1r eso tema1_LA TERRA, UN PLANETA SINGULAR

 • 817 views
Uploaded on

POWER POINT UTILIZAT EN CLASSE, PER EXPLICAR EL TEMA

POWER POINT UTILIZAT EN CLASSE, PER EXPLICAR EL TEMA

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
817
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. TEMA: 1
 • 2. 11. EL PLANETA TERRAEL PLANETA TERRA L’L’UNIVERSUNIVERS ESTA FORMATFORMAT PER:  ASTRES o COSSOS CELESTES,QUE S’AGRUPEN EN L’UNIVERS i FORMEN GALÀXIESGALÀXIES, COM ES LA VIA LÀCTIAVIA LÀCTIA, QUE ES ON ES TROBA LA TERRA  MATERIA INTERESTEL.LAR ( POLS i GAS )  L’ESPAI QUE ELS SEPARA ELS SISTEMES PLANETARISSISTEMES PLANETARIS ESTAN INTEGRATS PERINTEGRATS PER UNA ESTRELAUNA ESTRELA i els COSSOS CELESTESCOSSOS CELESTES QUE GIREN AL SEU VOLTANTGIREN AL SEU VOLTANT, COM SÓN: PLANETES, SATÈL.LITS, ASTEROIDES i COMETES  EL SISTEMA SOLARSISTEMA SOLAR ÉS EL SISTEMA PLANETARI DEL QUAL FORMA PARTFORMA PART LA TERRALA TERRA i COMPRÉNCOMPRÉN: EL SOLSOL, HUIT PLANETESHUIT PLANETES( ENTRE ELS QUALS ES TROBA LA TERRA) i NOMBROSOS SATÈL.LITSNOMBROSOS SATÈL.LITS, ASTEROIDESASTEROIDES i COMETESCOMETES i la LLUNALLUNA ES L’ÚNIC SATÈL.LIT DE LA TERRA’ÚNIC SATÈL.LIT DE LA TERRA i ÉS UN PUNT DIMINUT DINTRE DE LA IMMENSITAT DE L’UNIVERS
 • 3. TIPUS D’ASTRES • SATÈL·LIT: Un satèl·lit natural és un objecte que gira al voltant d’un planeta. Acostuma a ser molt més petit que el planeta que acompanya. • PLANETA: És un cos sense llum pròpia que gira al voltant d’una estrella, acostuma a ser de forma esfèrica o quasi esfèrica.
 • 4. • ASTEROIDE: És un objecte sòlit que està fet de metall i roca, més petit que un planeta i gira al voltant del sol, també se’l pot anomenar planeta menor. • ESTEL O ESTRELLA: Excepte el sol acostumen a ser punts brillants que pampalluguen a la nit, emeten llum generalment de tots els colors, la barreja dels quals fa que les veiem blanques.
 • 5. GALÀXIA • És una agrupació de milions d’estrelles. El nostre Sol és una de les centenars de milers de milions d’estrelles que pertanyen a la galàxia anomenada Via Làctia, la nostra galàxia. A les nits fosques i sense núvols es veu, des de la Terra, com una banda blanquinosa que creua el cel. • Les galàxies que s’han descobert fins ara tenen forma de globus, de lent, el·líptiques ,d’espirals (com la nostra ), planes o de formes irregulars.
 • 6. EL SOL • El sol és una estrella bastant comuna algunes estrelles són més calentes i d’altres més fredes. • Està situat al centre del sistema solar. Al ser l’estel més pròxim a la terra és també el més brillant del firmament.
