Els Colors Del So I Les Tic

836 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
836
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Els Colors Del So I Les Tic

  1. 1. FITXA D’ACTIVITATS TAC I MÚSICA Professor/a: Rosa Puertas Blanch Centre: IES GELIDA – Localitat: GELIDA Context educatiu (característiques físiques i socioeconòmiques de la zona) Sempre serà el mateix El centre està situat al bonic poble de Gelida a l’Alt Penedès, és un centre nou en una antiga població d’estiueig i que, avui dia,s’ha anat transformant amb noves edificacions amb vilatans que, majoritàriament, treballen a Barcelona-ciutat o en les zones industrials de Gelida. Les famílies, en general, es senten implicades al centre i a les seves nombroses activitats tan escolars com extraescolars. L’Ajuntament treballa amb els centres educatius un Pla d’Entorn, el que fa que sigui un centre obert a d’altres activitats del poble. El centre disposa de dues línies a la ESO i d’una al Batxillerat. Hi ha poca immigració, el que fa que s’integrin més, en general, però es preveu un augment de població de famílies provinents de l’entorn urbà de Barcelona. TÍTOL DE L’ACTIVITAT: ELS COLORS DEL SO I LES TIC Nivell educatiu i curs: aula oberta, adreçada a alumnes de 3r i 4t. (FUTURA) amb dificultats acadèmiques i socials, que presenten un fracàs escolar. Nombre d’alumnes: El curs passat 12 i aquest 10 Característiques generals: La finalitat del projecte FUTURA és l’obtenció del graduat en la ESO. És un grup en el que es constata impulsivitat, falta d’atenció, dificultats d’expressió verbal i escrita a l’hora d’explicar els seus sentiments, pensaments o idees pel que aquest projecte Futura s’ha caracteritzat per: - potenciar la contenció tan individual com en grup - l’atenció al que se’ls hi proposa - la capacitat de seguir un ordre establert d’activitats donada la seva experiència continuada de fracàs escolar que els desmotiva per acceptar les propostes que se’ls hi fan. Per tant, els criteris d’agrupament han estat: - No haver superat els objectius acadèmics i actitudinals durant el primer cicle de la ESO- - Tenir unes competències molt per sota de la resta de la seva promoció. - En alguns, tenir una capacitat cognitiva límit o bé factors que han interferit en la seva capacitat per aprendre amb molt poc domini dels hàbits de treball. Aquesta UNITAT DIDÀCTICA és la num.6, ja que el Projecte Futura “Els Colors del So” consta ja de 5 unitats. En aquesta darrera, doncs, es programa les activitats amb la dotació TAC al llarg del curs, a partir de la utilització d’enllaços amb Internet, utilització del canó per presentar propostes d’audicions, exemples, pissarra digital, etc. I per una altre part la base de llenguatge musical aprés durant el curs amb les aplicacions al programa Music Time.
  2. 2. Els objectius han de ser avaluables Objectius actitudinals, socials (actituds, valors i normes): Els objectius que proposem, amb l’ajut de la Musicoteràpia i les TIC,són afavorir el desenvolupament personal de les seves capacitats i de les competències bàsiques curriculars. A banda d’emprar una metodologia més personalitzada i dinàmica que estimuli l’actitud favorable vers l’aprenentatge i potenciar els hàbits de treball adequats, i per descomptat, educar en valors personals i socials aplicant-los a la vida quotidiana. Es valorarà tan el compromís amb sí mateix com en grup per elaborar i presentar els diferents treballs, alhora com el respecte pel treball i gustos dels altres, la puntualitat en el lliurament dels treballs i la resolució dels conflictes que vagin sorgint. Objectius procedimentals i conceptuals: 1.- Aprendre a percebre (escoltar). 2.- Conèixer els mecanismes de producció i transmissió del so. 3.- Adquirir la capacitat d’interpretar i representar el món. 4.- Identificar els paràmetres bàsics del so, aprendre a representar-los gràficament i relacionar-los amb els elements bàsics del llenguatge musical. 5.- Conèixer les parts més importants de l’orella i el seu funcionament. 6.- Aprendre a produir a partir del coneixement i la comprensió de si mateix i de l’entorn. 7.- Investigar les possibilitats sonores dels objectes. 8.- Entendre les manifestacions artístiques com una representació de la realitat. 9.- Participar en grup en activitats musicals, atenent les indicacions de la professora. Objectius competencials: La temàtica fa referència especialment a tres aspectes de l’educació: - Adquisició de les Competències Bàsiques - Necessitats educatives especials - Educació en valors i convivència en els centres escolars COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L’ÀREA: Competència Comunicativa: - Potenciar l’autoestima dels alumnes que estan en una situació d’inferioritat acadèmica, i per tant emocional respecte a la resta
