Sector primari-classe-3eso
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Sector primari-classe-3eso

on

 • 1,206 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,206
Views on SlideShare
1,205
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
1

1 Embed 1

http://blogdemarivisaiz.blogspot.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Sector primari-classe-3eso Sector primari-classe-3eso Presentation Transcript

 • Les activitats econòmiques
 • Són el conjunt d’accions que realitza l’home per satisfer les seues necessitats bàsiques i no bàsiques, mitjançant la producció, l’intercanvi i el consum. Les activitats econòmiques Secundari Primari Terciari S’agrupen en tres sectors Agricultura Ramaderia Pesca Explotació forestal Indústria Construcció Mineria Comerç Serveis
 •  
 • L’agricultura en l’actualitat .
  • Disminució de la població que s’hi dedica i del seu pes econòmic
  • Però diferències importants entre països:
  Països desenvolupats: Poca població ocupada, alta productivitat Països subdesenvolupats: Molta població ocupada, baixa productivitat Valor total de la producció mundial Agricultura Indústria Serveis 4% 32% 64%
 •  
 • El paisatge rural
  • Espai rural el definim contraposat a espai urbà.
  • Hi ha dos tipus de paisatge:
   • El paisatge natural (si és que en queda cap), que serien els paisatges forestals, d’alta muntanya i els paisatges desèrtics, ja siguin freds o càlids.
   • El paisatge antropitzat o paisatges modificats per l’acció humana. En podem parlar de dos, el urbà i el rural o agrari.
 • URBÀ RURAL PAISATGE NATURAL ANTRÒPIC EXPLOTACIÓ FORESTAL AGRARI AGRÍCOLA RAMADER
 • L’espai rural
  • L’espai rural s’estén per tot el planeta.
  • Només el 11% de la superfície de la terra és apta per al conreu i d’aquesta un 23% són pastures.
  • Aquestes terres formen la SAU (Superfície Agrària Útil)
  • La SAU és desigual a cada continent.
  • A Europa la SAU arriba al 28 % i d’aquest les pastures n’ocupen un 18%.
  • A Àfrica o Amèrica del Sud les terres conreades no superen el 7%
 • Factors del paisatge agrari
  • Distingim entre factors físics i humans:
  • Els factors físics són aquells que esdevenen per naturalesa .
  • Els factors humans són aquells que genera l’acció de l’home.
 • Factors del paisatge agrari
  • Factors físics:
   • El clima condiciona el tipus de conreu segons el seu règim de pluges i temperatures .
   • El relleu condiciona els usos de sòl segons ens trobem a la plana o en una muntanya.
   • La fertilitat del sòl condiciona el tipus de producte a conrear i el seu rendiment.
 •  
 • Factors del paisatge agrari
  • Factors humans:
   • Desenvolupament cultural i econòmic que condiciona el grau de tecnologia aplicable a l’agricultura (trencament, fertilització, extensió de regadius, mecanització, avenços biològics...)
   • La pressió demogràfica o volum de població que condiciona la intensitat de l’aprofitament del sòl.
   • Cultura i tradició que condiciona el tipus de producte i el sistema d’explotació.
   • Les polítiques agràries que condicionen en ocasions la rendibilitat de les explotacions i l’elecció d’un tipus o altre de cultius.
 • Elements del paisatge agrari
  • Distingim diversos elements:
    • Parcel.lari
    • Sistemes de conreu
    • Hàbitat
    • El destí de la producció
    • Tipus de propietat de la terra
    • Tipus d’explotació
    • Altres sistemes de conreu
    • Productivitat.
  Principals Altres
   • Parcel·les: són les unitats bàsiques de conreu, i que poden ser de forma regular o irregular, i de mida gran o petita, tot depenent dels factors físics i antròpics.
   • Camps oberts o Openfield : que es troben sobre tot al centre d’Europa, com Polònia, Hongria, Alemanya. Els camps oberts no tenen parets ni bardisses entre els camps i acostumen a tenir una forma allargada i regular. En Espanya es dona en la Meseta castellana.
