Sector primari-classe-3eso

1,379 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,379
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sector primari-classe-3eso

 1. 1. Les activitats econòmiques
 2. 2. Són el conjunt d’accions que realitza l’home per satisfer les seues necessitats bàsiques i no bàsiques, mitjançant la producció, l’intercanvi i el consum. Les activitats econòmiques Secundari Primari Terciari S’agrupen en tres sectors Agricultura Ramaderia Pesca Explotació forestal Indústria Construcció Mineria Comerç Serveis
 3. 4. L’agricultura en l’actualitat . <ul><li>Disminució de la població que s’hi dedica i del seu pes econòmic </li></ul><ul><li>Però diferències importants entre països: </li></ul>Països desenvolupats: Poca població ocupada, alta productivitat Països subdesenvolupats: Molta població ocupada, baixa productivitat Valor total de la producció mundial Agricultura Indústria Serveis 4% 32% 64%
 4. 6. El paisatge rural <ul><li>Espai rural el definim contraposat a espai urbà. </li></ul><ul><li>Hi ha dos tipus de paisatge: </li></ul><ul><ul><li>El paisatge natural (si és que en queda cap), que serien els paisatges forestals, d’alta muntanya i els paisatges desèrtics, ja siguin freds o càlids. </li></ul></ul><ul><ul><li>El paisatge antropitzat o paisatges modificats per l’acció humana. En podem parlar de dos, el urbà i el rural o agrari. </li></ul></ul>
 5. 7. URBÀ RURAL PAISATGE NATURAL ANTRÒPIC EXPLOTACIÓ FORESTAL AGRARI AGRÍCOLA RAMADER
 6. 8. L’espai rural <ul><li>L’espai rural s’estén per tot el planeta. </li></ul><ul><li>Només el 11% de la superfície de la terra és apta per al conreu i d’aquesta un 23% són pastures. </li></ul><ul><li>Aquestes terres formen la SAU (Superfície Agrària Útil) </li></ul><ul><li>La SAU és desigual a cada continent. </li></ul><ul><li>A Europa la SAU arriba al 28 % i d’aquest les pastures n’ocupen un 18%. </li></ul><ul><li>A Àfrica o Amèrica del Sud les terres conreades no superen el 7% </li></ul>
 7. 9. Factors del paisatge agrari <ul><li>Distingim entre factors físics i humans: </li></ul><ul><li>Els factors físics són aquells que esdevenen per naturalesa . </li></ul><ul><li>Els factors humans són aquells que genera l’acció de l’home. </li></ul>
 8. 10. Factors del paisatge agrari <ul><li>Factors físics: </li></ul><ul><ul><li>El clima condiciona el tipus de conreu segons el seu règim de pluges i temperatures . </li></ul></ul><ul><ul><li>El relleu condiciona els usos de sòl segons ens trobem a la plana o en una muntanya. </li></ul></ul><ul><ul><li>La fertilitat del sòl condiciona el tipus de producte a conrear i el seu rendiment. </li></ul></ul>
 9. 12. Factors del paisatge agrari <ul><li>Factors humans: </li></ul><ul><ul><li>Desenvolupament cultural i econòmic que condiciona el grau de tecnologia aplicable a l’agricultura. </li></ul></ul><ul><ul><li>La pressió demogràfica o volum de població que condiciona la intensitat de l’aprofitament del sòl. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultura i tradició que condiciona el tipus de producte i el sistema d’explotació. </li></ul></ul>
 10. 13. Factors del paisatge agrari <ul><li>Factors humans: </li></ul><ul><ul><li>Desenvolupament cultural i econòmic que condiciona el grau de tecnologia aplicable a l’agricultura (trencament, fertilització, extensió de regadius, mecanització, avenços biològics...) </li></ul></ul><ul><ul><li>La pressió demogràfica o volum de població que condiciona la intensitat de l’aprofitament del sòl. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultura i tradició que condiciona el tipus de producte i el sistema d’explotació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les polítiques agràries que condicionen en ocasions la rendibilitat de les explotacions i l’elecció d’un tipus o altre de cultius. </li></ul></ul>
 11. 14. Elements del paisatge agrari <ul><li>Distingim diversos elements: </li></ul><ul><ul><ul><li>Parcel.lari </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sistemes de conreu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hàbitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El destí de la producció </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tipus de propietat de la terra </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tipus d’explotació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Altres sistemes de conreu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Productivitat. </li></ul></ul></ul>Principals Altres
