SPECIFIKACIJA RADOVA U REMONTU NA
BRODOVIMA I PLOVNIM SREDSTVIMA RM
        1
Univerzitet Crne Gore
         Fakultet za pomorstvo Kotor
          Odsjek:Pomorske nauke
    ...
PRIVREMENI OPŠTI PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI REMONTA I SPECIFIKACIJI
  RADOVA U REMONTU NA BRODOVIMA I PLOVNIM SREDSTVIMA R...
e) Kontrola kingstona, po potrebi brušenje – dotjerivanje sjedišta kontrola i čišćenje
    rešetaka, filtera, obnova ga...
za veliki remont. Tako er u načelu izmjenu limova trupa, ojačanja, palubu, me upaluba i
nadgra a ostaviti za veliki remont...
bez skidanja. Sumnjive, oštećene ili neispravne instrumente skinuti u cilju opravke,
zamjene ili baždarenja.
     Izvr...
j) Garancija.

    Tehnička ispravnost i sigurnost do narednog remonta, za izvedene radove i za
radove koje je trebalo...
djelova brodske konstrukcije, da se osigura dovoljna čvrstoća trupa za savijanje i
poprečne sile, naročito zbog osovinskih...
Izvršiti kontrolu otpora izolacije svih instalacija, vizuelni pregled stanja izolacije,
zaštite, pričvršćenja, oznaka i sp...
Budući da je za generalni remont potrebno izvršiti temeljite materijalno –
tehničke pripreme, problematika tog remonta raz...
d) Radovi po strojarstvu izvode se kao u velikom remontu, s time što se
demontaža sa broda i sve faze u radioni izvršavaju...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Specifikacija radova u remontu brodova RM

2,247

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,247
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Specifikacija radova u remontu brodova RM"

 1. 1. SPECIFIKACIJA RADOVA U REMONTU NA BRODOVIMA I PLOVNIM SREDSTVIMA RM 1
 2. 2. Univerzitet Crne Gore Fakultet za pomorstvo Kotor Odsjek:Pomorske nauke III DOMAĆI RAD POJAM I KATEGORIZACIJA REMONTA Predmet : Teorija rizika i održavanje zasnovano na riziku Student : Mentor : Marko Popović dr. Marinko Aleksić dipl. ing 2
 3. 3. PRIVREMENI OPŠTI PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI REMONTA I SPECIFIKACIJI RADOVA U REMONTU NA BRODOVIMA I PLOVNIM SREDSTVIMA RM Projekat 1. Osim održavanja (servisiranja) i posluživanja broda – plovnog sredstva, koje vrši posada izme u dva remonta, oslanjajući se na MTR, plovne i pokretne radionice svog sastava ili po potrebi sa specijalistima MTRZ, MTSL planira periodične remonte u cilju održavanja tehničke ispravnosti broda – plovnog sredstva. Remonti se, prema obimu radova, stepenuju na: a) Brodsko održavanje – vrše poslužioci, štabni specijalisti i MTR b) Zavodsko održavanje. MTRZ Brodsko održavanje a) Dokovanje I i II tehnički pregled b) Mali remont Laki remont c) Veliki remont Srednji remont d) Generalni remont Generalni remont Ove remonte izvode specijalizirane remontne ustanove MTRZ i MTZ u daljem tekstu Zavodi. U nadležnosti zavoda spada i otklanjanje havarija, koje ne može otkloniti posada ili MTR svojim sredstvima. 2. Periodičnost remonta, tj. vremenska razlika u kojima se obavljaju remonti odre enog stepena, odre ena je tablicom koja čini sastavni dio ovog Pravilnika. 3. Dokovanje – izvlačenje. Periodičnost dokovanja regulisano je tablicom. Po potrebi se dokovanje može obavljati i u kraćim vremenski razmacima, ako je otpor broda porastao do te mjere da brod više ne postiže operativnu brzinu ili je uočeno propadanje brodskog trupa zbog nedovoljne zaštite ili nepovoljnih uslova u vezi ili na sidrištu. Vanredno dokovanje odobrava organ, nadležan za poslove održavanja i remonta, a na predlog nadležnog organa. Osnovni radovi koje obuhvaćaju dokovanje – izvlačenje jesu: a) Čišćenje, pregled, otklanjanje i opravak oštećenih ili korodiranih mijesta oplate i brodske konstrukcije, bojadisanje