   • Camps tancats o Bocage: que es troben a la zona atlàntica, intercalats amb els camps oberts o envoltats de prats. Es desenvolupà per fer compatible l’agricultura amb la ramaderia. En Espanya es dona en el terç nord.
  Principals
 • Irregular Regular
 • Openfield Bocage
 • Sistemes de conreu
 • Regadiu Secà
 • Sistemes de conreu
  • Segons les associacions de plantes:
   • Policultiu o policonreu: que consisteix a conrear en el mateix espai agrícola diverses espècies de vegetals. És propi de les zones poc desenvolupades i es dirigeix a l’autoconsum o de les zones d’horta als països desenvolupats.
   • Monocultiu o monoconreu: consisteix a conrear en un espai un sol producte. Com els camps de blat del Canadà, el del cafè el Brasil, etc. és dóna sobretot, en l’agricultura mecanitzada i dirigida al mercat.
 • Monocultiu: camps d’oliveres Policultiu
 • Elements morfològics
   • Hàbitat rural: conjunt d’habitatges i edificis annexes (estables, magatzems). Aquest pot ser:
    • Hàbitat concentrat: típic de les zones seques on la població s’agrupa a voltant de l’aigua.
    • Hàbitat dispers: típic de les zones amb aigua
 • Hàbitat dispers Hàbitat concentrat
 • Altres sistemes de conreu
  • Tipus de propietat de la terra:
  • - Segons l’extensió:
    • Minifundi menys de 10 hectàrees.
    • Explotació mitjana de 10 a 100 hectàrees
    • Gran explotació de 100 a 250 hectàrees
    • Latifundi més de 250 hectàrees.
    • Segons la propietat:
    • Colectiva
    • Individual (privada)
  • Règim d’explotació:
    • Directe, el pagès és el propietari de la terra.
    • Indirecte, el pagès no és el propietari de la terra sinó que l’explota en règim de:
     • Parceria. El propietari cedeix la terra a canvi d’una part de la collita.
     • Arrendament. El propietari cedeix la terra a canvi d’un lloguer.
     • Jornalers. Treballador del camp sense terra que es lloga i cobra per jornada treballada.
    • També tenim les Terres Comunals : són terres com els boscos, els prats que pertanyen al municipi, i per tant a la comunitat de veïns.
  • Segons se n’aprofitin les parcel·les:
   • Agricultura intensiva: que busca una alta producció i aprofitar tot l’espai agrícola. Significa un major desgast de la terra i més inversió de capital (adobs, llavors, mà d’obra..). Cultius de fruita i verdura.
   • Agricultura extensiva: depén d’una major superfície; en ocasions no s’explota tota la parcel·la i acostumen a deixar una part en guaret. Alta mecanització i poca mà d’obra.
 •  
 • Agricultura intensiva
  • Rendiments de l’explotació:
   • Agricultura intensiva. Objectiu produir el màxim cultivant poca terra. Distingim:
     • De baixa productivitat: poca terra, molta mà d’obra, poc producte, poc benefici, poca inversió en tecnologia. Exemple els conreus d’arròs a l’Àsia.
     • D’alta productivitat: poca terra, poca mà d’obra, molta producció, molta tècnica, alt rendiment, molta pressió demogràfica. Exemple l’agricultura d’Europa Occidental i Japó.
 •  
 • Agricultura Extensiva
  • Rendiments de l’explotació:
   • Agricultura extensiva. Grans extensions de terra dedicades al conreu. Distingim:
     • De baixa productivitat: superfícies considerables, poca inversió, poca tecnologia, molta mà d’obra, guaret inevitable, rendiments baixos. Exemple: els països tropicals d’Àfrica.
     • D’alta productivitat: superfícies molt grans, poca mà d’obra, molta inversió, elevada tecnologia (maquinària), elevada producció, rendiments mitjans. Exemple les explotacions de cereals als EUA.