 • 7. 11. EL PLANETA TERRAEL PLANETA TERRA LALA TERRATERRA ÚNIC PLANETA DEL SISTEMA SOLAR ON HI HA VIDAHI HA VIDA i EN ELLA ES DONEN TRES CIRCUNTÀNCIESCIRCUNTÀNCIES QUE LA DIFERENCIEN DEL ALTRES PLANETES DEL NOSTRE SISTEMA SOLAR, COM SÓN: 1. LA TEMPERATURATEMPERATURA HI ES MODERADA, JA QUE ES TROBA A LA DISTÀNCIA ADEQUADA DEL SOL 2. L’ATMOSFERAATMOSFERA o CAPA GASEOSA QUE L’ENVOLTA i QUE CONTÉ GASOS IMPRESCINDIBLES PER A LA VIDA COM ES L’L’OXIGENOXIGEN i ENDEMÉS PROTEGIXPROTEGIX LA TERRA DE LES RADIACIONS SOLARS DANYOSES i AJUDA A REGULARAJUDA A REGULAR LES TEMPERATURES 3. L’AIGUA LÍQUIDAAIGUA LÍQUIDA, QUE HI ÉS ABUNDANTABUNDANT i FORMA OCEANS i MARS i ÉS LA RESPONSABLERESPONSABLE DE QUE LA TERRA ES VEJA DES DE L’ESPAI COM UN PLANETA BLAUPLANETA BLAU i ENDEMÉS LA TERRA ES L’ÚNIC PLANETA SISTEMA SOLAR ON HI HA AIGUA DE FORMA PERMANENT EN ESTAT LÍQUID EN LA SUPERFICIE FORMAFORMA DE LA TERRADE LA TERRA DE GEOIDEGEOIDE o ESFERA IMPERFECTA,ESFERA IMPERFECTA, ESTANT LLEUGERAMENT MÉS AMPLA A L’EQUADOR QUE ALS POLS DIMENSIONSDIMENSIONS DE LA TERRADE LA TERRA ES UN ASTRE XICOTETASTRE XICOTET EN EL CONJUNTCONJUNT DE L’UNIVERSL’UNIVERS
 • 8. REALITZAR:  DELS TASQUES PER A PROGRESSAR DE LA PÀGINA 24, LES ACTIVITAS: 1, 2 i 3 PREGUNTES CLAUS --- PER LA PROVA: 1. QUINS TRES ELEMENTS FORMEN L’UNIVERS? 2. QUE FORMEN LES GALÀXIES i en QUINA ES TROBA LA TERRA? 3. DE QUIN SISTEMA PLANETARI FORMA PART LA TERRA i QUINS ELEMENTS FORMEN EL MATEIX? 4. QUINES TRES CIRCUNSTÀNCIES i DE QUINA FORMA, ES DONEN A LA TERRA, QUE LA DIFERENCIEN DELS ALTRES PLANETES DEL NOSTRE SISTEMA SOLAR? 5. QUINA FORMA TÉ LA TERRA i COM SÓN LES SEUES DIMENSIONS RESPECTE AL CONJUNT DE L’UNIVERS  OPCIONALOPCIONAL: ACTIVITATS DEL LLIBRE DIGITAL, PER PRACTICARPER PRACTICAR COMPETÈNCIESCOMPETÈNCIES dede VERITABLE / FALSVERITABLE / FALS ii COMPLETACOMPLETA 1. EL PLANETA TERRA --- ACTIVITATS ---
 • 9. VIDEO:VIDEO: UN PASEO POR EL UNIVERSO