 12. 15. <ul><ul><li>Parcel·les: són les unitats bàsiques de conreu, i que poden ser de forma regular o irregular, i de mida gran o petita, tot depenent dels factors físics i antròpics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Camps oberts o Openfield : que es troben sobre tot al centre d’Europa, com Polònia, Hongria, Alemanya. Els camps oberts no tenen parets ni bardisses entre els camps i acostumen a tenir una forma allargada i regular. En Espanya es dona en la Meseta castellana. </li></ul></ul><ul><ul><li>Camps tancats o Bocage: que es troben a la zona atlàntica, intercalats amb els camps oberts o envoltats de prats. Es desenvolupà per fer compatible l’agricultura amb la ramaderia. En Espanya es dona en el terç. </li></ul></ul>Principals
 13. 16. Irregular Regular
 14. 17. Openfield Bocage
 15. 18. Sistemes de conreu
 16. 19. Regadiu Secà
 17. 20. Sistemes de conreu <ul><li>Segons les associacions de plantes: </li></ul><ul><ul><li>Policultiu o policonreu: que consisteix a conrear en el mateix espai agrícola diverses espècies de vegetals. És propi de les zones poc desenvolupades i es dirigeix a l’autoconsum o de les zones d’horta als països desenvolupats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Monocultiu o monoconreu: consisteix a conrear en un espai un sol producte. Com els camps de blat del Canadà, el del cafè el Brasil, etc. és dóna sobretot, en l’agricultura mecanitzada i dirigida al mercat. </li></ul></ul>
 18. 21. Monocultiu: camps d’oliveres Policultiu
 19. 22. Elements morfològics <ul><ul><li>Hàbitat rural: conjunt d’habitatges i edificis annexes (estables, magatzems). Aquest pot ser: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hàbitat concentrat: típic de les zones seques on la població s’agrupa a voltant de l’aigua. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hàbitat dispers: típic de les zones amb aigua </li></ul></ul></ul>
 20. 23. Hàbitat dispers Hàbitat concentrat
 21. 24. Altres sistemes de conreu <ul><li>Tipus de propietat de la terra: </li></ul><ul><li>- Segons l’extensió: </li></ul><ul><ul><ul><li>Minifundi menys de 10 hectàrees. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Explotació mitjana de 10 a 100 hectàrees </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gran explotació de 100 a 250 hectàrees </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Latifundi més de 250 hectàrees. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Segons la propietat: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Colectiva </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Individual (privada) </li></ul></ul></ul>
 22. 25. <ul><li>Règim d’explotació: </li></ul><ul><ul><ul><li>Directe, el pagès és el propietari de la terra. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Indirecte, el pagès no és el propietari de la terra sinó que l’explota en règim de: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Parceria. El propietari cedeix la terra a canvi d’una part de la collita. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Arrendament. El propietari cedeix la terra a canvi d’un lloguer. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Jornalers. Treballador del camp sense terra que es lloga i cobra per jornada treballada. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>També tenim les Terres Comunals : són terres com els boscos, els prats que pertanyen al municipi, i per tant a la comunitat de veïns. </li></ul></ul></ul>
 23. 26. <ul><li>Segons se n’aprofitin les parcel·les: </li></ul><ul><ul><li>Agricultura intensiva: que busca una alta producció i aprofitar tot l’espai agrícola. Significa un major desgast de la terra i més inversió de capital (adobs, llavors, mà d’obra..). Cultius de fruita i verdura. </li></ul></ul><ul><ul><li>Agricultura extensiva: depén d’una major superfície; en ocasions no s’explota tota la parcel·la i acostumen a deixar una part en guaret. Alta mecanització i poca mà d’obra. </li></ul></ul>
