Preventivno održavanje brodskih elektronskih sistema

    Preventivno održavanje čine planirane akcije, koje imaju za c...
5. Verifikacija

• instrumenata i druge mjerne opreme ( ugrađeni mjerni podsistemi, tačnost radara,
navigacijske opreme i ...
Primjeri preventivnog održavanja brodskih elektronskih
              sistema

Za primjere će se uzeti isti si...
Program preventivnog održavanja radara mora da se sprovodi i u najgorem
slučaju treba da sadrži tačke koje su navedene u s...
Podešavanje napona grijanja magnetrona
    Napon grijanja magnetrona se formira u štampanoj ploči MD (MD BOARD) koja
se...
PROGRAMABILNI LOGIČKI KONTROLERI                Preventivno održavanje PLC-a je
            ...
BAŽDARENJE I VERIFIKACIJA

    U elektronskim sistemima često postoje ugrađeni mjerni instrumenti, a takođe u
procesu ...
Pri provjeri elemenata hidroakustičkih uređaja osnovna pažnja se poklanja
mjerenju osnovnih parametara hidroakustičkih ure...
9
Bazeni su željezni ili željeznobetonski rezervoari pravougaonog oblika dimenzija od 1 do 10-
15 m. Za mjerenja u uvjetima ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Preventivno održavanje / Predavanja

1,790
-1

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,790
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Preventivno održavanje / Predavanja

