Infokommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimalused HEV laste õpetamisel Kirjutamisraskustega laste õigekirjaoskuste arend...
Taustast Ligikaudu 25% õpilastest vajab täiendavat abi. Raskesti omandatava õppematerjali seas on teemasid, mida on võima...
Õppevara õigekirjaoskuste arendamiseks Kirjutamisraskustega lastele on koostatud arvutiprogrammi APSTesti2 baasil õppev...
Õppevara struktuur <ul><li>täishäälik+suluta kaashäälik – 90 harjutust, kokku 600 </li></ul><ul><li>ülesannet </li></ul><...
Jaotus keeleüksuste kaupa <ul><li>Õppematerjal on jaotatud 3 tasandiks </li></ul><ul><li>(sõna, sõnaühend, lause). </li><...
Jaotus <ul><li>I tasandil esitatakse ülesanded valdavalt pildi ja hääle abil. </li></ul><ul><li>II tasandil piltide osakaa...
<ul><li>on mõeldud sõna sisehäälikute nn veaohtlike häälikute õigekirja teadlikuks harjutamiseks, oskuste kinnistamiseks j...
Õppevara võimaldab osaoskuste kaupa <ul><li>meelde tuletada häälikurühmi; </li></ul><ul><li>süvendada veaohtliku koha määr...
<ul><li>üldkoolide õpilased; </li></ul><ul><li>muukeelsete koolide õpilased, kes õpivad eesti keelt. </li></ul><ul><li>HEV...
Informatsioon  õpetajale
Eduka õpilase tulemused
Nõrga õpilase tulemused
Kasutatavad küsimuste liigid <ul><li>Õppevaras kasutatakse mitut erinevat tüüpi küsimusi/ ülesandeid, sellest valikust, mi...
Jah/ ei küsimused <ul><li>Jah/ Ei küsimusteks nimetatakse küsimusi, millele vastaja peab andma ühe kahest võimalikust vast...
Valikuküsimused <ul><li>Valikuküsimusteks nimetatakse küsimusi, millele vastamiseks tuleb valida üks mitmest etteantud v...
Õigete variantide märkimise küsimused <ul><li>Õigete variantide märkimise küsimuse vastuseks tuleb valida etteantud varian...
Vastavusse seadmise küsimused <ul><li>Vastavusse seadmise küsimuse puhul on ekraanil kaks (tavaliselt tulpadesse paigutatu...
Liikide määramise küsimused <ul><li>Liikide määramise, rühmitamise küsimuse puhul on ekraanil teatud hulk objekte ja liiki...
Lünkade täitmise küsimused <ul><li>Lünkade täitmise küsimuses on antud tekst (mõnikord ka sõna), milles on üks või enam lü...
Arvulise vastusega küsimused <ul><li>Küsimuse vastuseks tuleb sisestada mingi arv. </li></ul><ul><li>Enesekontrolliks ette...
Küsimuste järjestus ühes teemas <ul><li>Õppevara koostamisel on arvestatud õppeülesannete valiku ja raskusastmete järjestu...
Õpetajate hinnangud <ul><li>Võimalus: </li></ul><ul><li>töötada õpilaste rühmaga samaaegselt erinevatel </li></ul><ul><li...
Kokkuvõtteks Arvuti ja sobiv õppevara: <ul><li>ei asenda õpetajat , vaid toetavad teda püstitatud eesmärkide täitmisel nin...
arvutiprogrammi APSTest2 http://www.ce.ut.ee/apstest2 lisaks kõrvaklapid või kõlarid Mida on vaja õppevara kasutamiseks?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

APSTest2 testid eesti keeles

1,766 views
1,652 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,766
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • kellel ilmnevad raskused lugema ja kirjutama õppimisel ning kes põhikooli riikliku eesti keele ainekava omandamiseks vajavad elukohajärgses koolis eripedagoogilist või logopeedilist abi; 3. – 5. klassi õpilased, kes tahavad oma teadmisi kontrollida; hariduslike erivajadustega laste koolide õpilased (lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilased), kes põhikooli riikliku eesti keele ainekava omandamiseks vajavad igakülgset korrektsioonitööd ja eritunde (logopeedia); põhihariduse lihtsustatud (abiõppe) õpilased;
 • APSTest2 testid eesti keeles

  1. 1. Infokommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimalused HEV laste õpetamisel Kirjutamisraskustega laste õigekirjaoskuste arendamise võimalused APSTest2 abil Tartu Hiie Kool 2004
  2. 2. Taustast Ligikaudu 25% õpilastest vajab täiendavat abi. Raskesti omandatava õppematerjali seas on teemasid, mida on võimalik arvuti kaasabil kinnistada. Olles õigustatult asetanud rõhu funktsionaalsele kirjaoskusele (teksti mõistmine ja loome),ei tohi u narusse jätta selle eeldusi – lugemistehnikat ja õigekirjaoskust. Õigekirja oskuste kujundamine osaoskuste kaupa ja täiendava õppevara kasutamine tagavad õpiraskustega lastele efektiivsema abi.
