Wat maakt dat leden blijven en nieuwe leden zich aanslui- Het valt op dat veel verenigingen nog altijd one size fits ten? En dan niet alleen van de groep die zich regelmatig all bieden, terwijl dat al lang achter ons ligt. Oplossin- laat horen en zien, maar juist van de grote groep die dat gen worden nu vaak gezocht in oplossingen op de korte (nog) niet doet? Zest Marketing heeft een benchmark met termijn. Verenigingen kiezen voor retributie (zonder zich gegevens van veel verenigingen. Deze volledig geanoni- af te vragen wat leden voor de contributie terug willen), miseerde benchmark, waarmee alleen uitspraken over meer individuele diensten en ledenbenefits (zonder zich verenigingen als geheel kunnen worden gedaan, bevat af te vragen of leden daar wel op zitten te wachten), meer duizenden waarnemingen van verenigingsleden. Hier is communicatie (zonder zich af te vragen of dat juist geen een aantal rode draden uit te halen: averechts effect heeft). Allemaal bedoeld om de marktpo- • Het blijkt dat verenigingen vaak kansen laten lig- sitie te behouden en te verstevigen en de eventuele daling gen om de corebusiness goed te vermarkten. in het ledental te keren. Deze oplossingen kunnen prima • Leden vinden vaak dat verenigingen zich te veel zijn, maar er moet wel doordacht voor gekozen worden inspannen om allerlei producten en diensten aan en het moet passen bij een strategie. Die ontbreekt vaak. te bieden, terwijl de corebusiness vergeten wordt. Daarvoor moeten verenigingen als de wiedeweerga op • Veel leden en potentiële leden waarderen de zoek naar hun rol in de markt en de behoeften waaraan zij corebusiness van hun vereniging en hebben daar tegemoet (moeten en kunnen) komen. En daarbij moeten ook geld voor over, alleen de manier waarop de ze een stuk commerciëler gaan denken, overigens zonder corebusiness uitgevoerd en aangeboden wordt commercieel te hoeven worden. is meestal niet marktgericht maar wordt bepaald Cruciale vragen voor groeistrategie: door een intern compromis. • Wat is onze corebusiness, wat willen we zijn? • Wat willen de leden (en dan juist ook de groep die je Uit dezelfde benchmark blijkt dat verenigingen tekort nooit ziet of hoort), die we aan ons willen binden? schieten in de ledenbediening. De ledentevredenheid • Wat bieden we (potentiële) leden? Wat interesseert deze schommelt gemiddeld genomen zo rond de 6,5 op een echt (en dat is vaak veel minder dan we in huis hebben)? schaal van 10. Over het algemeen hebben verenigingen • Welke type leden hebben we, willen we en kunnen grote moeite om hierop hoog te scoren. Ditzelfde cijfer we krijgen? Bij welke marktsegmenten en doelgroepen (ook een 6,5 op 10) zien we terug als het gaat om de kunnen we het beste groei realiseren? waardering die men voor de vereniging heeft waar men • En dan pas de vraag waarmee binden en boeien we de lid van is. Allemaal net goed genoeg om niet in al te snel leden? Wat ontbreekt er dan nog in het aanbod? tempo te krimpen, maar veel te mager om een groeiende Wat hebben we wel en doet er eigenlijk niet toe? organisatie te zijn. Als deze vragen door u niet goed beantwoord worden, zal de markt dat doen. Leden zeggen op of gaan helemaal geen relatie aan. En dat is waar veel verenigingen tegenaan weinig trouw lopen. Uit de benchmark blijkt ook dat trouw aan de vereniging vrij laag is: Benchmark • Over het algemeen is slechts een klein deel (gemid- deld 10%) van de leden echt trouw aan de vereniging. Verenigingen die de komende jaren geramd zitten: Gemiddeld genomen twijfelt minstens 30% of meer • weten wat leden willen; ernstig aan de relatie en denkt aan opzeggen (en een • benaderen en bedienen ze op die manier; belangrijk deel zegt binnen een jaar ook op). • doen dat beter dan andere aanbieders of andere • Vaak blijkt dat er wel een groep bovenmatig tevreden marktpartijen. is, maar ook een groep bovenmatig ontevreden. In die Verenigingen die dat niet doen zullen de komende vijf jaar groep zit in veel gevallen tot zo’n 50% van de leden. sterk aan belang inboeten, krimpen of zelfs verdwijnen. Daar concentreert zich het risico. Maar wat willen leden dan? Dit is een vraag waar iedereen Wat (niet-)leden vaak missen is de toegevoegde waarde binnen de vereniging wel een antwoord op heeft. Iedere (waar voor m’n geld). Wat is het nut van het lidmaat- bestuurder of medewerker spreekt immers wel leden en schap? Dit is het sterkst bij de jongere groepen leden. kan daaruit halen wat leden willen. Het echte antwoord Deze leden willen terugzien waarvoor ze contributie ontbreekt keer op keer en de diversiteit in antwoorden is betalen. Dit nut hoeft overigens niet altijd in directe vm | september 2009 | # 04 23