  • Segons la destinació de la producció:
   • Agricultura de subsistència o d’autoconsum: Explotacions que produeixen just el necessari per viure sense aconseguir excedent per a la comercialització.
   • Agricultura de mercat: Producció industrialitzada destinada a aconseguir el màxim excedent de la qualitat adequada per satisfer el mercat al que va dirigit.
 •  
 • L’agricultura al món d’avui
  • Països Desenvolupats:
  • Baix percentatge de població activa agrícola:
   • Sector primari 9%
   • Sector secundari 36%
   • Sector terciari 55%
  • Baix % d’aportació al PIB.
  • Agricultura de mercat
  • Elevat grau d’aplicació tecnològica.
  • Alta productivitat.
  • Països en vies de
  • Desenvolupament:
  • Alt percentatge de població activa agrícola:
   • Sector primari 46%
   • Sector secundari 15%
   • Sector terciari 39%
  • Alt % d’aportació al PIB.
  • Agricultura de subsistència i de mercat.
  • Baix grau d’aplicació
  • tecnològica.
  • Baixa productivitat .
 • Es pot afirmar que un alt percentatge de població activa en el sector primari garanteix la disponibilitat d’aliments per a tota la població?. Per què? No tota treballa en el sector primari
 • L’agricultura als països desenvolupats
  • CARACTERÍSTIQUES:
  • Agricultura de mercat integrada en el sistema capitalista.
  • Agricultura d’alta productivitat i rendibilitat
  • Alt nivell de tecnificació: maquinària, adobs químics, pesticides, insecticides, selecció d’espècies i de llavors, agroquímica.
  • Molt poca població activa (6%) i mà d’obra.
  • Grans inversions de capital.... Capitalitzada.
  • Alt nivell d’especialització.
  • Infraestructures externes per arribar als consumidors: indústria agroalimentària, vies de transport, centres d’assistència tècnica i científica.
 • L’agricultura als països desenvolupats
  • Agricultura de Mercat:
  • L’agricultura dels països nous (EEUU, Argentina, Australia, etc)
   • Grans extensions de camps de conreu.
   • Agricultura extensiva altament rendible, amb forta mecanització i tecnificació.
   • Només el 3% de la població activa treballa en l’agricultura, però, el 22% ho fa en activitats relacionades amb el camp: indústries agroalimentàries, agroquímica o agromecànica.
   • Especialització espacial: àrees anomenades belts –cinturons- (cotton belt, wheat belt, corn belt) especialitzades en un producte.
   • Gran importància de la xarxa de transports.
   • Poblament dispers: granges allunyades les unes de les altres.
   • Elevats excedents destinats a l’ exportació
   • EUA era fins fa poc la màxima productora de blat del món.
   • Moltes explotacions estan en mans de grans empreses: corporation farms .
 • Monocultiu de blat a EUA. Wheat Belt (cinturó de blat)
 • Monocultiu de blat de moro a EUA. Corn Belt (cinturó de dacsa)
  • La Unió Europea i la PAC (Política Agrària Comunitària)
   • Té condicionants d’arrel històrica que fa que hi convisquin les petites propietats (minifundis) amb les grans (latifundis).
   • Poca especialització dels conreus i paper important de la ramaderia.
   • Participa d’un percentatge reduït en el conjunt de l’economia (3% del PIB)
   • Paper cada vegada més important de l’agricultura ecològica (biològica).
   • Té tres grans àrees:
    • Països mediterranis: conreu de cereals, vinya, olivera i fruiters.
    • Països de Centre Europa: planes dedicades al conreu de blat i remolatxa sucrera.
    • Països Atlàntics: Grans pastures, ramaderia molt tecnificada, conreus de farratge.
  L’agricultura als països desenvolupats
 • L’agricultura als països desenvolupats
  • La Unió Europea i la PAC (Política Agrària Comunitària)
  • La PAC neix als anys 60 i els seus objectius són :
   • Afavorir l’autoconsum dins la UE, augmentar la producció i modernitzar les explotacions.
   • Augmentar la producció i la productivitat.