 • 10. 22. ELSELS MOVIMENTSMOVIMENTS DE LA LA TERRA. LADE LA LA TERRA. LA ROTACIÓROTACIÓ i les SEUESi les SEUES CONSEQÜÈNCIESCONSEQÜÈNCIES  L’UNIVERS ESTÀ ENL’UNIVERS ESTÀ EN MOVIMENT CONTINUMOVIMENT CONTINU i la TERRA ES MOU CONTINUAMENT,i la TERRA ES MOU CONTINUAMENT, REALIZANTREALIZANT DOS MOVIMENTSDOS MOVIMENTS::  UNO SOBRE SI MATEIX: MOVIMENT DE ROTACIÓROTACIÓ  UN ALTRE ENTORN AL SOL: MOVIMENT DE TRANSLACIÓTRANSLACIÓ  MOVIMENT DE ROTACIÓROTACIÓ: ÉSÉS EL GIR DE LA TERRA SOBRE SI MATEIX, EN DIRECCIÓDIRECCIÓ OEST-EST i TARDATARDA EN COMPLETAR-SE UN DIA SOLAR CONSEQÜÈNCIESCONSEQÜÈNCIES: 1.1. LA SUCCESSIÓ DEL DIA i de LA NITLA SUCCESSIÓ DEL DIA i de LA NIT; AL PASSAR ALTERNATIVAMENT, CADA MEITAT DE LA SUPERFICIE TERRESTRE DE ESTAR IL.LUMINADA i CALFADA PEL SOL A ESTAR en la FOSCOR i REFREDAR-SE. DE NO PRODUIR-SENO PRODUIR-SE AQUEST GIR DE LA TERRA SOBRE SI MATEIXA LA MEITAT DEL PLANETA ESTARIA SEMPRE IL.LUMINADA i AMB TEMPERATURES ALTÍSSIMES i L’ALTRA PART ESTARIA EN LA FOSCOR i PATIRIA FRED EXTREM, FENT IMPOSSIBLE LA VIDAIMPOSSIBLE LA VIDA EN AQUESTES CIRCUNSTÀNCIES 2.2. EL MOVIMENT APARENT DEL SOL EN L’HORITZÓEL MOVIMENT APARENT DEL SOL EN L’HORITZÓ; QUE FA QUE CADA DIA VEIEM APAREIXERAPAREIXER EL SOL PER L’ESTEST i ANAR DESCRIBINT UNA CORBA PER OCULTAT-OCULTAT- SESE PER L’L’OESTOEST 3.3. L’EXISTENCIA DE DIFERENTS HORESL’EXISTENCIA DE DIFERENTS HORES; AL PERMETREN’S LA ROTACIÓ DIVIDIRDIVIDIR EL DIA SOLAR EN 24 PARTS IGUALSDIA SOLAR EN 24 PARTS IGUALS, QUE ANOMENEN HORESHORES i ENS PERMETEN MESURAR EL TEMPS
 • 11. • VÍDEO: MOVIMIENTO DE ROTACIÓ i TRANSLACIÓ 22. ELSELS MOVIMENTSMOVIMENTS DE LA LA TERRA. LADE LA LA TERRA. LA ROTACIÓROTACIÓ i les SEUESi les SEUES CONSEQÜÈNCIESCONSEQÜÈNCIES
 • 12. VIDEO:VIDEO: EL DIA Y LA NOCHE
 • 13. REALITZAR:  DELS TASQUES PER A PROGRESSAR DE LA PÀGINA 26, LES ACTIVITAS: 1 i 2 PREGUNTES CLAUSPREGUNTES CLAUS --- PER LA PROVA: 1. LA TERRA ESTÀ QUIETA HO EN MOVIMENT CONTINU i SI ES MOU, COM HO FA? 2. QUÉ ÉS EL MOVIMENT DE ROTACIÓ, EN QUINA DIRECCIÓ ES FA i QUANT TARDA EN REALITZAR-SE? 3. QUINES TRES CONSEQÜÈNCIES PRODUEIX EL MOVIMENT DE ROTACIÓ? 4. QUE PASSARIA SI LA TERRA NO GIRARA SOBRE SI MATEIX? 2. ELS MOVIMENTS DE LA TERRA. LA ROTACIÓ i les SEUES CONSEQÜENCIES --- ACTIVITATS ---