  3. 3. de companys - Afavorir el respecte i la consideració de cadascú i les seves produccions - Afavorir la resolució de problemes utilitzant tècniques d’afrontament de conflictes Competència Artística i cultural: - Estimular l’expressió d’emocions - Millorar l’actitud d’escolta - Afavorir l’argumentació i el raonament CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: Competència d’autonomia i iniciativa personal: En totes les activitats proposades (descoberta so/soroll, qualitats so/elements musicals, en la interpretació musical i en la creació artística que pugui desenvolupar en els diferents apartats, exposicions treballs, etc.). Competència del coneixement i interacció amb el món: la relació dels seus gustos musicals amb els altres companys o d’altres que es proposin, emprant raonament lògic per defensar les seves idees. Competència tecnològica: L’ús de les TIC (aula d’informàtica musical i els seus components TAC) és un mitjà més per a la expressió artística que vehicula la seva integració amb la música i la seva educació com una eina ordinària de treball. Competència social i ciutadana: Afavoreix la comunicació interpersonal alhora que es valora la tasca de recerca com a font d’enriquiment cultural i a la cura dels materials de què es disposa. Competència d’aprendre a aprendre: Es diversifiquen les estratègies d’aprenentatge com per exemple explicacions teòriques, treballs pràctics, recerca d’informació i projectes individuals i en grup. Es diversifiquen les activitats d’aprenentatge per a l’adquisició d’un mateix contingut i es diversifiquen els continguts per a un mateix objectiu. Diversificació de suports: repetició dels mateixos continguts treballats a classe, repetició més lenta, recapitulació de coneixements anteriors, explicitació d’errors o dificultats. Competència matemàtica: Tot el que fa referència a la ona sonora i als seus paràmetres i a la seva transformació en la mesura del temps sonor, distribució del ritme de les diferents peces que hem treballat aquest curs, en especial a l’hora de preveure-ho abans d’escriure en el Music Time. Competència en comunicació lingüística: Totes les activitats que fa l’alumne es vehiculen amb el llenguatge oral i escrit amb activitats interactives comunicatives com ara l’expressió d’idees i sentiments a partir del coneixement, dels treballs del curs, de les lletres de les cançons com a bagatge en la seva competència en el tractament de la informació que contribueix a la seva formació integral com a persona.
  4. 4. Continguts que es tractaran - Musicals: La percepció del so i de la música (U.D.1”Què és la música per a mi”) Els paràmetres del so:altura, durada, intensitat i timbre (U.D.2 “Què és el so”) Anàlisi i identificació dels elements constitutius de la composició musical (U.D.3 “Del so a la música”) Anàlisi de composicions i fragments musicals (U.D.3”Del so a la música”) Expressió musical a partir de la veu i els instruments, bo i coneixent-ne la tècnica correcte (U.D.4 “Amb què podem fer música? La veu i els instruments musicals”) Audició musical significativa per a l’anàlisi d’instruments. (U.D.4”Amb què podem fer música? La veu i els instruments musicals”). Els missatges que comunica la música: idees, imatges, històries (U.D.5 “Donem forma a la música i repassem”) La música i els elements sonors d’una història (U.D.5 “Donem forma a la música i repassem”). La partitura i la grafia dels elements musicals (U.D.6 “La música i els colors del so amb les TAC: el Music Time) - Tecnològics: ús dels elements de la dotació TAC, Internet i enllaços a més del programa Music Time. - Socials: Tècniques de dinàmica de grups per la resolució de conflictes. La música que ens agrada com a mitjà per a trobar-nos bé. Intenció i comunicació en la música. Expressió oral del comportament. Interpretar i escoltar de forma solidària. Expressió oral del comportament, la crítica constructiva. La comunicació a través del cos i els sons. - D’altres àrees: El so, els seus paràmetres i l’orella amb les Ciències de la Naturalesa. Els àmbits de la Musicoteràpia són tots els comportaments i motivacions creats a partir de la Escolta Activa i Interna, ja que es valora la relació existent entre la música i la resta d’àrees de coneixement. Temporalització: De la Unitat 1 a la 5 són sessions compartides dels recursos TAC, al voltant de 15 sessions en total. Però de l’activitat amb el programa Music Time l’he fet amb 5 sessions. Agrupament dels alumnes: el grup té 10 alumnes, per tant 2 alumnes per ordinador, generalment, quan fan presentacions s’utilitza el del profe. Recursos que s’utilitzen: - Eines TIC: ordinador, auriculars, pantalla i canó de projecció, Internet. - Programari: Music Time
