Конкурентоспособност и иновации Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
<ul><li>Обща цел: </li></ul><ul><li>Развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и международен паза...
ОП “Конкурентоспособност” Приоритетни оси 1. Развитие на икономика , базирана на знанието и иновационните дейности. 2 . П...
<ul><li>Подкрепа за иновативни дейности в предприятията . </li></ul><ul><li>Подобряване на про-иновативната инфраструктура...
<ul><li>Подобряване на технологиите и управлението в предприятията. </li></ul><ul><li>Създаване на инфраструктура в подкр...
Приоритетна ос 1 – отворени за кандидатстване процедури МСП и големи предприятия, създадени от повече от 3 години Подкрепа...
Процедури, насочени към развитие на про-иновативната инфраструктура Наименование на процедурата Бенефициенти Създаване на ...
<ul><li>Насърчаване развитието на националната про-иновативна инфраструктура чрез подкрепа за създаването на нови и развит...
<ul><li>По елемент „Инвестиции” </li></ul><ul><li>Придобиване на инвестиционни проекти по смисъла на ЗУТ за изграждане на...
<ul><li>Насърчаване развитието на националната про-иновативна инфраструктура чрез предоставянето на инвестиционна подкрепа...
<ul><li>Дейности за инвестиции: </li></ul><ul><li>Извършване на предпроектни проучвания във връзка с ограничени СМР за пре...
<ul><li>Програма “Енергийна ефективност и зелена икономика” – </li></ul><ul><li>Изпълнява  се съвместно с ЕБВР </li></u...
<ul><li>Програма “Енергийна ефективност и зелена икономика” </li></ul><ul><li>Механизъм на изпълнение на програмата – из...
<ul><li>Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова </li></ul><ul><li>помощ „Инвестиции в “зелена индустрия” </li...
<ul><li>Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. </li><...
<ul><li>Компонент 1 </li></ul><ul><li>Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване...
<ul><li>Компонент 2 </li></ul><ul><li>Дейности за подобряване на задвижващите двигатели и системи, включително чрез подмя...
<ul><ul><li>www.opcompetitiveness.bg / www.ibsme.org </li></ul></ul><ul><ul><li>www.eufunds.bg </li></ul></ul><ul><ul><li>...
<ul><ul><li>БЛАГОДАРЯ  ЗА ВНИМАНИЕТО! </li></ul></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

OP "Competitiveness" - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011

806 views

Published on

OP "Competitiveness" - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
Ministry of Economy, Energy and Tourism

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
806
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

