2
MIND WIDE OPEN 2014POROČILO RAZISKAVE MED MARKETINŠKIMI
DIREKTORJI V SLOVENIJI
3
Pristop v sodelovanju z Društvom za
Marketing Slovenije, poslovno hišo
informacij Bisnode in Ekonomsko
fakulteto Univerz...
4
Povzetek
Marketinški izzivi
Vloga marketinga v podjetju
Strateške odločitve
Marketinške metrike
Digitalna pismenost
Sode...
5
BUDNICA SLOVENSKEMU
MARKETINGU
6
NE ZBIRA
PODATKOV
o strankah
40%
NE PRISLUHNEMO
STRANKAM (1/3)
IZZIV:
Moč je v rokah strank, a mi jim ne prisluhnemo
7
60%
PRIČAKUJE ZVESTOBO STRANK
NE PRISLUHNEMO
STRANKAM (2/3)
8
POGLOBLJENO RAZUMEVANJE KUPCA
POSLUŠA kaj
STRANKE govorijo
o njihovih izdelkih in
storitvah na SPLETU
NE PRISLUHNEMO
STR...
9
IZZIV:
Stranke živijo v digitalnem svetu, a mi se z njim le spogledujemo
DVOMIMO V MOČ
DIGITALNEGA SVETA (1/3)
49%
45%
5...
10
Uporaba NOVIH TEHNOLOGIJ
Delež marketinških direktorjev, ki uporablja posamezen pristop
WWW
FB
SEO
OBVLADA
SPLETNI
MARK...
11
49%
DVOMIMO V MOČ
DIGITALNEGA SVETA (3/3)
manj
kot 6%
6% - 15%
25% - 49%
manj
kot 25%
23%
47%
30%
34%
43%
14%
23%
25% -...
12
NE ZNAMO
UPRAVIČITI VREDNOSTI (1/3)
IZZIV:
80% CEOjev pričakuje pojasnila za vložke v marketing
13
NE ZNAMO
UPRAVIČITI VREDNOSTI (2/3)
14
KOMUNIKACIJA
80%
73%
PROIZVOD
56%
43%
CENA KANALI
44%
32%
44%
25%
SlovenijaSvet*
NE ZNAMO
UPRAVIČITI VREDNOSTI (3/3)
MA...
15
Ključni cilj marketinga je povečanje prodaje,
novi marketinški pristopi pa so še velik izziv
16
Povzetek
Marketinški izzivi
Vloga marketinga v podjetju
Strateške odločitve
Marketinške metrike
Digitalna pismenost
Sod...
17
NAJPOMEMBNEJŠI
MARKETINŠKI CILJI ZA 2014
Delež marketinških direktorjev/-ic, ki je posamezno aktivnost
navedlo kot prvi...
18
PODROČJA, KI SO KLJUČNA
ZA DOSEGO STRATEŠKIH CILJEV
Povprečna pomembnost posameznega področja za doseganje strateških c...
19
GLAVNE OVIRE, KI OTEŽUJEJO
DOSEGO STRATEŠKIH CILJEV
Delež marketinških direktorjev/-ic, ki je posamezno področje
izbral...
20
41%
VELIKOST MARKETINŠKEGA
PRORAČUNA V 2014
Delež marketinških direktorjev/-ic z marketinškimi proračuni v posameznem
v...
21
SPREMEMBA MARKETINŠKIH
PRORAČUNOV 2014 V
PRIMERJAVI Z 2013
Delež marketinških direktorjev/-ic, ki se jim je marketinški...
22
n=78
SPREMEMBA MARKETINŠKIH
PRORAČUNOV V POSAMEZNIH
PANOGAH
Delež marketinških direktorjev/-ic v posamezni panogi,
ki s...
23
ZNANJA IN VEŠČINE
MARKETINŠKIH DIREKTORJEV,
KI PRIDOBIVAJO NA POMEMBNOSTI
Delež marketinških direktorjev/-ic, ki ocenju...
24
NOVI MARKETINŠKI PRISTOPI
PREDSTAVLJAJO POMEMBEN
IZZIV, A LE REDKI SO NANJ
PRIPRAVLJENI
Pomembnost in pripravljenost na...
25
Povzetek
Marketinški izzivi
Vloga marketinga v podjetju
Strateške odločitve
Marketinške metrike
Digitalna pismenost
Sod...
26
STATUS MARKETINGA
V PODJETJU
Delež marketinški direktorjev/-ic, ki se strinja z zgornjimi trditvami
60% 63%
22%
Za naše...
27
V STORITVENIH PANOGAH
JE MARKETING LE REDKO
PREPOZNAN KOT INVESTICIJA
Delež marketinških direktorjev/-ic v posamezni pa...
28
ZNAČILNOSTI PODJETIJ,
KJER JE MARKETING VIDEN
KOT INVESTICIJA
25 % iz sektorja trgovina
Bolj uspešna podjetja po poslov...
29
VPLIV MARKETINGA NA 4P
Delež podjetij, kjer je marketing popolnoma
ali v pretežni meri odgovoren za posamezen P n=105
*...
30
ODGOVORNOST MARKETINŠKIH
DIREKTORJEV ZA POSAMEZNA
PODROČJA
Povprečna odgovornost marketinških oddelkov za posamezno akt...
31
anketiranih marketinških direktorjev/-ic kot najpomembnejši
cilj za leto 2014 navaja POVEČANJE PRODAJE
TENZIJA: PRODAJA...
32
anketiranih marketinških direktorjev/-ic vidi CENOVNO
POLITIKO kot pomembno pri doseganju strateških ciljev
TENZIJA: ST...
33
anketiranih marketinških direktorjev/-ic vidi RAZVOJ NOVIH
PRODUKTOV in STORITEV kot pomembno področje za doseganje
str...
34
Povzetek
Marketinški izzivi
Vloga marketinga v podjetju
Strateške odločitve
Marketinške metrike
Digitalna pismenost
Sod...
35
VIRI INFORMACIJ, KI VPLIVAJO
NA STRATEŠKE ODLOČITVE
MARKETINŠKIH DIREKTORJEV
Delež marketinških direktorjev/-ic,
ki spr...
36
anketiranih marketinških direktorjev/ic vidi POGLOBLJENO
RAZUMEVANJE STRANK kot pomembno aktivnost za doseganje
strateš...
37
NAMEN ZBIRANJA PODATKOV
Delež marketinških direktorjev/-ic,
ki uporabljajo zbrane podatke za zgornje namene
Za povečanj...
38
Povzetek
Marketinški izzivi
Vloga marketinga v podjetju
Strateške odločitve
Marketinške metrike
Digitalna pismenost
Sod...
