STANAG 6001 ispit engleskog jezika

3,738
-1

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,738
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

STANAG 6001 ispit engleskog jezika

 1. 1. Šta je STANAG 6001 ispit engleskog jezika? dr Marinko Aleksić dipl.inž. 1
 2. 2. Šta je STANAG 6001 ispit engleskog jezika? Ispit je namijenjen ocjenjivanju znanja jezika (slušanje, govor, čitanje i pisanje) u skladu sa specifičnim kriterijima i nivoima standarda STANAG 6001 koji je odredila NATO Agencija za standardizaciju (NATO Standardisation Agency), te u skladu s BILC interpretacijama istih. Rezultati se iskazuju u cijelim brojevima, 2 i 3, za svaku od vještina. Plus nivoi ili me u- ocjene (na primjer 2+ ili 2,5) se ne koriste. Ovaj ispit, zasnovan na vještinama, ocjenjuje koliko je kandidat sposoban da uspješno komunicira u sadašnjem i budućem profesionalnom, vojnom, društvenom i svakodnevnom okruženju. STANAG 6001 test engleskog jezika ne odražava sposobnost kandidata za obavljanje dužnosti, već samo odre uje stepen njihovog znanja jezika. STANAG 6001 je test ukupnog poznavanja jezika i ne zasniva se ni na jednom programu učenja jezika. STANAG nivoi ne odgovaraju niti se mogu uporediti s rezultatima postignutima na ALCPT testiranju. Održavanje ispita Svako testiranje traje dva do četiri dana (zavisno o broju kandidata) i odvija se po slijedećem rasporedu: 1. dan – čitanje, slušanje i pisanje 2. dan – govor. (U slučaju većeg broja kandidata, vještina govora testira se dva do tri dana.) Raspored usmenog dijela ispita dogovara se tokom prvog dana testiranja. Oblik ispita Ispit se sastoji od četiri dijela kojim se testiraju četiri jezičke vještine: Vještina Trajanje Slušanje 35-45 minuta Prvi dan Čitanje 90 minuta Pisanje 75 minuta Drugi Govor 15-20 minuta dan 2
 3. 3. Vještine slušanja, čitanja i pisanja se testiraju u jednom danu, dok je usmeni dio slijedeći dan. Kandidati imaju odmor od 15 minuta nakon ispita slušanja i čitanja. Vještine se testiraju po gore navedenom redoslijedu. Kandidat je obavezan da pristupi ispitu iz sve četiri jezičke vještine da bi mogao dobiti uvjerenje o postignutim rezultatima sa izraženim jezičkim profilom. Ne postoji mogućnost posebnog polaganja pojedinih jezičkih vještina. II. REZULTATI ISPITA Rezultati ispita važe dvije godine Interpretacija rezultata Prema standardu STANAG 6001 (NATO Standardisation Agency, 2003, drugo izdanje), jezičke vještine (slušanje, čitanje, pisanje i govor) dijele se na pet nivoa: Nivo 0: Bez praktičnog znanja Nivo 1: Preživljavanje Nivo 2: Dovoljne jezičke sposobnosti Nivo 3: Dobre jezičke sposobnosti Nivo 4: Ekspertski nivo Nivo 5: Visoko artikulisani nivo maternjeg jezika Jezička sposobnost svakog kandidata izražava se nizom od četiri broja u skladu sa standardizovanim jezičkim profilom - SLP (Standardized Language Profile), kojim se ocjenjuju vještine prema slijedećem rasporedu: Slušanje – Govor – Čitanje – Pisanje. Tako, na primjer, SLP 3 – 3 – 2 – 2 znači da je kandidat postigao slijedeći jezički nivo: Nivo 3 u vještini slušanja Nivo 3 u vještini govora Nivo 2 u vještini čitanja Nivo 2 u vještini pisanja. III. DIJELOVI ISPITA 3