   • Millorar i igualar les rendes dels agricultors.
   • Estabilitzar els mercats.
   • Garantir els recursos alimentaris.
   • Aconseguir aliments a preus raonables.
   • Augmentar la superfície de les explotacions.
   • Aconseguir una major especialització dels països.
   • Garantir la qualitat in seguretat en els aliments.
 • L’agricultura als països desenvolupats
  • La Unió Europea i la PAC (Política Agrària Comunitària)
  • Actualitat polítiques concretes:
   • Preus mínims d’intervenció. Afecta el 70% de la producció agrícola europea. La UE assegura al camperol la compra d’unes quantitats fixes de producte a uns preus mínims.
   • Protecció davant la competència exterior. Afecta el 25% de la producció. Es tracta de protegir els productes interiors gravant els productes estrangers amb aranzels . Provoca dumping.
   • Ajudes complementàries: Crèdits o condicions especials a regions amb dificultats per poder oferir preus competitius. Actualment plantegen dificultats de repartiment amb l’entrada de molts països de l’antiga Europa de l’Est.
 • L’agricultura als països desenvolupats
  • L’agricultura a l’Estat Espanyol:
   • En entrar a la UE va haver de fer un esforç de modernització per posar-se a l’altura d’Europa.
   • Espanya col·loca els seus excedents de vi, oli, fruites i hortalisses a la UE, i importa animals vius, carn, blat, begudes i d’altres productes.
   • Rep molts recursos de FEOGA, encara que amb l’entrada d’altres països amb un PIB més baix a la UE, aquest s’escurçaran paulatinament.
  Del Fondo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), principales instrumentos de aplicación de la PAC y que desde octubre de 2006 sustituyen al antiguo Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), España recibirá 6.220 y 800 millones respectivamente en 2007. estas cantidades se suman 290 millones procedentes del antiguo FEOGA en su vertiente de orientación y del IFOP, correspondientes a proyectos en curso.
 •  
 • L’agricultura als països subdesenvolupats i en vies
  • Dades generals:
  • Es localitzen a la zona intertropical càlida del planeta.
  • Hi viu el 75% de la població del món.
  • Tradicionalment practicaven agricultura de subsistència amb conreu de cereals:
   • Cultura del blat de moro a Amèrica llatina.
   • Cultura de l’arròs a Àsia.
   • Cultura del mill a Àfrica.
 • L’agricultura als països subdesenvolupats i en vies
  • Agricultura de subsistència:
   • Dediquen la terra a produir aliment.
   • Petita parcel·lació.
   • Terres marginals i poc aptes per al conreu
   • Tècniques molt rudimentàries (arada,falç..)
   • Absència de productes químics i maquinària
   • Baixa rendibilitat de la terra i ús de molta mà d’obra.
   • Hi predomina el policultiu.
   • Forta dependència dels factors físics (climatologia)
 • L’agricultura als països subdesenvolupats i en vies
  • Agricultura de subsistència:
   • Agricultura itinerant per cremació (cendres)o d’artiga (Amazonia, Cubeta del Congo, Borneo i Nova Guinea)
   • Agricultura extensiva de secà (zones seques d’Àfrica)
   • Agricultura irrigada, conreu d’arròs (Àsia monsònica)
 • Procés d’artiga . Es crema un tros de terreny i després es conrea.
 • Agricultura extensiva de baixa productivitat amb rotació de conreus.
 • Principals productors d’arròs
 • L’agricultura als països subdesenvolupats i en vies
  • Agricultura de mercat
  • Les Plantacions
   • Estan orientades al mercat, on l’objectiu es aconseguir el màxim benefici al mínim cost possible. Això provoca molta dependència amb el mercat i les seves fluctuacions.
   • Situades a països tropicals poc desenvolupats (zona costanera d’Àfrica; Amèrica central i del sud, punts aïllats d’Índia i Indoxina).
   • És una explotació agrícola de productes difícils de conrear al primer món.
   • Propietat de grans empreses multinacionals.
