Tirsdag den 11. januar 2011                                  Børsen 3KOMMENTAR


Efte...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Partnerskaber kan sikre velfærd / Kommentar: Børsen 11.01.2011

285 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
285
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Partnerskaber kan sikre velfærd / Kommentar: Børsen 11.01.2011

 1. 1. Tirsdag den 11. januar 2011 Børsen 3 KOMMENTAR Efterløn og arbejdsmiljøindsats AF PETER HUNTLEY mere end 10 gange så man- sundhedstilstanden blandt direktør, Emballageindustrien ge, som da ordningen blev efterlønnere skal ikke an- skabt. fægtes, men nedslidte perso- Med statsministerens nyt- Lægefaglige eksperter har ner er der vel næppe tale om. årstale blev valgkampen opgjort, at nedslidte og per- Efter 30 års arbejdsmil- skudt i gang med efterløns- soner med svagt helbred er jøindsats vækker det derfor ordningen som et centralt overrepræsenteret i efter- undren, at der i dag er mere omdrejningspunkt. lønsordningen sammenlig- end 10 gange så mange ef- For ca. 30 år siden blev net med sundhedstilstan- terlønnere. efterlønnen indført af An- den hos den gennemsnitlige Efterlønsordningen an- ker Jørgensens regering ef- befolkning i samme alders- vendes med andre ord i al ter initiativ fra fagbevægel- gruppe. væsentlighed af personer sen for at tage vare på ældre, uden for den oprindeligt til- nedslidte produktionsarbej- Sygdomme og skader tænkte målgruppe. dere og for samtidig at ska- Hvis vi skal tage arbejds- be plads til unge, der havde I perioden fra efterlønsord- miljøindsatsen alvorlig, er vanskeligt ved at komme ind ningens start til i dag er ar- det vel rimeligt, at efterløns- på arbejdsmarkedet. bejdsmiljøindsatsen vokset ordningen tilsvarende rulles Alt i alt en sympatisk ord- meget. Arbejdsrelaterede tilbage til det oprindelige ar- ning, der løste den tids pro- skader og følgesygdomme er bejdsmiljøpolitiske formål blem. Vurderingen var, at blevet reduceret. at sikre nedslidte medarbej- ordningen ville sende ca. Kortlægning af arbejds- dere. 20.000 ældre og nedslidte miljøproblemer og aner- Med den massive arbejds- på tidlig og fortjent pension. kendelse af arbejdsbetinge- miljøforbedring indregnet Men tiderne har som be- de lidelser har været under er målgruppen alt andet lige kendt ændret vilkårene, og i konstant udvikling for at mindre end de oprindelige dag er arbejdsmarkedets be- forebygge både psykisk og 20.000 personer, som sva- hov meget anderledes. fysisk nedslidning. rer til 10 pct. af de tilmeld- Vi har brug for arbejds- I emballagebranchen ser te i dag. kraften, og nedslidningen vi således en mærkbar effekt Der kan derfor spares er markant mindre end den- af det store arbejdsmiljøar- mindst 90 pct. svarende til gang. Alligevel bliver efter- bejde. det milliardbeløb, økono- NAL CALL! lønsordningen anvendt af Den lægefaglige opgørelse af merne foreslår. KOMMENTAR Partnerskaber FI Vi forlænger fris ten til den 17 janu . ar. Book nu på sas.dk kan sikre velfærd den anden parts vilkår. De foreløbige er- one way one way AF OLE HELBY PETERSEN forsker i offentlig-privat samarbejde,AKF faringer fra Danmark og udlandet viser, Berlin 345,- Düsseldorf 445,- Anvendt KommunalForskning, og at bl.a. udbudsregler og ejerskabsforhold MARIUS SYLVESTERSEN souschef, Klimakonsortiet gør det vanskeligt for offentlige og priva- Stockholm 355,- Geneve 395,- te aktører at indgå denne form for sam- arbejde. Det drejer sig også om hvilken Paris 395,- Aalborg 245,- Hvis vi også i fremtiden ønsker at leve i form for organisering, der vil være hen- en velfærdsstat, som imødekommer vo- sigtsmæssig i det