 24. 28. Agricultura intensiva <ul><li>Rendiments de l’explotació: </li></ul><ul><ul><li>Agricultura intensiva. Objectiu produir el màxim cultivant poca terra. Distingim: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>De baixa productivitat: poca terra, molta mà d’obra, poc producte, poc benefici, poca inversió en tecnologia. Exemple els conreus d’arròs a l’Àsia. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>D’alta productivitat: poca terra, poca mà d’obra, molta producció, molta tècnica, alt rendiment, molta pressió demogràfica. Exemple l’agricultura d’Europa Occidental i Japó. </li></ul></ul></ul></ul>
 25. 30. Agricultura Extensiva <ul><li>Rendiments de l’explotació: </li></ul><ul><ul><li>Agricultura extensiva. Grans extensions de terra dedicades al conreu. Distingim: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>De baixa productivitat: superfícies considerables, poca inversió, poca tecnologia, molta mà d’obra, guaret inevitable, rendiments baixos. Exemple: els països tropicals d’Àfrica. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>D’alta productivitat: superfícies molt grans, poca mà d’obra, molta inversió, elevada tecnologia (maquinària), elevada producció, rendiments mitjans. Exemple les explotacions de cereals als EUA. </li></ul></ul></ul></ul>
 26. 31. <ul><li>Segons la destinació de la producció: </li></ul><ul><ul><li>Agricultura de subsistència o d’autoconsum: Explotacions que produeixen just el necessari per viure sense aconseguir excedent per a la comercialització. </li></ul></ul><ul><ul><li>Agricultura de mercat: Producció industrialitzada destinada a aconseguir el màxim excedent de la qualitat adequada per satisfer el mercat al que va dirigit. </li></ul></ul>
 27. 33. L’agricultura al món d’avui <ul><li>Països Desenvolupats: </li></ul><ul><li>Baix percentatge de població activa agrícola: </li></ul><ul><ul><li>Sector primari 9% </li></ul></ul><ul><ul><li>Sector secundari 36% </li></ul></ul><ul><ul><li>Sector terciari 55% </li></ul></ul><ul><li>Baix % d’aportació al PIB. </li></ul><ul><li>Agricultura de mercat </li></ul><ul><li>Elevat grau d’aplicació tecnològica. </li></ul><ul><li>Alta productivitat. </li></ul><ul><li>Països en vies de </li></ul><ul><li>Desenvolupament: </li></ul><ul><li>Alt percentatge de població activa agrícola: </li></ul><ul><ul><li>Sector primari 46% </li></ul></ul><ul><ul><li>Sector secundari 15% </li></ul></ul><ul><ul><li>Sector terciari 39% </li></ul></ul><ul><li>Alt % d’aportació al PIB. </li></ul><ul><li>Agricultura de subsistència i de mercat. </li></ul><ul><li>Baix grau d’aplicació </li></ul><ul><li>tecnològica. </li></ul><ul><li>Baixa productivitat . </li></ul>
 28. 35. L’agricultura als països desenvolupats <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Agricultura de mercat integrada en el sistema capitalista. </li></ul><ul><li>Agricultura d’alta productivitat. </li></ul><ul><li>Agricultura d’alta rendibilitat </li></ul><ul><li>Alt nivell de tecnificació: maquinària, adobs químics, pesticides, insecticides, selecció d’espècies, agroquímica. </li></ul><ul><li>Molt poca població activa (6%) i mà d’obra. </li></ul><ul><li>Grans inversions de capital. </li></ul><ul><li>Alt nivell d’especialització. </li></ul><ul><li>Infraestructures externes per arribar als consumidors: indústria agroalimentària, vies de transport, centre d’assistència tècnica i científica. </li></ul>
 29. 36. L’agricultura als països desenvolupats <ul><li>Agricultura de Mercat: </li></ul><ul><li>L’agricultura dels països nous (EEUU, Argentina, etc) </li></ul><ul><ul><li>Grans extensions de camps de conreu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Agricultura extensiva altament rendible, amb forta mecanització i tecnificació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Només el 3% de la població activa treballa en l’agricultura, però, el 22% ho fa en activitats relacionades amb el camp: indústries agroalimentàries, agroquímica o agromecànica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Especialització espaial: àrees anomenades belts (cotton belt, wheat belt, corn belt) especialitzades en un producte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gran importància de la xarxa de transport. </li></ul></ul><ul><ul><li>Poblament dispers: granges allunyades les unes de les altres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevats excedents: exportació </li></ul></ul><ul><ul><li>EUA màxima productora de blat del món. </li></ul></ul><ul><ul><li>Moltes explotacions estan en mans de grans empreses: corporation farms . </li></ul></ul>