  3. 3. Õppevara õigekirjaoskuste arendamiseks Kirjutamisraskustega lastele on koostatud arvutiprogrammi APSTesti2 baasil õppevara suluta kaashäälikuid ja sulghäälikuid sisaldavate s isehäälikute õigekirja kujundamiseks .                                     
  4. 4. Õppevara struktuur <ul><li>täishäälik+suluta kaashäälik – 90 harjutust, kokku 600 </li></ul><ul><li>ülesannet </li></ul><ul><li>täishäälik+sulghäälik - 78 harjutust, kokku 500 ülesannet </li></ul>Keeleline materjal võimaldab harjutused jaotada erinevate tasandite järgi: <ul><li>leida lapsel puudulikult omandatud kirjutamistoimingu </li></ul><ul><li>osaoskused ja teha materjalist “ristlõige”. </li></ul><ul><li>jälgida kõnetaktivariantide järjestust ja võrreldavate </li></ul><ul><li>variantide hulka; </li></ul><ul><li>jälgida keeleüksusi; </li></ul>
  5. 5. Jaotus keeleüksuste kaupa <ul><li>Õppematerjal on jaotatud 3 tasandiks </li></ul><ul><li>(sõna, sõnaühend, lause). </li></ul><ul><li>Põhimõtteline jaotus on sama kõigil tasanditel. </li></ul><ul><li>Algul töötatakse iga suluta kaashäälikuga/ sulghäälikuga eraldi, välted vastandatakse paarikaupa. Seejärel diferentseeritakse kõik kolm väldet. </li></ul><ul><li>Iga tasandi viimastes kogumikes harjutatakse kõigi häälikute õigekirja kõikides kõnetakti variantides. </li></ul>
  6. 6. Jaotus <ul><li>I tasandil esitatakse ülesanded valdavalt pildi ja hääle abil. </li></ul><ul><li>II tasandil piltide osakaal väheneb. </li></ul><ul><li>III tasandil pildid puuduvad ning ülesanded esitatakse häälega ja kirjaliku tööjuhise abil. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>on mõeldud sõna sisehäälikute nn veaohtlike häälikute õigekirja teadlikuks harjutamiseks, oskuste kinnistamiseks ja ka kontrollimiseks; </li></ul><ul><li>võimaldab aine omandamist individualiseerida; </li></ul><ul><li>suunab lapsi lugema ja võrdlevalt hääldama. </li></ul>Õppevara
  8. 8. Õppevara võimaldab osaoskuste kaupa <ul><li>meelde tuletada häälikurühmi; </li></ul><ul><li>süvendada veaohtliku koha määramise oskust; </li></ul><ul><li>  harjutada kõnetaktide võrdlevat hääldamist; </li></ul><ul><li>harjutada määrama häälikute pikkust ning vastava (te) </li></ul><ul><li>tähe (tähtede) valimist; </li></ul><ul><li>arendada enesekontrolli oskusi ; </li></ul><ul><li>arenda da oskust orienteeruda ülesandes </li></ul><ul><li>j a tegutseda kirjaliku tööjuhise alusel. </li></ul>
  9. 9. <ul><li>üldkoolide õpilased; </li></ul><ul><li>muukeelsete koolide õpilased, kes õpivad eesti keelt. </li></ul><ul><li>HEV koolide õpilased; </li></ul>Sihtgrupid, kellele õppevara koostatud on
  10. 10. Informatsioon õpetajale
  11. 11. Eduka õpilase tulemused
  12. 12. Nõrga õpilase tulemused
  13. 13. Kasutatavad küsimuste liigid <ul><li>Õppevaras kasutatakse mitut erinevat tüüpi küsimusi/ ülesandeid, sellest valikust, mida võimaldab APSTest2 programm. </li></ul>
  14. 14. Jah/ ei küsimused <ul><li>Jah/ Ei küsimusteks nimetatakse küsimusi, millele vastaja peab andma ühe kahest võimalikust vastusest </li></ul><ul><li>Jah või Ei </li></ul><ul><li>Need sõnad on ekraanil ja üks neist tuleb ära märkida. </li></ul><ul><li>Jah/ Ei küsimus sõna kirjapildi õigsuse üle otsustamisel. </li></ul><ul><li>Jah/ Ei küsimus sõna häälduse õigsuse üle otsustamisel. </li></ul>
  15. 15. Valikuküsimused <ul><li>Valikuküsimusteks nimetatakse küsimusi, millele vastamiseks tuleb valida üks mitmest etteantud variandist. </li></ul><ul><li>Vastuse valimiseks tuleb teha hiireklõps õigel variandil variantide loetelus või õigel sõnal tekstis. </li></ul><ul><li>Valikuküsimus pildile vastava tähendusega sõna määramisel. </li></ul><ul><li>Valikuküsimus sõnade rea häälduse ja kirjapildi sobitamisel. </li></ul>