podvodnog dijela i vodene linije brod. trupa, izlzećeg dijela osovine, skrokova, kormila, bunara, izdanaka i zaštita svih ostalih elemenata koji su pristupačni samo na doku – navozu. Kod izdokavanja se vrši kontrola propuštanja oplate i kingstona, podvodnih ventila i izliva, te izlaz šuper. osovinskih vodova. Ako dokovanje prethodi velikom remontu, vrši se i kontrola debljine lima. b) Obnavljanje elemenata galvanske zaštite na brodskom trupu, svim otvorima- kingstonima i privjescima (kormila, skrokovi). c) Mjerenje zračnosti osovinskih vodova u skrokovima, statvenim cijevima, kontrola stanja osovinskih vodova, propelera, kontrola osiguranja pričvršćenja strujnih kapa i obloga i osiguranja vijaka, šuperenje statvenih cijevi i po potrebi dopuna šuperiva. d) Mjerenje zračnosti osovine kormila, stanje kormila, šuperenje i osiguranje polužja za upravljanje kormilom i kontrola propuštanja kod izdokovanja. 3
 4. 4. e) Kontrola kingstona, po potrebi brušenje – dotjerivanje sjedišta kontrola i čišćenje rešetaka, filtera, obnova galvanske zaštite, podmazivanje i konzervisanje nepristupačnih elemenata i polužja za otvaranje i zatvaranje kingstona, kontrola pričvršćenja hvataljki deflektora. Kod izdokovanja – porinuće kontrola propuštanja. f) Kontrola i obezbje enje nepropusnosti palube, nadgra a, prolaza otvora i silaza. g) Elektrika: uzemljenje. h) Elektronika: radovi na PEL-u, dubinomjeri. Otklanjanje nedostataka uočenih u drugom tehničkom pregledu. Rezultati izvršenih kontrola i radova prilikom dokovanja unose se u protokol dokovanja i razvoj oplate. Oba dokumenta su obavezna kod svakog dokovanja i čine sastavni dio primopredajne dokumentacije. Garancija: zavod obezbje uje i garantuje zaštitu od korozije podvodnog dijela brodskog trupa i vodene linije do narednog dokovanja i ispravno funkcionisanje osovinskih vodova, kormila, koingstona i ostalih elemenata broda. Mali remont U malom remontu izvode se oni radovi, koje posada nije bila u mogućnosti da izvrši, dok je brod bio u operativnoj službi, bilo zbog nedostatka vremena, nedovoljnih kvalifikacija ili pomanjkanja opreme, alata itd. Izvršavanje radova u malom remontu treba da obezbjedi tehničku ispravnost strojeva, opreme, oružja, oru a i ure aja, sigurnu eksploataciju broda, te normalan život brodske posade do narednog remonta. Radovi se uglavnom izvode na samom brodu, bez većih demontaža i prenosa u radionicu, osim ako je to povoljnije za odvijanje radova ili se vrši zamjena na principu agregatne zamjene. Mali remont obuhvata a) Dokovanje – radovi su opisani u članu 8 ovog Pravilnika. Preglede prilikom dokovanja vršiti na bazi prethodnog protokola dokovanja i razvoja oplate. b) Radovi na brodskom trupu: Pored radova koji spadaju u kategoriju dokovanja, vršiti se temeljiti pregled brodskog trupa, po potrebi izmjena oslabljenih elemenata, ali u načelu se oslabljena mjesta oplate i brodske konstrukcije popravljaju krpanjem, zavarivanjem ili izmjenom pojedinih zakovica. Propuštanje poklopaca, prozora, vrata na NPP, poklopaca tankova i drugih otklanjaju se izmjenom brtava, zavarivanjem polomljenih vijaka ili navarivanjem polomljenih ili koroziom oštećenih mijesta. Posebno pažljivo se vrši pregled kaljuža, pramčanog sudarnog prostora, izvlačenje sidrenih lanaca i kaljuža krmenog sudarnog prostora. Posebnu pažnju obratiti na spojeve raznorodnih metala i elektrolitskom koroziom izazvana oštećenja. Sva manja oštećenja nastala tokom eklsplatacije pristajanja ili usled prirodnog habanja i korozije, otkloniti ako je to nužno sa gledišta sigurnosti broda, njegove čvrstoće i nepropusnosti u svakom slučaju, bez obzira kakve pomoćne radove to iziskuje. Manja oštećenja, koja smetaju samo izgledu broda a iziskuju obimne pomoćne radove, ostaviti 4