39
MERJENJE ROMI
V primerjavi s konkurenco so bolj uspešni po vseh
poslovnih rezultatih: tržnem deležu, prihodkih,
profita...
40
NAJBOLJ UPORABLJANE
MARKETINŠKE METRIKE
Delež marketinških direktorjev/-ic, ki uporablja zgornje kazalnike
za spremljan...
41
MARKETINŠKE METRIKE,
KI SO REDKEJE V UPORABI
Delež marketinških direktorjev/-ic, ki ne uporablja zgornjih kazalnikov
za...
42
Povzetek
Marketinški izzivi
Vloga marketinga v podjetju
Strateške odločitve
Marketinške metrike
Digitalna pismenost
Sod...
43
NOVE TEHNOLOGIJE
UPORABLJA MANJ KOT 40%
PODJETIJ, MEDTEM KO SPLET
OBVLADA VEČINA
100
90
80
70
60
50
40
30
20
Delež UPOR...
44
PRIPRAVLJENOST NA IZZIVE
V POVEZAVI Z NOVIMI DIGITALNIMI
MARKETINŠKIMI PRISTOPI
49%
45%
50%
36%
Odstotek
marketinških
d...
45
UPORABA NOVIH DIGITALNIH
MARKETINŠKIH PRISTOPOV
Delež marketinških direktorjev/-ic,
ki uporablja zgornje digitalne mark...
46
MERJENJE DIGITALNIH UČINKOV
IN DIGITALNI PRORAČUNI
Delež marketinških direktorjev/-ic z digitalnimi marketinškimi prora...
47
Povzetek
Marketinški izzivi
Vloga marketinga v podjetju
Strateške odločitve
Marketinške metrike
Digitalna pismenost
Sod...
48
SODELOVANJE
Z ZUNANJIMI PARTNERJI:
STRATEŠKE AKTIVNOSTI
Delež podjetij, ki posamezno aktivnost izvaja interno,
eksterno...
49
SODELOVANJE
Z ZUNANJIMI PARTNERJI:
OPERATIVNE AKTIVNOSTI
Delež podjetij, ki posamezno aktivnost izvaja interno,
ekstern...
50
Povzetek
Marketinški izzivi
Vloga marketinga v podjetju
Strateške odločitve
Marketinške metrike
Digitalna pismenost
Sod...
51
ŠTIRJE PROFILI
MARKETINŠKIH DIREKTORJEV
n=112
4P
1P
OSNOVNO
POZNAVANJE KUPCA
POGLOBLJENO
29%ZMAGOVALCI
V koraku s trend...
52
Po tržnih deležih, prihodkih, dobičkonosnosti in
zadovoljstvu strank presegajo konkurenco
Za njihove nadrejene (vodstvo...
53
Slabši poslovni rezultati kot pri Zmagovalcih in
Kavbojcih, a boljši kot pri Zaspancih
V višji meri kot pri Kavbojcih j...
54
OPIS KAVBOJCEV
n=11
10%KAVBOJCI
Vplivajo na vse 4P,
a jih stranka ne
zanima
Imajo dobre poslovne rezultate
Za njihove n...
55
OPIS ZASPANCEV
n=15
13%ZASPANCI
Slabo poznajo
stranko in
vplivajo samo
na 1P
Imajo manj zadovoljne stranke kot Zmagoval...
56
KAJ ODLIKUJE
ZMAGOVALCE?
57
ZMAGOVALCI SO STRATEŠKI
PARTNERJI VODSTVA PODJETJA
n=112
Vodstvo podjetja
vidi marketing kot
kot investicijo
Marketing ...
58
ZMAGOVALCI V ROKAH
TRDNO DRŽIJO VSE 4P
Delež Zmagovalcev in vseh ostalih podjetij,
kjer je marketing popolnoma ali v pr...
59
KAKO USPEVA
ZMAGOVALCEM?
60
ZMAGOVALCI STREMIJO K
POVEČANJU DONOSNOSTI
MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI
Delež Zmagovalcev in vseh ostalih podjetij, ki jim j...
61
ZMAGOVALCI V VEČJI MERI
UPORABLJAJO KAZALNIKE
UČINKOVITOSTI MARKETINŠKIH INVESTICIJ
Delež Zmagovalcev in vseh ostalih p...
62
ZMAGOVALCI SE ZAVEDAJO,
DA SO FINANCE IN STRATEŠKO
RAZMIŠLJANJE KLJUČNA ZNANJA,
KI TE PRIPELJEJO MED ODLOČEVALCE
Delež ...
63
ZMAGOVALCI
SISTEMATIČNO ZBIRAJO
PODATKE O STRANKAH
Delež Zmagovalcev in vseh ostalih podjetij,
ki sistematično zbira po...
64
ZMAGOVALCI UPORABLJAJO
ZBRANE PODATKE ZA GRAJENJE
ODNOSOV S STRANKAMI
Delež Zmagovalcev in vseh ostalih,
ki zbrane poda...
65
ZMAGOVALCI V VEČJI MERI
UPORABLJAJO NOVE DIGITALNE
MARKETINŠKE PRISTOPE
Delež Zmagovalcev in vseh ostalih,
ki uporablja...
66
Povzetek
Marketinški izzivi
Vloga marketinga v podjetju
Strateške odločitve
Marketinške metrike
Digitalna pismenost
Sod...
67
O METODI IN VZORCU
Spletni anketni vprašalnik, konec februarja 2014 razposlan
na elektronske naslove marketinških direk...
68
POLOVICA SODELUJOČIH
PODJETIJ JE BILA IZ STORITVENE
PANOGE IN PRODAJA IZDELKE
PODJETJEM IN KONČNIM STRANKAM
Delež anket...
69
46% DA
54% NE
POLOVICA VZORCA
PREDSTAVLJAJO PODJETJA,
KI SO PODRUŽNICE OZ.
ENOTE MEDNARODNIH PODJETIJ
Delež anketiranih...
70
30%
Samo drugi trgi
(brez EX-YU)
33%
Samo EX-YU trgi
36%
EX-YU trgi
in drugi trgi
SODELUJOČA PODJETJA,
IZVAŽAJO, NISO P...
71
TIPIČEN MARKETINŠKI ODDELEK
SODELUJOČIH PODJETIJ JE
SESTAVLJEN IZ ŽENSK V STAROSTI
34 LET
n=94
MARKETINŠKI ODDELEK:
ANK...
72
Radi bi se zahvalili vsem 120
marketinškim direktoricam in direktorjem,
ki so se odzvali povabilu in z nami delili
svoj...
73
Zahvala gre tudi celotni delovni skupini:
Partnerji: Aleksandra Brank, Bisnode;
Tanja Kavran, DMS in prof. dr. Vesna
Ža...
