0
Komunikácia
© RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk
Program D2Program D2
Cieľ komunikácie
Moja komunikácia
© RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk
Cieľ komunikácie
© RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk
Cieľ komunikácieCieľ komunikácie
4 stránky komunikácie - cieľ
Riadenie rozhovorov
Riešenie konfliktov
Kritika
Spätná väzba...
4 stránky komunikácie4 stránky komunikácie
CieľObsah
© RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk
Odkaz
na vzťah
Správa
o se...
Riadenie rozhovorovRiadenie rozhovorov
Priebeh rozhovoru
Udržujte si prehľad
Štruktúrovanie rozhovoru
Štruktúrovanie obsah...
Priebeh rozhovoruPriebeh rozhovoru
Vyjasnite si cieľ rozhovoru.
Zhromaždite argumenty.
Preverte argumenty.
Vyjasnite si rá...
Udržujte si prehľadUdržujte si prehľad
Štruktúrovanie rozhovoru
– Kontakt a orientácia, situácia a ciele, riešenie, preved...
ŠtruktúrŠtruktúrovanie rozhovoruovanie rozhovoru
Kým začneme, poznajú sa všetci prítomní?
Zaujímalo by ma, kto tu má akú ú...
Štruktúrovanie obsahuŠtruktúrovanie obsahu
Model 3x4
Odborné a
tématické
kompetencie
Organizácia a
riadenie
Osoba Tím Orga...
Zaujímajte stanoviskoZaujímajte stanovisko
Oceňujte záujem
– Uhmm ... Áno ... Som samé ucho ... Rozumiem ...
Obsahové poro...
OtázkaOtázka
Otázka je forma verbálneho zdelenia, ktorým sa niečo pýtame.
Schopnosť vnímať, ako rozdielne otázky pôsobia, ...
Typy otázokTypy otázok
Otázka zisťovacia
– Môžete ísť v marci na veľtrh?
– Obmedzuje odpoveď na "áno", alebo "nie".
Otvore...
Typy otázokTypy otázok
Konkretizačné otázky
– Kedy letí vaše lietadlo do Mníchova? Čo presne chcete podniknúť?
– Nútia k n...
Účinok otázokÚčinok otázok
Základné otázky:
– Čo si myslí (myslenie)?
– Čo cíti (pocity)?
– Čo chce (vôľa)?
Pýtajte sa, ab...
Účinok otázokÚčinok otázok
Čo chcete ovplyvniť?
– Informácie - doplňujúce otázky
– Konkretizácia - konkretizačné otázky
– ...
Účinok otázokÚčinok otázok
Chcete dialóg zahájiť, alebo ukončiť ?
Otázky napomáhajúce rozvoju dialógu:
– zisťovacie a obja...
Účinok otázokÚčinok otázok
Pýtajte sa i na to, čo je samozrejmé.
– Pri všetkých dôležitých rozhovoroch sa vždy v duchu poz...
OtázkaOtázka
Otázka bez cieľa je ako neriadená strela.
© RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk
6 najdôležitejších prekážok v rozhovoroch6 najdôležitejších prekážok v rozhovoroch
Myslieť neznamená vysloviť.
– Vyslovte ...
66 najdôležitejších prekážok v rozhovorochnajdôležitejších prekážok v rozhovoroch
Porozumieť neznamená súhlasiť.
– Overte ...
Riešenie konfliktovRiešenie konfliktov
Konflikty
Konflikty a vzťahy
Riešenie konfliktov
Pravidlá riešenia konfliktov
Predc...
KonfliktyKonflikty
Konflikty sú problémy, alebo úlohy, ktoré vznikajú medzi ľuďmi,
ktorí majú čo do činenia, preto je ich ...
KonfliktyKonflikty
Konflikt je
– stret zbraní
– nezhoda
– protikladnosť
– nezlučiteľnosť
Konflikt nie je
– rozdielny názor...
Konflikty a vzťahyKonflikty a vzťahy
Tam, kde nie je žiadny vzťah alebo kde o neho nie je záujem, ku
konfliktu nepríde.
Ľu...
Riešenie konfliktovRiešenie konfliktov
Situácie
– Nie sú dôležité pre koučovaného.
– Vyriešime ich neskôr.
– Treba riešiť,...
Riešenie konfliktovRiešenie konfliktov
Konštruktívne riešenie konfliktov
– Problém prejednávať so všetkými zúčastnenými.
–...
Riešenie konfliktovRiešenie konfliktov
Thomas Gordon
– Definovanie problému
– Návrh možnosti riešenia
– Hodnotenie alterna...
Pravidlá riešenia konfliktovPravidlá riešenia konfliktov
Pozorne a aktívne počúvajte.
Uistite sa o tom, čo ste pochopili.
...
Pravidlá riešenia konfliktuPravidlá riešenia konfliktu
Utíšte emócie zúčastnených.
Nestupňujte emócie.
Konflikty obyčajne ...
Predchádzanie konfliktomPredchádzanie konfliktom
Jasne definované ciele.
Pravidelné stretnutia.
Otvorená komunikácia.
© RN...
CvičenieCvičenie
Riešenie konfliktu
– Napísať konflikt, dôvod konfliktu a dôležitosť konfliktu.
– Napísať problém a obodov...
KritikaKritika
Kritika
Druhy kritiky
Obranné stratégie
Prínosy kritiky
Kritika - budúci cieľ
© RNDr. Marta Krajčíová 33 ww...
KritikaKritika
Kritika je negatívna spätná väzba.
Keď ľudia cítia, že ich kritizujete, alebo na nich útočíte:
– Prestanú v...
