Monika NěmcováLucie Libánská
  Postup při zpracování účetních dokladů  DPH  Daňová evidence  Účetnictví
  Různý proces oběhu účetního dokladu –  záleží na organizační struktuře podniku  Postup oběhu dokladů:  Přezkouše...
= kontrola účetního dokladu Věcná stránka - správnost údajů        - početní kontrola  Formální stránka – úplno...
Původní paragon:• popis případu• označení jednoho z účastníků• peněžní částku• datum uskutečnění případu• podpis výstavceC...
  Třídění dokladů – rozdělení dle stanoveného  hlediska a druhu (výpisy z BÚ, faktury došlé a  vystavené)  Označen...
  Účetní zápisy v účetních knihách  Poznámka o zaúčtování – datum a podpis
  Důležitý průkazný materiál  Podnikatel je povinný je uschovat na dobu  stanovenou uschovacími lhůtami podle  zák...
 Výhody:- jednoduché založení- žádný minimální vklad- rozhoduje sám za sebe- možnost vedení DE Nevýhody:- ručení celým s...
Podnikatel FO        vedeZáznamní   Daňovou              Účetnictvípovinnost   evidenci
  FO, které nejsou účetní jednotkou  Vedou záznamy o příjmech, výši pohledávek a o  evidenci hmotného majetku1. Výda...
2. Daň má stanovenou paušální částkou FÚ   Podmínky:a)  příjmy ze zemědělské činnosti, živností nebo jiného   podni...
  Povinnost daň na výstupu přiznat má plátce daně ke dni  uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, ...
 Pokud přesáhne za 12 a méně měsíců obrat 1 milión Kč – viz § 6, odst. 1 zákona o DPH. Definici (vymezení) „Obratu“ naj...
Výpočet DPH dle § 37, odst.2 zákona o DPH:- Koeficient se zaokrouhluje na 4 desetinná místa a počítá se takto: - 20/120 ...
  DPH se stává součástí celkové částky  Bez rozlišení v deníku příjmů a výdajů  Podnikatel nemá povinnost evidovat a...
  DPH se zapíše v deníků příjmů a výdajů až v  okamžiku proběhnutí platby  Z hlediska povinnosti DPH je rozhodující ...
 Plátce daně v listopadu 2011 uskutečnil tyto účetní případy:1. FAP za nákup materiálu 10 000,- + DPH  2 000,-2. Za hot...
Přijatá ZP      Snížená sazba (10 %)       Základní sazba (20 %) (nákupy)          Základ daně   ...
  Kdy FO může vést DE?   roční obrat nepřesáhl 25 milionů korun   nerozhodla se vést UCE dobrovolně   není zaps...
  Upravena zákonem o dani z příjmu  Vedou FO, které dosahují příjmů z podnikání  a jiné SVČ a nejsou účetní jednotko...
  Příjmy (výdaje) zahrnované do DZ X příjmy  (výdaje) nezahrnované do DZ  Zapisuje se na základě pokladních dokladů ...
  Pan Vlasák má ŽL na vedení účetnictví. Ve sledovaném   období došlo k následujícím operacím:1.  Přijatá záloha od...
Č.   Dok.  Text       Hotovost     Bankovní účet   Průb. položky   Příjmy  Výdaj   Příjmy  Výd.   ...
Majetek a závazky   Evidence  Dlouhodobý majetek    Inventární karty  Zásoby          Kniha zásob  Po...
Kniha pohledávek a závazků:  Přehled o tom, kolik dluží jemu, a kolik dluží on  Základem evidence je kniha faktur přijat...
Datum    Číslo    odběratel   částka    Datum     Úhrada     Číslo    Pozn.      faktury  ...
Název firmy:       Číslo účtu: 022    Název majetku:    PočítačRapo, s.r.o. PříbramInventární číslo: 012  D...
  Rozdíl mezi příjmy a daňově uznatelnými  výdaji= ZD  Úprava ZD o nezdanitelné části dle §15 ZDP  (úroky z úvěru ...
  Novela zákona o účetnictví s platností od 1. 1.  2004 ruší jednoduché účetnictví a ukládá  firmám vést podvojné úč...