  5. 5. - Instruments de l’aula: instrumental Orff , la professora fa els exemples amb un teclat. - Altres: cd de gravacions fetes. Professorat implicat: professora a jornada sencera que participa en l’àrea artística d’Aula Oberta “FUTURA” Descripció de l’activitat que han de realitzar els estudiants (què, com, quan): • Introducció (com una introducció a la nova matèria per part del professor o una exploració per part dels alumnes o una activitat de detecció i/o d’activació de coneixements previs) L’aprofundiment en el llenguatge de la música es fa d’acord amb el context educatiu i amb la tipologia dels alumnes amb: - Preparació: explicació prèvia del contingut de la sessió, intentant recollir i canalitzar els interessos dels alumnes. - Desenvolupament de les diferents activitats - Síntesi : recull de comentaris, anàlisi i avaluació del que hagi succeït durant la sessió, intentant crear un clima de reestabilització i orientació de la realitat. S’estableix dues parts en la utilització de les TAC: per una banda, en les cinc primeres unitats, s’utilitzen els recursos de l’EDU365, EDU3.CAT (amb l’Atrapasons el visionat dels instruments de l’orquestra de B.Britten), la ona sonora amb xtec.escolaoberta, i per presentar els treballs del MÚSIC- INTÈRPRET PREFERIT i la MÚSICA I LA PUBLICITAT ho fan amb el YouTube (vídeo clips), a més d’explicacions i recursos que es poden projectar amb el canó com la pissarra digital. A destacar la utilitat del You Tube per preparar-te audicions d’instruments (duet, quintet, orq. simfònica, banda de jazz, de rock,...) que prèviament seleccionats, es presenten amb el canó magníficament, assenyalo la versió “clàssica” original del fragment “A casa del rei de la muntanya” de la suite Peer Gynt d’Edward Grieg i seguidament la versió que en fa el grup de heavy metal Apocalyptica. També amb el Cànon de J. Pachelbel i el “cànon rock” per un guitarra elèctrica que improvisa molt bé sobre aquesta obra. Versions molt ben rebudes pels alumnes. Per l’altra part, en aquesta U.D. es porten a terme totes unes activitats de llenguatge musical, estructura frases i formes molt senzilles amb el programari editor de partitures MUSICTIME. Copiar les partitures que ja han treballat amb anterioritat amb l’instrument de classe, reforça l’escriptura i la discriminació sonora (quan s’equivoquen ho noten ja que les coneixen bé). Les activitats proposades indueixen a exercitar un nivell innovador amb el canvi, la investigació de variables que enriqueixen el color sonor de la peça. Totes les activitats han de ser molt pautades. Primera sessió Familiaritzar-se amb les tasques bàsiques i de funcionament del programa Musictime en les opcions més elementals de selecció, copia, edició de
  6. 6. pentagrames, compassos, notes, les diferents paletes,canvis de timbre,... a més de l’ús dels auriculars que els permeten escoltar les modificacions que fan. Comproven que la partitura està ben escrita tan visualment com auditivament. Obren carpeta per desar fitxers i les activitats que creïn. Experimentar amb el teclat les possibilitats tímbriques i efectes sonors. Canvis d’instrumentació, triar quins agraden més. Lectura i escriptura d’elements apresos amb una petita prova inicial de quatre compassos que han de copiar del full amb les indicacions de funcionament: paletes d’escriptura, figures, silencis, notes, compàs, veus per sistema, compassos per sistema, tonalitat ?. Mapa de pistes, canal MIDI, etc. gravar-ho i desar-ho. (Treballen per parelles). Es fa la tria del repertori que han practicat i tocat aquest curs, amb: - “PROGRESSIÓ” Maria Cateura - “FRÈRE JACQUES” Popular francesa Segona sessió Treballen “PROGRESSIÓ”, compàs 2/4, ritmes de negra,corxera, silenci de corxera quatre semicorxeres. Estructura: A – B – B’ – A’ de quatre compassos cadascuna. Un cop ben copiat s’afegeix un patró rítmic inventat per ells al segon sistema, canal midi 10 de percussió indeterminada. Escolten i retoquen el que calgui perquè quedi bé. A continuació, proven amb diferents timbres fins a triar els dos que gravaran a la partitura. Finalment, un cop desat, imprimeixen la peça (a tenir en compte la configuració per que càpiga en un full tot). Tercera i Quarta sessió “FRÈRE JACQUES” cànon a 3 veus, compàs 2/4, to de Sol M, negra, silenci de negra i corxeres, to de sol major, estructurada en quatre motius imitatius. Fer la preparació de les altres vegades amb la tria de compàs, tonalitat, sistemes per veus i per compassos. Les tasques han estat: entendre la textura d’un cànon, seleccionar, copiar i enganxar fragments musicals, escoltar el resultat. Després assignar un timbre MIDI a cada una de les veus, desar el fitxer. A continuació, experimentar i assajar patrons rítmics a través del teclat MIDI adequats per l’acompanyament del cànon (semblants a la recerca que han fet amb la anterior peça) el que porta a afegir una 4a.veu (canal 10 de percussió). Escoltar la peça. Fer callar alguna de les veus (a través del mapa de pistes amb l’opció mut) del cànon substituint-la per la interpretació amb un instrument melòdic. Quan ja està configurat afegir la lletra a la cançó, a més del títol. Cinquena sessió Dediquem un espai per acabar aquesta última peça, alguna parella el necessita, mentre, anem preparant les intervencions de la valoració de cadascú sobre l’editor, les partitures, l’experiència i altres valoracions emocionals sobre aquestes activitats.