 4. 4. Hrvatski STANAG 6001 Srpski STANAG 6001 Prvi dio: SLUŠANJE Prvi dio: SLUŠANJE Trajanje i oblik ispita Trajanje i oblik testa Ispit traje 35 – 45 minuta i ima najviše 60 Test traje 35-45 minuta. Sastoji se iz šest bodova (9-10 tekstova). delova, a svaki deo sadrži po pet Tipovi zadataka zadataka, što ukupno čini 30 zadataka. Koriste se sljedeće vrste zadataka: Snimak se sluša jedanput. Tipovi zadataka kratki odgovori na pitanja, povezivanje, sre ivanje, nadopunjavanje i transfer U testu slušanja se koriste različiti tipovi informacija (npr. iz teksta u tablicu). zadataka, kao na primer: povezivanje Uz svaki tekst koristi se samo jedna vrsta pitanja i odgovora, prenos informacija zadataka. (popunjavanje tabele, davanje kratkih Vrste tekstova:Vrste tekstova uključuju: odgovora), dopunjavanje rečenice ili telefonske razgovore, upute, najave, teksta. U svakom od šest delova u testu poruke, komentare, intervjue, brifinge, slušanja koristi se samo jedan tip zadatka. Vrste tekstova: telefonski razgovori, predavanja, radio i TV vijesti, izviješća i govore. Tekstovi su preuzeti s Interneta, privatni i poslovni razgovori, instrukcije, radija i televizije ili su snimljeni za potrebe poruke, komentari, intervjui, predavanja, ispita. Tekstove govore izvorni i neizvorni izveštaji, radio i TV vesti i tome slično. govornici. Teme: privatni, poslovni i vojni domen, Teme mogu biti uzete iz područja kao što aktuelnosti, obrazovanje, politika, su: vojska, politika, ekonomija, kultura, ekonomija, kultura, umetnost, nauka, znanost i tehnologija. Izbjegavaju se teme tehnika i tome slično. koje iziskuju poznavanje Ocenjivanje usko specijalizirane struke i teme koje na bilo Svaki tačan odgovor donosi 1 (jedan) bod. Maksimalan broj bodova je 30. koji način favoriziraju ili diskriminiraju kandidate. Broj bodova / Nivo Ocjenjivanje 0–7/0 Svaki točan odgovor donosi jedan bod. 8 – 15 / 1 16 – 23 / 2 Nema negativnih bodova. 24 – 30 / 3 Kandidat postiže odre enu razinu ukoliko uspješno riješi 80% zadataka te razine. Opis jezičnih razina za vještinu slušanja Opis nivoa za veštinu slušanja SLP 0 Kandidat nema praktične sposobnosti SLP 0 - Odsustvo praktičnog razumevanja razumijevanja komunikacije. Razumijevanje je govornog jezika. Razumevanje je svedeno otežano i ograničeno na izdvojene riječi i / ili na pojedinačne reči. kratke zapamćene fraze iz svakodnevnog života. Traži česta ponavljanja i duge stanke izme u poznatih izričaja. SLP 1 - Razumevanje veoma SLP 1 Kandidat razumije uobičajene općepoznate fraze i kratke jednostavne rečenice jednostavnih, kratkih rečenica u direktnom vezane za svakodnevne osobne potrebe. razgovoru. Potrebno je često ponavljanje i Razumije konkretne izričaje, jednostavna pitanja usporeni ritam govora. i odgovore i vrlo jednostavne razgovore. Svjestan je osnovnih jezičnih vezivnih elemenata. Često 4