  • VERENIGINGEN DIE goed weten wat hun coreBusiness is en Leden Precies weten te treffen in hun Behoefte, ORGANISEREN OOK GROTE GROEPEN MENSEN nutbeleving of in financiële zin te zijn. Het kan ook in de • neem (onopvallende) drempels in het word-lidproces zichtbaarheid van de organisatie zitten, het gevoel van een weg, waardoor de autonome instroom vaak al vanzelf club waar je bij wilt horen. Het blijkt ook dat verenigin- toeneemt; gen wel degelijk de potentie hebben om grote groepen • help leden niet met opzeggen. Als ze toch opzeggen, mensen (betaald) aan zich te binden, als ze maar vol- probeer dat dan meteen te voorkomen; doende aansluiten bij de verwachtingen en behoeften van • maak iemand verantwoordelijk voor het daadwerke- die (potentiële) groepen leden. Daar moet de vereniging lijk opvolgen van potentiële leden; beginnen en de vraag wat leden willen maar niet alvast • communiceer ten minste in de cruciale fasen in de voor het gemak overslaan. klantlevenscyclus gedurende de lidmaatschapsduur; • vraag en registreer altijd het e-mailadres van (potenti- ele) leden; Precies goed • maak medewerkers bewust van de ledencontacten die ze hebben en laat ze ervaren welke potentie deze heb- Dit zet de toon voor uw strategievragen. De vereniging ben; moet zich gaan verdiepen in de zielenroerselen van de • vent best practices en successen uit, ook al is de in- (potentiële) leden en daar een verdraaid goed verhaal te- houd misschien nog niet 100%; genover zetten. Immers, de nieuwe lichting potentiële leden • als een niet-lid belt met een vraag, stel de vraag om lid zal alleen maar kritischer kijken en nog meer verlangen dat te worden; de vereniging aanhaakt bij de behoefte. Dat wil overigens • ga als directie of bestuur zelf eens leden bellen, ook niet zeggen dat die groep steeds meer verwacht of steeds die leden (of juist die leden) die nooit wat van zich la- meer wil. Het gaat om de juiste aansluiting, dat kan soms ten horen of zien, het levert vaak een heel ander beeld beter met een smaller product- of dienstaanbod, als het en inzicht op… maar aansluit. Lukt dat niet, dan is werving bijna kansloos en behoud lastig. Dit is dan ook meteen weer het goede Verenigingen die goed weten wat hun corebusiness is en nieuws: door een (klein) aantal zaken (goed) aan te pak- leden precies weten te treffen in hun behoefte, organiseren ken kunnen verenigingen weer groeien en bloeien. Het ook grote groepen leden. Bovendien blijkt dat hoe scher- gaat dan in grote lijnen om: per de positionering (liefst in een woord, drie woorden • focus en positie in de markt bepalen – en het liefst zo mag ook) en de gekozen of ingenomen positie in de markt scherp mogelijk; (hoeft niet uniek te zijn, als het maar te claimen is) en hoe • verschillende (potentiële) doelgroepen en de daaraan beter dat in de markt wordt weggezet (thematisch, zonder geleverde toegevoegde waarde bepalen – en dat op meteen single issue te worden), des te groter de zichtbaar- basis van ledenbehoefte en -verwachtingen; heid en hoe meer mensen zich herkennen in de club. • een verankerde marktbewerking gericht op gedifferen- Kortom, werk aan de winkel! Begin met de vereniging tieerde ledenbediening en -communicatie, ledenwer- meer als winkel te gaan zien.  ving en -behoud – en dat perfect uitgevoerd. wordt vErvolgd. Quick wins Er is durf voor nodig om een duidelijke lijn te kiezen, activiteiten niet te doen en daar ook aan vast te houden. Dit is het eerste artikel uit een reeks van drie over marketing Kortetermijnoplossingen die verder weg leiden van de co- voor verenigingen. martin dijkstra is directeur en co-founder rebusiness kunnen maar al te gemakkelijk geïntroduceerd van Zest Marketing – m.dijkstra@zest.nl. worden, maar dragen eigenlijk nooit bij tot een goede ontwikkeling van verenigingen. Het gaat simpelweg om Veel verenigingen hebben een groeiambitie. De een lange adem, om durf voor een commerciële ontwik- vraag is of ze dan ook een groeistrategie hebben. keling in een maatschappelijke omgeving. U hoeft de Les 1 in marketing voor verenigingen: wie wil groeien, kortetermijnresultaten niet uit het oog te verliezen. Binnen moet precies aansluiten bij de behoefte van leden en nog- elke vereniging zijn er quick wins te realiseren die morgen niet-leden. Dit is een eerste artikel uit een reeks van drie. opgepakt kunnen worden: vm | september 2009 | # 04 25