  Zákon o dani z příjmů § 23 odst. 8 – položky, o  jejichž účetní hodnotu se snižuje nebo  zvyšuje základ daně (rozd...
  FO   Obrat přesáhl 25 milionů Kč za předcházející   kalendářní rok;   Podnikatelé zapsaní do OR; PO; Účastn...
  Zákon o účetnictví – 563/1991 Sb. (řeší účetní  doklady, zápisy, knihy, způsoby oceňování,  inventarizaci, závěrku...
  Všechny účetní jednotky jsou povinny vést  účetnictví v plném rozsahu, pokud podléhají  auditu a nestanoví-li záko...
  FO, které jsou účetní jednotkou a nemají  povinný audit  Účtování pouze v jedné účetní knize  Mohou spojit účtov...
  FO, která vede UCE používá účet 491 = účet  individuálního podnikatele  Zachycuje celkový stav vlastních zdrojů  ...
  Uspořádaní a označení účtových tříd  Povinnost sestavit z účtové osnovy svůj  účtový rozvrh
  Podnikem vybrané účty, které si zvolí na  začátku účetního období, a které bude v  průběhu roku používat  V soul...
  Aktiva – majetek podniku uspořádaný dle  složení (peněžní majetky,DM, zásoby)  Pasiva – majetek uspořádaný dle toh...
  Informace o výši nákladů a výnosů, o jejich  struktuře a o dosaženém hospodářském  výsledku  HV = zisk/ztráta
  Deník  Hlavní kniha  Knihy analytických účtů  Knihy podrozvahových účtů  Účetní jednotka nesmí zřizovat účty m...
  Obsahuje:   Zůstatky účtů ke dni otevření hlavní knihy   Souhrnné obraty stran MD a D   Zůstatky účtů ke dni ...
  Inventarizace = kontrola věcné správnosti  účetnictví a kontrola reálnosti ocenění  majetku a závazků  Uzávěrkov...
 ZoÚ § 18; §19 – 23 a Vyhláška §3 – 44 ČÚS č. 023 = sestavení výkazů:1. Rozvaha2. Výkaz zisku a ztráty3. Výkaz cash fl...
  Řádná – sestavují ji účetní jednotky k  poslednímu dni běžného účetního období  Mimořádná – v mimořádných situacíc...
  Akciové společnosti – překročení alespoň  jednoho kritéria  Ostatní obchodní společnosti, družstva a FO  – překr...
  Účetní závěrka v plném rozsahu   a. s. a účetní jednotky s auditem  Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu   ...
  Podnikatel Ing. Dalibor Zabloudil má ŽL na školení, kurzy a   rekvalifikace. Činnost provozoval pouze v lednu 2011,...