pågældende tilfælde. London 495,- Zürich 495,- res basale behov for sundhed, uddannel- Ofte kan det også være svært at få mo- se og social sikkerhed, så er der brug for biliseret den tillid og gensidige forståel- Milano 495,- Hamborg 445,- at nytænke og effektivisere den måde, vi se, som gør, at viden, risici og gevinster løser de offentlige velfærdsopgaver på. reelt bliver delt. Gode intentioner om et Aarhus 245,- Stuttgart 595,- Ud over den aktuelle krise, så er vi især partnerskab ender ofte med en klassisk presset af den demografiske udvikling: udliciteringskontrakt. Det er synd, for Bergen 395,- Rom 595,- Vi bliver flere ældre og færre unge i de dermed går meget af potentialet i et gen- kommende år. 25 pct. af kernemedarbej- sidigt samarbejde tabt. Stavanger 395,- Oslo 355,- derne på store offentlige serviceområder går på pension de næste 5-10 år. I samme Opbygning af forståelsesramme Amsterdam 495,- Göteborg 395,- øjeblik, som de forlader arbejdsmarke- det, dukker de op som nye brugere af of- Der er derfor behov for en mere strate- Madrid 395,- Gdansk 495,- fentlige ydelser som pension, efterløn og gisk indsats for at understøtte OPS med gradvist også som patienter i sundheds- fokus på udvikling af offentlige velfærds- München 495,- St. Petersborg 695,- systemet. ydelser. Her er det nødvendigt med me- Hvordan finder vi frem til intelligen- re nøgleklare løsninger og beskrivelser af Nice 495,- tur/retur te velfærdsløsninger, som sikrer, at vi best practices, som kan lette opstarten af fremover kan tilbyde den samme service partnerskaber. Manchester 495,- New York 3.695,- til flere mennesker med de samme eller Et sted at starte ville være at oprette en færre ressourcer? tværgående OPS-enhed med deltagelse Dublin 495,- Chicago 3.995,- Vores bud er, at der med offentlig-pri- af stat, regioner, kommuner og det priva- vat samarbejde (OPS) findes et redskab, te erhvervsliv. Helsinki 545,- Dubai 3.495,- hvor virksomheder kan udvikle nye vel- Det ville bidrage til opbygning færdsteknologier i samarbejde med af en fælles forståelsesramme på Bruxelles 495,- Washington 3.995,- kommuner, regioner og staten. Det kan tværs af skellet mellem offentlig og være til alle parters fordel, fordi det for- privat. Det ville også understøtte en sy- bedrer den offentlige service, samtidig stematisk afprøvning af forskellige OPS- med at det giver vækst og eksportmulig- modeller. Og hvorfor ikke gå hele vejen Book din rejse på sas.dk, ring til SAS Travel Center på 70 10 20 00, eller kontakt dit rejsebureau Europa: Rejseperiode 22/1 til 30/9 2011. USA: Rejseperiode 27/1 til 14/4 og 27/4 til 16/6 2011. Dubai: Rejseperiode 27/1- heder i den private sektor. og organisere denne enhed som et OPS, 26/3 2011. Prisen gælder fra København og er inkl. skatter, afgifter og tillæg. Børn 2-11 år får 25 % rabat på billetprisen ekskl. Men de hidtidige erfaringer med part- ligesom man har gjort det i Storbritan- skatter, afgifter og tillæg. Særlige regler gælder. Specificering af prisen findes på sas.dk. Priserne hos andre rejsebureauer kan variere. Begrænset antal pladser. Europa: Tilslutning fra Aarhus eller Aalborg 200 kr. USA og Dubai: Tilslutning fra Aarhus eller nerskaber viser også, at det ikke altid er nien? Aalborg 250 kr. t/r. Ved telefonisk booking hos SAS Travel Center tillægges et salgsgebyr pr. billet på 250 kr. en dans på roser. Det ville sikre den fornødne politiske Når et partnerskab skal danne ram- opbakning og kunne samtidig trække på men om udviklingsorienterede projek- de erfaringer, som allerede i dag er til ter, kræver det en indbyrdes forståelse af stede i den offentlige og private sektor.

×