74
Za vse dodatne informacije in vprašanja se prosim obrnite
na Natašo Mithans (natasa.mithans@pristop.si)
HVALA!
http://p...
MIND WIDE OPEN 2014 - Poročilo raziskave med marketinškimi direktorji v Sloveniji
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

MIND WIDE OPEN 2014 - Poročilo raziskave med marketinškimi direktorji v Sloveniji

862 views

Published on

Raziskava Mind Wide Open z naslovom »Budnica slovenskemu marketingu« je pokazala, da
(1) slovenski marketing ne prisluhne dovolj kupcu
(2) da je neodločen pri uvajanju naprednih digitalnih tehnologij in
(3) s težavo opravičuje dodano vrednost marketinških aktivnosti kot poslovne funkcije.
Raziskavo je izvedla ekipa Pristopa, ki je k sodelovanju pritegnila še podjetje Bisnode, Društvo za marketing Slovenije in Ekonomsko fakulteto v Ljubljani.

Published in: Marketing
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
862
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MIND WIDE OPEN 2014 - Poročilo raziskave med marketinškimi direktorji v Sloveniji

 1. 1. 2 MIND WIDE OPEN 2014POROČILO RAZISKAVE MED MARKETINŠKIMI DIREKTORJI V SLOVENIJI
 2. 2. 3 Pristop v sodelovanju z Društvom za Marketing Slovenije, poslovno hišo informacij Bisnode in Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani, predstavlja izsledke raziskave Mind Wide Open izvedene spomladi 2014 med 120 marketinškimi direktorji v Sloveniji.
 3. 3. 4 Povzetek Marketinški izzivi Vloga marketinga v podjetju Strateške odločitve Marketinške metrike Digitalna pismenost Sodelovanje z zunanjimi partnerji Marketinški zmagovalci O raziskavi
 4. 4. 5 BUDNICA SLOVENSKEMU MARKETINGU
 5. 5. 6 NE ZBIRA PODATKOV o strankah 40% NE PRISLUHNEMO STRANKAM (1/3) IZZIV: Moč je v rokah strank, a mi jim ne prisluhnemo
 6. 6. 7 60% PRIČAKUJE ZVESTOBO STRANK NE PRISLUHNEMO STRANKAM (2/3)
 7. 7. 8 POGLOBLJENO RAZUMEVANJE KUPCA POSLUŠA kaj STRANKE govorijo o njihovih izdelkih in storitvah na SPLETU NE PRISLUHNEMO STRANKAM (3/3)
 8. 8. 9 IZZIV: Stranke živijo v digitalnem svetu, a mi se z njim le spogledujemo DVOMIMO V MOČ DIGITALNEGA SVETA (1/3) 49% 45% 50% 36% Odstotek marketinških direktorjev pripravljenih na izzive: Več - kanalni marketing Vpliv družabnih omrežij na znamko Vsebinski marketing Big data
 9. 9. 10 Uporaba NOVIH TEHNOLOGIJ Delež marketinških direktorjev, ki uporablja posamezen pristop WWW FB SEO OBVLADA SPLETNI MARKETING DVOMIMO V MOČ DIGITALNEGA SVETA (2/3) 30% 38% Mobilne aplikacije 33% Campaign management 26% Prediktivna analitika 90%
 10. 10. 11 49% DVOMIMO V MOČ DIGITALNEGA SVETA (3/3) manj kot 6% 6% - 15% 25% - 49% manj kot 25% 23% 47% 30% 34% 43% 14% 23% 25% - 49
 11. 11. 12 NE ZNAMO UPRAVIČITI VREDNOSTI (1/3) IZZIV: 80% CEOjev pričakuje pojasnila za vložke v marketing
 12. 12. 13 NE ZNAMO UPRAVIČITI VREDNOSTI (2/3)
 13. 13. 14 KOMUNIKACIJA 80% 73% PROIZVOD 56% 43% CENA KANALI 44% 32% 44% 25% SlovenijaSvet* NE ZNAMO UPRAVIČITI VREDNOSTI (3/3) MARKETING je še vedno v VLOGI KOMUNIKATORJA VPLIV MARKETINGA NA 4P *Accenture 2013 Turbulence for the CMO
 14. 14. 15 Ključni cilj marketinga je povečanje prodaje, novi marketinški pristopi pa so še velik izziv
 15. 15. 16 Povzetek Marketinški izzivi Vloga marketinga v podjetju Strateške odločitve Marketinške metrike Digitalna pismenost Sodelovanje z zunanjimi partnerji Marketinški zmagovalci O raziskavi
 16. 16. 17 NAJPOMEMBNEJŠI MARKETINŠKI CILJI ZA 2014 Delež marketinških direktorjev/-ic, ki je posamezno aktivnost navedlo kot prvi, drugi ali tretji ključni cilj v 2014 Povečanje prodaje Krepitev blagovne znamke Znižanje stroškov oz. optimizacija marketinških aktivnost Drugo Uvedba oz. nadgradnja CRM aktivnosti Skrb za profitabilnost marketinških aktivnosti Skrb za zadovoljstvo kupcev Povečanje tržnega deleža Uvedba novih produktov oz. prenova obstoječih Pridobivanje novih kupcev (lead generation) Skrb za zaposlene Informatizacija marketinškega dela/aktivnosti Razvoj in optimizacija tržnih poti Skrb za zvestobo kupcev Vstop na nove trge Izvedba planiranih aktivnosti Rast ugleda podjetja 86% 39% 30% 21% 17% 16% 15% 14% 13% 11% 8% 6% 6% 6% 6% 5% 3% n=112
 17. 17. 18 PODROČJA, KI SO KLJUČNA ZA DOSEGO STRATEŠKIH CILJEV Povprečna pomembnost posameznega področja za doseganje strateških ciljev  Razvoj novih produktov/storitev  Povečanje donosnosti marketinških aktivnosti Usposabljanje in razvoj zaposlenih Poglobljeno razumevanje potrošnikov/strank Aktivno upravljanje z bazami podatkov/ odnosi s strankami Cenovna politika Digitalno tržno komuniciranje Razvoj novih segmentov/kategori Razvoj tržnih poti Družbeno-odgovorno poslovanje Klasično tržno komuniciranje Povezovanje v ali med panogami Vstop na nove trge Direktni marketing 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 1 Sploh ni pomembno 3 Srednje pomembno 5 Zelo pomembno n=110