KritikaKritika
Zmena kritizovaného:
– Z kritiky sa dozviete, ako pôsobíte na svoje okolie.
– Väčšinou sa vzťahuje k vášmu ...
Druhy kritikyDruhy kritiky
Oprávnená - konštruktívna kritika - vyjadrená
– Overte si, nakoľko sa na kritizovanej situácii ...
Druhy kritikyDruhy kritiky
Oprávnená - konštruktívna kritika - prijatá
– Pozorne počúvajte, neospravedlňujte sa.
– Overte ...
Druhy kritikyDruhy kritiky
Naučte sa kritiku suverénne vyjadriť i vypočuť.
– Kto vyjadruje kritiku, chce riešiť nejaký pro...
Druhy kritikyDruhy kritiky
Neoprávnená
– Počúvajte, neospravedlňujte sa.
– Spoločne vymedzte, čo je nepopierateľné.
– Over...
Druhy kritikyDruhy kritiky
Nevecná kritika
– Rozhodnite sa, či na ňu vôbec chcete reagovať. Často za to ani nestojí.
– Pok...
Obranné stratégieObranné stratégie
Verbálne obranné stratégie
– Nakreslite si svoj symbol - obrázok, ktorý symbolizuje váš...
Prínosy kritikyPrínosy kritiky
Kritika prispieva k zlepšeniu spolupráce, lebo:
– Odhaľuje chyby a príčiny.
– Zaisťuje zlep...
KritikaKritika -- budúci cieľbudúci cieľ
Kritika je negatívne hodnotenie.
Pri koučovaní sa kritike vyhýbame, hlavne preto,...
CvičeniCvičeniaa
Kritika
Kritika - budúci cieľ
© RNDr. Marta Krajčíová 44 www.krajciova.sk
Spätná väzbaSpätná väzba
Spätná väzba
Komunikátor - príjemca
Efekt spätnej väzby
Účinnosť spätnej väzby
Druhy spätnej väzb...
Spätná väzbaSpätná väzba
Je ústne vyjadrená osobná reakcia na nejaké správanie.
Cieľom spätnej väzby je objasnenie vlastné...
KomunikátorKomunikátor -- príjemcapríjemca
Komunikátor
– Načasujte spätnú väzbu na okamžik, kedy je váš partner pripravený...
Efekt spätnej väzbyEfekt spätnej väzby
© RNDr. Marta Krajčíová 48 www.krajciova.sk
Účinnosť spätnej väzbyÚčinnosť spätnej väzby
Spätná väzba je účinná pokiaľ je:
– konkrétna
– včasná
– vhodne načasovaná
– ...
Účinnosť spätnej väzbyÚčinnosť spätnej väzby
Nesmie byť nikdy prekvapením.
Je tým najdôležitejším.
Dáva sa s dôverou a lás...
Druhy spätnej väzbyDruhy spätnej väzby
Pozitívna
Negatívna - kritika
© RNDr. Marta Krajčíová 51 www.krajciova.sk
HodnotenieHodnotenie -- reflektovaniereflektovanie
Je posudzovanie
hodnoteného vo vzťahu
k nejakej objektívnej norme.
Hodn...
PochvalaPochvala
Týždeň sledujte zamestnancov a robte si poznámky, čo robia
dobre a čo zle a povedzte im to.
Oceniť zamest...
PochvalaPochvala
Vždy je potrebné zmieniť sa o každom zlepšení a vyzdvihnúť
lepšie výsledky.
Pokrok musí byť viditeľný, ab...
PPochvalaochvala
Pochvala je silnejšia zbraň ako kritika.
Jiři Suchý, Pavel Náhlovský
© RNDr. Marta Krajčíová 55 www.krajc...
CvičeniCvičeniaa
Spätná väzba
Hodnotenie - reflektovanie
Vyjadrenie pochvaly
© RNDr. Marta Krajčíová 56 www.krajciova.sk
Moja komunikácia
© RNDr. Marta Krajčíová 57 www.krajciova.sk
Moja komunikáciaMoja komunikácia
Komunikačné typy
Komunikačné štýly
Úroveň komunikácie
Plán rozvoja komunikácie
© RNDr. Ma...
Komunikačné typyKomunikačné typy
Analytický Riadiaci
© RNDr. Marta Krajčíová 59 www.krajciova.sk
Priateľský Expresívny
- -...
Komunikačné typyKomunikačné typy
Analytická osobnosť
– Má sklon veľa myslieť, pomaly konať, kontrolovať sa, je
pasívna, ti...
Komunikačné typyKomunikačné typy
Priateľská osobnosť
– Je veľmi citlivá, rada teší ostatných, má pre ľudí
pochopenie, radu...
Komunikačné typyKomunikačné typy
Osobnosť analytická sa s expresívnou ťažko dohovorí, pretože:
– Analytická je chladne a l...
Komunikačné štýlyKomunikačné štýly
Agresívny
– Presadzuje sa na úkor ostatných.
– Používa manipulatívne techniky.
– Podráž...
Komunikačné štýlyKomunikačné štýly
Asertívny
– Vie sa bez problémov presadiť.
– Dokáže vyjadriť svoje priania.
– Verí si.
...
Úroveň komunikácieÚroveň komunikácie
• Kto sa venuje učeniu, bude každým dňom rásť, kto sa venuje Tau,
bude každým dňom ub...
Plán rozvoja komunikáciePlán rozvoja komunikácie
© RNDr. Marta Krajčíová 66 www.krajciova.sk
CvičeniCvičeniaa
Silné a slabé stránky komunikácie
Komunikačný profil
Asertivita
© RNDr. Marta Krajčíová 67 www.krajciova....