 5. 5. krivo razumije glavnu misao i detalje koje ju potkrepljuju. SLP 2 Kandidat razumije tekstove vezane za SLP 2 - Pouzdano razumevanje u direktnoj jednostavne društvene potrebe i rutinske poslove. Razumije bit tekstova poznatih tema, komunikaciji u okviru dobro poznatih prati osnove diskusije ili govora, razlikuje glavne oblasti. Dobro razumevanje u direktnoj ideje od potkrepljujućih detalja i razumije komunikaciji kada su u pitanju poznate pojedinačne detalje i izvodi jednostavne teme i društveni kontekst. zaključke. Razumije širok opseg konkretnih tema, kao npr. novosti iz osobnog i obiteljskog života, javna doga anja od osobnog i općeg interesa te rutinske poslovne teme predstavljene kroz opis osoba, mjesta i stvari te naraciju sadašnjih, prošlih i budućih doga aja. Prepoznaje jezične vezivne i organizacijske elemente za složeniji govor. Samo povremeno razumije riječi i fraze u izričajima izrečenim u nepovoljnim uvjetima (npr. šum, ometanje ili brz govor). Razumije činjenice, ali ne i nijanse jezika koji ih okružuje . SLP 3 - Adekvatno razumevanje SLP 3 Kandidat razumije većinu formalnog i saslušanih radio vesti, predavanja, neformalnog govora o praktičnim, društvenim i intervjua i razgovora izme u dva ili više opće-stručnim temama kao i apstraktne pojmove. Točno prati bitne dijelove razgovora, predavanja izvorna govornika koji govore standardnim o općim i stručnim temama, telefonske razgovore engleskim jezikom. i emisije na radiju i TV-u sa smetnjama. Uglavnom donosi valjane direktne i indirektne zaključke iz konteksta i uočava uzročno- posljedične veze izme u doga aja. Kandidat prilično točno prati argumente i pretpostavke. Ugrubo razlikuje različite nijanse stila. Često može prepoznati govornikov stav prema temi. Ne razumije uvijek brzi govor, sleng i dijalekt. Drugi dio: ČITANJE Drugi dio: ČITANJE Trajanje i oblik ispita Trajanje i oblik testa Ispit traje 90 minuta i ima najviše 60 pitanja (9- Test traje 70 minuta. Sastoji se iz šest delova, 10 tekstova). a svaki deo sadrži pet zadataka, što ukupno Tipovi zadataka čini 30 zadataka. Koriste se sljedeće vrste zadataka: Tipovi zadataka kratki odgovori na pitanja, povezivanje, U testu čitanja se koriste različiti tipovi sre ivanje, nadopunjavanje i transfer zadataka, kao na primer: povezivanje pitanja i informacija (npr. iz teksta u tablicu). odgovora, prenos informacija (popunjavanje Uz svaki tekst koristi se samo jedna vrsta tabele, davanje kratkih odgovora), zadataka. dopunjavanje rečenice ili teksta. U svakom od Vrste tekstova i teme šest delova u testu čitanja koristi se samo Vrste tekstova uključuju: obavijesti, rasporede i jedan tip zadatka. tablice, novinske članke, izvještaje, pisma, Vrste tekstova: oglasi, vesti, instrukcije, priče i priručnike. komentari, novinski članci, delovi priča, izveštaji i slično. Teme mogu biti uzete iz područja kao što su: Teme: obrazovanje, politika, ekonomija, vojska, politika, ekonomija, kultura, znanost i kultura, umetnost, nauka i tehnika. tehnologija. Izbjegavaju se teme koje iziskuju 5
 6. 6. poznavanje usko specijalizirane struke i teme Ocenjivanje koje na bilo koji način favoriziraju ili Svaki tačan odgovor donosi 1 (jedan) bod. diskriminiraju kandidate. Maksimalan broj bodova je 30 Broj bodova / Nivo Izvori tekstova su: Internet, brošure i vodiči, 0–7/0 novine i časopisi, priručnici, NATO dokumenti i 8 – 15 / 1 slično. 