   • Predomini de grans propietats i del monocultiu (cafè, te, cacau, fruita, tabac).
   • Tecnologia agrària avançada.
   • Importants inversions
   • Molta mà d’obra. Molts jornalers amb salaris baixos.
 • Principals productors de plàtans
 • L’agricultura als països subdesenvolupats i en vies
  • Agricultura de mercat
  • Comporta:
   • Intercanvi desigual.
   • Subvencions dels països rics a la seva agricultura.
   • Dumping : competència deslleial que enfonsa els preus i porta a la ruïna als petits agricultors del Sud.
   • Proteccionisme dels països del Nord, establint barreres a l’entrada de productes del Sud.
   • UE i EUA apliquen aranzels esglaonats a les importacions segons el grau de processament, fet que impedeix el desenvolupament industrial del Sud.
 • El lliure canvi és quelcom que només funciona quan és de Nord a Sud i no de Sud a Nord.
 • L’agricultura als països subdesenvolupats i en vies
  • Conseqüències econòmiques i socials:
   • Pobresa creixent de les famílies agricultores.
   • Abandonament de les terres.
   • Èxode rural: creixement dels suburbis de les
   • grans ciutats.
   • Importants corrents migratoris cap al Nord.
   • Països cada cop més pobres, amb menys producció d’aliments i amb mes FAM .
   • Conferència de Cancun 2003: Els països del Sud es planten (OMC).
   • Conferència de Hong-Kong 2005: Algunes esperances (OMC).
 • L’agricultura als països subdesenvolupats i en vies
  • El problema de la Fam al món:
  • La població d’aquests països segueix creixent.
  • La producció d’aliments destinats al consum de la població, en aquests països, disminueix.
  • La disponibilitat d’aliments, sobretot cereals disminueix.
  • La necessitat de comprar aliments augmenta.
  • El percentatge de gent desnodrida es manté molt alt.
 •  
 • L’agricultura als països subdesenvolupats i en vies
  • Alternatives:
  • Comerç just, comerç responsable.
   • Creació de cooperatives de pagesos que gestionen la venda de la seva collita.
   • Supressió dels intermediaris.
   • Preu digne que permeti una vida digne del pagès i la seva família.
   • Productes d’alta qualitat.
   • Suport de les ONG.
   • Necessitat d’una actitud responsable dels consumidors del Nord.
 • Garanteixen aliments per a tots, a preus raonables?
 • Altres activitat dels Sector Primari
  • La ramaderia:
   • Es practica a les zones menys favorables pels conreus o fa de complement a l’agricultura.
   • Proporciona el 5% del PIB mundial.
   • Ramaderia Extensiva: són grans explotacions, on el bestiar s’alimenta de pastures naturals i hi ha poca mà d’obra. La productivitat és baixa i bàsicament orientada cap a el vacum i la ramaderia ovina. Ex. Argentina, sud de Rússia i Sud-àfrica. També hi ha d’alta qualitat en els països rics, com el porc ibèric en Espanya.
   • Ramaderia Intensiva: són explotacions on es necessita grans inversions de capital i de mà d’obra. La productivitat és molt elevada (granges). Ex. EEUU, Canadà i Europa occidental .
 • Altres activitat dels Sector Primari
  • La ramaderia intensiva:
   • Estabulació del bestiar i les noves tècniques d’alimentació i d’explotació, fa que tingui menys dependència de les condicions del medi.
  La ramaderia extensiva: Dependència del medi Condicions dels animals?
 • Altres activitat dels Sector Primari
  • Pesca:
  • Una de les seves característiques és el caràcter extractiu i depredador. A més representen entre 18% i el 34% de les proteïnes de la dieta humana.
  • Les principals zones de pesca al món són:
   • On hi hagi una plataforma continental extensa (el Gran Sol)
   • On s’uneixen corrents de diferents temperatures (Japó- entre els corrents Kuro Shivo i Oya Shivo)
   • On hi ha molt de Plàncton.