Spätná väzbaSpätná väzba
Povedala som všetko, čo som myslela?
– Dodržanie programu.
Počuli ste čo som povedala?
– Forma, š...
KnihyKnihy
Christine Scharlau
– Techniky vedení rozhovorů
Jaro Křivohlavý
– Povídej naslouchám
Alena Špačková
– Moderní ré...
RNDr. Marta Krajčíová
konzultantka Business Process Management
e-mail: mail@krajciova.sk
Ďakujem za pozornosť
© RNDr. Mart...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Mk 06 komunikacia_d2_v1

128

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
128
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Mk 06 komunikacia_d2_v1"

 1. 1. Komunikácia © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk
 2. 2. Program D2Program D2 Cieľ komunikácie Moja komunikácia © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk
 3. 3. Cieľ komunikácie © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk
 4. 4. Cieľ komunikácieCieľ komunikácie 4 stránky komunikácie - cieľ Riadenie rozhovorov Riešenie konfliktov Kritika Spätná väzba © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk
 5. 5. 4 stránky komunikácie4 stránky komunikácie CieľObsah © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Odkaz na vzťah Správa o sebe Zdroj: Maren Fischer - Epe, Koučování, Zásady a techniky profesního doprovázení, Portál 2006
 6. 6. Riadenie rozhovorovRiadenie rozhovorov Priebeh rozhovoru Udržujte si prehľad Štruktúrovanie rozhovoru Štruktúrovanie obsahu Zaujímajte stanovisko Otázka Typy otázok Účinok otázok © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Účinok otázok 6 najdôležitejších prekážok v rozhovoroch
 7. 7. Priebeh rozhovoruPriebeh rozhovoru Vyjasnite si cieľ rozhovoru. Zhromaždite argumenty. Preverte argumenty. Vyjasnite si rámcové podmienky. Buďte presvedčivý. Zdôrazňujte obojstranné výhody. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk
 8. 8. Udržujte si prehľadUdržujte si prehľad Štruktúrovanie rozhovoru – Kontakt a orientácia, situácia a ciele, riešenie, prevedenie do praxe. Štruktúrovanie obsahu – Model 3x4 Práca s obrazmi – Kartičky, flipchard, emotikony, vizualizácia osôb, vzťahov... © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk
 9. 9. ŠtruktúrŠtruktúrovanie rozhovoruovanie rozhovoru Kým začneme, poznajú sa všetci prítomní? Zaujímalo by ma, kto tu má akú úlohu. Rada by som počula najprv stručný prehľad. Rada by som stručne zhrnula. Čo sme vyriešili? Ako sme zatiaľ ďaleko? Chcela by som si vyjasniť, čo je vybavené? Na čom sme sa presne dohodli? © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Na čom sme sa presne dohodli? Ako budeme postupovať Aký je náš ďalší krok?
 10. 10. Štruktúrovanie obsahuŠtruktúrovanie obsahu Model 3x4 Odborné a tématické kompetencie Organizácia a riadenie Osoba Tím Organizácia © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk riadenie procesov Sociálne a personálne kompetencie Strategické kompetencie Zdroj: Maren Fischer - Epe, Koučování, Zásady a techniky profesního doprovázení, Portál 2006
 11. 11. Zaujímajte stanoviskoZaujímajte stanovisko Oceňujte záujem – Uhmm ... Áno ... Som samé ucho ... Rozumiem ... Obsahové porozumenie – Rada by som zhrnula ... – Pokiaľ vám dobre rozumiem ... Emocionálne pochopenie – Teraz by mal raz pán Majer vidieť, ako to bude zvládať bez vás .... – Vy ste už svoj diel práce odviedli .... Zaujmite stanovisko © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk Zaujmite stanovisko – Tejto upomienke by som každopádne odporovala ... Poskytujte spätnú väzbu – V tejto otázke pôsobíte netrpezlivo ...
 12. 12. OtázkaOtázka Otázka je forma verbálneho zdelenia, ktorým sa niečo pýtame. Schopnosť vnímať, ako rozdielne otázky pôsobia, je významnou súčasťou sociálnej kompetencie. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk
 13. 13. Typy otázokTypy otázok Otázka zisťovacia – Môžete ísť v marci na veľtrh? – Obmedzuje odpoveď na "áno", alebo "nie". Otvorená informatívna – Za akých podmienok by ste mohli ísť na veľtrh? – Otvára priestor, môže rozmýšľať, vysvetliť svoj postoj, navrhnúť alternatívy. Otázka s ponukou dvoch alebo viac odpovedí – Chcete byť u nášho veľtržného stánku od pondelka do stredy, alebo od © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk – Chcete byť u nášho veľtržného stánku od pondelka do stredy, alebo od stredy do piatku? – Príjemca sa môže rozhodnúť medzi alternatívami a môže si uvedomiť, aké má možnosti.
 14. 14. Typy otázokTypy otázok Konkretizačné otázky – Kedy letí vaše lietadlo do Mníchova? Čo presne chcete podniknúť? – Nútia k názornosti. Môžu odvieť pozornosť od témy, ak sú položené skoro. Sugestívne otázky – Vy predsa tiež súhlasíte s podpisom petície. – Skrytým tvrdením tlačia určitým smerom. Rétorické otázky – Hráte športku? Potom vás určite bude zaujímať naša ponuka ... © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk – Hráte športku? Potom vás určite bude zaujímať naša ponuka ... – Neočakáva sa odpoveď. Používa sa v prejavoch. Motivačné otázky – Vy ste predsa odborník. Ako hodnotíte ... – Ak sú úprimné, motivujú. Ak sú manipulatívne odrádzajú. Otázka vyžadujúca zdôvodnenie – Prečo ste včera odišli už o 16,00 ? – Môžu vydesiť ľudí, ktorí nerozlišujú medzi odôvodnením a ospravedlnením.