OP "Competitiveness" - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011

 1. 1. Конкурентоспособност и иновации Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
 2. 2. <ul><li>Обща цел: </li></ul><ul><li>Развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и международен пазар </li></ul><ul><li>Специфични цели: </li></ul><ul><li>Насърчаване на иновациите и повишаване на ефективността на предприятията </li></ul><ul><li>Подобряване на бизнес средата </li></ul>ОП “Конкурентоспособност”
 3. 3. ОП “Конкурентоспособност” Приоритетни оси 1. Развитие на икономика , базирана на знанието и иновационните дейности. 2 . Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда. 3 . Финансови ресурси за развитие на предприятията. 4 . Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика. 5 . Техническа помощ.
 4. 4. <ul><li>Подкрепа за иновативни дейности в предприятията . </li></ul><ul><li>Подобряване на про-иновативната инфраструктура . </li></ul><ul><li>Общо финансиране за проекти по Приоритет 1: 246 500 000 евро (21,2 % от общите средства за ОП по ЕФРР). </li></ul>Приоритетна ос 1 – фокус върху иновациите
 5. 5. <ul><li>Подобряване на технологиите и управлението в предприятията. </li></ul><ul><li>Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса. </li></ul><ul><li>Въвеждане на енергоспестяващи технологии и ВЕИ. </li></ul><ul><li>Насърчаване на бизнес кооперирането и свързването в </li></ul><ul><li>клъстери. </li></ul><ul><li>Общо финансиране за проекти по Приоритет 2 : 593 837 780 евро (51,10% от общите средства за ОП по ЕФРР). </li></ul>Приоритетна ос 2 – фокус върху МСП
 6. 6. Приоритетна ос 1 – отворени за кандидатстване процедури МСП и големи предприятия, създадени от повече от 3 години Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги Наименование на процедурата Бенефициенти Разработване на иновации от стартиращи предприятия Стартиращи МСП Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги Стартиращи МСП Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия МСП, създадени от повече от 3 години
 7. 7. Процедури, насочени към развитие на про-иновативната инфраструктура Наименование на процедурата Бенефициенти Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер Български висши училища, БАН; селкостопанска академия; Експериментални лаборатории или и зследователски институти; научни организации; НПО; юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите; обединения на горепосочените лица,включително с общини или областни администрации; Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове Обединения на български висши училища, БАН; селкостопанска академия; експериментални лаборатории или изследователски институти, научни организации с: 1. Браншови и работодателски организации, или 2. Юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
 8. 8. <ul><li>Насърчаване развитието на националната про-иновативна инфраструктура чрез подкрепа за създаването на нови и развитието на вече съществуващи офиси за технологичен трансфер в България като основен фактор за стимулиране на трансфера на ново знание и технологии от научно-изследователските организации към пре д приятията с оглед осигуряване на тяхното конкурентоспособно и устойчиво развитие в дългосрочен план; </li></ul><ul><li>Минималният и максималният размер на помощта са в границите между </li></ul><ul><li>75 000 лв. и 400 000 лв. </li></ul>Процедура “Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по Елемент “Услуги, административни и оперативни дейности” по всеки индивидуален проект не трябва да надвишава 70 % за всички категории кандидати . Категория на кандидата Максимален интензитет на безвъзмездната помощ по Елемент “Инвестиции” Микро и малки предприятия 70% Средни предприятия 60% Други кандидати 50%
 9. 9. <ul><li>По елемент „Инвестиции” </li></ul><ul><li>Придобиване на инвестиционни проекти по смисъла на ЗУТ за изграждане на нови, преустройство или разширяване на съществуващи офиси за технологичен трансфер; </li></ul><ul><li>Извършване на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждането на нови или разширяването на съществуващи ОТТ; </li></ul><ul><li>Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за дейността на ОТТ </li></ul><ul><li>По елемент „Услуги, административни и оперативни дейности” </li></ul><ul><li>Създаване на интернет страница за нуждите на подкрепения ОТТ; </li></ul><ul><li>Обезпечаване на оперативната дейност на офиса за технологичен трансфер. </li></ul>Основни дейности, за които може да се кандидатства
 10. 10. <ul><li>Насърчаване развитието на националната про-иновативна инфраструктура чрез предоставянето на инвестиционна подкрепа за създаването на нови и укрепването на вече съществуващи технологични центрове в България, които да подпомoгнат достъпа на предприятията до ново знание и техн о логии, и да стимулират комерсиализирането на резултатите от научните изследвания; </li></ul><ul><li>Допустими са само кандидати , които извършват дейност в една или повече от следните области: информационни технологии ; еко и енергоспестяващи технологии; технологии, свързани със здравето . </li></ul>Процедура “Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” Минималният и максималният размер на помощта са в границите между 300 000 лв. и 4 0 00 000 лв. Категория на кандидата Максимален интензитет на безвъзмездната помощ (за дейности за инвестиции и услуги) Микро- и малки предприятия 70% Средни предприятия 60% Други кандидати 50%