16 – 23 / 2 Ocjenjivanje 24 – 30 / 3 Svaki točan odgovor donosi jedan bod. Nema negativnih bodova Opis jezičnih razina za vještinu čitanja Opis nivoa za veštinu čitanja SLP 0 Kandidat nema praktične sposobnosti SLP 0 - Učestalo nerazumevanje ili razumjeti pisani tekst. Čita nešto ili sve od potpuno odsustvo sposobnosti sljedećeg: brojke, izolirane riječi i fraze, imena razumevanja napisanog. ljudi i mjesta, znakove i natpise u uredima i SLP 1 - Razumevanje oznaka na ulicama, trgovinama. SLP 1 Kandidat čita samo vrlo jednostavan oglasa, kratkih poruka i pisama lične povezani materijal, kao što su jednoznačni prirode. Tekstovi su jednostavni, činjenički, tekstovi direktno vezani za svakodnevne i radne direktno povezani sa svakodnevnim situacije. Razumije osnovno značenje rutinskim situacijama u privatnom i jednostavnih tekstova i neke specifične detalje. poslovnom životu. Ponekad poga a značenja riječi iz jednostavnog konteksta. Uočava glavne teme u nekim tekstovima višeg stupnja. Me utim, može krivo razumjeti neke jednostavne tekstove. SLP 2 - Potpuno razumevanje pročitanog SLP 2 Kandidat razumije jednostavan autentični jednostavnijeg, konkretnog pisanog pisani materijal o poznatim temama. Razumije materijala na poznate teme. Adekvatan osnovne gramatičke strukture i glavne prenos glavne ideje i donošenje organizacijske karakteristike. Čita izravne, jednostavnijih zaključaka u slučaju konkretne tekstove i nekompliciranu autentičnu prozu o poznatim temama koje su obično izložene nepotpune informacije. u predvidljivom redoslijedu što pomaže pri čitanju. Razumije činjenice, glavne ideje i donosi indirektne zaključke bez da razumije jezične nijanse. Zadovoljavajuće razumije učestali vokabular vezan za posao. Može krivo razumjeti neku informaciju u tekstu. SLP 3 Kandidat čita s gotovo potpunim SLP 3 - Adekvatno razumevanje pročitanih razumijevanjem raznovrsni autentični pisani standardnih tekstova i većine tehničkog materijal o općenitim i profesionalnim temama, materijala iz poznate oblasti. Razumevanje uključujući i nepoznate teme. Spremno razumije pročitanih vesti i članaka u okviru jezične funkcije kao što su indirektno društvene, političke, ekonomske i vojne zaključivanje, pretpostavljanje, raspravljanje i različiti oblici razrade. Kandidat ima aktivan oblasti bez neophodnosti prevoda. vokabular i razumijevanje složenih gramatičkih struktura i organizacije teksta. Razumije apstraktne pojmove u tekstovima. Uglavnom razlikuje razne stilske razine i često prepoznaje nijanse pisanog jezika. Razumije srž sofisticiranih tekstova višeg stupnja, ali ne može uvijek uočiti sve nijanse. Može imati poteškoća s neuobičajeno složenim strukturama i manje učestalim idiomima. Kandidat postiže odre enu razinu ukoliko uspješno riješi 80% zadataka te razine. 6
 7. 7. Treći dio: PISANJE Treći dio: PISANJE Trajanje i oblik ispita Trajanje i oblik testa Ispit traje 75 minuta i sastoji se od dva Test traje 60 minuta. Sastoji se iz dva zadatka: zadatka koja se pišu na zadatu temu. Zadatak 1: pisanje neslužbenog ili Prvi zadatak: kratko pismo, e-mail poruka službenog pisma, dopisa i slično na ili kratko uputstvo Broj reči: 13... zadanu temu. Preporučeno vrijeme: 25 Preporučeno vreme za izradu zadatka: 20 minuta. Broj riječi: 150. minuta Zadatak 2: pisani uradak na zadanu temu: Drugi zadatak: privatno ili poslovno rasprava, analiza, detaljno objašnjenje. pismo, sastav, izveštaj, brifing ili govor. Preporučeno vrijeme: 50 minuta. Broj riječi: Broj reči : 22... 