 30. 37. Monocultiu de blat a EUA. Wheat Belt
 31. 38. Monocultiu de blat de moro a EUA. Corn Belt
 32. 39. <ul><li>La Unió Europea i la PAC (Política Agrària Comunitària) </li></ul><ul><ul><li>Té condicionants d’arrel històrica que fa que hi convisquin les petites propietats (minifundis) amb les grans (latifundis). </li></ul></ul><ul><ul><li>Poca especialització dels conreus i paper important de la ramaderia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Participa d’un percentatge reduït en el conjunt de l’economia (3% del PIB) </li></ul></ul><ul><ul><li>Paper molt important de la ramaderia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Té tres grans àrees: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Països mediterranis: conreu de cereals, vinya, olivera i fruiters. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Països de Centre Europa: planes dedicades al conreu de blat i remolatxa sucrera. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Països Atlàntics: Grans pastures, ramaderia molt tecnificada, conreus de farratge. </li></ul></ul></ul>L’agricultura als països desenvolupats
 33. 40. L’agricultura als països desenvolupats <ul><li>La Unió Europea i la PAC (Política Agrària Comunitària) </li></ul><ul><li>La PAC neix als anys 60 i els seus objectius són : </li></ul><ul><ul><li>Afavorir l’autoconsum dins la UE, augmentar la producció i modernitzar les explotacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Augmentar la producció i la productivitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Millorar i igualar les rendes dels agricultors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estabilitzar els mercats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Garantir els recursos alimentaris. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aconseguir aliments a preus raonables. </li></ul></ul><ul><ul><li>Augmentar la superfície de les explotacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aconseguir una major especialització dels països. </li></ul></ul>
 34. 41. L’agricultura als països desenvolupats <ul><li>La Unió Europea i la PAC (Política Agrària Comunitària) </li></ul><ul><li>Actualitat polítiques concretes: </li></ul><ul><ul><li>Preus mínims d’intervenció. Afecta el 70% de la producció agrícola europea. La UE assegura al camperol la compra d’unes quantitats fixes de producte a uns preus mínims. </li></ul></ul><ul><ul><li>Protecció davant la competència exterior. Afecta el 25% de la producció. Es tracta de protegir els productes interiors gravant els productes estrangers amb aranzels . Provoca dumping. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajudes complementàries: Crèdits o condicions especials a regions amb dificultats per poder oferir preus competitius. Actualment plantegen dificultats de repartiment amb l’entrada de molts països de l’antiga Europa de l’Est. </li></ul></ul>
 35. 42. L’agricultura als països desenvolupats <ul><li>L’agricultura a l’Estat Espanyol: </li></ul><ul><ul><li>En entrar a la UE va haver de fer un esforç de modernització per posar-se a l’altura d’Europa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Espanya col·loca els seus excedents de vi, oli, fruites i hortalisses a la UE, i importa animals vius, carn, blat, begudes i d’altres productes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rep molts recursos de FEOGA, encara que amb l’entrada d’altres països amb un PIB més baix a la UE, aquest s’escurçaran paulatinament. </li></ul></ul>Del Fondo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), principales instrumentos de aplicación de la PAC y que desde octubre de 2006 sustituyen al antiguo Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), España recibirá 6.220 y 800 millones respectivamente en 2007. estas cantidades se suman 290 millones procedentes del antiguo FEOGA en su vertiente de orientación y del IFOP, correspondientes a proyectos en curso.