 • 14.  MOVIMENT DE TRANSLACIÓTRANSLACIÓ:  ÉSÉS EL GIR DE LA TERRA AL VOLTANT DEL SOL, EN DIRECCIÓDIRECCIÓ OEST-EST i TARDA EN COMPLETAR- SE 365 DIES i 6 HORES, ES A DIR UN ANY  CONSEQÜÈNCIESCONSEQÜÈNCIES:: 1.1. LA DIFERENTLA DIFERENT DURADADURADA DEL DIA i LA NITDEL DIA i LA NIT; MOTIVADA PER LA POSICIÓ RESPECTE A L’EIX TERRESTRE, DEL CERCLE D’IL.LUMINACIÓ QUE SEPARA EL DIA i la NIT 2. ELS EQUINOCCISEQUINOCCIS,, QUE DEGUT A LA COINCIDENCIA DEL CERCLE D’IL.LUMINACIÓ AMB L’EIX TERRESTRE, EL DIA i la NIT DUREN IGUALDIA i la NIT DUREN IGUAL EN TOTA LA TERRA, AL CONTRARI QUE ALS SOLSTICIS,SOLSTICIS, EN QUE LA LINIA D’IL.LUMINACIÓ, S’AVANÇA o RETARDA RESPECTE A L’EIX i FA QUE EL DIA i LA NIT TINGUEN DIFERENT DURACIÓDIA i LA NIT TINGUEN DIFERENT DURACIÓ EN CADA HEMISFERI 3. LA SUCCESSIÓ D’ESTACIONS;SUCCESSIÓ D’ESTACIONS; PROVOCADA PER L’INCLINACIÓ DE L’EIX TERRESTRE QUE FA QUE CADA HEMISFERI PASSE PER DIFERENTS ESTACIONS: QUAN UN HEMISFERI S’APROPA MÉS AL SOL, ES ESTIU I QUAN S’ALLUNYA DEL SOL ES HIVERN i QUAN NO ESTÀ NI PROP NI LLUNY ES PRIMAVERA o TARDOR 4. L’EXISTÈNCIA DE ZONES TÈRMIQUESEXISTÈNCIA DE ZONES TÈRMIQUES; DEGUDES A LA DIFERENT INCLINACIÓ DELS RAJOS SOLARS, QUE FA QUE AQUESTS CALFEN MÉS o MENYS SEGONS CAIGUEN PERPENDICULARS o OBLICSPERPENDICULARS o OBLICS, DONANT LLOC A QUE: • A LES ZONES CÀLIDESZONES CÀLIDES, ELS RAJOS CAUEN MÉS PERPENDICULARS i FAN QUE LES TEMPERATURES SIGUEN SEMPRE CÀLIDESCÀLIDES • A LES ZONES TEMPERADESZONES TEMPERADES, RAJOS CAUEN INCLINATSINCLINATS i FA QUE LES TEMPERATURES SIGUEN MODERADESMODERADES • A LES ZONES FREDESZONES FREDES, RAJOS CAUEN OBLICSOBLICS i FAN QUE LES TEMPERATURES SEMPRE SIGUEN FREDESFREDES 33. ELSELS MOVIMENTSMOVIMENTS DE LA LA TERRADE LA LA TERRA.. LALA TRANSLACIÓTRANSLACIÓ ii les SEUES CONSEQÜÈNCIESles SEUES CONSEQÜÈNCIES
 • 15. CONSEQÜÈNCIES 33. ELSELS MOVIMENTSMOVIMENTS DE LA LA TERRADE LA LA TERRA.. LALA TRANSLACIÓTRANSLACIÓ ii les SEUES CONSEQÜÈNCIESles SEUES CONSEQÜÈNCIES
 • 16. CONSEQÜÈNCIES 33. ELSELS MOVIMENTSMOVIMENTS DE LA LA TERRADE LA LA TERRA.. LALA TRANSLACIÓTRANSLACIÓ ii les SEUES CONSEQÜÈNCIESles SEUES CONSEQÜÈNCIES
