Session 33 Mats Gustafsson

520 views

Published on

Hur påverkar vägbeläggningen partikelemissionerna?

Transportforum 2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
520
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 33 Mats Gustafsson

 1. 1. Hur påverkar vägbeläggningenpartikelemissionerna?Mats Gustafsson1 och Christer Johansson21Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)2ITM, Stockholms universitet & SLB-analys
 2. 2. Vägbeläggningar och PM10 Sammanställning av Trafikverksfinansierade forskningsresultat kring hur vägbeläggningars egenskaper påverkar emissioner och egenskaper hos PM10OBS! PÅHITTAT OMSLAG! Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 3. 3. Disposition Bakgrund – varför är partiklar från vägbana och däck intressant? Egenskaper som kan påverka partikelbidlningen Resultat från studier i fält och laboratoriestudier Sammanfattning Forskningsbehov Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 4. 4. Varför är slitagepartiklar från vägbeläggningarintressant?• Miljökvalitetsnormen använder PM10 – masskoncentrationen av partiklar mindre än 10 µm.• Slitagepartiklarna är förhållandevis grova och väger därför mycket.• Slitagepartiklar viktig orsak till överskridanden av MKN i väg- och gatumiljöer.• Kunskapsbrister kring egenskaper, toxikologi och åtgärder.• Potentiell konflikt med trafiksäkerhetsaspekter komplicerar åtgärdsarbetet. Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 5. 5. Viktigaste faktorerna som påverkar PM10 –emissioner från beläggning Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 6. 6. Egenskaper som kan påverka partikelbildningenRimligt att anta att faktorer viktiga för totala slitaget också ärviktiga för emissionen av PM10• Beläggningens konstruktion (ABT, ABS etc)• Största stenstorlek• Stenmaterialets egenskaper• Alternativa beläggningar (ej vanlig asfalt, t.ex. betong, gummiinblandning etc.) ABS8 ABS11 ABS16 Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 7. 7. Resultat från fält och laboratoriestudier Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 8. 8. Fält: EMMA – mätbil för emission av vägdamm FÄLT Christer Johansson, ITM Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 9. 9. Laboratorium: VTI:s provvägsmaskin PVM Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 10. 10. Viktiga skillnader mellan fält och lab Fält (EMMA) Lab (PVM) Mäter direktemission och uppvirvling Mäter direktemission, inte uppvirvling• Uppvirvling består av slitagedamm, men också av damm från t.ex. sandning, byggverksamhet och intransporterat damm från omgivande mark• Skillnader i direkt emission mellan beläggningar i fält kan maskeras av uppvirvling• Uppvirvlingen påverkas också av beläggningsegenskaper • bidrag från slitage • ytegenskaper påverkar • hur mycket damm som kan ansamlas på vägytan Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 11. 11. Beläggningskonstruktionens betydelse för slitaget 2,5 ABT ABS 2 15% 26%Relativt slitage 1,5 20% 35% 26% 1 40% 0,5 0 Porfyr, Ä Kvartsit, R Kvartsit, K Hälleflinta Granit, F Diabas Torbjörn Jacobson, TrV (VTI) Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 12. 12. Beläggningskonstruktionens betydelse för PM10-emissionen ABT11 ABS11 • Få studier där endast konstruktion varierats (samma stenstorlek och stenmaterial) • Exemplet det närmsta hittills – ändå olika ålder (2008/09 och 2004) och olika stenmaterial (men med liknande slitstyrka) FÄLT Johansson, ITM-rapport 198 Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 13. 13. Betydelse av största stenstorlek för slitaget 3 Porfyr Kvartsit 2,5 2Relativt slitgae 1,5 1 0,5 0 HABT12 HABT16 HABS8 HABS12 HABS16 HABS20 HABT12 HABT16 HABS8 HABS12 HABS16 Torbjörn Jacobson, TrV (VTI) Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 14. 14. Största stenstorlekens betydelse för PM10-emissionen ABS11 GAP11 ABS16 GAP16 • Mest jämförbara beläggningarna • Alla har kulkvarnsvärde <6 FÄLT Johansson, ITM-rapport 198 Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 15. 15. Största stenstorlekens betydelse för slitage 2.5 Kvartsit 2 Porfyr y = -0.176x + 3.4471 R² = 0.877 Mylonit Medelslitage per km (g) 1.5 y = -0,13x + 2,8 R² = 0,85 1 0.5 0 6 8 10 12 14 16 18 Största stenstorlek PVM Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 16. 16. Största stenstorlekens betydelse för PM10-emissionen 11.00 Kvartsit 10.00 Porfyr Mylonit 9.00 y = -0,13x + 2,8 PM10 vid 50 km/h R² = 0,85 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 6 8 10 12 14 16 18 Största stenstorlek PVM Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 17. 