250. Predloženo vreme za izradu zadatka: 40 Teme minuta. Opće: životno i radno okruženje, promet i Teme transport, slobodne vrijeme i zabava, sport, Teme mogu biti iz sledećih oblasti: posao, okoliš, politika, ekonomija, kultura, znanost porodica, dom, slobodne aktivnosti, i tehnologija. rutinske aktivnosti, praznici, putovanja, Vojne: vojna obuka i karijera, radna mjesta hrana, svečane prilike; umetnost, nauka i i zaduženja, sudjelovanje u operacijama tehnologija, kultura, ekonomija, politika, NATO-a i Partnerstva za mir, misijama i vojni domen. vježbama, uloga UN-a u mirnodopskim Ocenjivanje uvjetima i slično. Testove ocenjuju dva ocenjivača koristeći Ocjenjivanje opisnu tabelu za ocenjivanje koja sadrži Radove ocjenjuju dva ocjenjivača koristeći četiri komponente: adekvatnost sadržaja, se skalom za ocjenjivanje koja mjeri tri organizacija sastava, vokabular i aspekta jezičnog izražavanja: sadržaj, gramatika. organizaciju i uporabu jezika. Opis jezičnih razina za vještinu pisanja Opis nivoa za veštinu pisanja SLP 0 Kandidat nema funkcionalne SLP 0 - Odsustvo funkcionalne sposobnosti pisanja. Piše samo upamćene fraze, sposobnosti pisanja. uobičajene izraze ili nekoliko kratkih rečenica. SLP 1 Kandidat može pisati za neophodne SLP 1 - Svedeno na pisanje kratkih osnovne potrebe. Pisanje je uglavnom skup nepovezanih rečenica ili dijelova rečenica o rečenica. Rečnik je veoma jednostavan i zadanoj temi. Može prenijeti glavnu misao o često dolazi do ortografskih grešaka. zadanoj temi pišući kratke, jednostavne rečenice/fraze spojene uobičajenim veznicima na razini paragrafa. Koristi se vrlo jednostavnim strukturama, interpunkcijom i vrlo učestalim vokabularom. Greške u pisanju, vokabularu, gramatici i interpunkciji su česte i često iskrivljuju značenje. SLP 2 - Adekvatno obavljanje lične i SLP 2 Kandidat piše jednostavnu jednostavnije službene korespondencije. korespondenciju, osobnu i vezanu za posao te Česte su pravopisne i stilske greške. slične dokumente koristeći cjelovite, jednostavne odlomke. Sastavlja minimalno povezane Retko dolazi do nerazumevanja napisanog odlomke koji sliče pripovjednom obliku ali odnosi usled nedovoljno kontrolisane upotrebe me u idejama nisu uvijek jasni i prijelazi ideja jednostavnijih idioma i fraza. 7
 8. 8. mogu biti nespretni. Pokazuje dobru kontrolu nad jednostavnim gramatičkim strukturama, a netočno koristi ili izbjegava složenije strukture. Korištenje vokabulara je prikladno za svakodnevne teme i ograničene profesionalne SLP 3 - Obavljanje službene potrebe. Piše na način koji uglavnom odgovara korespondencije i pisanje izveštaja u danoj situaciji. Greške u pravopisu, vokabularu oblasti struke. Sposobnost izražavanja gramatici i interpunkciji mogu ponekad iskriviti kroz duže sastave. Veoma dobra kontrola značenje jezičkih struktura i vokabulara. Pravopisne SLP 3 Kandidat piše učinkovitu formalnu i neformalnu korespondenciju i dokumente vezane i stilske greške su retke i ne ometaju za profesionalne praktične i društvene teme. razumevanje. Prenos poruke je jasan i Izražava apstraktne pojmove u pisanju o precizan. složenim temama kao i u profesionalnoj domeni. Prilikom izrade testa pisanja, kandidat bi Izražava