  16. 16. Õigete variantide märkimise küsimused <ul><li>Õigete variantide märkimise küsimuse vastuseks tuleb valida etteantud variantide hulgast kõik õiged . </li></ul><ul><li>Õigete variantide märkimise küsimus häälikupikkuste määramisel. </li></ul><ul><li>Õigete variantide märkimise küsimus veaohtliku koha määramisel. </li></ul>
  17. 17. Vastavusse seadmise küsimused <ul><li>Vastavusse seadmise küsimuse puhul on ekraanil kaks (tavaliselt tulpadesse paigutatud) objektide hulka, tuleb välja valida ning ühendada kõik vastavuses olevad paarid . </li></ul><ul><li>Mingi paari valimiseks tuleb teha hiireklõps paari ühel liikmel ja seejärel klõpsata teises loetelus oleval liikmel. Valitud paar tõstetakse loetelude algusesse ja objektid märgitakse raamiga. </li></ul><ul><li>Vastavusse seadmise küsimus häälikupikkuste määramisel. </li></ul><ul><li>Vastavusse seadmise küsimus häälikurühmade määramisel. </li></ul>
  18. 18. Liikide määramise küsimused <ul><li>Liikide määramise, rühmitamise küsimuse puhul on ekraanil teatud hulk objekte ja liikide nimekiri. </li></ul><ul><li>Objektide kohta tuleb märkida, millisesse liiki ükski neist kuulub. Liigi määramiseks tehakse klõps objektil. Objekti juurde ilmub liikide nimekiri. </li></ul><ul><li>Liikide määramise küsimus sõna esimese hääliku järgi. </li></ul><ul><li>Liikide määramise küsimus häälikurühmade määramisel. </li></ul>
  19. 19. Lünkade täitmise küsimused <ul><li>Lünkade täitmise küsimuses on antud tekst (mõnikord ka sõna), milles on üks või enam lünka. Vastaja peab täitma lünga (d) mingi tekstiga (täht, tähtede kombinatsioon, sõna, sõnaühend, lause). </li></ul><ul><li>Tähelünkade täitmine. </li></ul><ul><li>Sõnalünkade täitmine. </li></ul>
  20. 20. Arvulise vastusega küsimused <ul><li>Küsimuse vastuseks tuleb sisestada mingi arv. </li></ul><ul><li>Enesekontrolliks ettevalmistus arvulise küsimuse abil. </li></ul>
  21. 21. Küsimuste järjestus ühes teemas <ul><li>Õppevara koostamisel on arvestatud õppeülesannete valiku ja raskusastmete järjestuse osas korduvate tüüpküsimuste kindla süsteemiga. Küsimuste kindel järjestus harjutustes tuleneb kirjutamistoimingu psühholoogilisest struktuurist ja vajalike osaoskuste järjestusest. </li></ul><ul><ul><li>Häälikurühmade tundmine </li></ul></ul><ul><ul><li>Veaohtlike häälikute määramine </li></ul></ul><ul><ul><li>Häälikupikkuste muutmine ja määramine (pilt) </li></ul></ul><ul><ul><li>Häälikupikkuste muutmine ja määramine (heli) </li></ul></ul><ul><ul><li>Häälikupikkuste muutmine ja määramine (skeem) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tähemärkide valik </li></ul></ul><ul><ul><li>Ettevalmistus enesekontrolliks – häälduse ja kirjapildi vastavus </li></ul></ul><ul><ul><li>Ettevalmistus enesekontrolliks – tähenduseta/ tähendusega sõnade leidmine </li></ul></ul><ul><ul><li>Lünkharjutus </li></ul></ul><ul><ul><li>Korrektuurharjutus </li></ul></ul><ul><ul><li>Etteütlus </li></ul></ul><ul><ul><li>Sobitamine ja kirjutamine </li></ul></ul>
  22. 22. Õpetajate hinnangud <ul><li>Võimalus: </li></ul><ul><li>töötada õpilaste rühmaga samaaegselt erinevatel </li></ul><ul><li>raskusastmetel; </li></ul><ul><li>diferentseerida tööd õpilaste kaupa; </li></ul><ul><li>saada tagasisidet oskustest; </li></ul><ul><li>õppematerjali korduvalt kasutada. </li></ul>
  23. 23. Kokkuvõtteks Arvuti ja sobiv õppevara: <ul><li>ei asenda õpetajat , vaid toetavad teda püstitatud eesmärkide täitmisel ning on üheks täiendavaks võimaluseks õppetöö mitmekesistamisel ja kaasajastamisel. </li></ul><ul><li>teevad õpilastele õigekirja ning ka lugemise huvitamaks ja köitvamaks, suurendavad iseseisvust ja enesekindlust; </li></ul>
  24. 24. arvutiprogrammi APSTest2 http://www.ce.ut.ee/apstest2 lisaks kõrvaklapid või kõlarid Mida on vaja õppevara kasutamiseks?

  ×