 • 17. PREGUNTES CLAUS --- PER LA PROVA: 1. QUÉ ÉS EL MOVIMENT DE TRANSLACIÓ, EN QUINA DIRECCIÓ ES FA i QUANT TARDA EN REALITZAR-SE? 2. QUINES QUATRE CONSEQÜÈNCIES PRODUEIX EL MOVIMENT DE TRANSLACIÓ? 3. QUE DIFERÈNCIA ELS EQUINOCCIS DELS SOLSTICIS i a QUE ES DEUEN ELS MATEIXOS? 4. COM CAUEN ELS RAJOS SOLARS, EN LES DIFERENTS ZONES TÉRMIQUES DE LA TERRA i COM SON EN CONSEQÜÈNCIA LES TEMPERATURES, EN CADA ZONA? 3. ELS MOVIMENTS DE LA TERRA. LA TRANSLACIÓ i les SEUES CONSEQÜENCIES --- ACTIVITATS ---
 • 18. VIDEO:VIDEO: MOVIMIENTOS de ROTACIÓN y TRASLACIÓN de la TIERRA
 • 19. 4. Els MAPES i la LOCALITZACIÓ MAPA; ESES LA REPRESENTACIÓ GEOGRÀFICA de la SUPERFICIE ESFÈRICA DE LA TERRA, o d’una PART D’AQUESTA, SOBRE UN PLA.LES PERSONES DEDICADES A FER AQUESTA TASCA S’ANOMENEN CARTÒGRAFSCARTÒGRAFS i per FERFER ELS MAPES UTILITZENUTILITZEN SIGNES CONVENCIONALS o SÍMBOLS, DIBUIXOS i a vegades TEXTOS  LA LOCALITZACIÓLOCALITZACIÓ DE QUALSEVOL PUNTQUALSEVOL PUNT DE LA SUPERFICIE TERRESTRE SOBRE UN MAPA, REQUEREIX DISPOSAR D’UNA XARXA GEOGRÀFICAXARXA GEOGRÀFICA, QUE LA FORMEN UNES LÍNIES IMAGINÀRIESLÍNIES IMAGINÀRIES QUE SÓN: els PARAL.LELS i els MERIDIANS  PARAL.LELSPARAL.LELS; SÓN CERCLES PERPENDICULARS A L’EIX TERRESTRE i el PRINCIPAL ES EL PARAL.LEL 0º o EQUADOR, QUE DIVIDEIX LA TERRA en DUES MEITATS o HEMISFERIS el NORD i el SUD  MERIDIANSMERIDIANS; SÓN SEMICERCLES QUE VAN DE POL A POL i el PRINCIPAL es el MERIDIÀ 0º o de GREENWICH  GRÀCIES A LA XARXA GEOGRÀFICA ES POT LOCALITZAR QUALSEVOL PUNT SOBRE UN MAPA, CALCULANT la LATITUD i la LONGUITUD  LATITUDLATITUD; ÉS LA DISTÀNCIA DES DE QUALSEVOL PUNT DE LA TERRA A L’EQUADOR i POT SER NORD o SUDNORD o SUD  LONGUITUDLONGUITUD; ÉS LA DISTÀNCIA DES DE QUALSEVOL PUNT DE LA TERRA AL MERIDIÀ 0º o de GREENWICH i POT SER EST o OESTEST o OEST
 • 20.  PER PODER FER UN MAPAPODER FER UN MAPA ÉS NECESSARI TRIAR UN SISTEMA DESISTEMA DE PROJECCIÓPROJECCIÓ i una ESCALAESCALA  El SISTEMA DE PROJECCIÓ, ÉS EL MÈTODE QUE PERMET REPRESENTAR LA SUPERFICIE ESFÈRICA de la TERRA SOBRE UN PLA TIPUSTIPUS DE PROJECCIONS, TOTES ELLES DEFORMEN D’ALGUNA MANER AL REALITAT i les MÉS USUALS SÓN LA POLARPOLAR, AZIMUTAL o PLANAAZIMUTAL o PLANA i la CILÍNDRICA L’ESCALA, ÉS LA RELACIÓRELACIÓ QUE HI HA ENTRE UNA DISTÀNCIA MESURADA SOBRE EL MAPA i la CORRESPONENT DISTÀNCIA MESURADA SOBRE EL TERRENY LES ESCALES MÉS HABITUALSMÉS HABITUALS SÓN LA GRÀFICAGRÀFICA i la NUMÈRICANUMÈRICA 4. Els MAPES i la LOCALITZACIÓ
