• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Elektronske navigacione karte
 

Elektronske navigacione karte

on

 • 2,421 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,421
Views on SlideShare
2,414
Embed Views
7

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

3 Embeds 7

http://www.slideshare.net 5
http://sespappsprd04.sf.sp.edu.sg 1
http://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Elektronske navigacione karte Elektronske navigacione karte Presentation Transcript

  • Електронске навигационе поморске карте Electronic Navigational Chart ENC др Маринко Алексић дипл.инж. Факултет за поморство Котор
  • Класична / папирна поморска карта навигационе карте (опште и специјалне навигационе карте) ненавигационе карте (информативне и помоћне карте)
  • Опште навигационе карте Генералне (Р 1:500 000 – 1:5 000 000), курсне (Р 1:200 000 – 1:500 000) обалне карте (Р 1:30 000 – 1:100 000) планови (Р 1:500 – 1:30 000),
  • Специјалне навигационе карте радионавигационе карте карте са мрежама изолинија хидроакустичких система навигационе -индустријске карте
  • Помоћне карте карте мрежа бијеле карте карте кодне мреже и риболовно-индустријске карте
  • Информативне карте прегледне карте карте радио-фарова и радио станица карте препоручљивих рута карте сатних зона карте звјезданог неба карте хидрометеоролошких елемената карте својстава дна карте елемената земљиног магнетизма батиметријске карте и карте телеграфско-телефонских и енергетских каблова
  • Основне намјене навигационих поморских карата научна - да обезбиједе познавање поморског окружења, географска - да графички представе приказ земљине површине, односно акваторија и његових обиљежја, позициона - да помогне поморцу у идентификацији његове позиције употребом знакова на карти (кључева) тако да служи као средство за позиционирање, навигациона - да омогући планирање курса односно руте пловидбе и да обезбиједи релевантне информације о препрекама, како физичким, тако и законским.
  • Особине папирне карте 1 оригинални подаци су морали да се значајно редукују по количини или да се класификују да би се учинили разумљивим и били репрезентативни; посљедица тога је често филтрирање и губљење многих локалних детаља, поморска карта је морала бити цртана ригорозно тачно, а приказивање је морало да буде врло јасно,
  • Особине папирне карте 2 веће акваторије, због размјера карата, су морале бити представљене на више листова, једном унијете податке на карту није ни лако, ни јефтино исправљати да би увијек имали актуелну поморску карту, штампана поморска карта је статички квалитативни документ, па је сувише тешко градити квантитативне анализе на основу података датих на једној поморској карти
  • Електронска картографија Електронска картографија представља репродукцију поморских карата у дигиталном облику из претходних класичних/папирних поморских карата и израду електронских поморских карата директно из података премјеравања
  • Eлектронски поморско - картографски и информациони систем (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS)
  • ECDIS се састоји од базе података свих неопходних географских података у дигитализованој форми, коју у ствари представља електронска навигацијска карта, опреме на броду неопходне за приказивање података, укључујући информације у реалном времену о позицији и курсу од навигационих уређаја, са могућношћу прихватања ажурираних података у базу ENC.
  • ECDIS се састоји од хардвера, софтвера и хидрографске и навигационе базе података.
  • Приказ употребе ECDIS-а на броду
  • Карактеристике ECDIS-а његова примарна функција је да допринесе безбједности пловидбе; еквивалентан је ажурираној класичној/папирној поморској карти; барем је толико поуздан као и класична поморска карта; омогућава приказивање свих поморско картографских информација неопходних за безбједну и ефикасну навигацију; смањује навигационо радно оптерећење поморца и обезбеђује одговарајућа упозорења; садржаји ENC се не мијењају.
  • Предности ECDIS-а континуирано приказивање позиције брода, могућност комбинованог приказивања и радарских и картографских података, располагање подацима и алармирање о опасностима и упозорењима (забрањена подручја, плићине, подртине, хриди, итд.), аутоматско израчунавање података о цијелој навигационој рути, аутоматско ажурирање навигационе карте.
  • GIS Географски информациони систем Geographic Information System - GIS GIS представља модел животне средине у дигиталној форми. Он се заснива на хардверу, софтверу и подацима који се могу моделовати, анализирати, а потом и приказати било у алфа-нумеричком или графичком облику.
  • Однос ECDIS-a и GIS-a Један од примјера употребе међусобно повезаних података је судјеловање у управљању обалом. ECDIS и GIS могу да имају велики значај у управљању обалном зоном уколико је израђен комплет интегрисаних дигиталних географских података у обалној зони
  • Потреба за електронским поморским картама 1 смањење радног оптерећења поморца - ECDIS омогућава поморцу да у реалном времену има позицију брода на картографској позадини, без потребе да је ручно уцртава на папирној карти. Поред тога, рута пловљења се може планирати и меморисати у ECDIS-у, а затим аутоматски пратити преко интерфејса ECDIS-а са аутоматским пилотом;
  • Потреба за електронским поморским картама 2 повећање безбједности пловидбе - ECDIS може, уз употребу правилно структурисаних података, аутоматски вршити функцију избјегавања насукивања и сударне опасности са другим бродовима уз помоћ ефикасне интеракције са савременим радарима;
  • Потреба за електронским поморским картама 3 повећање техничких могућности у развоју електронских карата - Последњи развој ECDIS-а не би био могућ (или би био изузетно скуп) без савременог развоја хардвера (посебно на нивоу персоналних рачунара), оперативних система и апликативних софтвера.