 5. 5. za veliki remont. Tako er u načelu izmjenu limova trupa, ojačanja, palubu, me upaluba i nadgra a ostaviti za veliki remont, a u malom remontu vršiti popravak. Veća oštećenja spadaju u kategoriju havarija. Kriterijum za dozvoljena trošenja limova i brodske konstrukcije, dati su prilogu. c) Radovi na brodskoj opremi Svu opremu dostaviti u red i ispravno funkcionisanje uobičajenim reparaturnim metodama. Zamjenu vršiti samo ako se ukaže da je cijena novog dijela oprema niža od cijene popravke. Odluku o tome donose stručnjaci MTRZ sa KO naručiocima. d) Radovi na strojarskom pogonskom kompleksu Osnovu za obim radova sačinjava remontni iskaz. Tehnička upustva i tehnička pravila za pojedine strojeve. Glavni pogonski strojevi: izvršiti sve rutinske radove, propisane tehničkim pravilom ili tehničkim upustvom za odre eni tip pogonskog stroja. Otkloniti sve uočene neispravnosti, primjćene u pogonu od strane posade i kod vožnje prije ulaska broda u remont, kojoj prisustvuju i prestavnici remontnih zavoda. Izvršiti zamjenu dotrajalih dijelova koji bi mogli ugroziti sigurnost pogona i ispravno funkcionisanje glavnih pogonskih strojeva do narednog remonta, a njihova kontrola u malom remontu propisana je tehničkim pravilom ili tehničkim upustvom. Pomoćni strojevi i instalacije strojarsko pogonskog kompleksa i palubni pomoćni strojevi. Otkloniti sva propuštanja, oštećenja ili neispravnosti, koja je uočila posada u toku eksploatacije i nedostatka uvela u remontni iskaz. Otkloniti sve nedostatke, uočene u vožnji prilikom ulaska broda u remont, kojoj prisustvuju i specijalisti zavoda, nakon što su proučili remontni iskaz. Otkloniti sve nedostatke i oštećenja usled prirodnog starenja, korozija ili habanja u pogonu ili dotadašnjeg nepravilnog rukovanja, koji bi mogli ugroziti sigurno funkcionisanje i tehničku ispravnost strojarsko pogonskog kompleksa do narednog remonta. Dopunske radove izvršiti na zhtjev kontrolnog organa, organa tehničke kontrole zavoda i odobrenje uprave zavoda. Izvršiti sve radnje prema tehničkom pravilu i tehničkom upustvu za savki pojedini pomoćni stroj – ure aj. e) Radovi po elektrici. Izvršiti sve radove prema remontnom iskazu, tehničkim pravilima i upudstvima. Vrši se zamjena oštećenih elemenata, brodske instalacije, razvodnih ploča, ormarića i kablova, kod kojih su uočene neispravnosti u toku eksploatacije ili su otkrivene megatestom ili drugim kontrolama prije ulaska broda u remont ( kod snimanja radova ) ili u toku remonta. Ovo se odnosi i na sve ostale električne ure aje. Na svim električnim mašinama ( rotacionim ) pored kontrole otpora izolacije, izvršiti obavezni pregled četkica, kolektora i zamjeniti mazivo u kugličnim ležajevima ili kuglične ležajeve, ako se uoči bilo kakvo oštećenje ili pretjerana istrošenost. Po potrebi izvršiti i ostale popravke rotacionih mašina ( preure enje, lakiranje i sl. ). Izvršiti kontrolu električnih instrumenata 5
 6. 6. bez skidanja. Sumnjive, oštećene ili neispravne instrumente skinuti u cilju opravke, zamjene ili baždarenja. Izvršiti održavanje, kontrolu napona i kapaciteta svih akumulatora. Sumnjive akumulatore izložiti kapacitetnoj probi i po potrebi opraviti ili zamjeniti. Po potrebi izvršiti izmjenu elektrolita u skladu s upudstvom proizvo ača samo u velikom remontu. U ovu grupu radova spadaju i svi radovi na instalacijama za elektroniku. Dopunske radove odobrava uprava MTRZ sa KO naručioca. f) Radovi po elektronici. Izvršiti sve radove prema remontnom iskazu, tehničkom pravilu, tehničkom upudstvu. U remontnom iskazu odvojiti radove koje obavlja