 18. 18. 19 GLAVNE OVIRE, KI OTEŽUJEJO DOSEGO STRATEŠKIH CILJEV Delež marketinških direktorjev/-ic, ki je posamezno področje izbralo kot pereče področje pri doseganju strateških ciljev Premajhen marketinški proračun Nezadovoljivo sodelovanje med oddelki v podjetju Neskladje med potrebami marketinga in obstoječimi IT proc Pomanjkanje marketinških kompetenc in znanja v timu Pomanjkanje strateških usmeritev Zahteve po dokazovanju upravičenosti vlaganja v marketing Miselnost/nerazumevanje uprave Vmešavanje drugih oddelkov/direktorjev v marketing Vmešavanje drugih oddelkov/direktorjev v marketing Pomanjkanje analitičnih sposobnosti v marketinškem oddelk Slabo razumevanje potreb naših strank Premajhna želja tima po uspehu in preseganju ciljev Pomanjkanje človeških virov 54% 37% 33% 29% 28% 25% 22% 22% 19% 18% 14% 8% 7% n=91
 19. 19. 20 41% VELIKOST MARKETINŠKEGA PRORAČUNA V 2014 Delež marketinških direktorjev/-ic z marketinškimi proračuni v posameznem velikostnem razredu (marketinški proračun je izražen v odstotku prihodkov) 12% 15%32% Povprečen marketinški proračun znaša 9 % ustvarjenih prihodkov MANJ KOT 1% OD 3% DO 10% OD 1% DO 2,99% VEČ KOT 10% n=78
 20. 20. 21 SPREMEMBA MARKETINŠKIH PRORAČUNOV 2014 V PRIMERJAVI Z 2013 Delež marketinških direktorjev/-ic, ki se jim je marketinški proračun v 2014 zmanjšal, povečal ali ni spremenil 23% se je zmanjšal napram 2013 Povprečno zmanjšanje: 12 % Povprečno povečanje: 14 % 33% se je povečal napram 2013 44% je enak kot v 2013 n=78
 21. 21. 22 n=78 SPREMEMBA MARKETINŠKIH PRORAČUNOV V POSAMEZNIH PANOGAH Delež marketinških direktorjev/-ic v posamezni panogi, ki se jim je marketinški proračun v 2014 zmanjšal, povečal ali ni spremenil Storitvena podjetja (brez trgovine) TrgovinaProizvodna podjetja SE JE POVEČAL NAPRAM 2013 SE JE ZMANJŠAL NAPRAM 2013 JE ENAK KOT V 2013 67% 17% 17% 18% 16% 28% 45% 40% 45%
 22. 22. 23 ZNANJA IN VEŠČINE MARKETINŠKIH DIREKTORJEV, KI PRIDOBIVAJO NA POMEMBNOSTI Delež marketinških direktorjev/-ic, ki ocenjuje, da posamezna veščina pridobiva na pomembnosti Razumevanje in poznavanje digitalnih orodij Sposobnost povezovanja med oddelki v podjetju Sposobnost strateškega razmišljanja in planiranja Komunikacijske sposobnosti Poglobljeno razumevanje delovanja celotnega podjetja Poznavanje trženjskih orodij in konceptov Razumevanje poslovnih financ in vpliva marketinga na P&L Sposobnost kreativnega mišljenja Voditeljske sposobnosti Sposobnost interpretacije analitičnih podatkov Prodajne izkušnje/znanja Poglobljeno razumevanje industrije 87% 76% 72% 71% 70% 70% 69% 68% 68% 67% 66% 62% n=104
 23. 23. 24 NOVI MARKETINŠKI PRISTOPI PREDSTAVLJAJO POMEMBEN IZZIV, A LE REDKI SO NANJ PRIPRAVLJENI Pomembnost in pripravljenost na marketinške izzive 65 60 55 50 45 40 35 30 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Pripravljenost na izziv Delež marketinških direktorjev/-ic, ki ocenjuje, da so pripravljeni na ta izziv Pomembnost izziva Delež marketinških direktorjev/-ic, ki so izbrali to področje kot pomemben izziv Pomlajevanje ciljnih skupin Manj zveste stranke Znižanje stroškov s pomočjo tehnologije Vpliv družbenih medijev na percepcijo znamk Gospodarske razmere Odkrivanje novih virov prihodkov Več-kanalni marketing Vsebinski marketing Odkrivanje novih načinov zadovoljevanja strank ROMI Big data Klasični marketinški pristopi Novi marketinški pristopi n=102
 24. 24. 25 Povzetek Marketinški izzivi Vloga marketinga v podjetju Strateške odločitve Marketinške metrike Digitalna pismenost Sodelovanje z zunanjimi partnerji Marketinški zmagovalci O raziskavi
 25. 25. 26 STATUS MARKETINGA V PODJETJU Delež marketinški direktorjev/-ic, ki se strinja z zgornjimi trditvami 60% 63% 22% Za naše vodstvo je marketing investicija V našem podjetju marketing pomembno vpliva na strategijo podjetja V našem podjetju je marketing bolj pomembna funkcija kot ostale funkcije v podjetju n=105
 26. 26. 27 V STORITVENIH PANOGAH JE MARKETING LE REDKO PREPOZNAN KOT INVESTICIJA Delež marketinških direktorjev/-ic v posamezni panogi, ki se strinja ali ne strinja s zgornjo trditvijo n=98 Deloma velja, deloma ne velja VeljaNe velja TRGOVINA PROIZVODNA PODJETJA STORITVENA PODJETJA 15% 15% 70% 64% 28% 8% 49% 34% 17% Za naše vodstvo je marketing investicija
 27. 27. 28 ZNAČILNOSTI PODJETIJ, KJER JE MARKETING VIDEN KOT INVESTICIJA 25 % iz sektorja trgovina Bolj uspešna podjetja po poslovnih kazalnikih v primerjavi s podjetji, kjer marketing ni tretiran kot investicija Med cilji izstopata prodaja in prepoznavnost BZ 80 % izmed njih meni, da marketing pomembno vpliva na strategijo podjetja Imajo večjo odgovornost za vse štiri marketinške P-je kot podjetja, kjer marketing ni tretiran kot investicija Večina zbira in analizira podatke o strankah n=62
 28. 28. 29 VPLIV MARKETINGA NA 4P Delež podjetij, kjer je marketing popolnoma ali v pretežni meri odgovoren za posamezen P n=105 *Accenture 2013 Turbulence for the CMO KOMUNIKACIJA 80% 73% PROIZVOD 56% 43% CENA KANALI 44% 32% 44% 25% SlovenijaSvet*
