Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
57
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT Marta Solà
 • 2. Índex 1.El patrimoni net 1.1.Clasificació 1.2.Esquema 1.3.Exemple 1.4. Càlcul del resultat 2. Masses patrimonials 2.1 Tipus d’actiu 2.2. Tipus de patrimoni net i passiu 3.Bibliografia
 • 3. 1.El patrimoni empresarial És el conjunt de béns, drets i obligacions que té una empresa degudament valorats en relació amb la finalitat a que es destinen. Bens Drets obligacion s
 • 4. 1.1. Clasificació  Béns: és allò que satisfà, directa o indirectament, els desitjos o necessitats dels éssers humans.  Drets: són les sumes o quantitats de diners pendents de cobrament  Obligacions: són tot els deutes exigibles que té l’empresa.
 • 5. 1.2. Esquema Patrimoni net Bens + Drets La riquesa de l’empresa Allò que l’empresa posseeix Patrimoni net ACTIU Obligacions Allò que l’empresa deu PASSIU
 • 6. 1.2. Esquema Podem dir doncs que: Actiu = Patrimoni net + Passiu  Actiu: INVERSIONS realitzades per l’empresa  Patrimoni net + Passiu: són les FONTS DE FINANÇAMENT d’aquestes inversions.
 • 7. 1.3.Exemple Link: http://www.youtube.com /watch?v=a1xGIBa5LHw
 • 8. 1.4. Càlcul del resultat.  Càlcul del resultat a partir de la variació del patrimoni net Si comparem el patrimoni empresarial en dos moments diferents segur que ha canviat, i pot ser que també hagi canviat el patrimoni net.  Si patrimoni net  Si parimoni net Beneficis Pèrdues
 • 9. 2.Masses Patrimonials L’empresa té molts béns, drets i obligacions diferents. Quan agrupem els elements patrimonials en grups homogenis, en diem masses patrimonials.  Les masses patrimonials d’ACTIU s’agrupen segons la seva DISPONIBILITAT  Les masses patrimonials de PASSIU i PATRIMONI NET s’agrupen segons la seva EXIGIBILITAT
 • 10. 2.1 Tipus d’actiu Masses patrimonials  d’Actiu Actiu no corrent: Elements del patrimoni vinculats a l’empresa més d’un exercici econòmic. -Immobilitzat intangible -Immobilitzat material -Inversions financeres a llarg termini -Inversions immobiliàries  Actiu corrent : Aquells elements que es troben en constant rotació. - Existències - Realitzable -Disponible
 • 11. 2.2. Tipus de patrimoni net i passiu Masses patrimonials de patrimoni net i passiu  Patrimoni net: No exigible. Recursos de l’empresa destinats a l’autofinançament, més diners aliens que no cal tornar.  Passiu no corrent: Recursos que s’han de tornar en un període superior a un any.  Passiu corrent:Recursos que s’han de tornar en un període inferior a un any
 • 12. 3.Bibliografia  http://www.mcgrawhill.es/bcv/guide/capitulo/84481703 42.pdf  http://ca.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9_(economia)H  ttp://www.upf.edu/usquid-facecon/_pdf/ebook.pdf  Llibre D’empresa 2 Batxillerat