 1. 1. Preventivno održavanje brodskih elektronskih sistema Preventivno održavanje čine planirane akcije, koje imaju za cilj doraditi, servisirati i održavati tehnički sistem ili uređaj u propisanim karakteristikama pouzdanosti i sigurnosti ( za ljude i opremu), a izvode se prije nego dođe do otkaza funkcije. Model preventivnog održavanja • - rad - otkaz - popravak - rad - preventiva - rad ... • Primjena: - servisiranje - kontrola stanja - uočavanje degradacije prije nastupanja postepenog otkaza Preventivno održavanje - sadržaj 1. Opsluživanje • čišćenje, korisnički pregled, servisiranje 2. Preventivne zamjene sastavnih dijelova sistema RAZLOZI: potrošeno, pohabano, dotrajalo, ostarjelo, korodiralo, zamoreno • po vremenskom resursu ( kalendarski) • po radnom resursu ( sati rada ( radara, motora); plovidbe za brodove) 3. Kontrola parametara radne sposobnosti • Objektivno mjerenje parametara • Praćenje degradacije parametara 4. Podešavanja – degradaciju zamijetio korisnik – degradacija primjećena kontrolnim pregledom 1
 2. 2. 5. Verifikacija • instrumenata i druge mjerne opreme ( ugrađeni mjerni podsistemi, tačnost radara, navigacijske opreme i sl.) 6. Kontrola eksploatacije • obučenost posade, utrošak resursa, redovnost održavanja 7. Popuna ( može se razmatrati i kao dio opsluživanja) • energentima i utrošenim dijelovima kompleta sistema - Prednosti modela preventivnog održavanja: • olakšano planiranje (radni i/ili vremenski resurs) • čuva pouzdanost i sigurnost • obuka jednostavna Nedostaci: • manja gotovost tehn. sistema, niže iskorištenje resursa • veći troškovi održavanja nego kod korektivnog modela • moguđa oštećenja kod izvođenja održavanja Područja primjene: • mašinska tehnika, sistemi opasni po ljude 2
 3. 3. Primjeri preventivnog održavanja brodskih elektronskih sistema Za primjere će se uzeti isti sistemi za koje je demonstrirana dijagnostika i korektivno održavanje SART- Search and Rescue Radar Transponder (Radar za osmatranje i spašavanje) Propisano održavanje radara je osnovni preduslov i najvažniji za dobar rad radarskog uređaja. Neophodno je uvijek održavati radarski uređaj što je moguće čistiji i zaštićen od nečistoća, prašine i zapljuskivanja vodom. Isto tako je neophodno provjeriti da li su svi vijci koji pričvrščuju pojedine komponente radara dobro pritegnuti. 3
 4. 4. Program preventivnog održavanja radara mora da se sprovodi i u najgorem slučaju treba da sadrži tačke koje su navedene u slijedećoj tabeli. Period Tačka Tačke između održavanja provjere Napomene održavanja 3 do 6 Vijci za Provjera zategnutosti vijaka i Zamijenite korodirane mjeseci pričvršćivan korozija vijke. Na nove vijke je antene stavite protiv-korozionu zaštitu. Čistoća Strani predmeti (so, ulje, prašina Jedino se preporučuje radijatora itd.) će prouzrokovati određeno alkohol za čišćenje ovih antene smanjenje performansi radara. površina. Radijator je potrebno očistiti sa svježom vodom, odnosno navlaženom krpom. Konektori Otvorite antenski uređaj i na anteni vizuelno provjerite sve konektore da li su dobro pričvršćeni i da li se pojavila korozija na njima. CRT- Katodna cijev će vremenom da NE SMIJU se koristiti bilo katodna akumulira prašinu koja može da kakva hemijska sredstva cijev oslabi vidljivost slike na za čišćenje bilo kojih pokazivača pokazivaču. Zato je povremeno dijelova pokazivača. Ta potrebno prebrisati katodnu cijev hemijska sredstva mogu pokazivača sa blagom suvom da uklone boju i natpise sa krpom. ovog uređaja. 6 mjeseci Anoda Visokonaponski dio katodne Čišćenje ovih dijelova do 1 godine katodne cijevi pokaziavača vremenom mora da izvrši cijevi nakupi prašinu, koja može kvalifikovana osoba. pokazivača i prouzrokovati lošu izolaciju i okolni proboj visokog napona. dijelovi oko anodnog napona 1 puta Konektori Provvjerite da li su konektori godišnje na zadnjem dobro pričvršćeni i da li se dijelu pojavila korozija na njima. radarskog pokazivača 4
 5. 5. Podešavanje napona grijanja magnetrona Napon grijanja magnetrona se formira u štampanoj ploči MD (MD BOARD) koja se nalazi u antenskom uređaju. Taj napon je unaprijed podešen u fabrici i tako je podešen da se može koristiti za bilo koju dužinu signalnog kabela koja se izabere. Zbog toga nije potrebno nikakvo dodatno podešavanje. Međutim ipak je potrebno da se provjeri napon grijanja magnetrona. Ta provjera se vrši na slijedeći način: 1) Uključite radarski uređaj i postavite ga u režim rada pripreme predajnika (STBY). 2) Otvorite poklopac kućišta antenskog uređaja. Spojite voltmetar (područje mjerenja 10 V D.C.) između tačaka #5 (+) i #6(-) na test tačaku TP803 koja se nalazi u antenskom uređaju na ploči MB (MB BOARD). 3) Provjerite da li voltmetar prikazuje vrijednost napona 7.4 do 7.6 V DC. Ukoliko očitavanje voltmetra se razlikuje od navedenog, potrebno je izvršiti podešavanje navedenog napona potenciometraom VR801 koji se nalazi na MD štampanoj ploči (MD BOARD). 4) Zatvorite poklopac kućišta antenskog uređaja i pričvrstite vijke za njegovo učvršćenje. Modul primopredajnika, pogled odozdo sa skinutim poklopcem 5