 • 21. VIDEO:VIDEO: PARAL.LELS i MERIDIANS
 • 22. VIDEO:VIDEO: MAPES: ESCALA
 • 23. VIDEO:VIDEO: MAPES: PROJECCIONS
 • 24. VIDEO:VIDEO: LATITUD i LONGUITUD
 • 25. PREGUNTES CLAUS --- PER LA PROVA: 1. QUÉ ÉSÉS UN MAPA, QUI ELS CONFECCIONA i que S’UTILITZAUTILITZA AMB ELLS? 2. QUE FORMAFORMA LA XARXA GEOGRÀFICA i que DIFERENCIA ELS DOS CONCEPTES? 3. QUE DIFERÈNCIADIFERÈNCIA LA LATITUD de la LONGUITUD? 4. QUÈ SÒNSÒN ELS SISTEMES DE PROJECCIÓ i QUINS SÓNSÓN ELS MÉS USUALS? 5. QUÈ ÉSÉS L’ESCALA D’UN MAPA i QUINES SÓNSÓN LES MÉS HABITUALS? 4. ELS MAPES i la LOCALITZACIÓ --- ACTIVITATS ---
 • 26. TEMATEMA 11 : LA TERRATERRA, UN PLANETA SINGULARPLANETA SINGULAR ACTIVITATS FINALS PER ENTREGAR i VALORAR, EL DIA DE LA PROVA i PRACTICAR DE CARA A LA MATEIXA: EL RELACIONA CONCEPTES i COMPLETA, DE LA PÀGINA 35 DEL COMPROVA LES TEUES COMPETÈNCIES, DE LES PÀGINES 36 i 37 EFECTUAR LES ACTIVITATS: L’ ACTIVITAT 1, d’USAR UN VOCABULARI ADEQUAT L’ACTIVITAT 2; de PRODUIR TEXTOS ESCRITS L’ACTIVITAT 4, de RELACIONAR INFORMACIONS L’ACTIVITAT 6, d’ORIENTAR-SE EN L’ESPAI L’ACTIVITAT 7, de COMPRENDRE ESTRATÈGIES i DESTRECES
 • 27. PROVA,ASPECTES QUE INCLOURÀ i VALORACIÓ: 1. QÜESTIONS PER A RESPONDRE, DE LES PREGUNTES CLAUS, DE LES REALITZADES i SELECCIONADES, DE CADA APARTAT --- valoració 5 punts 2. DEFINIR PARAULES, BÉ DE L’ACTIVITAT 1, DE LES ACTIVITATS DE COMPETÉNCIES O DE TERMES DE LES PREGUNTES CLAUS --- valoració 1 punts 3. RELACIONAR INFORMACIONS AMB ELS CONCEPTES, SEMBLANT A L’ACTIVITAT 4, DE LES ACTIVITATS DE COMPETÈNCIES --- valoració 1 punt 4. IDENTIFICAR CARACTERÍSTIQUES AMB EL MOVIMENT DE LA TERRA QUE CORRESPONGA, SEMBLANT A L’ACTIVITAT 7 DE L’ACTIVITAT DE COMPROVA les teues COMPETÈNCIES --- valoració 1 punt 5. FRASES PER INDICAR VERITABLE o FALS i CONVERTIR LES FRASES FALSES EN VERITABLES, CORREGINT ELS ERRORS QUE HI HAGUEN, del RELACIONA CONCEPTES i PREGUNTES CLAUS --- valoració 1 punt 6. FRASES PER COMPLETAR, AMB FRASES DE L’ACTIVITAT DE RELACIONA CONCEPTES --- valoració 1 punt TEMA 1: LA TERRA, UN PLANETA SINGULAR