Звена на конкуретноспособност в българскатаикономикаЦентър за Икономически Стратегии иКонкурентноспособност към Софийски у...
30% от приходите и 14% от фирмите в           България са в звена с производствено-           експор...
Формирането на звена на конкурентно-              способност в приоритетните сектори вече е         ...
Формирането на звена на конкурентно-             способност в приоритетните сектори вече е          ...
Звена на конкурентноспособност участват във          всеки един от приоритетните сектори (1/4) Приоритетен   ...
Звена на конкурентноспособност участват във          всеки един от приоритетните сектори (2/4) Приоритетен   ...
Звена на конкурентноспособност участват във          всеки един от приоритетните сектори (3/4) Приоритетен   ...
Звена на конкурентноспособност участват във          всеки един от приоритетните сектори (4/4) Приоритетен   ...
Изказваме благодарности на:Европейската Клъстерна      Института за Стратегии иОбсерватория за анализа на    Кон...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Center for Economic Strategy and Competitiveness - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011

568 views

Published on

Center for Economic Strategy and Competitiveness - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
568
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Center for Economic Strategy and Competitiveness - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011

 1. 1. Звена на конкуретноспособност в българскатаикономикаЦентър за Икономически Стратегии иКонкурентноспособност към Софийски университет“св.Климент Охридски” 1
 2. 2. 30% от приходите и 14% от фирмите в България са в звена с производствено- експортен потенциал 82.080.188 2.772.779 373.760 100% 14% С производствено- експортен 30% 26% 2% потенциал (1) 9% 4% Базирани на 14%природните ресурси 19%Местни с търговски 11% 53% потенциал 39% Местни 40% 22% Некласифицирани 12% 4% Приходи Заети Брой Компании („000 Евро) Звената с производствено-експортен потенциал са мярка за конкурентноспобността на икономиката. 30% от българската икономика е в такива звена.Бележки: (1) Звената с производствено-експортен потенциал продават продукти и услуги извън границите на икономическия си регион. Теконцентрират производството си в конкретен регион поради конкурентните предимства, които той им предоставя.Източници: Център за Икономически Стратегии и Конкурентноспосбност, Амадеус, Европейска Клъстерна Обсерватория 2
 3. 3. Формирането на звена на конкурентно- способност в приоритетните сектори вече е започналоСтруктура на приоритетните сектори на българската икономика Приоритетен сектор(заети) Име на звено (клъстер) Преработени Морски услуги Фермерство и Т&Л храни животновъдство Базирани на Фармацевтика природни ресурси Туризъм Местни Местни Местни Петрол и Газ Тютюн Други Земеделски продукти ХВП и земеделие Здравеопазване Транспорт & Логистика Транспортно об. и машиностроене ИТ & Аутсорсинг Химическа промишленост Електроника & ЕлектротехникаПроизводствени Местнитехнологии Продукти и услуги за строителството Продукти и услуги Енергия Свързани с въздухоплаване за строителството Химически пр. ИнструментиПреработени Производство на метали Фармацевтика Телекомуникации Бизнес Други ИТхрани Текстил Тежко машиностроене услугиТ&Л Пластмаси Хартиени Медицинско Строителство ИТ Медии и Други оборудване продуктиТекстил Автомобилостроене Автомобилостроене Телекомуникации издателска Производство на Осветителни тела и Услуги за дейност Петрол и Газ Базирани на Строителство спорт и отдих Други Други метали елетротехника природни ресурси Приоритетните сектори на икономиката обединяват, както местни индустрии, така и производствени, експортно ориентирани звена на конкурентноспособност(1)Бележки: (1) Звената с производствено-експортен потенциал продават продукти и услуги извън границите на икономическия си регион. Теконцентрират производството си в конкретен регион поради конкурентните предимства, които той им предоставя.Източници: Център за Икономически Стратегии и Конкурентноспосбност, Амадеус, Европейска Клъстерна Обсерватория 3
 4. 4. Формирането на звена на конкурентно- способност в приоритетните сектори вече е започналоСтруктура на приоритетните сектори на българската икономика Приоритетен сектор(приходи) Име на звено (клъстер)Преработени храни Морски услуги Местни Т&Л Фермерство и животновъдство Базирани на природни ресурси Фармацевтика Местни Туризъм Местни Тютюн Петрол и Газ Земеделски продукти Други ХВП и земеделие Здравеопазване Транспорт & ЛогистикаТранспортно об. и машиностроене ИТ & Аутсорсинг Химическа промишленост Електроника & Електротехника Продукти и услуги за строителството Фармацевтика Прод. и услуги за строителствотоПроизводствени Други Бизнес услуги Текстил Химически пр. Телекомуникации Местнитехнологии Свързани с въздухоплаване ЕнергияПреработени Автомобилостроене Производство на метали Медии и Други Инструментихрани издателска Базирани на природни ИТ СтроителствоТ&Л дейност ресурси Медицинска Текстил Тежко машиностроене Други ИТ Петрол и Газ Производство на апаратура Услуги за Пластмаси метали Телекомуникации Хартия спорт и отдих Други Автомобилостроене Строителство Осветителни тела и елетротехника Приоритетните сектори на икономиката обединяват, както местни индустрии, така и производствени, експортно ориентирани звена на конкурентноспособност(1)Бележки: (1) Звената с производствено-експортен потенциал продават продукти и услуги извън границите на икономическия си регион. Теконцентрират производството си в конкретен регион поради конкурентните предимства, които той им предоставя.Източници: Център за Икономически Стратегии и Конкурентноспосбност, Амадеус, Европейска Клъстерна Обсерватория 4