 29. 29. 30 ODGOVORNOST MARKETINŠKIH DIREKTORJEV ZA POSAMEZNA PODROČJA Povprečna odgovornost marketinških oddelkov za posamezno aktivnost Upravljanje spletnega nastopa Oglaševanje Merjenje učinkovitosti marketinških aktivnosti Raziskovanje potrošnikovih navad in potreb Izbor in izobraževanje kadra v marketingu Podoba prodajnih mest Zasnova embalaže Skrb za korporativno kulturo Pospeševanje prodaje Upravljanje s produktom Skrb za stranke Iskanje novih strank Prodaja Upravljanje prodajnih kanalov Razvoj novih produktov Izbor in izobraževanje kadra, ki je v stiku s strankami Vstop na nove trge Cenovna politika 4,4 4,4 4,3 4,1 4,0 3,9 3,7 3,7 3,6 3,3 3,2 3,2 3,0 3,0 2,9 2,8 2,9 1 Sploh ni odgovornost 3 Deljena odgovornost 5 Popolna odgovornost n=102 3,0
 30. 30. 31 anketiranih marketinških direktorjev/-ic kot najpomembnejši cilj za leto 2014 navaja POVEČANJE PRODAJE TENZIJA: PRODAJA KOT CILJ VS. ODGOVORNOST MARKETINGA ZA PRODAJO n=106 SPLOH NI ODGOVORNOST MAJHNA ODGOVORNOST DELJENA ODGOVORNOST VEČINSKA ODGOVORNSOT POPOLNA ODGOVORNOST 9% 30% 31% 15% 13% Stopnja odgovornosti marketinških oddelkov za PRODAJO (v %) A LE PRI SLABI TRETJINI JE PRODAJA ODGOVORNOST MARKETINGA 60%
 31. 31. 32 anketiranih marketinških direktorjev/-ic vidi CENOVNO POLITIKO kot pomembno pri doseganju strateških ciljev TENZIJA: STRATEŠKI POMEN CENOVNE POLITIKE VS. ODGO- VORNOST MARKETINGA ZA CENE n=106 SPLOH NI ODGOVORNOST MAJHNA ODGOVORNOST DELJENA ODGOVORNOST VEČINSKA ODGOVORNSOT POPOLNA ODGOVORNOST 21% 28% 18% 18% 15% Stopnja odgovornosti marketinških oddelkov za CENOVNO POLITIKO (v %) A PRI POLOVICI CENOVNA POLITIKA SPLOH NI ALI JE ZGOLJ V MAJHNI ODGOVORNOSTI MARKETINGA 85%
 32. 32. 33 anketiranih marketinških direktorjev/-ic vidi RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV in STORITEV kot pomembno področje za doseganje strateških ciljev TENZIJA: STRATEŠKI POMEN RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV VS. ODGOVORNOST MARKETINGA PRI LE-TEM n=106 94% SPLOH NI ODGOVORNOST MAJHNA ODGOVORNOST DELJENA ODGOVORNOST VEČINSKA ODGOVORNSOT POPOLNA ODGOVORNOST 12% 21% 34% 17% 16% Stopnja odgovornosti marketinških oddelkov za RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV IN STORITEV (v %) A PRI TRETJINI RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV SPLOH NI ALI JE ZGOLJ V MAJHNI ODGOVORNOSTI MARKETINGA
 33. 33. 34 Povzetek Marketinški izzivi Vloga marketinga v podjetju Strateške odločitve Marketinške metrike Digitalna pismenost Sodelovanje z zunanjimi partnerji Marketinški zmagovalci O raziskavi
 34. 34. 35 VIRI INFORMACIJ, KI VPLIVAJO NA STRATEŠKE ODLOČITVE MARKETINŠKIH DIREKTORJEV Delež marketinških direktorjev/-ic, ki sprejemajo strateške marketinške odločitve na osnovi zgornjih podatkov Poslovna strategija Analiza učinkovitosti preteklih marketinških aktivnosti Raziskave potreb in navad obstoječih in potencialnih strank Pregled konkurence in njihovih aktivnosti Raziskave trga (raziskave poslovnega okolja) Lastne analize zadovoljstva strank Finančne in prodajne metrike Neformalne informacije Analize moči in percepcije znamke Strokovni članki in revije Napovedi in ocene neodvisnih inštitucij Analize vsebin kreiranih s strani strank 76% 75% 71% 71% 64% 61% 54% 32% 30% 22% 10% 9% n=105 Podatki usmerjeni na razumevanje trga in podjetja Podatki usmerjeni na razumevanje kupca
 35. 35. 36 anketiranih marketinških direktorjev/ic vidi POGLOBLJENO RAZUMEVANJE STRANK kot pomembno aktivnost za doseganje strateških ciljev podjetja TENZIJA: RAZUMEVANJE STRANK V TEORIJI IN PRAKSI n=106 90% A manj kot polovica le-teh sistematično zbira in analizira podatke o strankah DELEŽ MARKETINŠKIH ODDELKOV, KI SISTEMATIČNO ZBIRAJO IN ANALIZIRAJO PODATKE O STRANKAH 62% DA 38% NE
 36. 36. 37 NAMEN ZBIRANJA PODATKOV Delež marketinških direktorjev/-ic, ki uporabljajo zbrane podatke za zgornje namene Za povečanje zvestobe strank Za izboljšanje obstoječih izdelkov in storitev Za razvoj novih izdelkov Za pospeševanje prodaje (navzkrižna prodaja ipd.) Za ohranjanje obstoječih strank Za izboljšanje pozicioniranja znamke Za izboljšanje strankine izkušnje Za zasnovo ciljanih marketinških kampanj Za pripravo individualiziranih ponudb Za iskanje novih strank Za interni nadzor kakovosti dela zaposlenih 80% 70% 70% 70% 66% 58% 56% 48% 46% 34% 22% n=55
 37. 37. 38 Povzetek Marketinški izzivi Vloga marketinga v podjetju Strateške odločitve Marketinške metrike Digitalna pismenost Sodelovanje z zunanjimi partnerji Marketinški zmagovalci O raziskavi