 15. 15. Účinok otázokÚčinok otázok Základné otázky: – Čo si myslí (myslenie)? – Čo cíti (pocity)? – Čo chce (vôľa)? Pýtajte sa, aby ste sa dozvedeli, čo vás posunie dopredu. – Čo je nové? – Aký je stav vecí? – Stalo sa niečo nové? – Aké sú úlohy? © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk – Aké sú úlohy? – Čo mám robiť?
 16. 16. Účinok otázokÚčinok otázok Čo chcete ovplyvniť? – Informácie - doplňujúce otázky – Konkretizácia - konkretizačné otázky – Zdôvodnenie a zmysel - prečo, prečo nie ... – Rozhodnutie - zisťovacie otázky – Zamyslenie - Kedy to tak je? Ako by to mohlo byť? – Zábava, kontakt - doplňovacie otázky © RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk
 17. 17. Účinok otázokÚčinok otázok Chcete dialóg zahájiť, alebo ukončiť ? Otázky napomáhajúce rozvoju dialógu: – zisťovacie a objasňujúce – rozvíjajúce – navrhovacie Otázky nesprávne: – agresívne – mentorujúce © RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk – mentorujúce – intímne – sugestívne
 18. 18. Účinok otázokÚčinok otázok Pýtajte sa i na to, čo je samozrejmé. – Pri všetkých dôležitých rozhovoroch sa vždy v duchu pozerajte na vec z pohľadu druhej strany. – Nechajte partnera zopakovať, čo z vašej správy pochopil. – Ak pociťujete pri rozhovoroch neistotu, berte to ako znamenie, že sa máte spýtať. – Pýtajte sa cielene. © RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk
 19. 19. OtázkaOtázka Otázka bez cieľa je ako neriadená strela. © RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk
 20. 20. 6 najdôležitejších prekážok v rozhovoroch6 najdôležitejších prekážok v rozhovoroch Myslieť neznamená vysloviť. – Vyslovte to, čo musia ostatní vedieť, aby splnili svoju prácu podľa vašich predstáv. – Spýtajte sa, pokiaľ si nie ste istí, čo sa od vás očakáva. Vysloviť neznamená vypočuť. – Uistite sa, čo ostatní počuli. – Obstarajte si informácie, ktoré vám unikli. Vypočuť neznamená porozumieť. – Uistite sa, čo ostatní pochopili. © RNDr. Marta Krajčíová 20 www.krajciova.sk – Uistite sa, čo ostatní pochopili. – Povedzte, čo ste pochopili.
 21. 21. 66 najdôležitejších prekážok v rozhovorochnajdôležitejších prekážok v rozhovoroch Porozumieť neznamená súhlasiť. – Overte si, či súhlas znamená "áno rozumiem", alebo "áno, súhlasím". – Povedzte, čo konkrétne váš súhlas znamená. Súhlasiť neznamená vykonať. – Pomôžte pri realizácii svojich cieľov. – Uveďte, čo pre realizáciu cieľov potrebujete. Vykonať neznamená dodržiavať. – Podporujte ostatných pomocou kontroly. – Kontrolujte sami seba, hlavne pri nových úlohách. © RNDr. Marta Krajčíová 21 www.krajciova.sk – Kontrolujte sami seba, hlavne pri nových úlohách.
 22. 22. Riešenie konfliktovRiešenie konfliktov Konflikty Konflikty a vzťahy Riešenie konfliktov Pravidlá riešenia konfliktov Predchádzanie konfliktom © RNDr. Marta Krajčíová 22 www.krajciova.sk
 23. 23. KonfliktyKonflikty Konflikty sú problémy, alebo úlohy, ktoré vznikajú medzi ľuďmi, ktorí majú čo do činenia, preto je ich treba riešiť. © RNDr. Marta Krajčíová 23 www.krajciova.sk
 24. 24. KonfliktyKonflikty Konflikt je – stret zbraní – nezhoda – protikladnosť – nezlučiteľnosť Konflikt nie je – rozdielny názor – nedorozumenie © RNDr. Marta Krajčíová 24 www.krajciova.sk – nedorozumenie – napätá situácia – mrzutosť – antipatia – kritika
 25. 25. Konflikty a vzťahyKonflikty a vzťahy Tam, kde nie je žiadny vzťah alebo kde o neho nie je záujem, ku konfliktu nepríde. Ľudia v konflikte majú teda vždy niečo do činenia. Prejavuje sa tu ľudská rozdielnosť. Ukazujú na rozdielne videnie sveta ľudí. Sloboda a konflikt spolu súvisia a preto je potrebné vyjednávať. Konflikty sú všadeprítomné a normálne, môžu podporiť rozvoj. Majú v sebe i niečo dobrého. Vyjasňujú problematické situácie © RNDr. Marta Krajčíová 25 www.krajciova.sk Majú v sebe i niečo dobrého. Vyjasňujú problematické situácie a umožňujú rozvíjať ciele. Nemusíme sa ich obávať, alebo sa im vyhýbať. Konflikt nevzniká iba vtedy, ak je všetko presne stanovené.