 • Corrents marines fredes i calentes
 • Altres activitat dels Sector Primari
  • Pesca
  • Els principals països que desembarquen més tones de pesca són:
   • Japó i Xina
   • Europa:Noruega, Dinamarca, Gran Bretanya, Irlanda, França, Portugal) i Espanya (costa gallega, regió cantàbrica, regió canària, regió sud -atlàntica i regió mediterrània).
   • Rússia
   • EUA i Canadà
   • Perú.
 • Regions pesqueres espanyoles
 • Altres activitat dels Sector Primari
  • Pesca
  • Tipus de pesca:
   • Pesca de terra: és la que es practica en els llocs on es produeixen marees baixes i el marisc queda fora de l’aigua a l’abast de la mà. Avui dia s’està substituint per vivers artificials.
   • Pesca de costa o de plataforma continental: és la que es practica sense perdre de vista la terra ferma, tot sortint de matinada i tornant a la vesprada. Cada país té reconegudes 370 Km (200 milles) des de la costa, és el que anomenem aigües jurisdiccionals.
   • Pesca d’altura: és la que es practica lluny de la costa i té com a objectiu l’explotació a gran escala dels recursos pesquers.
 • Les plataformes continentals són riques en pesca perquè la llum permet que hi hagi vegetació i l’aigua està ben oxigenada.
 • RELLEU SUBMARÍ
 •  
 •  
 • Altres activitat dels Sector Primari
  • Pesca:
  • Els problemes de la pesca:
   • La sobreexplotació: la pesca excessiva posa en perill la reproducció i creixement de les espècies. Alguna possible solució s’aconseguiria per la fixació de quotes de captures i l’establiment de zones vedades o limitades, o períodes de veda.
   • El conflicte sobre les aigües jurisdiccionals. Cada cop els països amplien les seves aigües jurisdiccionals, per sobre dels 370 KM o 200 milles marines.
   • S’ha d’abandonar el sistema de depredació i substituir-lo per un sistema de reproducció i conreu d’espècies: piscicultura o aqüicultura.
   • La contaminació de les aigües: que destrueix la vida al medi aquàtic.
 • Piscifactories a L’Estat Espanyol
 •  
 • CONSEQÜÈNCIES MEDIAMBIENTALS
  • SOBREPESCA. Esgotament dels caladors.
  • Reducció de les captures, aturades biològiques i control de la grandària de les espècies.
  • PESCA D’ ARROSSEGAMENT . Fa malbé els ecosistemes marítims; arrasa amb totes les espècies que hi entren en les xarxes, siguen aprofitables o no.
  • Prohibició d’aquest art de pesca, xarxa de malla més ampla.
  • PROMOCIÓ DE L’AQÜICULTURA com a sistema de futur.
  L’aqüicultura és la solució o també planteja problemes?
 • Altres activitat dels Sector Primari
  • Silvicultura:
  • És tracta de la cura i explotació dels boscos. S’extreu per exemple, fusta, suro, resines, bolets, fruites del bosc, ús cinegètic (caça), etc.
 • Silvicultura
 • CONSEQÜÈNCIES MEDIAMBIENTALS
  • EFECTES NEGATIUS
  • Degradació per sobreexplotació
  • Deforestació per incendis, rompudes i la construcció (vivenda, infraestructures fonamentalment).
  • Erosió del sòl per tala indiscriminada.
  • Pèrdua de biodiversitat
  • MESURES CORRECTORES
  • Conservació i protecció dels espais naturals amb elevat valor ecològic (parcs naturals, reserves de la biosfera, etc).
  • Protecció contra incendis i restauració dels boscos danyats (repoblació amb espècies autòctones que no empobreixen el sòl i afavoreixen la regeneració dels bosc.)
 • Seguretat alimentària
 • Crèdits Aquesta presentació fa ús d’imatges que s’han trobat a Internet. L’ús que es faci deu ser exclusivament de caràcter educatiu. Gràcies a tothom. http://www.xtec.cat/~msegue/ccss.htm