10.  VD4 - výplata mzdy za prosinec 2010 10 335,-11.  VBÚ2 – přijatá platba od TELECOM - kurz, a. s.   50 000,-12.  ...
1DP324
1DP324
1DP324
1DP324
1DP324
1DP324
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1DP324

487 views
356 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
487
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1DP324

 1. 1. Monika NěmcováLucie Libánská
 2. 2.  Postup při zpracování účetních dokladů DPH Daňová evidence Účetnictví
 3. 3.  Různý proces oběhu účetního dokladu – záleží na organizační struktuře podniku Postup oběhu dokladů: Přezkoušení Příprava k Zaúčtování Úschova správnosti zaúčtování dokladů dokladů
 4. 4. = kontrola účetního dokladu Věcná stránka - správnost údajů - početní kontrola Formální stránka – úplnosti náležitostí účetního dokladu (zákon o účetnictví) Poznámka: zákon o UCE stanoví povinné náležitosti dokladu ale ne jeho formu
 5. 5. Původní paragon:• popis případu• označení jednoho z účastníků• peněžní částku• datum uskutečnění případu• podpis výstavceChybějící náležitosti:• označení účetního dokladu• označení druhého účastníka• podpisy osob odpovědnýchza účetní případ• podpis osoby, kterázaúčtovala
 6. 6.  Třídění dokladů – rozdělení dle stanoveného hlediska a druhu (výpisy z BÚ, faktury došlé a vystavené) Označení dokladů Evidence – zápis dokladů do pomocných účetních knih (knihy faktur, pokladní kniha,…) Určení účtovacího předpisu – stanovení účtu a jejich stran + částka
 7. 7.  Účetní zápisy v účetních knihách Poznámka o zaúčtování – datum a podpis
 8. 8.  Důležitý průkazný materiál Podnikatel je povinný je uschovat na dobu stanovenou uschovacími lhůtami podle zákona o účetnictví (různé, min. 5 let, při uplatnění ztráty – doba archivace 10 let) Po uplynutí doby – skartace
 9. 9.  Výhody:- jednoduché založení- žádný minimální vklad- rozhoduje sám za sebe- možnost vedení DE Nevýhody:- ručení celým svým osobním majetkem- menší zakázky
 10. 10. Podnikatel FO vedeZáznamní Daňovou Účetnictvípovinnost evidenci
 11. 11.  FO, které nejsou účetní jednotkou Vedou záznamy o příjmech, výši pohledávek a o evidenci hmotného majetku1. Výdaje může uplatnit % z příjmu 80 % pro osoby podnikající v zemědělství a u řemeslných živností, 60 % u ostatních živnostníků, 40 % u ostatních osob s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (svobodná povolání aj.), 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku
 12. 12. 2. Daň má stanovenou paušální částkou FÚ  Podmínky:a) příjmy ze zemědělské činnosti, živností nebo jiného podnikání podle zvláštních předpisůb) Roční příjmy za poslední 3 zdaňovací období nepřesáhly 5 000 000Kčc) Nemá žádné zaměstnanced) Poplatník není účasten sdružení bez právní subjektivity  poplatník podá žádost do 31.1., FÚ stanoví daň, která je splatná do 15.12. běžného zdaňovacího období
 13. 13.  Povinnost daň na výstupu přiznat má plátce daně ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, pokud nastane dříve, přičemž daňový doklad musí vystavit nejpozději do 15 dnů. Vše co by mohlo být předmětem DPH se nazývá plnění. Přičemž užší pojem je zdanitelného plnění, což je to takové plnění, u kterého plátci daně vzniká povinnost přiznat a odvést daň na výstupu. Předmětem daně mimo zdanitelných plnění jsou také osvobozená plnění. Osvobozená plnění (s nárokem na odpočet – u vývozu a dodání zboží do EU; nebo bez nároku na odpočet). Jsou tedy taková plnění, která jsou předmětem DPH, ale plátce není povinen z nich odvádět daň, tj. uplatnit daň na výstupu.
 14. 14.  Pokud přesáhne za 12 a méně měsíců obrat 1 milión Kč – viz § 6, odst. 1 zákona o DPH. Definici (vymezení) „Obratu“ najdeme v § 6 odst. 2 zákona o DPH. Pokud „Obrat“ 1 mio překročíte, pak musíte podat přihlášku k registraci k DPH na FÚ (nebo změnový list a příslušnou přílohu na CRM) do 15. dne následujícího měsíce, kdy byl „Obrat“ překročen (§95 odst. 1) FÚ Vám vystaví „Osvědčení o registraci“ k 1. dne 3. měsíce od měsíce překročení „Obratu“ (§ 94 odst.1)