 26. 26. Riešenie konfliktovRiešenie konfliktov Situácie – Nie sú dôležité pre koučovaného. – Vyriešime ich neskôr. – Treba riešiť, hľadáme riešenia. © RNDr. Marta Krajčíová 26 www.krajciova.sk
 27. 27. Riešenie konfliktovRiešenie konfliktov Konštruktívne riešenie konfliktov – Problém prejednávať so všetkými zúčastnenými. – Vnímať a chápať pocity všetkých zúčastnených - i vlastné. – Spoločne prejednávať a zvažovať protikladné názory, aby si každý zúčastnený pripadal uznávaný. – Kolektívne riešiť, aby riešenie bolo prijateľné pre všetkých zainteresovaných a hľadať prednosti pre obe strany. Predpoklady konštruktívneho správania v konfliktoch © RNDr. Marta Krajčíová 27 www.krajciova.sk Predpoklady konštruktívneho správania v konfliktoch – Všetky strany majú záujem na spoločnom riešení. – Dôležitý je vnútorný postoj, ktorý uznáva i iné hodnoty. – Dôvera a snaha o spoločné riešenie.
 28. 28. Riešenie konfliktovRiešenie konfliktov Thomas Gordon – Definovanie problému – Návrh možnosti riešenia – Hodnotenie alternatívnych riešení – Rozhodovanie – Realizácia rozhodnutia – Hodnotenie rozhodnutia © RNDr. Marta Krajčíová 28 www.krajciova.sk
 29. 29. Pravidlá riešenia konfliktovPravidlá riešenia konfliktov Pozorne a aktívne počúvajte. Uistite sa o tom, čo ste pochopili. Rozlišujte a oddeľujte v konflikte ľudí a problémy. Ak váš partner má iný názor, neznamená to, že budeme s nim jednať pohŕdavo a nezdvorilo. Vnímajte presne pohľad a názory svojho partnera. Akceptujte iný uhol pohľadu. Vyhnite sa obviňovaniu. © RNDr. Marta Krajčíová 29 www.krajciova.sk Vyhnite sa obviňovaniu. Nevyvodzujte zo svojich obáv špekulácie.
 30. 30. Pravidlá riešenia konfliktuPravidlá riešenia konfliktu Utíšte emócie zúčastnených. Nestupňujte emócie. Konflikty obyčajne neprebiehajú racionálne, ale emocionálne, hlavne vtedy, ak ide o osobné hodnoty. Pomenujte záujmy protistrany, povedzte vlastnými slovami, ako ste to pochopili a sústreďte sa na hľadisko protistrany, opakujte, čo bolo povedané. – Rozumiem tomu dobre ... © RNDr. Marta Krajčíová 30 www.krajciova.sk – Rozumiem tomu dobre ... – Rada by som zopakovala čo bolo povedané ... – Myslíte si, že ...
 31. 31. Predchádzanie konfliktomPredchádzanie konfliktom Jasne definované ciele. Pravidelné stretnutia. Otvorená komunikácia. © RNDr. Marta Krajčíová 31 www.krajciova.sk
 32. 32. CvičenieCvičenie Riešenie konfliktu – Napísať konflikt, dôvod konfliktu a dôležitosť konfliktu. – Napísať problém a obodovať problém. – Napísať situácie, kedy som sa vyhla konfliktu a dôvod, prečo som nechcela ísť do konfliktu. – Napísať dôležitosť situácie, prečo som nechcela ísť do konfliktu. © RNDr. Marta Krajčíová 32 www.krajciova.sk
 33. 33. KritikaKritika Kritika Druhy kritiky Obranné stratégie Prínosy kritiky Kritika - budúci cieľ © RNDr. Marta Krajčíová 33 www.krajciova.sk
 34. 34. KritikaKritika Kritika je negatívna spätná väzba. Keď ľudia cítia, že ich kritizujete, alebo na nich útočíte: – Prestanú vnímať. – Pripravujú si elaborát na ospravedlnenie. – Plánujú zničujúcu energickú obranu. Ľudia reagujú na kritiku: – Hrozbou – Útekom – Strnutím © RNDr. Marta Krajčíová 34 www.krajciova.sk – Strnutím Tento evolučne vyvinutý program: – Spúšťa sa veľmi rýchlo. – Chráni nás pre nebezpečnými situáciami. – Obmedzuje našu schopnosť jednania v spoločenskom styku.
 35. 35. KritikaKritika Zmena kritizovaného: – Z kritiky sa dozviete, ako pôsobíte na svoje okolie. – Väčšinou sa vzťahuje k vášmu správaniu alebo výsledkom. – Iba zriedka je myslená osobne. – Kritika je vždy spojená s emóciami. – Kritika ale nedokáže zmeniť správanie ľudí. To môžu iba oni sami. – Úctivou kritikou im môžete povedať dobré dôvody pre zmenu spávania, aké by ste si priali. © RNDr. Marta Krajčíová 35 www.krajciova.sk Keď vás ostatní kritizujú, neznamená to, že vás nemajú radi.
 36. 36. Druhy kritikyDruhy kritiky Oprávnená - konštruktívna kritika - vyjadrená – Overte si, nakoľko sa na kritizovanej situácii podieľate vy. – Popíšte stav veci. – Jasne vyjadríte očakávania. – Upresníte požadované správanie. – Prejednajte dôsledky kritizovaného správania. – Vypracujte spoločné riešenia. © RNDr. Marta Krajčíová 36 www.krajciova.sk
 37. 37. Druhy kritikyDruhy kritiky Oprávnená - konštruktívna kritika - prijatá – Pozorne počúvajte, neospravedlňujte sa. – Overte si, čo presne je na kritike pravdivé. – Spýtajte sa presne, čo by malo byť ináč. – Vyjasnite si situáciu, či ste jej dobre rozumeli a čo kritikou partner sleduje, resp. čo chce dosiahnuť. – Odpoveď si premyslíte až keď partner dohovoril. – Spýtajte sa, ako si kritik predstavuje zlepšenie. – Spoločne hľadajte riešenia. © RNDr. Marta Krajčíová 37 www.krajciova.sk – Spoločne hľadajte riešenia. Oprávnená kritika je užitočná spätná väzba. Oprávnenú kritiku by ste mali prijať a rozhodnúť sa, ako sa z nej poučiť.