 6. 6. PROGRAMABILNI LOGIČKI KONTROLERI Preventivno održavanje PLC-a je minimalno. Ono što se preporučuje jeste da se provjeri zategnutost vijaka i moguća korozija na priključcima. Takođe, treba provjeriti moguće prisustvo prašine u unutrašnjosti. Nikakvog podešavanja nema, a takođe ni preventivne zamjene nekih elemenata. FREKVENTNI REGULATOR Proizvođač za ovaj frekventni regulator zahtjeve za preventivno doržavanje propisuje na osnovu uslova rada. Duži životni vijek je moguć uz nižu radnu temperaturu i manja radna optrećenja. Tako se preporučuje da teperatura ambijenta ne prelazi 40 stepeni, faktor opterećenja da ne prelazi 80% uz osmočasovno dnevno radno vrijeme. Uz takve radne uslove preporučuje se preventivna zamjena: 1. Ventilator za hlađenje – nakon 2-3 godine 2. Elektrolitički kondenzatori – nakon 5 godina 3. Osigurači – nakon 10 godina 6
 7. 7. BAŽDARENJE I VERIFIKACIJA U elektronskim sistemima često postoje ugrađeni mjerni instrumenti, a takođe u procesu defektacije se koriste različiti prenosni instrumenti. U cilju tačnog očitavanja vrijednosti radnih parametara, treba izvršiti poredjenje instrumenata sa odgovarajućim standardnim instrumentima, a skale treba adekvatno korigovati prije njihovog korišćenja u operativnom radu. Postupak poredjenja i postizanja kompatibilnosti skale instrumenta sa standardnim instrumentom se naziva baždarenje. Mjerni instrumenti, u cjelini gledano, ne održavaju stalno svoju baždarenost. Baždarenost instrumenta ima tendenciju, (manju ili veću), da se mijenja vremenom i narušava se kompatibilnost skala mjernog instrumenta i standardnog instrumenta. Ove promjene mogu biti nagle ili postepene, ali u svim slučajevima dovode do greške u mjerenjima. Laboratorije za baždarenje kojima se povjerava neposredna briga oko održavanja pravilnih radnih uslova za mjerne instrumente moraju da obavljaju sledeće zadatke: (a) Da, zavisno od programa, vrše periodične terenske ili laboratorijske testove osobina koje podliježu baždarenju kod mjernih instrumenata u cilju uspostavljanja njihove operativne pripremljenosti; (b) Da vrše poredjenja instrumenata i odgovarajućih standardnih instrumenata u cilju utvrdjivanja prirode i obima odstupanja tih instrumenta od prihvaćenih normalnih veličina; PRIMJER KALIBRACIJE HIDROAKUSTIČKIH UREĐAJA Hidroakustički uređaji se mnogo primjenjuju u pomorstvu, za mjerenje dubine, za otkrivanje jata riba u ribolovstvu, za otkrivanje cilja u ratnoj mornarici, za navigaciju, za podvodnu komunikaciju, itd. Na slici je prikazan monitor i sonda jednog hidroakustičkog uređaja, koji u isto vrijeme pokazuje dubinu i prisustvo riba.Bez ulaženja u principe rada, ovdje će se principijelno prikazati kalibracija sonde jednog hidroakustičkog uređaja. 7
 8. 8. Pri provjeri elemenata hidroakustičkih uređaja osnovna pažnja se poklanja mjerenju osnovnih parametara hidroakustičkih uređaja i sistema, kao što su osjetljivost, frekventna karakteristika prijemnika, koeficijent usmjerenesti pretvarača itd. Za hidroakustička mjerenja potreban je komplet korektno kalibrisane mjerne aparature. Poseban problem ja kalibracija elektroaukstičkih pretvarača (projektora i hidrofona). Kalibracija hidroakustičkih pretvarača je određivanje naponske osjetljivosti u predaji, odnosno u prijemu u slobodnom zvučnom polju. Od svih metoda kalibracije najjednostavnija je metoda komparacije. Ona se sastoji u tome da se izlazni signal pretvarača koji se kalibriše upoređuje s izlaznim signalom etalona koji je već kalibrisan. Kalibracija ili etaloniranje je u stvari prenošenje referentne vrijednosti sa etalona na mjerila, odn. Određuje koliko oni griješe. Mjerni hidroakustički bazeni (HA) namijenjeni su akustičkim mjerenjima u vodi u laboratorijima. Na akustička mjerenja u prirodnim akvatorijima (otvoreno more, luke) bitno utječe niz nepoželjnih faktora: refleksija od dna i površine, nehomogenost medija, stanje mora, Ijuljanje broda, šum mora, utjecaj obale i dr. U anehoičnim (»gluhim«) bazenima visok rezultat mjerenja postiže se formiranjem akustičkog polja s progresivnim valovima, tj. valovima slobodnih od utjecaja refleksije. Zbog toga svi proizvođači i naučnoistraživački instituti koji proizvode i istražuju hidroakustičke uređaje imaju specijalne mjerne hidroakustičke bazene. 8
 9. 9. 9
 10. 10. Bazeni su željezni ili željeznobetonski rezervoari pravougaonog oblika dimenzija od 1 do 10- 15 m. Za mjerenja u uvjetima visokog statičkog tlaka koriste se bazeni cilindričnog ili sfernog oblika. Bazeni se oblagaju zvukoabsorbujućom oblogom. Komplet elektronske opreme HA bazena sadrži: 1. Komplet mjernih projektora i hidrofona (etalona) za mjerenja u dijapazonu radnih frekvencija bazena 2. Impulsnu aparaturu za mjerenje impulsnom metodom 3. Generatore u širokom frekvencijskom dijapazonu 4. Širokopojasna pojačala snage od 1kW u impulsnom i kontinuiranom režimu 5. Pretpojačala za hidrofone, aktivne filtre 6. Instrumente HA bazeni omogućavaju: 1. Kalibraciju hidroakustičkog pretvarača metodama reciprociteta, komparacije 2. Mjerenje osjetljivosti pretvarača 3. Snimanje karakteristika snage i određivanje koeficijenta korisnog djelovanja pretvarača 4. Mjerenje ukupne impedance pretvarača 5. Određivanje karakteristika usmjerenosti 6. itd 10

×