MEZ i MTRZ. Izvršiti sve radove za koje se ukaže potreba za njihovim izvo enjem prilikom ispitivanja prije ulaska u remont ( od strane brodskog specijalista, specijalista MEZ ili MTO-VPO ). Izvršiti kontrolu instalacija za napajanje i u grupi elektroradova upisati sve potrebne elektro radove do razvodnih kutija ili ulaznih priključaka elektronskih ure aja. g) Radovi po naoružanju. Izvršiti sve radove, koji su propisani remontnim iskazom, tehničkim pravilom ili upudstvom, ili se potreba za njihovim izvo enjem ukaže u toku pregleda ili defetacije. Koordinacija sa MEZ radionom podvodnog oružja i ostalim kooperantima vrši remontni zavod, koji je odgovoran za cjelokupno izvršenje remonta. Prije ulaska broda u remont načiniti izvod iz remontnog iskaza za sve kooperantne. Za radove po elektronici odgovoran je MEZ kojem sve pomoćne radove i radove na električnim instalacijama izvodi MTRZ na teret remonta broda, a radove specificira i ugovara MT i TO. h) Dokumentacija. Sve promjene Zavod je dužan unijeti u OBK i Registar, tehničke knjižice i tehničke kartone, a o izvršenom malom remontu izdati sledeća tehnička dokumenta: - Zapisnik o izvršenom malom remontu - na standardnom obrascu, - Protokol dokovanja, - Razvoj oplate, - Propisana dokumenta o izvršenim kontrolama i pregledima prema “STANDARDIMA PRIMOPREDAJNIH ISPITIVANJA“, - Propisana dokumenta za likvidaciju računa. i) Primopredaja ispitivanja vrše se prema “Standardima primopredajnih ispitivanja“ za mali remont, sa proračunatim brojem pogonskih časova i utroškom goriva koji ne ulazi u cijenu remonta. Postupak obračunavanja količina utrošenog goriva propisan je nare enjem VPO pov.br. 40-31/I-4 od 17.06.1970. godine. 6
 7. 7. j) Garancija. Tehnička ispravnost i sigurnost do narednog remonta, za izvedene radove i za radove koje je trebalo izvesti uslovljena normalnom eksploatacijom i održćavanjem od strane posade. U slučaju havarija o odgovornosti odlučuju mješovita komisija zavoda i naručioca. Bojadisanje vršiti samo prema upudstvu i rokovniku za bojadisanje u RM. 5. Veliki remont. Veliki remont se obavlja jednom u vijeku eksploatacije od novogradnje do generalnog remonta i jednom posle generalnog remonta do kraja eksploatacije, dakle u načelu dva puta u toku eksploatacije. Ovo načelno ne važi za sve vrste brodova. Kod velikog remonta vrši se zamjena, revizija ili generalni remont glavnih porivnih mašina, nakon istrošenog motoresursa, ta je preiodika velikog remonta po mogućnosti odre ena na bazi godišnje eksploatacije one norme, do istrošenja motoresursa i dostrajalosti ostalih elemenata broda. Gdje god je to moguće, vršiti agregatnu zamjenu glavnih i pomoćnih mašina, opreme i ure aja, naoružanja, kako bi se skratilo trajanje velikog remonta. Obim radova podesiti za sigurno funkcionisanje i tehničku ispravnost do narednog velikog ili generalnog remonta ili do kraja vijeka eksploatacije. Zamjenu opreme, instalacije, mašina, ure aja i naoružanja bazirati na detaljnim tehničkim kontrolama, propisanim za pojedine mašine, ure aje i naoružanje ili izvršenoj defektaciji. Karakter velikog remonta je prvenstveno u preventivi, tj. sagledavanju sigurnog funkcionisanja do narednog velikog ili generalnog remonta. Zbog mogućnosti kontrole, dozvoljene su obimnije demontaže, te je ovo prilika da se izvrše i reparaturni i preventivni radovi, koji se nisu mogli izvršiti u malom remontu. Veliki remont obuhvata : a) Dokovanje - radovi su opisani u članu 3 ovog Pravilnika. b) Radovi na brodskom trupu, brodskoj konstrukciji i po brodogradnji uopšte. Na bazi detaljnijeg pregleda u poslednjem malom remontu, koji je prethodio velikom remontu, vrši se ponovo kontrola