 38. 38. Druhy kritikyDruhy kritiky Naučte sa kritiku suverénne vyjadriť i vypočuť. – Kto vyjadruje kritiku, chce riešiť nejaký problém. – Ten, kto vie prijať kritiku, ukazuje svoju suverenitu. © RNDr. Marta Krajčíová 38 www.krajciova.sk
 39. 39. Druhy kritikyDruhy kritiky Neoprávnená – Počúvajte, neospravedlňujte sa. – Spoločne vymedzte, čo je nepopierateľné. – Overte si, čo ste presne pochopili, pýtajte sa so záujmom a so zvedavosťou. – Pokojne a so zvedavosťou odmietnite to, čo z vášho hľadiska nie je pravda, odvolávajte sa na fakty. © RNDr. Marta Krajčíová 39 www.krajciova.sk Či je kritika neoprávnená, môžete rozhodnúť až vtedy, keď ste vypočuli a pochopili, čo mal kritik na mysli.
 40. 40. Druhy kritikyDruhy kritiky Nevecná kritika – Rozhodnite sa, či na ňu vôbec chcete reagovať. Často za to ani nestojí. – Pokiaľ ide o dôležitú vec, sledujte nevecnú a vecnú časť kritiky a premyslíte si, čo nevecnú kritiku spôsobilo. – Keď vám nevecná kritika pripadá ako cielený útok na vašu osobu, alebo ak kritik stupňuje svoje emócie, potom si vytvorte odstup a oznámte, že v rozhovore nebudete pokračovať. – Presuňte rozhovor na neskôr a opustite miestnosť. © RNDr. Marta Krajčíová 40 www.krajciova.sk
 41. 41. Obranné stratégieObranné stratégie Verbálne obranné stratégie – Nakreslite si svoj symbol - obrázok, ktorý symbolizuje váš vnútorný pokoj (kvet, predmet, zvuk, farba). – Pomáhajte sami sebe, vydýchnite, sledujte svoje nohy, telo, ruky, oprite sa o stoličku, myslíte sa svoj symbol, ktorý vás posilňuje a pocit, ktorý kritiku sprevádza. – Prejdite do neosobného stavu - vecnej roviny, pýtajte sa. – Sami sa rozhodnite, čo budete brať osobne a čo nie. – Keď reagujete osobne, nechávate ostatných účastniť sa toho, čo cítite. © RNDr. Marta Krajčíová 41 www.krajciova.sk – Keď reagujete osobne, nechávate ostatných účastniť sa toho, čo cítite. – Ale váš vnútorný život je príliš cenný na to, aby bol stále verejne prístupný. – Neexistuje žiadny predpis, že musíte stále komunikovať srdečne - môžete sa rozhodnúť sami. – Keď si vytvoríte vnútorný odstup, umožní vám to, aby ste nereagovali emocionálne. – Platí to vtedy, keď vás druhí úmyselne rozčuľujú, provokujú, privádzajú do rozpakov, alebo ponižujú.
 42. 42. Prínosy kritikyPrínosy kritiky Kritika prispieva k zlepšeniu spolupráce, lebo: – Odhaľuje chyby a príčiny. – Zaisťuje zlepšenie. – Hľadá riešenia. – Predchádza chybám. – Je dôležitou súčasťou účinného riadenia kvality. – Pomáha zaistiť dobré pracovné výsledky. – Podporuje atmosféru plnú úctivej spolupráce. © RNDr. Marta Krajčíová 42 www.krajciova.sk
 43. 43. KritikaKritika -- budúci cieľbudúci cieľ Kritika je negatívne hodnotenie. Pri koučovaní sa kritike vyhýbame, hlavne preto, že ju k zmene u druhého (aj seba) nepotrebujeme. Kritiku môžeme nahradiť zadaním cieľa v budúcnosti a vyhnúť sa tak riziku zranenia a reakcie kritizovaného: – protiútokom – výhovorkou – obvinením © RNDr. Marta Krajčíová 43 www.krajciova.sk – obvinením – zlosťou – stiahnutím sa – zablokovaním sa
 44. 44. CvičeniCvičeniaa Kritika Kritika - budúci cieľ © RNDr. Marta Krajčíová 44 www.krajciova.sk
 45. 45. Spätná väzbaSpätná väzba Spätná väzba Komunikátor - príjemca Efekt spätnej väzby Účinnosť spätnej väzby Druhy spätnej väzby Hodnotenie - reflektovanie Pochvala © RNDr. Marta Krajčíová 45 www.krajciova.sk
 46. 46. Spätná väzbaSpätná väzba Je ústne vyjadrená osobná reakcia na nejaké správanie. Cieľom spätnej väzby je objasnenie vlastného pohľadu ako predpokladu dobrého porozumenia a spolupráce. © RNDr. Marta Krajčíová 46 www.krajciova.sk
 47. 47. KomunikátorKomunikátor -- príjemcapríjemca Komunikátor – Načasujte spätnú väzbu na okamžik, kedy je váš partner pripravený počúvať. – Spätná väzba by mala reagovať na danú situáciu, mala by byť konkrétna, subjektívna a úctivá. – Vyjadrujte sa jasne, lebo „Čo sa srdcu prieči, to hlava nevpustí“. – Poskytujte i pozitívnu spätnú väzbu. Príjemca – Vyžiadajte si spätnú väzbu od kolegov, nadriadených, zákazníkov. © RNDr. Marta Krajčíová 47 www.krajciova.sk – Vyžiadajte si spätnú väzbu od kolegov, nadriadených, zákazníkov. – Dobre počúvajte a nechajte najprv sa seba pôsobiť nové informácie - nebráňte sa a nevysvetľujte ako ste to mysleli. – Premyslíte si, aký je váš podiel na dianí a potom povedzte, čo chcete, alebo môžete zmeniť a čo nie.