 36. 44. L’agricultura als països subdesenvolupats i en vies <ul><li>Dades generals: </li></ul><ul><li>Es localitzen a la zona intertropical càlida del planeta. </li></ul><ul><li>Hi viu el 75% de la població del món. </li></ul><ul><li>Tradicionalment practicaven agricultura de subsistència amb conreu de cereals: </li></ul><ul><ul><li>Cultura del blat de moro a Amèrica llatina. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultura de l’arròs a Àsia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultura del mill a Àfrica. </li></ul></ul>
 37. 45. L’agricultura als països subdesenvolupats i en vies <ul><li>Agricultura de subsistència: </li></ul><ul><ul><li>Dediquen la terra a produir aliment. </li></ul></ul><ul><ul><li>Petita parcel·lació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Terres marginals i poc aptes per al conreu </li></ul></ul><ul><ul><li>Tècniques molt rudimentàries (arada,falç..) </li></ul></ul><ul><ul><li>Absència de productes químics i maquinària </li></ul></ul><ul><ul><li>Baixa rendibilitat de la terra i ús de molta mà d’obra. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hi predomina el policultiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Forta dependència dels factors físics (climatologia) </li></ul></ul>
 38. 46. L’agricultura als països subdesenvolupats i en vies <ul><li>Agricultura de subsistència: </li></ul><ul><ul><li>Agricultura itinerant per cremació (cendres)o d’artiga (Amazonia, Cubeta del Congo, Borneo i Nova Guinea) </li></ul></ul><ul><ul><li>Agricultura extensiva de secà (zones seques d’Àfrica) </li></ul></ul><ul><ul><li>Agricultura irrigada, conreu d’arròs (Àsia monsònica) </li></ul></ul>
 39. 47. Procés d’artiga . Es crema un tros de terreny i després es conrea.
 40. 48. Agricultura extensiva de baixa productivitat amb rotació de conreus.
 41. 49. Mapa dels cultius d’arròs
 42. 50. L’agricultura als països subdesenvolupats i en vies <ul><li>Agricultura de mercat </li></ul><ul><li>Les Plantacions </li></ul><ul><ul><li>Estan orientades al mercat, on l’objectiu es aconseguir el màxim benefici al mínim cost possible. Això provoca molta dependència amb el mercat i les seves fluctuacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Situades a països tropicals poc desenvolupats (zona costanera d’Àfrica; Amèrica central i del sud, punts aïllats d’Índia i Indoxina). </li></ul></ul><ul><ul><li>És una explotació agrícola de productes difícils de conrear al primer món. </li></ul></ul><ul><ul><li>Propietat de grans empreses multinacionals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Predomini de grans propietats i del monocultiu (cafè, te, cacau, fruita, tabac). </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnologia agrària avançada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Importants inversions </li></ul></ul><ul><ul><li>Molta mà d’obra. Molts jornalers amb salaris baixos. </li></ul></ul>
 43. 51. Principals productors de plàtans
 44. 52. L’agricultura als països subdesenvolupats i en vies <ul><li>Agricultura de mercat </li></ul><ul><li>Comporta: </li></ul><ul><ul><li>Intercanvi desigual. </li></ul></ul><ul><ul><li>Subvencions dels països rics a la seva agricultura. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dumping : competència deslleial que enfonsa els preus i porta a la ruïna als petits agricultors del Sud. </li></ul></ul><ul><ul><li>Proteccionisme dels països del Nord, establint barreres a l’entrada de productes del Sud. </li></ul></ul><ul><ul><li>UE i EUA apliquen aranzels esglaonats a les importacions segons el grau de processament, fet que impedeix el desenvolupament industrial del Sud. </li></ul></ul>
 45. 53. El lliure canvi és quelcom que només funciona quan és de Nord a Sud i no de Sud a Nord.