17. Stenmaterialets betydelse för slitaget 4 ABT11 ABT16 3,5 3Relativt slitgae 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Porfyr Kvartsit F. granit M. granit Gnejs Porfyr Kvartsit F. granit M. granit Gnejs Torbjörn Jacobson, TrV (VTI) Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 18. 18. Stenmaterialets betydelse för PM10-emissionen KKV <7 KKV <6 KKV <7 • Lägre kulkvarnsvärde verkar ge lägre emissioner • Effekten syns bara med dubbdäck, eftersom KKV påverkar direktslitaget, inte uppvirvlingen • Styrks av tidigare mätningar med KKV<6 jfrt KKV<9 FÄLT Johansson, ITM-rapport 198 Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 19. 19. Stenmaterialets betydelse för PM10-emissionen 600 600 500 500Ef (mg/fkm) 400 400 300 300 200 200 100 100 PVM Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 20. 20. Alternativa beläggningar - gummiasfalt GAP11 ABS11 GAP16ABS16 • Inga signifikanta skillnader mellan gummiasfalt och referenser. FÄLT Johansson, ITM-rapport 198 Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 21. 21. Alternativa beläggningar - gummiasfalt 8 ABS11 GAP11 GAÖ11 6PM10 (mg/m3) 4 2 0 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 Tid PVM Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 22. 22. Alternativa beläggningar – dränerande asfalt• Studier i fält visar att dränerande asfalt åtminstone inte ger högre emissioner än vanlig asfalt.• I laboratorium gav dränerande asfalt lägre emissioner än tidigare testade vanliga asfaltsbeläggningar, men effekten bedömdes främst bero på det mycket slitstarka materialet (porfyr).• Schweiziska, holländska och tyska studier menar att dränerande beläggning kan bidra till lägre partikelemissioner genom att minska uppvirvling av partiklar. Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 23. 23. Alternativa beläggningar - betong 80 <10 µm Asfalt • Fälttester visar att betong ger Betong 70 lägre partikelemissioner än en 60 referensasfalt trots sten medKoncentration (µg/m3) 50 högre kulkvarnsvärde. 40 • Ombytta förhållanden i vänster 71 30 körfält förbryllar. 55 50 20 39 40 30 10 0 70 km/h 90 km/h 110 km/h FÄLT Johansson m.fl., ITM-rapport 192 Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 24. 24. Alternativa beläggningar - betong • I laboratorium ger samma betong förhållandevis hög partikelemission jämfört med tidigare provade material. • MEN: referensbeläggning med samma stenmaterial (granit med kkv 6) provas först i år. • Inga slutsatser kan därför dras ännu om betongkonstruktionens betydelse. PVM Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 25. 25. Betydelsen av textur• I finska studier visar sig beläggningar med 5, 8 och 11 mm emittera mindre PM10 än grövre referensbeläggningar. Förklaras bl.a. med att en jämnare yta alstrar mindre damm.• Större största stenstorlek medför generellt grövre textur.• Grövre textur innebär större potential för ansamling av partiklar som kan virvlas upp.• Grövre textur – mindre slitage, men större partikelförråd i ytan? Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 26. 26. Sammanfattning Beläggningsegenskap PVM FÄLT Största stenstorlek Mindre stenstorlek ger högre Mindre stenstorlek tenderar ge emissioner högre emissioner Stenegenskaper Både KKV och LA relaterar till kkv9 ger högre slitage- emissioner, högre värden ger högre emissioner än kkv6 emissioner ABT/ABS Inga jämförbara tester Ingen större skillnad om samma kkv Gummiinblandad Ger något lägre emissioner än Ger ung. samma emissioner asfaltsbeläggning referenser som traditionell Dränerande (tyst) Låg emission, men troligen beroende Ger ung. samma emissioner beläggning på särskilt slitstarkt stenmaterial som ref Betong Resultat ej slutanalyserade Ger lägre emission än asfalt (endast en studie) Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 27. 27. Forskningsbehov• Hur viktig är slitstyrka i förhållande till ytparametrar som dels kan påverka såväl slitage som förrådet av vägdamm (textur)?• Ytegenskapernas inverkan. Pilottester tyder på att vägslipning (ger negativ textur) ger lägre rullmotstånd och mindre buller. Kanske också mindre slitage och partikelemission?• Konstruktionens betydelse i förhållande till partikelemissioner ännu oklar.• Betydelsen av huvudmaterial kontra ”ortens sten” för emissioner.• Betydelse av ålder och inslitningsgrad.• Alternativa material.• Hur kan beläggningsegenskaperna optimeras med hänsyn till såväl livslängd och teknisk funktion som till emissioner av partiklar och buller?• … Mats Gustafsson, Transportforum 2012
 28. 28. Tack för uppmärksamheten!mats.gustafsson@vti.se Mats Gustafsson, Transportforum 2012

×