sumnjivih i za čvrstoću broda vitalnih mjesta i djelova brodske konstrukcije i oplate. Vrši se djelimično skdianje obloga zbog pristupa i kontrole stanja konzervacije, naročito na sumnjivim mjestima ( ispod prozora, iznad i ispod me upalube, na mjestima kondenzacije, u kaljužama uz va enje balasta, me uprostorima itd. ), pazeći pri tome da se ne oštete kablovi, talasovodi, cjevovodi i ostale instalacije. Prazne se svi strukturni i nestrukturni tankovi i vrši njihovo čišćenje i degazacija, zbog kontrole limova i konstrukcije. Vrši se mjerenje debljine limova oplate, paluba i nadgra a, sondiranjem ili ultrazvukom i kontrola svih profila brodske konstrukcije unutar tankova. Sve tankove tlačiti posle završenih pregleda i opravki. Svi djelovi, koji su dotrajali, prema kriteriju priloga 3, zamjenjuju se istim tehnološkim postupcima, kao kod novogradnje ( zakivanje, zavarivanje ). Naročitu pažnju obratiti kod skidanja limova i 7
 8. 8. djelova brodske konstrukcije, da se osigura dovoljna čvrstoća trupa za savijanje i poprečne sile, naročito zbog osovinskih vodova. Obezbjediti neprekidno praćenje - kontrolu deformacija brodskog trupa pomoću teodolita i viziranja. Skinuti keramičke obloge u kuhinji i sanitarnim prostorijama, zbog kontrole stanja limova i izvršiti potrebne opravke. Posebnu pažnju obratiti svim podvodnim otvorima i izdancima, pažljivo pregledati učvršćenje jarbola i njegovo stanje, te uklinjenje. Izvršiti detaljan pregled soha za čamce. Samarica za teret, postolja strojeva i ure aja, ukrepa, okvira, grotala i svega ostalog, što je važno za čvrstoću, nepropusnost i opšte stanje broda i njegove sigurnosti. Kompletna konzervacija unutrašnjih površina trupa, prije ponovne ugradnje remontovanih ure aja. c) Radovi na opremi Svu dotrajalu brodsku i mašinsku opremu temeljno pregledati, opraviti ili zamjeniti i obezbjediti njenu trajnost za period do narednog velikog, generalnog remonta ili do rashoda broda. d) Radovi po mašinstvu obuhvataju demontažu sa broda, prenos u radionicu, rastavljanje, čišćenje, tehničku kontrolu, defektaciju, reviziju, sastavljanje, ispitivanje u radionici, bojadisanje, montažu i ispitivanje na brodu kormilarskog stroja, sidrenog vitla, glavnog porivnog stroja ili strojeva ( ako se vrši zamjena otpadaju faze u radionici, osim dekonzervacije i ispitivanja prije ugradnje ), svih izmjenjivača toplote, kondenzatora i pripadnih cjevovoda i njihove armature ( isključivo elektrozagrijači ), pomoćnih kotlova, webasto zagrijača, destilatora, svih sisaljki, kompresora, hidrauličnih motora i pripadnih cjevovoda - armature, svih servomotora i mehanizama, telegrafa, pripadnih transmisija, instrumenata. Glavne kotlove otvoriti i izvršiti unutrašnje i vanjsko čišćenje, hidraulično ispitivanje, obnoviti šamotnu opeku i obnoviti ili popraviti sapnike i rasprskače. Obavezno demontirati sve cjevovode morske vode, vatrogasne i sanitarne cjevovode, plavnike i ispušne vodove, uključivo šnorkel na podmornicama sa armaturom. Sve spremnike kompresovanih plinova tlačiti, kontrolisati stepen deformacija, izdvojiti spremnike sa trajnom deformacijom a za ispravne izdati atest ( prema Pravilniku ). Izvršiti kontrolu osovinskih vodova, odrivnih ležajeva, nosivih ležajeva, ležajeva skroka i statvenih cijevi i svih mašina, ure aja i mehanizama, na koje se u remontnom iskazu naznači da su defektni. e) Radovi po elektronici obuhvataju demontažu sa broda, prenos u radionicu, rastavljanje, čišćenje, tehničku kontrolu, defektaciju, reviziju i dotjerivanje, sastavljanje, ispitivanja i kontrolu u radionici, bojadisanje i montažu i ispitivanje na brodu, svih generatora električne struje i pripadajućih armatura i ure aja svih elektromotora i ostalih potrošača elektromotorne grupe ( pretvarača rotacionih i statičkih ) i pripadajućih armatura i ure aja svih termičkih potrošača, svih intrumenata i ure aja za kontrolu, sinhronizaciju, rasklop i upravljanje ( upuštača, daljinskih upravljača, servomotora ). Kablove ispitati, te ako se dobije slika da neće izdržati do sledećeg VR ili OR - treba ih zamjeniti. Sve kablove, koji se zbog drugih radova ( na oplati pregradama i ure ajima ) pomjeraju iz svojih trasa, treba tako e zamjeniti novim. 8