 46. 54. L’agricultura als països subdesenvolupats i en vies <ul><li>Conseqüències econòmiques i socials: </li></ul><ul><ul><li>Pobresa creixent de les famílies agricultores. </li></ul></ul><ul><ul><li>Abandonament de les terres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Èxode rural: creixement dels suburbis de les </li></ul></ul><ul><ul><li>grans ciutats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Importants corrents migratoris cap al Nord. </li></ul></ul><ul><ul><li>Països cada cop més pobres, amb menys producció d’aliments i amb mes FAM . </li></ul></ul><ul><ul><li>Conferència de Cancun 2003: Els països del Sud es planten (OMC). </li></ul></ul><ul><ul><li>Conferència de Hong-Kong 2005: Algunes esperances (OMC). </li></ul></ul>
 47. 55. L’agricultura als països subdesenvolupats i en vies <ul><li>El problema de la Fam al món: </li></ul><ul><li>La població d’aquests països segueix creixent. </li></ul><ul><li>La producció d’aliments destinats al consum de la població, en aquests països, disminueix. </li></ul><ul><li>La disponibilitat d’aliments, sobretot cereals disminueix. </li></ul><ul><li>La necessitat de comprar aliments augmenta. </li></ul><ul><li>El percentatge de gent desnodrida es manté molt alt. </li></ul>
 48. 57. L’agricultura als països subdesenvolupats i en vies <ul><li>Alternatives: </li></ul><ul><li>Comerç just, comerç responsable. </li></ul><ul><ul><li>Creació de cooperatives de pagesos que gestionen la venda de la seva collita. </li></ul></ul><ul><ul><li>Supressió dels intermediaris. </li></ul></ul><ul><ul><li>Preu digne que permeti una vida digne del pagès i la seva família. </li></ul></ul><ul><ul><li>Productes d’alta qualitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Suport de les ONG. </li></ul></ul><ul><ul><li>Necessitat d’una actitud responsable dels consumidors del Nord. </li></ul></ul>
 49. 59. Altres activitat dels Sector Primari <ul><li>La ramaderia: </li></ul><ul><ul><li>Es practica a les zones menys favorables pels conreus o fa de complement a l’agricultura. </li></ul></ul><ul><ul><li>Proporciona el 55 del PIB mundial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ramaderia Extensiva: són grans explotacions, on el bestiar s’alimenta de pastures naturals i hi ha poca mà d’obra. La productivitat és baixa i bàsicament orientada cap a el vacum i la ramaderia ovina. Ex. Argentina, sud de Rússia i Sud-àfrica. També hi ha d’àlta qualitat en els països rics, com el porc ibèric en Espanya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ramaderia Intensiva: són explotacions on es necessita grans inversions de capital i de mà d’obra. La productivitat és molt elevada (granges). Ex. EEUU, Canadà i Europa occidental . </li></ul></ul>
 50. 60. Altres activitat dels Sector Primari <ul><li>La ramaderia: </li></ul><ul><ul><li>Estabulació del bestiar i les noves tècniques d’alimentació i d’explotació, fa que tingui menys dependència de les condicions del medi. </li></ul></ul>
 51. 61. Altres activitat dels Sector Primari <ul><li>Pesca: </li></ul><ul><li>Una de les seves característiques és el caràcter extractiu i depredador. A més representen entre 18% i el 34% de les proteïnes de la dieta humana. </li></ul><ul><li>Les principals zones de pesca al món són: </li></ul><ul><ul><li>On hi hagi una plataforma continental extensa (el Gran Sol) </li></ul></ul><ul><ul><li>On s’uneixen corrents de diferents temperatures (Japó- entre els corrents Kuro Shivo i Oya Shivo) </li></ul></ul><ul><ul><li>On hi ha molt de Plàncton. </li></ul></ul>
 52. 62. Corrents marines fredes i calentes