točno značenje te ideje i popratne trebalo da obrati pažnju na sledeće: detalje povezano i koristeći se širokim spektrom Adekvatnost sadržaja - odgovor koji nije u jezičnih vezivnih elemenata. Koristi prikladan stil i potpunosti u skladu sa zadatim temama, registar za komentiranje, analizu, detaljno smatraće se neadekvatnim. objašnjenje, opis, pripovijedanje ili raspravljanje na zadanu temu u obliku eseja. Pokazuje Dužina teksta (broj reči) – u uputstvu za svaki dovoljnu kontrolu nad složenim gramatičkim zadatak dat je broj reči koji bi svaki sastav strukturama, vokabularom, pravopisom i trebalo da sadrži. Previše ili premalo reči interpunkcijom da bi točno prenio poruku. povlači sniženje ocene. Povremene greške ne ometaju značenje. Četvrti dio: GOVOR Četvrti dio: GOVOR Trajanje i oblik ispita Trajanje i oblik testa Ispit traje 15 - 20 minuta i sastoji se od Test traje 15-20 minuta. sljedećeg: Sastoji se iz pet delova: 1. Uvod (2 - 3 minute) 1. Uvod (1 minut) 2. Opis i uspore ivanje slika, 2. Vo eni razgovor (3 minuta) – kandidat prepričavanje prošlog doga aja (5 - 6 odgovara na pitanja minuta) 3. Monolog (3 minuta) - kandidat govori 3. Duži monolog na zadanu temu (4 - 5 na zadatu temu minuta) Diskusija ( 6 minuta) - kandidat i 4. Kratki razgovor (planovi, predvi anje, ispitivač vode razgovor; naga anje o budućnosti) (4 minute) 4. Završetak testa ( do 1 minut). Teme Teme Opće: životno i radno okruženje, obitelj, Teme mogu biti iz sledećih oblasti: dom i promet i transport, slobodne vrijeme i porodica, sport, putovanja, svakodnevne zabava, sport, okoliš, politika, ekonomija, aktivnosti, poslovne aktivnosti, vojna kultura, znanost i tehnologija. pitanja i aktuelnosti. Vojne: vojna obuka i karijera, radna mjesta i zaduženja, sudjelovanje u operacijama NATO-a i Partnerstva za mir, misijama i vježbama, uloga UN-a u mirnodopskim uvjetima. Ocenjivanje Ocjenjivanje Kandidate ocenjuje jedan ocenjivač Kandidate ocjenjuju dva ocjenjivača koristeći opisnu tabelu za ocenjivanje koji koristeći se skalom za ocjenjivanje koja sadrži sledeće kategorije: sadržaj, izgovor, mjeri sljedeće aspekte jezičnog rečnik i gramatika. 8
 9. 9. izražavanja: vokabular, gramatika, tečnost, izgovor, organizacija i funkcionalno ispunjenje zadatka. Napomena: Usmeni testovi se snimaju. Opis jezičnih razina za vještinu govora Opis nivoa za veštinu govora SLP 0 Kandidat nema komunikativne sposobnosti. SLP 0 - Odsustvo mogućnosti Jedva zadovoljava osnovne jezične potrebe. Postavlja komunikacije. Govor je ograničen na pitanja i slaže rečenice samo s zapamćenim frazama iako je naglasak, intonacija i ton obično pogrešan. upotrebu pojedinačnih reči i fraza. SLP 1 Kandidat sudjeluje u jednostavnoj SLP 1 - Pravilno korišćenje uobičajenih, komunikaciji u svakodnevnim situacijama i frekventnih izraza na nivou proste jednostavnim razgovorima vezanim za posao. rečenice. Greške su učestale i često dolazi Započinje, održava i završava kratke razgovore postavljajući i odgovarajući na kratka jednostavna do nerazumevanja usled jakog uticaja pitanja. Uglavnom zadovoljava jednostavne osobne akcenta i intonacije maternjeg jezika. potrebe. Poznaje i koristi osnovne jezične društvene konvencije, predstavljanje, razmjenjivanje