 9. 9. Izvršiti kontrolu otpora izolacije svih instalacija, vizuelni pregled stanja izolacije, zaštite, pričvršćenja, oznaka i spojeva, po potrebi zamjena ili dotjerivanje. Izvršiti kontrolu šuperenja svih prolaza kroz NPP, palube, nadgra a, čvrsti trup podmornice, ulaze i razvodne kutije i potrošače. Izvršiti kontrolu i remont razvodnih ploča na mjestu, ako to nije moguće, izvršiti demontažu i sve radove izvršiti u radioni. Izvršiti sve radove na ure ajima, za koje je u remontnom iskazu navedeno da su defektni ili funkcionišu nesigurno, kako bi se obezbjedila njihova tehnička ispravnost do naredog remonta. Na podmornici se u VR obavezno mjenja baterija. f) Radovi po elektronici obuhvaćaju demontažu sa broda, prenos u radionicu, po potrebi rastavljanje, tehničku kontrolu i defektaciju ure aja, sklopova, panela, elemenata, njihovu zamjenu ili opravku, sastavljanje, ispitivanje, bojadisanje i montažu i ispitivanje na brodu sledećih ure aja : radioloških detektora, telefona, telegrafa, teleprintera, interfona, megafona, razglasnih ure aja, radio prijemnika - predajnika, primopredajnika, radiogoniometra, radarskih ure aja i ure aja za upravljanje vatrom i legitimisanje, podvodnih ultrazvučnih ure aja za automatsko upravljanje, žirokompasa, situacionih stolova, brzinomjera, računata, anemometra itd. Izvršiti ispitivanje svih pripadnih kablova, armature i talasovoda, te uvodniku prema rečenom pod tačkom “e“ ovog člana ili prema posebnim uslovima. g) Radovi po naoružanju obuhvataju demontažu sa broda, prenos u radionicu, rastavljanje, tehničku kontrolu i defektaciju, po potrebi reviziju i zamjenu istrošenih ili dotrajalih djelova, sastavljanje, ispitivanje, bojadisanje, montažu na brod i ispitivanje artiljerije naoružanja, podvodnog i PP naoružanja, torpednog naoružanja, raketnog naoru anja i lansirnih rampi, svih ostalih dijelova i elementa prema remontnom iskazu osim pješadijskog naoružanja koje se zamjenjuje. h) Dokumentacija Sve promjene dužan je zavod unijeti u OBK i Registar, tehničke knjižice i kartone, a o izvr enom velikom remontu izdati tehnička dokumenta, specificirana u standardima primopredajnih ispitivanja i odgovarajuća finansijska dokumenta. Kriteriji za adataciju regulisani su odgovarajućom tehničkom dokumentacijom. i) Garancija: Tehnička sigurnost i ispravnost do narednog generalnog remonta. 6. Generalni remont Generalni remont obavlja se jednom u Vijeku trajanja broda. U načelu se kod generalnog remonta obavljaju svi radovi Velikog remonta s tim što se brodski trup- potpuno ogoli sve izolacije, zaštita skinu sa brodskog trupa i vrši njegova kompletna kontrola , defektacija i remont. Pored remontnih radova, generalni remont obuhvata redovne radove rekonstrukcije u cilju poboljšanja taktičko tehničkih osobina broda ili usova života na njemu. 9