 5. 5. Звена на конкурентноспособност участват във всеки един от приоритетните сектори (1/4) Приоритетен Код Наименование Име на звеното сектор (НКИД) (НКИД) (клъстер)  Земеделски продукти  Фермерство и животновъдство Растениевъдство, животновъдство и лов; 1  Морски услуги спомагателни дейности  Базирани на природни ресурси Тютюн ХВП  Земеделски продукти &  Морски услуги 10 Производство на хранителни продукти  Базирани на природни ресурси Земеделие  Преработени храни 11 Производство на напитки  Земеделски продукти  Местни 12 Производство на тютюневи изделия  Преработени храни  Tютюн 19 Производство на кокс и рафинирани  Базирани на природни ресурси нефтопродукти  Петрол и газ  Химически продукти  Строителство Химически 20 Производство на химични продукти  Фармацияпродукти, каучук  Пластмаси и пластмаса  Текстил  Автомобилостроене 22 Производство на изделия от  Продукти и услуги за строителството каучук и пластмаси  Хартия  Пластмаси Развитието на приоритетните сектори може да стане посредством развитието на съответните производствени, експортно ориентирани звена на конкурентособност(1)Бележки: (1) Маркирани с удебелен шрифтИзточници: Център за Икономически Стратегии и Конкурентноспосбност, Амадеус, Европейска Клъстерна Обсерватория 5
 6. 6. Звена на конкурентноспособност участват във всеки един от приоритетните сектори (2/4) Приоритетен Код Наименование Име на звеното сектор (НКИД) (НКИД) (клъстер) Местни Петрол и газ 49 Сухопътен транспорт Туризъм и хотелиерство Транспорт и Логистика Транспорт 50 Воден транспорт Транспорт и Логистика & 51 Въздушен транспорт Транспорт и Логистика Логистика Транспорт и Логистика 52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта Други 53 Пощенски и куриерски дейности Транспорт и Логистика Инструменти ИТ Производство на компютърна и комуникационна 26 Медицинско оборудване техника, електронни и оптични продукти Производство на метали Електроника Телекомуникации & Електротехника Осветление и електротехника Местни 27 Производство на електрически съоръжения Производство на метали Производство и пренос на енергия Развитието на приоритетните сектори може да стане посредством развитието на съответните производствени, експортно ориентирани звена на конкурентособност(1).Бележки: (1) Маркирани с удебелен шрифтИзточници: Център за Икономически Стратегии и Конкурентноспосбност, Амадеус, Европейска Клъстерна Обсерватория 6
 7. 7. Звена на конкурентноспособност участват във всеки един от приоритетните сектори (3/4) Приоритетен Код Наименование Име на звеното сектор (НКИД) (НКИД) (клъстер) Производство на лекарствени вещества и 21  Фармацевтика продуктиЗдравеопазване 86 Хуманно здравеопазване  Местни  Бизнес услуги Аутсорсинг 63 Информационни услуги  Медии и издателска дейност  Други 58 Издателска дейност  ИТ ИКТ 61 Далекосъобщения  Телекомуникации Дейности в областта на информационните  Бизнес услуги 62 технологии  ИТ Развитието на приоритетните сектори може да стане посредством развитието на съответните производствени, експортно ориентирани звена на конкурентособност(1).Бележки: (1) Маркирани с удебелен шрифтИзточници: Център за Икономически Стратегии и Конкурентноспосбност, Амадеус, Европейска Клъстерна Обсерватория 7
 8. 8. Звена на конкурентноспособност участват във всеки един от приоритетните сектори (4/4) Приоритетен Код Наименование Име на звеното сектор (НКИД) (НКИД) (клъстер)  Продукти и услуги свързани със строителството  Строителство  Тежко машиностроене 28 Производство на машини и оборудване,  Производство на метали с общо и специално предназначение  Хартия  Преработени храни Транспортно  Производствени технологии оборудване  Текстил &  Автомобилостроене Производство на автомобили, ремаркета и Машиностроене 29 полуремаркета  Тежко машиностроене  Въздухоплаване  Тежко машиностроене Производство на превозни средства, без  Морски услуги 30 автомобили  Производствени технологии  Стоки и услуги за спорт и отдих  Транспорт и Логистика Развитието на приоритетните сектори може да стане посредством развитието на съответните производствени, експортно ориентирани звена на конкурентособност(1).Бележки: (1) Маркирани с удебелен шрифтИзточници: Център за Икономически Стратегии и Конкурентноспосбност, Амадеус, Европейска Клъстерна Обсерватория 8
 9. 9. Изказваме благодарности на:Европейската Клъстерна Института за Стратегии иОбсерватория за анализа на Конкурентноспособност къмданните и идентификацията на университета в Харвард заклъстерите разработването на методологиятаwww.clusterobservatory.eu www.isc.hbs.edu 9

×