pozdrava, davanje i traženje osnovnih biografskih informacija; traži uslugu i pomoć, informacije i objašnjenja; izražava slaganje i neslaganje i potvr uje. Govori na razini rečenice koristeći visoko učestali vokabular i osnovnu gramatiku. Spaja dvije ili više jednostavnih kratkih rečenica koristeći jednostavne veznike. Česte greške u izgovoru, vokabularu i gramatici često iskrivljuju značenje. Izražavanje vremena je nejasno. Češće koristi samo jedno glagolsko vrijeme ili SLP 2 - Postoji kontrola jednostavnih i izbjegava odre ene strukture. Govor je pun složenih rečenica iako često može da do e oklijevanja, krivog reda riječi, čestih stanki, napora i do nerazumevanja govora usled traženja riječi. Interakcija je vrlo ograničena. SLP 2 Kandidat sudjeluje u jednostavnoj preambiciozne upotrebe reči i jezičkih komunikaciji u svakodnevnim situacijama i rutinskim konstrukcija. Uticaj maternjeg jezika na razgovorima vezanim za posao. Opisuje ljude, mjesta i izgovor je uočljiv ali ne ometa stvari, pripovijeda o sadašnjim, prošlim i budućim razumevanje. aktivnostima u cjelovitim ali jednostavnim odlomcima. Navodi činjenice, uspore uje daje jasne kao i komplicirane detaljne upute. Uspješno koristi osnovne jezične vezivne elemente. Uglavnom kontrolira jednostavne strukture i osnovne gramatičke odnose dok složene strukture upotrebljava pogrešno ili ih izbjegava. Korištenje vokabulara je prikladno za učestalije izraze u svakodnevnim društvenim i rutinskim situacijama vezanim za posao ali neobično i ponekad i neprecizno. Uglavnom govori na način koji je prikladan za situaciju. Greške u izgovoru, SLP 3 - Uticaj maternjeg jezika je primetan vokabularu i gramatici mogu ponekad iskriviti značenje tokom dužeg izlaganja, ali pojedinačni SLP 3 Kandidat učinkovito komunicira u većini glasovi na nivou reči i fraza su jasni i formalnih i neformalnih razgovora o praktičnim, društvenim i profesionalnim potrebama. Raspravlja o pravilni. Rečnik je adekvatan za razgovor interesima i usko stručnim temama s lakoćom. Koristi na opšte i apstraktne teme. Gramatičke jezik za izražavanje uobičajenih funkcija kao što su greške se retko javljaju. pojašnjenja, opravdanja, odgovaranja na izazove, potkrepljivanje mišljenja. Izražavanje i obrana stavova. Pokazuje jezičnu kompetenciju kod davanja brifinga, Prilikom testa govora, kandidat bi trebalo da govora i ostalih dužih monologa, pretpostavljanja i obrati pažnju na sledeće: razgovora o nepoznatim temama i situacijama. Izražava apstraktne pojmove u raspravama o složenim - Adekvatnost sadržaja – uspešan kandidat bi općim i stručnim temama. Fleksibilno upotrebljava trebalo da odgovara na postavljena pitanja u 9
 10. 10. jezične vezivne elemente. Komunicira jasno i prirodno skladu sa temom o kojoj se govori i da koristeći širok vokabular koji uključuje učestalije izbegava nepotrebne digresije. idiome. Savjestan je stila i registra. Govori spremno i na način koji je prikladan situaciji. Greške se mogu - Fluentnost – od uspešnog kandidata se pojaviti u izgovoru, vokabularu ili manje učestalim očekuje da odgovori na sva postavljena pitanja složenim strukturama, ali ne iskrivljuju značenje. i da se što manje oslanja na pomoć sagovornika. 10

×