 48. 48. Efekt spätnej väzbyEfekt spätnej väzby © RNDr. Marta Krajčíová 48 www.krajciova.sk
 49. 49. Účinnosť spätnej väzbyÚčinnosť spätnej väzby Spätná väzba je účinná pokiaľ je: – konkrétna – včasná – vhodne načasovaná – jednoznačne formulovaná – vecná – zameraná na pomoc nášmu komunikačnému partnerovi – vyvážená – nejednostranná © RNDr. Marta Krajčíová 49 www.krajciova.sk – nejednostranná
 50. 50. Účinnosť spätnej väzbyÚčinnosť spätnej väzby Nesmie byť nikdy prekvapením. Je tým najdôležitejším. Dáva sa s dôverou a láskou. Môže byť pozitívna, alebo negatívna. Nikdy ich nespájajte, lebo sa ruší ich účinok. © RNDr. Marta Krajčíová 50 www.krajciova.sk Spätná väzba nesmie byť: hodnotiaca, kritická, osobná.
 51. 51. Druhy spätnej väzbyDruhy spätnej väzby Pozitívna Negatívna - kritika © RNDr. Marta Krajčíová 51 www.krajciova.sk
 52. 52. HodnotenieHodnotenie -- reflektovaniereflektovanie Je posudzovanie hodnoteného vo vzťahu k nejakej objektívnej norme. Hodnotením vytvárame tlak smerom na hodnoteného. Hodnotenie sa pri koučovaní nepoužíva. Hodnotenie nepomáha, lebo Je posudzovanie daného javu vzhľadom k svojmu subjektívnemu pocitu. Reflektovaním nechávame priestor koučovanému k tomu, aby si hľadal vlastné ciele a cestu. Reflektovanie nekontroluje © RNDr. Marta Krajčíová 52 www.krajciova.sk Hodnotenie nepomáha, lebo kontroluje. Používané slová: jazyk pravdivý - dobré, správne, užitočné, vhodné Reflektovanie nekontroluje ale pomáha. Používané slová : jazyk pocitový: páči sa mi, všimol som si, zaujalo ma ....
 53. 53. PochvalaPochvala Týždeň sledujte zamestnancov a robte si poznámky, čo robia dobre a čo zle a povedzte im to. Oceniť zamestnancov pri práci, keď niečo robia dobre. Je to cesta k posilneniu ich sebadôvery a tým k pozitívnemu prijímaniu i kritických informácií a podnetov. Využívať to ako hnaciu silu sústavného sebazdokonaľovania. Potom sa rozhodnite, či sa zameráte na pozitívny, alebo negatívny spôsob vedenia. © RNDr. Marta Krajčíová 53 www.krajciova.sk negatívny spôsob vedenia.
 54. 54. PochvalaPochvala Vždy je potrebné zmieniť sa o každom zlepšení a vyzdvihnúť lepšie výsledky. Pokrok musí byť viditeľný, aby zamestnanec nestratil motiváciu. Pochvala či ocenenie musí byť: úprimné, súdne a rozumné. © RNDr. Marta Krajčíová 54 www.krajciova.sk
 55. 55. PPochvalaochvala Pochvala je silnejšia zbraň ako kritika. Jiři Suchý, Pavel Náhlovský © RNDr. Marta Krajčíová 55 www.krajciova.sk
 56. 56. CvičeniCvičeniaa Spätná väzba Hodnotenie - reflektovanie Vyjadrenie pochvaly © RNDr. Marta Krajčíová 56 www.krajciova.sk
 57. 57. Moja komunikácia © RNDr. Marta Krajčíová 57 www.krajciova.sk
 58. 58. Moja komunikáciaMoja komunikácia Komunikačné typy Komunikačné štýly Úroveň komunikácie Plán rozvoja komunikácie © RNDr. Marta Krajčíová 58 www.krajciova.sk
 59. 59. Komunikačné typyKomunikačné typy Analytický Riadiaci © RNDr. Marta Krajčíová 59 www.krajciova.sk Priateľský Expresívny - - kompatibilné vzťahy - toxické vzťahy
 60. 60. Komunikačné typyKomunikačné typy Analytická osobnosť – Má sklon veľa myslieť, pomaly konať, kontrolovať sa, je pasívna, tichá, nepodlieha vášňam, uzavretá, aktívná, puntičkárská, máloovplyvniteľná, pomalé rozhodovanie, výkonná. – Položí si na stôl: presne usporiadaný stôl. – Čo si zavesí na stenu: grafy a diagramy. © RNDr. Marta Krajčíová 60 www.krajciova.sk Riadiaca osobnosť – Je aktívna, ambiciózna, nezávislá, vytrvalá, opatrná, vyhľadáva súťaž a konflikty, neukazuje svoje city. – Prianie - výsledky, ciele - čas - termín, neústupná, rozdeľ a panuj. – Položí si na stôl: čistý stôl. – Čo si zavesí na stenu: certifikáty a ocenenia.
