อนาคต การปรับตัว และการกำกับดูแลของวงการโทรทัศน์ไทย วสันต์ ภัยหลีกลี้ 3 พฤษภาคม 2554
อดีตและปัจจุบันของวงการโทรทัศน์ไทย <ul><li>ปฐมบทของโทรทัศน์ไทย </li></ul><ul><li>ความเป็นเจ้าของ ( ownership) </li></ul><...
ปฐมบทของโทรทัศน์ไทย <ul><li>เริ่มในปี พ . ศ . 2498 </li></ul><ul><li>จากขาวดำมาเป็นสี เป็น HD  และ 3 D </li></ul><ul><l...
ความเป็นเจ้าของ <ul><li>รัฐและหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของ </li></ul><ul><li>ให้สัมปทานเอกชนดำเนินการ </li></ul>
จุดเปลี่ยนผ่าน <ul><li>คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีเปลี่ยนคุณภาพ...
เนื้อหาที่เปลี่ยนไป <ul><li>จากยุคผูกขาดเนื้อหา สู่ยุคเปิดกว้าง ถึงยุคกึ่งอนาธิปไตย </li></ul><ul><li>กำกับโดยรัฐ กบว . ส...
อนาคตและการปรับตัวโทรทัศน์ไทย <ul><li>การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากกฎหมาย </li></ul><ul><li>การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากเทคโนโล...
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากกฎหมาย <ul><li>สื่อ 3 ประเภท สื่อสาธารณะ บริการชุมชน ธุรกิจ </li></ul><ul><li>สื่อภาคประชาชนต้...
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากเทคโนโลยี <ul><li>จำนวนช่องรายการเพิ่มมากขึ้น </li></ul><ul><li>การลงทุนน้อยลง ไม่ต้องลงทุนโครงข...
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป <ul><li>สังคมต้องการความหลากหลาย ขณะเดียวกันก็เฉพาะกลุ่มมากขึ้น </li></ul>...
การกำกับดูแลของวงการโทรทัศน์ไทย <ul><li>ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและเจตจำนงในการปฏิรูป </li></ul><ul><li>ให้ประชาชนได...
การกำกับทางด้านเนื้อหา ( Content Regulation) <ul><li>ส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองตามกรอบจริยธรรม </li></ul><ul><li>ส่งเสริม...
บทสรุป <ul><li>การกำกับต้องเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เพื่อพวกพ้อง </li></ul><ul><li>การกำกับให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี อย่า...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

อนาคตการกำกับดูแลของโทรทัศน์ไทย

3,685 views

Published on

วสันต์ ภัยหลีกลี้

งานเสวนา เรื่อง ”ทิศทางกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวีในยุคกสทช.”

จัดโดยสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) และบริษัทสยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิตจำกัด

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,685
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,557
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อนาคตการกำกับดูแลของโทรทัศน์ไทย

 1. 1. อนาคต การปรับตัว และการกำกับดูแลของวงการโทรทัศน์ไทย วสันต์ ภัยหลีกลี้ 3 พฤษภาคม 2554
 2. 2. อดีตและปัจจุบันของวงการโทรทัศน์ไทย <ul><li>ปฐมบทของโทรทัศน์ไทย </li></ul><ul><li>ความเป็นเจ้าของ ( ownership) </li></ul><ul><li>จุดเปลี่ยนผ่าน </li></ul><ul><li>เนื้อหาที่เปลี่ยนไป </li></ul>
 3. 3. ปฐมบทของโทรทัศน์ไทย <ul><li>เริ่มในปี พ . ศ . 2498 </li></ul><ul><li>จากขาวดำมาเป็นสี เป็น HD และ 3 D </li></ul><ul><li>จากล้อมวงกันดูเป็นทุกบ้านต้องมี </li></ul>
 4. 4. ความเป็นเจ้าของ <ul><li>รัฐและหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของ </li></ul><ul><li>ให้สัมปทานเอกชนดำเนินการ </li></ul>
 5. 5. จุดเปลี่ยนผ่าน <ul><li>คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีเปลี่ยนคุณภาพสูงขึ้น ราคาถูกลง </li></ul><ul><li>วิทยุชุมชน โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี </li></ul><ul><li>เกิดขึ้นมากมาย </li></ul>
 6. 6. เนื้อหาที่เปลี่ยนไป <ul><li>จากยุคผูกขาดเนื้อหา สู่ยุคเปิดกว้าง ถึงยุคกึ่งอนาธิปไตย </li></ul><ul><li>กำกับโดยรัฐ กบว . สู่สภาพไร้การกำกับ </li></ul><ul><li>ถึงการกำกับโดย กสทช . </li></ul>
 7. 7. อนาคตและการปรับตัวโทรทัศน์ไทย <ul><li>การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากกฎหมาย </li></ul><ul><li>การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากสภาพสังคม- </li></ul><ul><li>ที่เปลี่ยนไป </li></ul>
 8. 8. การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากกฎหมาย <ul><li>สื่อ 3 ประเภท สื่อสาธารณะ บริการชุมชน ธุรกิจ </li></ul><ul><li>สื่อภาคประชาชนต้องได้รับการจัดสรรไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 </li></ul><ul><li>มีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก </li></ul><ul><li>ระบบใบอนุญาตเข้ามาแทนที่ระบบสัมปทาน </li></ul><ul><li>คืนคลื่นความถี่ จัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ </li></ul>
 9. 9. การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากเทคโนโลยี <ul><li>จำนวนช่องรายการเพิ่มมากขึ้น </li></ul><ul><li>การลงทุนน้อยลง ไม่ต้องลงทุนโครงข่าย </li></ul><ul><li>การแข่งขันขยายวงไปถึงโทรทัศน์ดาวเทียม </li></ul><ul><li>เคเบิลทีวีและอินเตอร์เน็ต </li></ul>
 10. 10. การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป <ul><li>สังคมต้องการความหลากหลาย ขณะเดียวกันก็เฉพาะกลุ่มมากขึ้น </li></ul><ul><li>สังคมต้องการเสรีภาพในการสื่อสาร </li></ul><ul><li>สังคมต้องการคุณภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้น </li></ul>
 11. 11. การกำกับดูแลของวงการโทรทัศน์ไทย <ul><li>ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและเจตจำนงในการปฏิรูป </li></ul><ul><li>ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง </li></ul><ul><li>คุณภาพการให้บริการได้มาตรฐาน </li></ul><ul><li>ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค </li></ul><ul><li>มีการกำกับทางด้านเนื้อหา </li></ul>
 12. 12. การกำกับทางด้านเนื้อหา ( Content Regulation) <ul><li>ส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองตามกรอบจริยธรรม </li></ul><ul><li>ส่งเสริมให้มีกลไกติดตามดูแลเนื้อหาโดยภาคประชาสังคม </li></ul><ul><li>ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ( Media Literacy) </li></ul><ul><li>ส่งเสริมสื่อที่ดีและสร้างสรรค์ </li></ul><ul><li>ส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน </li></ul>
 13. 13. บทสรุป <ul><li>การกำกับต้องเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เพื่อพวกพ้อง </li></ul><ul><li>การกำกับให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี อย่าง - เป็นธรรม </li></ul><ul><li>การกำกับให้คู่ขนานไปกับการกำกับดูแลกันเอง </li></ul><ul><li>องค์กรกำกับต้องเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล </li></ul>

×