 15. 15. Výpočet DPH dle § 37, odst.2 zákona o DPH:- Koeficient se zaokrouhluje na 4 desetinná místa a počítá se takto: - 20/120 = 0,1667 - 10/110 = 0, 0909- DPH = cena vč. DPH x koeficient – max. na částku do 10 000,-- Cena bez daně = cena vč. DPH – DPH
 16. 16.  DPH se stává součástí celkové částky Bez rozlišení v deníku příjmů a výdajů Podnikatel nemá povinnost evidovat a platit DPH Nemá nárok na daň na vstupu - odpočet daně a jeho uplatnění vůči státnímu rozpočtu
 17. 17.  DPH se zapíše v deníků příjmů a výdajů až v okamžiku proběhnutí platby Z hlediska povinnosti DPH je rozhodující datum uskutečnění zdanitelného plnění DPH se zapisuje do pomocných knih, tzv. „záznamní evidence DPH“
 18. 18.  Plátce daně v listopadu 2011 uskutečnil tyto účetní případy:1. FAP za nákup materiálu 10 000,- + DPH 2 000,-2. Za hotové nakoupeny odborné publikace za 1 030,-(cena včetně DPH, sazba 10 %)3. FAV za prodej výrobků 50 000,- + DPH 10 000,-4. Tržby za prodej výrobků v hotovosti 24 000,- (cena včetně DPH, sazba 20 %)
 19. 19. Přijatá ZP Snížená sazba (10 %) Základní sazba (20 %) (nákupy) Základ daně DPH Základ daně DPH Materiál(FAP) 10 000 2 000 Od.pub.(VPD) 936 94 Celkem 936 94 10 000 2 000Uskutečněná Snížená sazba (10%) Základní sazba (20 %)ZP(prodeje) Základ daně DPH Základ daně DPHVýrobky(FAV) 50 000 10 000Výrobky(PPD) 20 000 4 000Celkem 70 000 14 000Daňová povinnost = daň na výstupu – daň na vstupu, tj. 14 000 – 2 094 = 11 906 Kč
 20. 20.  Kdy FO může vést DE?  roční obrat nepřesáhl 25 milionů korun  nerozhodla se vést UCE dobrovolně  není zapsaná v obchodním rejstříku
 21. 21.  Upravena zákonem o dani z příjmu Vedou FO, které dosahují příjmů z podnikání a jiné SVČ a nejsou účetní jednotkou Obsahuje údaje o:  příjmech a výdajích = peněžní deník  a majetku a závazcích Prokazují skutečně vynaložené výdaje při výpočtu základu daně z příjmů FO
 22. 22.  Příjmy (výdaje) zahrnované do DZ X příjmy (výdaje) nezahrnované do DZ Zapisuje se na základě pokladních dokladů a bankovních výpisů Průběžné položky – pro převod peněžních prostředků z pokladny na účet a naopak – časový nesoulad mezi transakcemi
 23. 23.  Pan Vlasák má ŽL na vedení účetnictví. Ve sledovaném období došlo k následujícím operacím:1. Přijatá záloha od zákazníka na zpracování uce v hotovosti 80 000,-2. Nákup počítače v hotovosti 45 000,-3. Osobní vklad na BÚ 10 000,-4. Složenkou zaplacené školení 1600,-5. Úhrada faktury v hotovosti za poskytnuté poradenské služby 15 000,-6. Výběr peněz z účtu do pokladny 50 000,-7. Vyúčtování výběru peněz na základě výpisu z BÚ 50 000,-8. Odvod peněz z pokladny na BÚ 40 000,-9. Vyúčtování odvodu peněz z pokladny na BÚ 40 000,-
 24. 24. Č. Dok. Text Hotovost Bankovní účet Průb. položky Příjmy Výdaj Příjmy Výd. zahr. e zahr. nezah. neza. Příjem Výdej Příjem Výdej Příjem Výdej do DZ do DZ do DZ DZ1. PD1 Přijatá záloha 80 000 80 0002. VD1 Nákup auta 65 000 65 0003. VBÚ1 Vklad 10 000 10 0004. VD2 Školení 1600 16005. PD2 Úhrada FA 15 000 15 0006. PD3 Vklad z BÚ 50 000 50 0007. VBÚ2 Vyúčt. vkladu 50 000 50 0008. VD3 Odvod na BÚ 40 000 40 0009. VBÚ3 Vyúčt.odvodu 40 000 40 000Úhrn 95 000 1600
 25. 25. Majetek a závazky Evidence Dlouhodobý majetek  Inventární karty Zásoby  Kniha zásob Pohledávky  Kniha pohledávek Peněžní prostředky  Peněžní deník Finanční majetek  Kniha finančního majetku Ceniny  Kniha cenin Závazky  Kniha závazků Pomocná evidence  Inventární karta rezerv, časové rozlišení fin. pronájmu Ostatní pohl. a záv.  Evidence bankovních úvěrů, závazků vůči FÚ, zaměstnancům = mzdové listy