 61. 61. Komunikačné typyKomunikačné typy Priateľská osobnosť – Je veľmi citlivá, rada teší ostatných, má pre ľudí pochopenie, raduje sa z ich radosti. – Snaha pomáhať druhým ľuďom, nedokáže sa presadiť, nie je konfliktný, vyhýba sa konfliktom, nechá sa ovplyvniť, heslo : hlavou stenu neprerazíš. – Položí si na stôl: všetko o ľuďoch. – Čo si zavesí na stenu: fotografie ľudí. Expresívna osobnosť © RNDr. Marta Krajčíová 61 www.krajciova.sk Expresívna osobnosť – Je tiež citlivá, má rada vzrušenie, má sklony k unáhlenému zobecňovaniu, na rozdiel od priateľskej osobnosti, je však zahľadená do seba. – Uznanie, potrebuje potlesk za výnimočnosť, je zameraná na seba, čas nie je podstatný, vysoká tvorivosť. – Položí si na stôl: chaos. – Čo si zavesí na stenu: vlastnú fotku.
 62. 62. Komunikačné typyKomunikačné typy Osobnosť analytická sa s expresívnou ťažko dohovorí, pretože: – Analytická je chladne a logicky uvažujúca, zameriava sa na fakty a detaily. – Expresívna osobnosť je impulzívna, detaily prehliada a skôr ich zobecňuje. Výsledkom je potom časté vzájomné neporozumenie si. © RNDr. Marta Krajčíová 62 www.krajciova.sk
 63. 63. Komunikačné štýlyKomunikačné štýly Agresívny – Presadzuje sa na úkor ostatných. – Používa manipulatívne techniky. – Podráža sebadôveru ostatných. – Zo svojich neúspechov obviňuje okolie. – Používa hlasné a silné slová. Pasívny – Nevie sa presadiť. © RNDr. Marta Krajčíová 63 www.krajciova.sk – Nevie sa presadiť. – Nedokáže povedať svoje priania. – Chýba mu sebaistota. – Za svoje správanie sa ospravedlňuje a vysvetľuje ho. – Nerád vyjadruje otvorene svoje názory.
 64. 64. Komunikačné štýlyKomunikačné štýly Asertívny – Vie sa bez problémov presadiť. – Dokáže vyjadriť svoje priania. – Verí si. – Vie počúvať ostatných a je pripravený pristúpiť ku kompromisu. – Vie priznať chybu a vie zmeniť svoj názor. – Vystupuje kľudne a uvolnene. © RNDr. Marta Krajčíová 64 www.krajciova.sk
 65. 65. Úroveň komunikácieÚroveň komunikácie • Kto sa venuje učeniu, bude každým dňom rásť, kto sa venuje Tau, bude každým dňom ubúdať. • Zamerané na dušu. • Duchovná inteligencia. Komunikuješ s vesmírom • Vo chvíli, keď začínaš hovoriť, míňaš cieľ. • Zamerané na vnútro, pocity. • Emocionálna inteligencia. Nepotrebuješ slová • Nepotrebuješ techniku, hovoríš zo srdca a z presvedčenia. © RNDr. Marta Krajčíová 65 www.krajciova.sk a z presvedčenia. • Zamerané na osobnosť, srdce. • Emocionálna inteligencia. Vyrásť v osobnosť • Používať správne slová, postupy, návody sú v mnohých knihách. • Zamerané na techniku, rozum. • Duševná inteligencia. Naučiť sa komunikovať • Keď je myseľ rozrušená, vytvára sa mnohosť vecí, ale keď sa myseľ upokojí, mnohosť veci mizne. • Zamerané na seba, telo. • Fyzická inteligencia. Slová, slová, slová
 66. 66. Plán rozvoja komunikáciePlán rozvoja komunikácie © RNDr. Marta Krajčíová 66 www.krajciova.sk
 67. 67. CvičeniCvičeniaa Silné a slabé stránky komunikácie Komunikačný profil Asertivita © RNDr. Marta Krajčíová 67 www.krajciova.sk
 68. 68. Spätná väzbaSpätná väzba Povedala som všetko, čo som myslela? – Dodržanie programu. Počuli ste čo som povedala? – Forma, štýl, prednes, obsah, hlas. Rozumeli ste tomu čo som povedala? – Zapamätali ste si to? Test !!! Súhlasíte s tým, čo som povedala? – Čo sa vám to páčilo? © RNDr. Marta Krajčíová 68 www.krajciova.sk – Čo sa vám nepáčilo? Urobíte niečo s tým, keď prídete domov? – Plán osobného komunikačného rozvoja. Budete to trvalo uplatňovať ? – Plán internej komunikácie vo firme.
 69. 69. KnihyKnihy Christine Scharlau – Techniky vedení rozhovorů Jaro Křivohlavý – Povídej naslouchám Alena Špačková – Moderní rétorika Maren Fischer - Epe – Koučování, Zásady a techniky profesního © RNDr. Marta Krajčíová 69 www.krajciova.sk doprovázení Edouard Stacke – Koučování pro manažéry a firemní tímy Eva Jarošová, Růžena Komárková, Daniela Pauknerová, Karel Pavlica – Trénink sociálních a manažerských dovedností
 70. 70. RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk Ďakujem za pozornosť © RNDr. Marta Krajčíová 70 www.krajciova.sk web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com mobil: +421 911 556 331
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×