• Save
Toelichting cqi metingen
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Toelichting cqi metingen

 • 285 views
Uploaded on

De uitvoering van CQI-metingen is voor veel zorginstellingen vereist

De uitvoering van CQI-metingen is voor veel zorginstellingen vereist

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
285
On Slideshare
285
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. CQI metingen
 • 2. Inhoud● Wat is de CQ-index?● Wat meet een CQI meetinstrument?● Welke informatie levert het op?● Uitvoeren van een CQI meting● Toelichting op de VV&T metingen● CQI in relatie tot kwaliteitsmanagement
 • 3. Wat is de CQ-index● Consumer Quality Index● Meet kwaliteit van zorg vanuit het perspectiefvan de cliënt● Resultaat: betrouwbare, valide envergelijkbare informatie over de kwaliteit vanzorg vanuit het oogpunt van de gebruiker
 • 4. Wat meet een CQI meetinstrument?● Tevredenheid = Ervaring / Verwachting● Klanttevredenheid● Behoeftenpeiling● Normtoetsing
 • 5. Klanttevredenheid● Frequentie waarmee aan kwaliteitseisen isvoldaan● Beoordeling van de kwaliteit van zorg meteen rapportcijfer
 • 6. Behoeftenpeiling● Belang dat cliënten hechten aan diversekwaliteitsaspecten
 • 7. Normtoetsing● Toetsen of de zorg voldoet aankwaliteitsaspecten (normen) zoalsgeformuleerd in het KwaliteitskaderVerantwoorde Zorg
 • 8. Welke informatie levert het op?● Keuze-informatie voor cliënten● Informatie voor patiënten- en cliëntenorganisatiesvoor het behartigen van de belangen van hun leden● Verbeterinformatie voor zorgverleners● Inkoopinformatie voor zorgverzekeraars● Toezichtinformatie voor de Inspectie voor deGezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, enhet ministerie van VWS
 • 9. Uitvoeren van een CQI meting1. Voorbereidingen2. Steekproeftrekking3. Dataverzameling4. Dataverwerking en –analyse5. Opstellen klantrapportage6. Evaluatie
 • 10. Toelichting op de VV&T metingen● “Ervaringen met de zorg thuis”● “Ervaringen met huishoudelijke hulp”
 • 11. Thema’s van de vragenlijsten● Afspraken over uw thuiszorg● Informatie over de zorg die u krijgt● De bereikbaarheid van uw thuiszorgorganisatie● Uw zorgverleners en vervanging● Professionaliteit van uw zorgverleners● Uw verzorging en gezondheid● Uw veiligheid● Uw privacy● Uw zelfstandigheid en activiteiten● Hoe gaat het verder met u?● Over uzelf● Wachttijd vóór start huishoudelijke hulp● Afspraken over de huishoudelijke hulp● Communicatie● Bejegening en privacy● Betrouwbaarheid● Deskundigheid● Effectiviteit● Algemeen oordeel over de hulp bij hethuishouden● Over uzelfErvaringen met de zorg thuis: Ervaringen met de hulp bij het huishouden:
 • 12. Exclusiecriteria● Cliënten die geen verpleegkundige of persoonlijke verzorgingontvangen (zorg thuis)● Cliënten die geen huishoudelijke hulp ontvangen (hulp bij hethuishouden)● Cliënten die jonger zijn dan 18 jaar● Cliënten waarvan de zorgduur korter is dan 6 maanden● Steekproefgrootte “Ervaringen met de zorg thuis”: 110● Steekproefgrootte “Ervaringen met huishoudelijke hulp”: 250
 • 13. Verzendschema VV&T metingen● Week 0: Vragenlijst + begeleidende brief● Week 1: Dankbrief● Week 4: Vragenlijst + herinneringsbrief● Week 6: Dankbrief● Week 6: HerinneringsbriefDillman methode:
 • 14. CQI in relatie totkwaliteitsmanagement● Het openbaar publiceren van kwaliteitsgegevens/ prestaties van zorginstellingen leidt totinitiatieven om de zorg te verbeteren● CQI verbindt interne kwaliteitsverbetering enexterne verantwoording● CQI biedt handvaten om SMART doelen teformuleren en te werken volgens het PDCA-principe
 • 15. Relatie tussen interne kwaliteitsverbetering en externeverantwoordingMeten van indicatoren(o.a. CQI)KwaliteitsverbeteringSpiegelrapport(intern)VerbeterprojectVeranderingmarktaandelenPublicatieprestaties