 11. 11. <ul><li>Дейности за инвестиции: </li></ul><ul><li>Извършване на предпроектни проучвания във връзка с ограничени СМР за преустройство на съществуващи сгради и помещения за целите на обособяването им като технологични центрове; </li></ul><ul><li>Изработване на задания за проектиране във връзка с извършването на ограничени СМР; </li></ul><ul><li>Изработване на техническа документация за извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР); </li></ul><ul><li>Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР); </li></ul><ul><li>Доставка и въвеждане в експлоатация на офис и специализирано оборудване, свързани с дейността и спецификата на подкрепените технологични центрове. </li></ul>Основни дейности, за които може да се кандидатства
 12. 12. <ul><li>Програма “Енергийна ефективност и зелена икономика” – </li></ul><ul><li>Изпълнява се съвместно с ЕБВР </li></ul><ul><li>Предоставя възможност на българските предприятия да използват кредитен ресурс от банковите институции – неутрализира риска от неизпълнение или прекратяване на сключени договори поради липса на финансов ресурс. </li></ul><ul><li>Подобряване на процеса на оценка на проектните предложения – изнасяне на административната тежест и повишаване качеството и сроковете на оценка. </li></ul><ul><li>Общ бюджет – 293 374 500 лева (150 000 000 евро). </li></ul><ul><li>Програмата има за цел да насърчи въвеждането на екологично чисти, енергоспестяващи производствени технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на производството, както и мерки за усъвършенстване на процесите, свързани с енергийния мениджмънт. </li></ul><ul><li>Официален старт на програмата – първо тримесечие на 2012 г. </li></ul>Приоритетна ос 2 – Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на ВЕИ
 13. 13. <ul><li>Програма “Енергийна ефективност и зелена икономика” </li></ul><ul><li>Механизъм на изпълнение на програмата – избор на консултанти за осъществяване на дейностите по оценка на проектните предложения и избор на консултанти за мониторинг на изпълнението на сключените договори. </li></ul><ul><li>Допустими кандидати – микро, малки и средни предприятия. </li></ul><ul><li>Допустими проекти: 1) проекти, основани на технологично-ориентиран подход (включват само инвестиции в ДМА съгласно Списъка на допустимите материали и оборудване по програмата) и 2) проекти, основани на подхода на енергийния одит (основават се на препоръките от извършен енергиен одит). </li></ul><ul><li>Създаване на специална интернет страница на програмата. </li></ul><ul><li>Провеждане на маркетингова кампания за популяризиране на програмата и провеждане на обучение на енергийни одитори. </li></ul><ul><li>Продължителност на програмата – 2012 г. – 2015 г. </li></ul>Приоритетна ос 2 – Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на ВЕИ
 14. 14. <ul><li>Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова </li></ul><ul><li>помощ „Инвестиции в “зелена индустрия” </li></ul><ul><li>Инвестиционна подкрепа за големи предприятия с цел преодоляване на негативното им влияние върху околната среда чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на продукти, подлежащи на рециклиране, когато станат отпадъци, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта. </li></ul><ul><li>Общ бюджет на процедурата – 78 233 200 лв. (40 000 000 евро) </li></ul><ul><li>Официален старт на подбора на проектни предложения – 17.11.2011 г. </li></ul><ul><li>Краен срок за подаване на проектните предложения – 15.02.2012 г. </li></ul>Приоритетна ос 2 – Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на ВЕИ
 15. 15. <ul><li>Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. </li></ul><ul><li>Не покриват изискванията за микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия. </li></ul><ul><li>Седалище в Република България. </li></ul><ul><li>Пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник. </li></ul><ul><li>Минимум 3 приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата. </li></ul><ul><li>Реализирани нетни приходи от продажби – 5 000 000 лв. </li></ul>Процедура “Инвестиции в “зелена индустрия”” Минималният и максималният размер на помощта са в границите между 1 000 000 лв. и 4 0 00 000 лв. Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 50%.
 16. 16. <ul><li>Компонент 1 </li></ul><ul><li>Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на ново оборудване, което намалява енергоемкостта на производството на предприятието-кандидат, и/или </li></ul><ul><li>Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) ново оборудване, свързано с по-ефективното използване или рециклиране на отпадъчните продукти, и/или </li></ul><ul><li>Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на ново оборудване за производство на продукт/и, подлежащ/и на рециклиране, след като станат отпадъци. </li></ul>Процедура “Инвестиции в “зелена индустрия” – дейности, за които може да се кандидатства
 17. 17. <ul><li>Компонент 2 </li></ul><ul><li>Дейности за подобряване на задвижващите двигатели и системи, включително чрез подмяна – енергийно ефективни двигатели, компресори, помпи. </li></ul><ul><li>Дейности за подобряване на енергийните системи чрез смяна на енергоносителя. </li></ul><ul><li>Дейности за оползотворяване на отпадъчната топлина – економайзери. </li></ul><ul><li>Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на малки ко-генерационни инсталации за собствени нужди. </li></ul><ul><li>Въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). </li></ul><ul><li>Инвестиции в софтуерни системи за енергиен мениджмънт. </li></ul><ul><li>Консултантски услуги, свързани с въвеждането на системи за енергиен мениджмънт. </li></ul>Процедура “Инвестиции в “зелена индустрия” – дейности, за които може да се кандидатства
 18. 18. <ul><ul><li>www.opcompetitiveness.bg / www.ibsme.org </li></ul></ul><ul><ul><li>www.eufunds.bg </li></ul></ul><ul><ul><li>Факс: (02) 981 17 19 </li></ul></ul>Допълнителна информация
 19. 19. <ul><ul><li>БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! </li></ul></ul>

×