IN MEMORIAM Nikola Barjamovic Brodske elektricne masine

1,097
-1

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,097
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IN MEMORIAM Nikola Barjamovic Brodske elektricne masine

  1. 1. Uspomena na prof dr Nikolu Barjamovića dipl.inž. Za profesora dr Nikolu Barjamovića nemam riječi kojim bi se zahvalio. Kao stručnjaku i pedagogu mogu samo reći da sam počastvovan što sam bio njegov asistent i kolega na Pomorskom fakultetu u Kotoru. Radeći uz njega imao sam priliku da mnogo naučim o kompleksnim brodskim sistemima, što mi je dalo veliku sigurnost u daljem radu i ovom istraživanju. Aleksić Marinko, Doktorska disertacija, PREDGOVOR Beograd, 2006. 1
  2. 2. Brodomašinski odsjek BRODSKI ELEKTO URE AJI I POSTROJENJA Ciklus vježbi: SKLOPNI APARATI 1. PREKIDAČI I SKLOPNICI Upoznavanje prekidača i sklopnika Pribor − Prekidači: sklopke, tipkala, krajnji prekidači, blizinski prekidač, automatski prekidač; − Sklopnici; − Reverzibilni pokretač; − Multimetar. Slika 1. Modeli sa prekidačima Slika 1. Reverzibilni prekidač Zadatak: 1. Upoznavanje sa izvedbom raznih tipova prekidača: ON/OFF prekidač, preklopni prekidač, grebenasta sklopka, tipkalo, krajnji prekidač, blizinski prekidač itd. 2. Upoznavanje blizinskog prekidača. 3. Upoznavanje sklopnika: pomoćni kontakti, glavni kontaki, krajni prekidač, start operacija, samodržanje, stop operacija 4. Upoznavanje reveribilnog prekidača: režimi pogona naprijed i nazad. 2
  3. 3. Brodomašinski odsjek BRODSKI ELEKTRO URE AJI I POSTROJENJA Ciklus vježbi: SKLOPNI APARATI 2. RELEJI Upoznavanje releja, snimanje statičke karakteristike jednosmjernih releja Pribor: − Razne vrste releja (pomoćni, mini, mikro, reed releji itd), − Model za snimanje histerezne karakteristike, − Multimetar. a) b) Slika 1. Šema snimanja statičkih karakteristika jednosmjernih releja a) snimanje pomoću spoljašnjeg izvora promjenjivog napona, b) statička karakteristika Zadatak: 1. Upoznavanje sa izvedbom raznih tipova releja (pomoćni releji, mini releji, mikro releji, reed releji). Upoznavanje osnovnih djelova releja (strujno kolo, magnetno kolo, kontaktni blok itd.) i konstrukcionih specifičnosti DC i AC releja. 2. Provjera funkcionisanja DC i AC releja. 3. Pomoću multimetra, a prema strujnim šemama datim na slici, izmjeriti relejni histerezis (naponski ili strujni) pomoćnog releja OMRON MM4 i mini releja ISKRA PR15E04. Skicirati statičke karakteristike. 3
  4. 4. Brodomašinski odsjek BRODSKI ELEKTRO URE AJI I POSTROJENJA Ciklus vježbi: SKLOPNI APARATI 3. VREMENSKI RELEJI Upoznavanje i ispitivanje funkcionalnosti vremenskih releja Pribor: − Vremenski releji sa kašnjenjem kod uključenja i isključenja (analogni, digitalni), − Model za simulaciju vremena kašnjenja kod uključenja i isključenja, − Model za simulaciju vremena kašnjenja kod uključenja i isključenja pomoću standardnih analognih vremenskih releja, − Multimetar. Zadatak: 1. Prema strujnoj šemi, realizovatiti funkcije vremenskog kašnjenja kod uključenja i vremenskog kašnjenja kod isključenja. Slika 1. Kašnjenja minireleja ostvarena pomoću otpornika i kondenzatora Analizirati funkcionisanje relejnog modela (slika 2) i skicirati odziv za izabrana vremena kašnjenja kod uključenja i isključenja. Primijenjeni su: pomoćni relej d 1 (PR59, 220V, 50Hz), vremenski relej d2 (CRT55, 220V, 50Hz sa predotporom, 100s) i vremenski relej d3 (CRT58, 220V, 50Hz sa predotporom, 15s ). Slika 2. Strujna šema relejnog modela 4