  7. 7. • Avaluació (anotar declaracions/ expressions dels alumnes) • A l’escola l’acció educativa ha de ser global i tenir en compte el grau d’autonomia: sols?, amb ajuda? De la seva participació activa en les tasques proposades. De si la utilització del programari MusicTime han assolit els elements més importants que el configuren. Pren relleu en aquest grup la estimació del valor global de la persona i el desenvolupament de les seves capacitats per damunt del resultat o del producte puntual. • Totes les activitats són avaluables d’insuficient a l’excel·lent, de la realització de les partitures, inventiva patró rítmic, del desar i d’imprimir. També de l’exposició feta de cada treball a la resta del grup-classe, amb l’audició i seguiment visual de les dues peces treballades. Com s’ha presentat la informació i si s’han seguit els criteris per a la presentació de la informació Es pren nota també de l’expressió oral de les valoracions fetes a la cinquena sessió de les activitats amb el MusicTime i en general de l’avaluació que se’n faci de tot el curs que compren aquest projecte. • Notes organitzatives. Tal com s’ha explicat, és un grup amb unes característiques concretes, la qual cosa s’ha de tenir molt en compte: explicacions del què, com i quan ho farem molt didàctiques. Del “control proper” de les activitats que van realitzant, sense que “es distreguin” canviant de pàgina o “penjant” l’ordinador. De l’actitud participativa o mandrosa de cada alumne, conflictes que sorgeixen (a vegades de manera imprevista), condicionants de l’hora (12h.migdia) del dia i de les activitats anteriors d’altres matèries, la part emocional a vegades és a flor de pell. Com que l’activitat de Música és adscrita a la part artística del currículum adaptat a aquest grup, a vegades haig d’emprar recursos (com la musicoteràpia o dinàmiques de grup) per reconduir aquestes situacions de conflicte. Com també he dit més amunt, les activitats han de ser molt pautades, perquè quan retornem a l’activitat específica sigui represa amb certa comoditat. AVALUACIÓ CONTEXTUAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA Objectius assolits: clars i específics, en general, els alumnes han demostrat haver assolit els objectius procedimentals amb més o menys èxit, en funció del seu compromís al intentar-ho, i a estar molt pautat. Què prova que va funcionar bé? La varietat dels recursos i estratègies per a la consecució d’aquests objectius marcats. Teòricament, poca feina, però acabada i ben feta (poc i bo)., això aixeca l’autoestima d’aquests alumnes. Què sembla que no va funcionar? Les activitats de la primera part, genials, entusiasmats. Ha costat més les activitats del llenguatge musical amb el Music Time, a diferència de tocar instruments que també els agrada molt. Primer m’havia plantejat una tercera cançó “Titànic” que els agradava molt, per
  8. 8. afegir-hi una altre veu d’acompanyament amb una sola nota (fonamental de l’acord) amb funcions tonals de tònica/dominant, dominant/tònica i de valors llargs (rodona, blanca, silenci de blanca). Però després em vaig adonar de la lentitud en els procediments d’aquest grup. Què et va sorprendre? Les seves habilitats amb la informàtica, la facilitat per preparar un PowerPoint, la seva addicció a sentir cançons amb el YouTube (va bé per “moneda de canvi”) En quant al Music Time, aquestes últimes activitats amb les partitures les acabem de fer (després de Sant Jordi), constatar que ja estem a la recta final d’aquest curs i que alguns alumnes estaven desmotivats per fer-los treballar (al contrari que passa amb els alumnes d’altres cursos en els que es pot induir a fer un sprint final!). Malgrat aquest aspecte, la majoria d’aquests alumnes els agradava l’experimentació de canviar els timbres de les veus en particular. Altres aspectes importants de l’activitat: Altres qüestions Canvis que el professorat farà en la activitat la propera vegada: La primera part (ús d’enllaços com a suport a les explicacions de classe) molt bé. En quan al Music Time intercalar les activitats durant el curs: a la que aprenguem a tocar una peça i fer-ho bé, passar la partitura a l’editor (serveix de “què hem aprés”) i descobrir quins altres timbres ens agraden més. També com a recurs per explicar una història (U.D.5 d’aquest projecte) l’ús i aprenentatge de l’Audacity.

×