 38. 38. 39 MERJENJE ROMI V primerjavi s konkurenco so bolj uspešni po vseh poslovnih rezultatih: tržnem deležu, prihodkih, profitabilnosti, zadovoljstvu strank Kot najbolj pomembno področje za doseganje strateških ciljev vidijo povečanje donosnosti marketinških aktivnosti Marketing = investicija za 90 % anketiranih iz te skupine Marketing pomembno vpliva na strategijo podjetja meni 92 % anketiranih iz te skupine Kot pereče področje nadpovprečno izpostavljajo neskladje med potrebami marketinga in obstoječimi IT procesi Nadpovprečno (napram celotnemu vzorcu) menijo, da pri marketinških direktorjih pridobiva na pomembnosti veščina  razumevanje poslovnih financ in vpliv marketinga na P L Nadpovprečno uporabljajo marketinške metrike Nadpovprečno zbirajo podatke o strankah (67 %). Podatke uporabljajo za povečanje zvestobe strank (74 %) in razvoj novih izdelkov (70 %) Povprečno imajo vpliv na 2,5 P (izmed 4P) 1/3Računa ROMI n=36 ZNAČILNOSTI TISTIH, KI RAČUNAJO ROMI
 39. 39. 40 NAJBOLJ UPORABLJANE MARKETINŠKE METRIKE Delež marketinških direktorjev/-ic, ki uporablja zgornje kazalnike za spremljanje učinkovitosti marketinških aktivnosti/kampanj Prodajni rezultati Zadovoljstvo strank Tržni deleži Dobičkonosnost produktov/storitev 92% 74% 74% 71% n=91
 40. 40. 41 MARKETINŠKE METRIKE, KI SO REDKEJE V UPORABI Delež marketinških direktorjev/-ic, ki ne uporablja zgornjih kazalnikov za spremljanje učinkovitosti marketinških aktivnosti/kampanj Strošek nove stranke Povračilo vlaganj v komunikacijo Percepcija znamke Delež zvestih strank Dobičkonosnost segmentov Učinkovitost komuniciranja 66% 54% 52% 48% 45% 43% 14% 52% 8% 46% 12% 40% 11% 37% 10% 35% 6% 37% n=91 Ne uporabljamo, pa bi želeliNe uporabljamo in ne želimo
 41. 41. 42 Povzetek Marketinški izzivi Vloga marketinga v podjetju Strateške odločitve Marketinške metrike Digitalna pismenost Sodelovanje z zunanjimi partnerji Marketinški zmagovalci O raziskavi
 42. 42. 43 NOVE TEHNOLOGIJE UPORABLJA MANJ KOT 40% PODJETIJ, MEDTEM KO SPLET OBVLADA VEČINA 100 90 80 70 60 50 40 30 20 Delež UPORABNIKOV NIVO uporabe Spletno oglaševanje Družbena omrežja Uporaba računalniških programov za spremljanje in razumevanje strankVsebinski marketing Merjenje učinkov digitalnih kampanj Spletna trgovina Blogi, mikroblogi SEO Mobilno oglaševanje Mobilne aplikacije Campaign management Ciljano komuniciranje Prediktivna analitika Stare tehnologije Nove tehnologije 1 Začetniki 2 Srednje dobri uporabniki 3 Napredni uporabniki n=102
 43. 43. 44 PRIPRAVLJENOST NA IZZIVE V POVEZAVI Z NOVIMI DIGITALNIMI MARKETINŠKIMI PRISTOPI 49% 45% 50% 36% Odstotek marketinških direktorjev pripravljenih na izzive: Več - kanalni marketing Vpliv družabnih omrežij na znamko Vsebinski marketing Big data n=106
 44. 44. 45 UPORABA NOVIH DIGITALNIH MARKETINŠKIH PRISTOPOV Delež marketinških direktorjev/-ic, ki uporablja zgornje digitalne marketinške pristope n=112 1/2 marketinških direktorjev/ic, ki jim je digitalni marketing strateško pomemben, NE UPORABLJA mobilnega oglaševanja 30% 38% Mobilne aplikacije 33% Campaign management 26% Prediktivna analitika
 45. 45. 46 MERJENJE DIGITALNIH UČINKOV IN DIGITALNI PRORAČUNI Delež marketinških direktorjev/-ic z digitalnimi marketinškimi proračuni v posameznem velikostnem razredu (digitalni marketinški proračun je izražen v odstotku celotnega marketinškega proračuna) n=86 *IBM 2013 The state of marketing
 46. 46. 47 Povzetek Marketinški izzivi Vloga marketinga v podjetju Strateške odločitve Marketinške metrike Digitalna pismenost Sodelovanje z zunanjimi partnerji Marketinški zmagovalci O raziskavi
 47. 47. 48 SODELOVANJE Z ZUNANJIMI PARTNERJI: STRATEŠKE AKTIVNOSTI Delež podjetij, ki posamezno aktivnost izvaja interno, eksterno ali v deljeni odgovornosti z zunanjimi izvajalci 72% 62% 45% 5% 9% 15% 22% 27% 38% 76% 2% 22% n=106 Eksterno DeljenoInterno MARKETINŠKA STRATEGIJA STRATEGIJA BZ KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA RAZVOJ NOVIH IZDELKOV/STORITEV
 48. 48. 49 SODELOVANJE Z ZUNANJIMI PARTNERJI: OPERATIVNE AKTIVNOSTI Delež podjetij, ki posamezno aktivnost izvaja interno, eksterno ali v deljeni odgovornosti z zunanjimi izvajalci n=106 20% 49% 59% 51% 37% 24% 20% 50% 5% 8% 11% 41% 49% 55% 30% 45% 31% 37% 21% 25% 24% IZVEDBA KREATIVE UPRAVLJANJE IN ORGANIZACIJA MRKT DOGODKOV UPRAVLJANJE SPLETNIH VSEBIN SNOVANJE SPLETNIH VSEBIN IZVEDBA OFFLINE ZAKUPA IZVEDBA ONLINE ZAKUPA IZVEDBA TRŽENJSKIH RAZISKAV Eksterno DeljenoInterno
 49. 49. 50 Povzetek Marketinški izzivi Vloga marketinga v podjetju Strateške odločitve Marketinške metrike Digitalna pismenost Sodelovanje z zunanjimi partnerji Marketinški zmagovalci O raziskavi
 50. 50. 51 ŠTIRJE PROFILI MARKETINŠKIH DIREKTORJEV n=112 4P 1P OSNOVNO POZNAVANJE KUPCA POGLOBLJENO 29%ZMAGOVALCI V koraku s trendi in kupci 10%KAVBOJCI Vplivajo na vse 4P, a jih stranka ne zanima 48%UJETNIKI Poznajo svojo stranko, a z njo samo trženjsko komunicirajo 13%ZASPANCI Slabo poznajo stranko in vplivajo samo na 1P