 26. 26. Kniha pohledávek a závazků:  Přehled o tom, kolik dluží jemu, a kolik dluží on  Základem evidence je kniha faktur přijatých a vydaných  Zapisujeme na základě faktur, výpisů z účtů a pokladních dokladů  Poskytuje informace o:a) Pohledávky a závazky podložené účetními doklady (faktury)b) Označení dokladůc) Datum vzniku a datum splatnostid) Částka a způsob úhradye) Údaje o spojitosti pohledávky (závazku) a platby
 27. 27. Datum Číslo odběratel částka Datum Úhrada Číslo Pozn. faktury splatnosti dne dokladu10.1.06 FV001 Technolen 25.000,- 10.2.06 12.2.06 BU00915.1.06 FV002 Monty 3.800,- 8.2.06 7.2.06 PD003 datum Číslo Číslo Dodavatel Částka Datum Úhrada Číslo Pozn. faktury faktury splatnosti dne dokladu (interní) (dodav.) 8.1.06 FP001 182006 Armatyl 15.000,- 20.1.06 20.1.06 VD01010.1.06 FP002 F18606 J.Přikryl 8.000,- 24.1.06 7.2.06 BU003
 28. 28. Název firmy: Číslo účtu: 022 Název majetku: PočítačRapo, s.r.o. PříbramInventární číslo: 012 Datum pořízení: Dat.uvedení do Datum zaúčtování: 29.11.2007 užívání: 16.12.2007 16.12.2007Vstupní cena: Odpisová skupina: 1 Metoda odpisování:50.000 Kč Lineární odpisováníZvýšená vstupní cena:: Datum zvýšení vstupní ceny: Zdaňovací období % sazba Odpis v Kč Zůstat. cena v Kč 2007 20,00 2008 40,00 2009 40,00
 29. 29.  Rozdíl mezi příjmy a daňově uznatelnými výdaji= ZD Úprava ZD o nezdanitelné části dle §15 ZDP (úroky z úvěru ze stav. spoření, …) Úprava o odpisy, rezervy Úprava ZD o odčitatelné položky (ztráta z minulých let) Daň 15% Sleva na dani dle §35ba ZDP (poplatník, ..) Sleva na dani dle §35c – vyživované děti
 30. 30.  Novela zákona o účetnictví s platností od 1. 1. 2004 ruší jednoduché účetnictví a ukládá firmám vést podvojné účetnictví.
 31. 31.  Zákon o dani z příjmů § 23 odst. 8 – položky, o jejichž účetní hodnotu se snižuje nebo zvyšuje základ daně (rozdíl mezi příjmy a výnosy a výdaji a náklady) Zvyšující položky: zásoby, ceniny, poskytnuté zálohy, pohledávky Snižující položky: přijaté zálohy, závazky
 32. 32.  FO  Obrat přesáhl 25 milionů Kč za předcházející kalendářní rok;  Podnikatelé zapsaní do OR; PO; Účastníci sdružení, kde alespoň jeden z účastníků je povinen vést účetnictvíUpozornění:Pokud se FO stane ÚJ musí vést ÚCE min. 5 let
 33. 33.  Zákon o účetnictví – 563/1991 Sb. (řeší účetní doklady, zápisy, knihy, způsoby oceňování, inventarizaci, závěrku, uzávěrku,…) Vyhláška č. 500/2002 Sb. ČÚS (upravují účty, zásady účtování, zásoby, DM,…) Směrná účtová osnova pro podnikatele Účtový rozvrh
 34. 34.  Všechny účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v plném rozsahu, pokud podléhají auditu a nestanoví-li zákon jinak
 35. 35.  FO, které jsou účetní jednotkou a nemají povinný audit Účtování pouze v jedné účetní knize Mohou spojit účtování v deníku s hlavní knihou Účtový rozvrh omezit na úroveň účtových skupin
 36. 36.  FO, která vede UCE používá účet 491 = účet individuálního podnikatele Zachycuje celkový stav vlastních zdrojů (osobní vklady a výběry na začátku i během podnikání, HV)
 37. 37.  Uspořádaní a označení účtových tříd Povinnost sestavit z účtové osnovy svůj účtový rozvrh
 38. 38.  Podnikem vybrané účty, které si zvolí na začátku účetního období, a které bude v průběhu roku používat V souladu se směrnou účtovou osnovou
 39. 39.  Aktiva – majetek podniku uspořádaný dle složení (peněžní majetky,DM, zásoby) Pasiva – majetek uspořádaný dle toho, z jakých finančních zdrojů byl pořízen (VK, úvěry) Přehled o aktivech a pasivech podniku k určitému okamžiku
 40. 40.  Informace o výši nákladů a výnosů, o jejich struktuře a o dosaženém hospodářském výsledku HV = zisk/ztráta
 41. 41.  Deník Hlavní kniha Knihy analytických účtů Knihy podrozvahových účtů Účetní jednotka nesmí zřizovat účty mimo účetní knihy a účtový rozvrh!