  5. 5. Brodomašinski odsjek BRODSKI ELEKTRO URE AJI I POSTROJENJA Ciklus vježbi: SKLOPNI APARATI 4. ZAŠTITNI PREKIDAČI Rastavljanje, sastavljanje, testiranje, realizacija modela za testiranje Pribor: - Modeli zaštitnih prekidača sa potrošačima. - Multimetar Strujne šeme zaštitnih prekidača a) automatski osigurač, b) sklopnik sa bimetalnim relejem, c) zaštitna sklopka Zadatak: 1. Upoznati funkcionisanje automatskog prekidača (automatski osigurač) analizom rastavljenog uzorka. Testirati funkcionisanje automatskog prekidača prema modelu datom na strujnoj šemi a) na kratak spoj i preopterećenje.. 2. Provjeriti funkcionisanje bimetalnog (termičkog) releja prema modelu datom na strujnoj šemi b). Rastaviti relej, sagledati funkciju osnovnih komponenata releja, sastaviti relej, i ponovo provjeriti funkcionisanje releja. 3. Provjeriti funkcionisanje motorne zaštitne sklopke DME25 prema modelu datom na strujnoj šemi c). Rastaviti sklopku, sagledati funkciju osnovnih komponenata sklopke, sastaviti sklopku, i ponovo provjeriti funkcionisanje sklopke. 5
  6. 6. ODSJEK POMORSKE ELEKTROTEHNIKE BRODSKE ELEKTRIČNE MAŠINE I POGONI Ciklus vježbi: SKLOPNI APARATI I MALI POGONI 5. ZAŠTITNI PREKIDAČI Rastavljanje, sastavljanje, testiranje, realizacija modela za testiranje Pribor: - Multimetar, - Modeli zaštitnih prekidača sa potrošačima. Strujne šeme zaštitnih prekidača b) automatski osigurač, b) sklopnik sa bimetalnim relejem, c) zaštitna sklopka Zadatak: 4. Upoznati funkcionisanje automatskog prekidača (automatski osigurač) analizom rastavljenog uzorka. Testirati funkcionisanje automatskog prekidača prema modelu datom na strujnoj šemi a) na kratak spoj i preopterećenje.. 5. Provjeriti funkcionisanje bimetalnog (termičkog) releja prema modelu datom na strujnoj šemi b). Rastaviti relej, sagledati funkciju osnovnih komponenata releja, sastaviti relej, i ponovo provjeriti funkcionisanje releja. 6. Provjeriti funkcionisanje motorne zaštitne sklopke DME25 prema modelu datom na strujnoj šemi c). Rastaviti sklopku, sagledati funkciju osnovnih komponenata sklopke, sastaviti sklopku, i ponovo provjeriti funkcionisanje sklopke. 6
  7. 7. Brodomašinski odsjek BRODSKI ELEKTRO URE AJI I POSTROJENJA Ciklus vježbi: SKLOPNI APARATI 5. UPUŠTAČ ZVIJEZDA −TROUGAO Upoznavanje i testiranje modela; mjerenje struja, napona i izračunavanje snaga i ″momenata″ u spojevima zvijezda i trougao Pribor: − Model upuštača zvijezda−trougao sa termičkim potrošačem, − Tri multimetra. Strujna šema upuštača zvijezda−trougao Zadatak: 1. Upoznati model upuštača zvijezda – trougao i identifikovati komponenate. 2. Provesti opit funkcionisanja za više raznih vremena. 3. Obaviti mjerenja struja u spoju zvijezde (IY, Il,l) i trougla (I∆, Il,). 4. Izračunati snage potrošača: PY, P∆ i Pl. 5. Naći odnos snaga P∆ /Py = f(Il /Iy) i odnos ″momenata″ M∆ /MY = f(Il /Iy). 7

×