 51. 51. 52 Po tržnih deležih, prihodkih, dobičkonosnosti in zadovoljstvu strank presegajo konkurenco Za njihove nadrejene (vodstvo) je marketing investicija in pomembno vpliva na strategijo podjetij Zbirajo podatke o strankah in za strateške odločitve uporabljajo raziskave potreb in navad kupcev Komunikacijo prilagajajo različnim uporabnikom Merijo učinkovitost marketinških aktivnosti: spremljajo dobičkonosnost segmentov, strošek pridobitve novih strank in povračilo vlaganj v TK Obvladajo osnovne digitalne pristope (npr. spletno oglaševanje) in uspešno usvajajo nove tehnike (npr. mobilno oglaševanje, prediktivno analitiko) Menijo, da na pomembnosti najbolj pridobivajo strateške in digitalne veščine Ocenjujejo, da sta med najbolj perečimi področji, ki onemogočata doseganja celotnega potenciala, pomanjkanje marketinških kompetenc in nezadovoljivo sodelovanje med oddelki OPIS ZMAGOVALCEV n=32 29%ZMAGOVALCI V koraku s trendi in kupci
 52. 52. 53 Slabši poslovni rezultati kot pri Zmagovalcih in Kavbojcih, a boljši kot pri Zaspancih V višji meri kot pri Kavbojcih je marketing s strani vodstva zaznan kot investicija in pomembno vpliva na strategijo podjetja Samo ena desetina jih ocenjuje, da je marketing bolj pomembna funkcija kot ostale funkcije v podjetju Zbirajo podatke o strankah in jih uporabljajo za strateške odločitve Prilagajajo komunikacijo različnim uporabnikom Spremljajo učinkovitost marketinških aktivnosti: manj kot Zmagovalci a v večji meri kot Kavbojci. Polovica jih spremlja učinke digitalnih kampanj, dobičkonosnost segmentov in povračilo vlaganj v tržno komuniciranje V veliki večini vidijo ROMI kot pomemben izziv, a je nanj pripravljenih samo slaba tretjina Največ uporabljajo oz. najbolje poznajo osnovna digitalna orodja: spletno oglaševanje, družbena omrežja in SEO Menijo, da so digitalne veščine marketinških direktorjev tiste, ki bodo najbolj pridobivale na pomembnosti Ocenjujejo, da sta med najbolj perečimi področji, ki onemogočata doseganje celotnega potenciala, neskladje med potrebami marketinga in IT procesi ter pomanjkanje strateških usmeritev OPIS UJETNIKOV n=54 48%UJETNIKI Poznajo svojo stranko, a z njo samo trženjsko komunicirajo
 53. 53. 54 OPIS KAVBOJCEV n=11 10%KAVBOJCI Vplivajo na vse 4P, a jih stranka ne zanima Imajo dobre poslovne rezultate Za njihove nadrejene (vodstvo) marketing ni investicija Samo ena desetina jih ocenjuje, da je marketing bolj pomembna funkcija kot ostale funkcije v podjetju Ne zbirajo podatkov o kupcih in ne uporabljajo raziskav potreb in navad potrošnikov za strateške odločitve V večini ne prilagajajo komunikacije različnim uporabnikom Slabo spremljajo učinkovitost marketinških aktivnosti: večina ne uporablja povračila vlaganj v tržno komunikacijske aktivnosti in skoraj nihče ne uporablja stroška pridobitve novih strank Skoraj trem četrtinam je ROMI pomemben izziv, a je nanj pripravljena zgolj tretjina Uporabljajo enostavne digitalne pristope: najbolj poznajo spletno oglaševanje Menijo, da so voditeljske in komunikacijske sposobnosti, digitalne veščine in prodajne izkušnje marketinških direktorjev tiste, ki bodo najbolj pridobivale na pomembnosti Ocenjujejo, da sta med najbolj perečimi področji, ki onemogočata doseganje celotnega potenciala, pomanjkanje strateških usmeritev in analitičnih sposobnosti
 54. 54. 55 OPIS ZASPANCEV n=15 13%ZASPANCI Slabo poznajo stranko in vplivajo samo na 1P Imajo manj zadovoljne stranke kot Zmagovalci, Ujetniki in Kavbojci Za njihove nadrejene (vodstvo) v primerjavi z Zmagovalci, Ujetniki in Kavbojci najmanj velja, da zaznavajo marketing kot investicijo in kot funkcijo, ki pomembno vpliva na strategijo podjetja Ne zbirajo podatkov o strankah in pri strateških odločitvah ne uporabljajo ugotovitev raziskav potreb in navad V veliki večini ne prilagajajo komunikacije različnim uporabnikom V primerjavi z Zmagovalci, Ujetniki in Kavbojci najmanj spremljajo učinkovitost marketinških aktivnosti: ne merijo dobičkonosnosti segmentov, stroška pridobitve novih strank, povračila vlaganj v TK in učinkov digitalnih kampanj ROMI je pomemben izziv samo polovici Zaspancev Uporabljajo enostavne digitalne pristope: družbena omrežja in spletno oglaševanje Menijo, da so digitalne veščine marketinških direktorjev, kreativno mišljenje in komunikacijske sposobnosti tiste, ki bodo najbolj pridobivale na pomembnosti Ocenjujejo, da sta med najbolj perečimi področji, ki onemogočata doseganje celotnega potenciala, kreativno mišljenje in komunikacijske sposobnosti
 55. 55. 56 KAJ ODLIKUJE ZMAGOVALCE?
 56. 56. 57 ZMAGOVALCI SO STRATEŠKI PARTNERJI VODSTVA PODJETJA n=112 Vodstvo podjetja vidi marketing kot kot investicijo Marketing vpliva na strategijo podjetja 76% 82% 49% 52% ZMAGOVALCI ZMAGOVALCI VSI OSTALI* VSI OSTALI* *Vsi ostali: Ujetniki, Kavbojci, Zaspanci Delež Zmagovalcev in vseh ostalih podjetij, ki se strinjajo ali ne strinjajo s posamezno trditvijo
 57. 57. 58 ZMAGOVALCI V ROKAH TRDNO DRŽIJO VSE 4P Delež Zmagovalcev in vseh ostalih podjetij, kjer je marketing popolnoma ali v pretežni meri odgovoren za posamezen P n=112 KOMUNIKACIJA 97% 88% PROIZVOD 88% 47% CENA KANALI 79% 13% 79% 17% Vsi ostaliZmagovalci
 58. 58. 59 KAKO USPEVA ZMAGOVALCEM?