 53. 63. Altres activitat dels Sector Primari <ul><li>Pesca </li></ul><ul><li>Els principals països que desembarquen més tones de pesca són: </li></ul><ul><ul><li>Japó i Xina </li></ul></ul><ul><ul><li>Europa:Noruega, Dinamarca, Gran Bretanya, Irlanda, França, Portugal) i Espanya (costa gallega, regió cantàbrica, regió canària, regió sud -atlàntica i regió mediterrània). </li></ul></ul><ul><ul><li>Rússia </li></ul></ul><ul><ul><li>EUA i Canadà </li></ul></ul><ul><ul><li>Perú. </li></ul></ul>
 54. 64. Regions pesqueres espanyoles
 55. 65. Altres activitat dels Sector Primari <ul><li>Pesca </li></ul><ul><li>Tipus de pesca: </li></ul><ul><ul><li>Pesca de terra: és la que es practica en els llocs on es produeixen marees baixes i el marisc queda fora de l’aigua a l’abast de la mà. Avui dia s’està substituint per vivers artificials. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pesca de costa o de plataforma continental: és la que es practica sense perdre de vista la terra ferma, tot sortint de matinada i tornant a la tarda. Cada país tenen reconegudes 370 Km des de la costa, és el que anomenem aigües jurisdiccionals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pesca d’altura: és la que es practica lluny de la costa i té com a objectiu l’explotació a gran escala dels recursos pesquers. </li></ul></ul>
 56. 66. Les plataformes continentals són riques en pesca perquè la llum permet que hi hagi vegetació i l’aigua està ben oxigenada.
 57. 69. Altres activitat dels Sector Primari <ul><li>Pesca: </li></ul><ul><li>Els problemes de la pesca: </li></ul><ul><ul><li>La sobreexplotació: la pesca excessiva posa en perill la reproducció i creixement de les espècies. Alguna possible solució s’aconseguiria per la fixació de questes captures i l’establiment de zones vedades o limitades. </li></ul></ul><ul><ul><li>El conflicte sobre les aigües jurisdiccionals. Cada cop els països amplien les seves aigües jurisdiccionals, per sobre dels 370 KM o 200 milles marines. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’ha d’abandonar el sistema de depredació i substituir-lo per un sistema de reproducció i conreu d’espècies: piscicultura o aqüicultura. </li></ul></ul><ul><ul><li>La contaminació de les aigües: que destrueix la vida al medi aquàtic. </li></ul></ul>
 58. 70. Piscifactories a L’Estat Espanyol
 59. 72. CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES <ul><li>SOBREPESCA. Agotamiento de los caladeros. </li></ul><ul><li>Reducción de capturas, paradas biológicas y control del tamaño mínimo de las especies. </li></ul><ul><li>PESCA DE ARRASTRE . Daña los ecosistemas marinos. Arrasa con todas las especies que abarcan las redes, sean aprovechables o no. </li></ul><ul><li>Prohibición del arrastre, redes de malla más ancha </li></ul><ul><li>PROMOCIÓN DE LA ACUICULTURA como sistema de futuro. </li></ul>
 60. 73. Altres activitat dels Sector Primari <ul><li>Silvicultura: </li></ul><ul><li>És tracta de la cura i explotació dels boscos. S’extreu per exemple, fusta, suro, resines, bolets, fruites del bosc, ús cinegètic (caça), etc. </li></ul>
 61. 74. Silvicultura
 62. 76. CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES <ul><li>EFECTOS NEGATIVOS </li></ul><ul><li>Degradación por sobreexplotación </li></ul><ul><li>Deforestación por incendios, roturaciones y construcción </li></ul><ul><li>Erosión del suelo por tala indiscriminada. </li></ul><ul><li>Pérdida de biodiversidad </li></ul><ul><li>MEDIDAS CORRECTORAS </li></ul><ul><li>Conservación y protección de los espacios naturales con alto valor ecológico </li></ul><ul><li>Protección contra incendios y restauración de bosques dañados. </li></ul><ul><li>Repoblación con especies autóctonas que no empobrece el suelo y favorece la regeneración natural del bosque </li></ul>
 63. 77. Crèdits Aquesta presentació fa ús d’imatges que s’han trobat a Internet. L’ús que es faci deu ser exclusivament de caràcter educatiu. Gràcies a tothom. http://www.xtec.cat/~msegue/ccss.htm

×