• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Kertas2 set2
 

Kertas2 set2

on

 • 1,432 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,432
Views on SlideShare
1,198
Embed Views
234

Actions

Likes
1
Downloads
67
Comments
0

3 Embeds 234

http://idaeducation.blogspot.com 231
http://idaeducation.blogspot.tw 2
http://idaeducation.blogspot.kr 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Kertas2 set2 Kertas2 set2 Document Transcript

  • SULIT0r5n MATEMATIK UPSRMatematikKertas 2 psr http ://www.geocities.com/mateuJan - Sept200540 Minit LATIHAN II MATEMATIK KERTAS 2 40 minitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU KELAS: l. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua smlan. 2- semuajawapan hendaHah ditulis dalam kertas soalan ini. 3. Semua kerja kira mengira hendaHah ditunjukkan dalam kertas soalan ini. 4. Jika anda hendak menukar jawapan , padamkan pengiraan yang telah dibuat . Kemudian tulis jawapan yang baru. Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak 01512 @2005 HakciptaJamaluddin [Lihat sebelah Mohamed.http://www.geocities.com/nuteupsr STJLIT
  • 2 [40 markah] Jatab semua smlanNyatakan455 000 daldm s€butanjuta.34605 -2394= 5Nyatakansatu pecahansetara bagi 67904+16= [1 Markah ]Ol5l2 @2005 Hakcipta Jamaluddin Mdramed-http:i/www.geocities.com/nraterrysr
  • UnnkKegunaanPemeriksa 0 1 2 3 4 t 3 7 3 t 1 G|nfi panjang Nyatakan penseldiatas dalamcm. 2 Markah 5.4 (+ 200m{ = 0lsl2@2005 rlakciptaJanaruddin Mohsned.hnp://www.geociti*.*ar-1""?rvlarkah ]
  • 4 Hitungkanperbezaan antara3.79 dengan23.5 di 2 Marltdh ) Hitungkan daripada I 350 ) [2 Markah ]Ol5l2 @2005 Hakcipta Jarnaluddin Mohancd.http://www.gocities.oom/nrrranpsr
  • 2 jam Pukulberapakah 40 minit Jam1325? selepas a. Bilanganpermukaan melengkung: b. Bilanganpermukaanrata T A S 4cm L__l R sama peRS dan segitigaRajahdi atas terdiridaripadasegiempatsama sisi PTQ .Hitungkanperimeterseluruhrajah . [2 Markah ] 0lsl2 @2005 Flakcipa Jamaluddin Mohamed.http://www.geocities.oorwmdeupsr
  • 12 batang pensel jumlah penseldalam 14 buah kotakyang sama sepertidiHitungkanatas. Tukarkan2 3 jam kepadaminit. 4 Bekas A B c BilanganGuli 50 4Jadualdi atas menunjukkan birangangulidalam tiga bekas. Diberi,purata bilanganguli dalam tiga bekas tersebut iaAn +3 .Hitungkanbilanganguli yang terdapatdalam bekas C. [3 Markah ] 01512 02005 H*cipta Jamruddin Mohmred.http://www. geocities.con/mderrysr
  • 7Unnk 17. Dalamsatu ujian lisan, Fakhrultelahberjayamenjawab tigaKegunaan daripadalima soalandengantepdtPemeriksa Hitungkan peratussoalanyang gagaldijautaboleh Fakhrul. 18. Dalam sebuahkotakterddpat batang 345 kapur. I aanpadanya ) adalahkapurmerahmanakala selebihnya kapur ialah putih. Hitungkan kapurputihyangterdapat bilangan dalamkotaktersebut [ 3 Markah] 0l$l2 @2005 Hakcipta Jamluddin Mohanrd.http://www.geocities.com/materrysr
  • Samad membelidua biji bola sepertidal6mrdah diatas dan membayardenganSekepingwang RM 50.Hitungkan bakiwang Samad. (-900 BM ?(n r 6{10Hitungkan dalamkg , beratbagiempat buah kotak p yang sama ,sepertidi atas? KERTAS SOALANTAMAT V IJI Z @2005 tlakcipta Jemaluddin Motramed.http://www.geocities.corn/n6eupsr