 10. 10. Budući da je za generalni remont potrebno izvršiti temeljite materijalno – tehničke pripreme, problematika tog remonta razmatra se najkasnije u poslednjem malom remontu, koji predhodi generalnom remontu. Te da treba obaviti sve radnje programiranja i planiranja izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, specifikacija za nabavku materijala i opreme i odrediti obim radova na bazi preliminarne defektacije, Pregleda i snimanja izvršenih u poslednjem malom remontu, ako do datuma ulaska nije izra ena kompletna tehnička dokumentacija za rekonstrukciju, ugovoren i isporučen potreban materijal i oprema ili ugovoreni rokovi isporuke, koji pružaju garanciju da će ure aj i oprema biti isporičeni do dana, kada je planom predvićena njihova ugradnja. Karakteristično za generalni remont jesu obimni preventivni radovi na izmjeni ili opravci , te konzervacija brodske konstrukcije i elemenata broda koji pružaju garanciju, da će brod bez većih zahvata izdržati ova naprezanja u drugoj polovini svog vijeka eksploatacije. Prije ulaska broda u generalni remont obavezno pribaviti kalkulacije za izvršenje tog remonta i izvršiti ekonomsko – tehničku analizu, te svaki generalni remont sa rekonstrukcijom, čija cijena dostiže ili prelazi 50 % nabavne vrijednosti broda, odbaciti, odnosno ponovo ispitati i naći druga riješenja. Generalni remont obuhvata: a) Dokovanje koje može da se ponavlja u toku remonta - prvi put, zbog demontaže osovine propelera, osovinskih ležaja, kingstona, defektacija i opravke podvodnog dijela brodskog trupa; - drugi put, prije isplovljenja zbog montažnih radova, kontrola i konačne zaštite brodskog tupa. - po potrebi. b) Radovi po brodogradnji obuhvataju; - radove na rekonstrukciji prema tehničkom opisu i prethodno izra enoj tehničkoj dokumentaciji, i - radove na opravci ili zamjeni dotrajalih dijelova ili elemenata brodske konstrukcije, oplate, privjesaka trupa, paluba, temelja strojeva i ure aja, naoružanja, soba, jarbola, propusnih i nepropusnih pregrada, stepenica, rukohvata, branika, obloga, bokobrana, ograde, valobrana, ljuljnih kobilica, grotala, šahtova, silaza, vrata, poklopaca, prozora, vjetrobrana i ventilacionih kanala svih vrata, odliva sa palube zaštitinih rešetki, metalnog namještaja i svega ostlalog što spada u područje djelatnosti brodograditelja, brodskih bravara i limara. Posebno se vrši kontrola debljine limova na mjestima nepristupačnim za održavanje i konzervaciju koja zaštićuje ta mjesta do kraje eksploatacije. Posebnu pažnju obratiti kod zamjene elemenata čvrstoće brodskog trupa, na deformacije zbog dijelovanja momenata i poprečnih sila i vršiti neprekidnu kontrolu viziranja. Rezultati pregleda se unose u protokol dokovanja i razvoj oplate, u kojem se prikazuju izmijenjeni limovi. c) Radovi po opremi Radovi se izvode kao kod velikog rekonta. Sidreni lanci se kontrolišu vizuelno na koroziju pukotine i o tome izdaju atest. Radovi na rekonstrukciji i opremanje prema tehničkij dokumentaciji. 10
 11. 11. d) Radovi po strojarstvu izvode se kao u velikom remontu, s time što se demontaža sa broda i sve faze u radioni izvršavaju bez obzira na zahtjeve remontnog izvještaja. Radovi na rekonstrukciji obavljaju se prema tehničkom opisu i tehničkoj dokumentaciji. e) Radovi po elektrici izvode se kao u velikom remontu sa još rigoroznijom kontrolom i zamjenom svih sumljivih elemenata. U načelu se kabeli u GR mijenjaju. Radovi na rekonstrukciji izvode se prema tehničkoj dokumentaciji. f) Radovi po elektronici izvode se kao u velikom remontu, a radovi na rekonstrukciji prema tehničkoj dokumentaciji.Ure aji se skidaju. g) Radovi po naoružanju prema posebno propisanim kriterijumima za svaki brod posabno.Od strane MTZ elektronika se skida, opravlja i ugra uje nakon opravke.Sve pomoćne radove izvodi MTRZ u sklopu rekonsrtukcije generalnog remonta. h) Primopredajna ispitivanja i ažuriranje tehničke materijalne dokumentacije vrši se prema „ STANDARDIMA PRIMOPREDAJNIH ISPITIVANJA“. 11

×