 42. 42.  Obsahuje:  Zůstatky účtů ke dni otevření hlavní knihy  Souhrnné obraty stran MD a D  Zůstatky účtů ke dni závěrky
 43. 43.  Inventarizace = kontrola věcné správnosti účetnictví a kontrola reálnosti ocenění majetku a závazků Uzávěrkové operace (časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, opravné položky, odpisy pohledávek) Zjištění HV a výpočet daně z příjmů Uzavření účtů
 44. 44.  ZoÚ § 18; §19 – 23 a Vyhláška §3 – 44 ČÚS č. 023 = sestavení výkazů:1. Rozvaha2. Výkaz zisku a ztráty3. Výkaz cash flow4. Příloha
 45. 45.  Řádná – sestavují ji účetní jednotky k poslednímu dni běžného účetního období Mimořádná – v mimořádných situacích Mezitímní – v průběhu účetního období i k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne
 46. 46.  Akciové společnosti – překročení alespoň jednoho kritéria Ostatní obchodní společnosti, družstva a FO – překročení minimálně dvou kritérií Kritéria:  Aktiva celkem překročila 40 mil. Kč  Roční čistý obrat vyšší než 80 mil. Kč  Průměrný přepočtený stav zam-ců vyšší než 50
 47. 47.  Účetní závěrka v plném rozsahu  a. s. a účetní jednotky s auditem Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu  ostatní účetní jednotky
 48. 48.  Podnikatel Ing. Dalibor Zabloudil má ŽL na školení, kurzy a rekvalifikace. Činnost provozoval pouze v lednu 2011, v dalším období z důvodu nemoci přerušil svou činnost. K 1. 1. 2011 měl tyto počáteční zůstatky:1. Pokladna 78 000,-2. BÚ 121 900,- Byly provedeny tyto účetní případy:1. PD1 - za seminář (15 účastníků po 1500,-) 18 000,-2. VBÚ1 - přijatá platba od J. Mosera za školení 16 800,-3. PD2 - úhrada FA za školení „OBSLUHA PC“25 000,-4. VD1 - odvod peněz na účet 20 000,-5. VBÚ1 – úhrada firmě VOJTECH s. r. o. za LCD televizor 14 400,-6. VBÚ 1 – úhrada firmě SLOVAN s. r. o. za nájem 60 000,-7. VBÚ1 – vyúčtování odvodu peněz do banky 20 000,-8. VD2 – nákup kopírovacího stroje 19 900,-9. VD3 – úhrada FA za služby 4 000,-
 49. 49. 10. VD4 - výplata mzdy za prosinec 2010 10 335,-11. VBÚ2 – přijatá platba od TELECOM - kurz, a. s. 50 000,-12. VBÚ2 – úhrada fin. úřadu – daň ze mzdy 345,-13. VBÚ2 – úhrada VZP 1620,-14. VBÚ2 – úhrada OSSZ 3780,-15. PD3 – školení 12 000,-16. VD5 – nákup dataprojektoru 49 000,-17. VBÚ3 – poplatek bance za vedení účtu 200,-18. VBÚ3 – připsaný úrok 45,-

×