 59. 59. 60 ZMAGOVALCI STREMIJO K POVEČANJU DONOSNOSTI MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI Delež Zmagovalcev in vseh ostalih podjetij, ki jim je povečanje donosnosti marketinških aktivnosti pomembno pri doseganju strateških ciljev n=112 94% 12% ZMAGOVALCI VSI OSTALI Povečanje donosnosti marketinških aktivnosti
 60. 60. 61 ZMAGOVALCI V VEČJI MERI UPORABLJAJO KAZALNIKE UČINKOVITOSTI MARKETINŠKIH INVESTICIJ Delež Zmagovalcev in vseh ostalih podjetij, ki uporablja posamezni kazalnik za spremljanje učinkovitosti marketinških aktivnosti/kampanj Prodajni rezultati Tržni delež Dobičkonosnost posamezne produktne linije/storitve Zadovoljstvo strank Dobičkonosnost posameznih segmentov strank Učinkovitost trženjskega komuniciranja (doseg, CTR ipd) Učinkovitost trženjskega komuniciranja (nove stranke, posli na ipd) Delež zvestih strank Strošek pridobitve nove stranke Percepcija znamke 97% 89% 77% 66% 76% 62% 74% 74% 67% 46% 65% 46% 59% 35% 57% 46% 52% 16% 50% 42% Zmagovalci Vsi ostali n=112
 61. 61. 62 ZMAGOVALCI SE ZAVEDAJO, DA SO FINANCE IN STRATEŠKO RAZMIŠLJANJE KLJUČNA ZNANJA, KI TE PRIPELJEJO MED ODLOČEVALCE Delež zmagovalcev in vseh ostalih podjetij, ki ocenjujejo, da spodaj navedene veščine pridobivajo na pomembnosti Razumevanje poslovnih financ in vpliva marketinga na PL Sposobnost strateškega razmišljanja in planiranja Komunikacijske sposobnosti Poglobljeno razmišljanje delovanja celotnega podjetja Voditeljske sposobnosti Sposobnost kreativnega mišljenja 84% 64% 66% 72% 72% 67% 75% 71% 81% 66% 81% 69% Zmagovalci Vsi ostali n=112
 62. 62. 63 ZMAGOVALCI SISTEMATIČNO ZBIRAJO PODATKE O STRANKAH Delež Zmagovalcev in vseh ostalih podjetij, ki sistematično zbira podatke o strankah n=112 84% 47% ZMAGOVALCI VSI OSTALI
 63. 63. 64 ZMAGOVALCI UPORABLJAJO ZBRANE PODATKE ZA GRAJENJE ODNOSOV S STRANKAMI Delež Zmagovalcev in vseh ostalih, ki zbrane podatke uporabljajo za zgornje namene Za ohranjanje obstoječih strank Za pripravo individualiziranih ponudb Za izboljšanje strankine izkušnje Za zasnovo ciljanih marketinških kampanj Zmagovalci Vsi ostali n=112 50% 26% 38% 18% 41% 23% 44% 14%
 64. 64. 65 ZMAGOVALCI V VEČJI MERI UPORABLJAJO NOVE DIGITALNE MARKETINŠKE PRISTOPE Delež Zmagovalcev in vseh ostalih, ki uporabljajo posamezni digitalni marketinški pristop 97% 77% 94% 79% 93% 88% 87% 64% 84% 60% 77% 65% 61% 39% 45% 37% 48% 14% 53% 24% 43% 32% 39% 25% 39% 38% Zmagovalci Vsi ostali n=112 SEO Aktivno sodelovanje v družbenih omrežjih Spletno oglaševanje Prilagajanje komunikacije različnim ciljnim skupinam Uporaba računalniških programov za spremljanje in razumevanje strank (CRM ipd.) Vsebinski marketing Merjenje učinkov digitalnih kampanj Campaign management Prediktivna analitika Aktivno objavljanje na blogih Spletna trgovina Mobilne aplikacije Mobilno oglaševanje
 65. 65. 66 Povzetek Marketinški izzivi Vloga marketinga v podjetju Strateške odločitve Marketinške metrike Digitalna pismenost Sodelovanje z zunanjimi partnerji Marketinški zmagovalci O raziskavi
 66. 66. 67 O METODI IN VZORCU Spletni anketni vprašalnik, konec februarja 2014 razposlan na elektronske naslove marketinških direktorjev v Sloveniji 34% STOPNJA ODZIVA STRUKTURA VZORCA povabljenih 350 vodilnih podjetij 120 odgovorov, večina največjih podjetij 55% STORITVE 21% TRGOVINA 24% PROIZVODNJA
 67. 67. 68 POLOVICA SODELUJOČIH PODJETIJ JE BILA IZ STORITVENE PANOGE IN PRODAJA IZDELKE PODJETJEM IN KONČNIM STRANKAM Delež anketiranih podjetij iz posamezne panoge Delež anketiranih podjetij glede na to ali so njihovi izdelki namenjeni podjetjem ali strankam n=104 45% Izdelki so namenjeni podjetjem in strankam (hibrid med B2B in B2C) 55% STORITVENA PODJETJA 21% TRGOVINA 35% Izdelki so namenjeni strankam (B2C) 24% PROIZVODNJA PODJETJA 20% Izdelki so namenjeni podjetjem (B2B)
 68. 68. 69 46% DA 54% NE POLOVICA VZORCA PREDSTAVLJAJO PODJETJA, KI SO PODRUŽNICE OZ. ENOTE MEDNARODNIH PODJETIJ Delež anketiranih podjetij, ki so oz. niso podružnica/poslovna enota/del večjega mednarodnega podjetja? n=94
 69. 69. 70 30% Samo drugi trgi (brez EX-YU) 33% Samo EX-YU trgi 36% EX-YU trgi in drugi trgi SODELUJOČA PODJETJA, IZVAŽAJO, NISO PRISOTNA LE NA EX-YU TRGIH Delež anketiranih podjetij glede na ključne tuje trge Podjetja na tujih trgih v povprečju ustvarijo 39 % vseh prihodkov n=33
 70. 70. 71 TIPIČEN MARKETINŠKI ODDELEK SODELUJOČIH PODJETIJ JE SESTAVLJEN IZ ŽENSK V STAROSTI 34 LET n=94 MARKETINŠKI ODDELEK: ANKETIRANI: 72% 58% Povprečna starost 34 let Direktoric Na delovnem mestu v povprečju 5 let z 11 leti izkušenj v marketingu
 71. 71. 72 Radi bi se zahvalili vsem 120 marketinškim direktoricam in direktorjem, ki so se odzvali povabilu in z nami delili svoje izkušnje Posebna zahvala gre Mojci Avšič, Aleksandri Kregar Brus, Marji Feldin, Mitji Kolbetu in Darji Teržan, da so si vzeli čas za poglobljene intervjuje in z nami delili svoje poglede na marketing v Sloveniji ZAHVALA SODELUJOČIM
 72. 72. 73 Zahvala gre tudi celotni delovni skupini: Partnerji: Aleksandra Brank, Bisnode; Tanja Kavran, DMS in prof. dr. Vesna Žabkar, EF Pristop: Ula Spindler (direktorica projekta), Nataša Mithans in Maja Golf Papež (izvedba), Aljoša Bagola, Luka Bajs, Žiga Čebulj, Rok Flego, Nejc Vernik, Davorin Milinović, dr. Patrick Vesel ZAHVALA DELOVNI SKUPINI
 73. 73. 74 Za vse dodatne informacije in vprašanja se prosim obrnite na Natašo Mithans (natasa.mithans@pristop.si) HVALA! http://pristop.si/mwo2014

×