  • Електронска поморска карта мора бити 1 геореферентна, према координатном систему; прецизна, да би била употребљива са савременим позиционим системима као што је Глобални позициони систем (Global Positioning System - GPS); тачна, јер морају бити приказане све информације значајне за навигацију; једноставна, јер би требало генерализовати све информације које нису битне за навигацију да би се избјегло преоптерећење показивача, а самим тим, и збуњивање корисника;
  • Електронска поморска карта мора бити 2 структурисана, тако да омогућава ефикасну графичку презентацију и "интелигентну" интеракцију између система за приказивање, корисника и саме карте; стално ажурирана што је од критичне важности за доношење одлука јер су информације битне за навигацију подложне честим промјенама; преносива и лако доступна кориснику, овај аспект подразумијева могућност подршке од разних рачунарских платформи, ефикасне тржишне и дистрибуционе структуре,
  • Тродимензионални резултати премјера
  • исто подручје приказано изобатама
  • ECDIS обезбеђује и може радити у три основна режима рада режим праћења путовања, навигациони режим, режим планирања путовања.
  • Режим праћења путовања омогућава аутоматски и континуирани приказ и праћење кретања властитог и других бродова, праћење кретања циљева који се добијају из ARPA-е, вођење бродског електронског дневника, графичко представљање прегледа тачности позиције брода и других плотованих објеката на карти, приказ тренутне размјере електронске карте и других података са помоћних навигационих сензора,
  • навигациони режим 1 Овај режим омогућава кориснику приказ: властитог брода (симбол брода и вектор кретања) и његовог пута, електронске карте са лејерима аутоматски или ручно ажурирану са специјалним корисничким информацијама, секундарних радарских информација у графичком облику са аутоматским уносима у табелу циљева која се може по потреби активирати,
  • навигациони режим 2 Овај режим омогућава кориснику приказ: циљева који се добијају од GPS-a, резултата бродског пробног маневра у графичком облику који узима у обзир динамичке карактеристике брода, позицију брода и циљева у реалном времену и у заданом времену унапред, параметре опасних прилаза циљевима, итд., планираног путовања на карти, сектора свјетала која су видљива са позиције брода са дометом видљивости који је узет у обзир (свјетло које се не може видјети, приказано је сивом бојом).
  • Режим за планирање путовања графички и табеларни
  • Режим за планирање путовања У складу са захтевима IMO-а и IHO-а, могућност провјере планиране руте мора бити осигурана услед евентуалних пролазака плитиким и опасним подручјима. Већ при планирању оваквих пролаза, активирају се одговарајућа упозорења. При планирању се примјењује процедура за прорачун тј. оптимизовање планиране руте брода. Оптимизовање представља прорачун оптималног времена путовања на рути обзиром на трошкове горива и временска ограничења приликом путовања рутом. За планирање руте се може користити локсодромски и ортодромски метод.
  • Примјена ECDIS-а са приказом 3D модела морског дна
  • RASTERSKA KARTA VEKTORSKA KARTA SLIKA REALNOG SVIJETA
  • Rasterska slika je nalik matrici, gdje svaka ćelija ima određene atribute i vrijednosti. U rasterskim mapama simbolika mape je reprezentovana kao fina rešetka tačaka. Dobijene skeniranjem papirnih originala rasterske mape imaju dvije osnovne namene.
  • Prvo, one pružaju odličnu kartografsku pozadinu na ekranu preko koje mogu da se prikazuju ostale informacije (najčešće u vektorskoj formi). Rasterske mape su prosto potrebne kao kartografska pozadina ostalim naučnim informacijama. Drugo, rasterske mape se mogu koristiti za pravljenje mapa digitalizacijom na ekranu.
  • Vektorski model predstavlja naše okruženje u formi tačaka, linija ili poligona (površina). Ovi geometrijski elementi čuvaju se kao parovi x,y koordinata. Položaj objekta kao što je šaht, drvo ili bandera može se predstaviti tačkom sa x,y koordinatama. Putevi, vode ili instalacije, mogu se predstaviti linijama odnosno nizom tačaka.
  • Površinski objekti kao što su jezera, parcele, zgrade ili administrativne oblasti, takođe se predstavljaju povezanim tačkama, pri čemu se početna i završna tačka poklapaju. Vektorski model je izuzetno upotrebljiv za predstavljanje diskretnih lokacija i objekata, ali teško primjenljiv za praćenje promjenljivih veličina kao što su nivoi padavina ili promjene temperatura.
  • Osnovne prednosti vektorskih mapa u odnosu na rasterske, su: Vektorska mapa omogućava prikaz u više slojeva, koji se mogu prikazivati i nezavisno. Postoji mogućnost opisa prostornih veza između objekata (topologija, geometrija) Postoji mogućnost analize, izračunavanja i određivanja odnosa između vektorskih objekata.
  • Osim toga, rasterska podloga, gledano iz ugla korisnika, nosi mnogo više vizuelnih informacija koje vektorska karta ne može da ponudi i pored detaljne i dugotrajne digitalizacije. Zbog toga je danas uobičajeno rješenje kombinacija rasterskih i vektorskih mapa, tako što se rasterska mapa koristi kao podloga za prikaz vektorskih podataka.
  • Option Auto Content turn off possibilities
  • Toolbar Vector Chart
  • Basic (Target Selector)
  • Zoom in
  • Zoom in
  • Zoom out
  • Zoom out
  • Pen
  • Full Extent
  • Vector
  • Vector
  • S_0 S_1 S_2 Vector The vectors
  • Vector ON
  • Vector OFF
  • Vector OFF
  • This option makes possible the vector ends to Vector be placed on the desired positions on the map
  • Reset Vectors
  • Before Reset
  • Before Reset
  • Reset